Hela denna bilaga är en annons från newmarketmedia


                     Medföljer som bilaga i Dage...
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA
2  LEDARE | JOHANNA JOHANSSONTips för en lönsam internetstrat...
Bra chef                         Rätt chef
             Vi ser skillnaden. Gör du...
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA
4  THÉRÈSE MANNHEIMER | WEBSTRATEG
Digitala valkampanjer
på f...
Hela denna bilaga är en annons från newmarketmedia
                                    ...
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA
6   KAMPEN | MOBILSYSTEM
Andriod vs iPhone
I blå ringhörna: ...
Hela denna bilaga är en annons från newmarketmedia
                                    ...
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA
8  E-HANDEL | ATT VARA ELLER INTE VARA PÅ INTERNET
100 procen...
Hela denna bilaga är en annons från newmarketmedia
                                    ...
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA
10   JONAS MARKING | MOBILBOKEN
Mobilen smart fönster
mot med...
morkman.se
PÅ TRE ÅR HAR
LÖNSAMHETEN
ÖKAT SÅ PASS
MYCKET ATT VI
NU INFÖR SAMMA
LÖSNING I RESTEN
AV NORDEN.
        ...
Nmm Lonsaminternet 12s Lr
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nmm Lonsaminternet 12s Lr

1,863 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,863
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nmm Lonsaminternet 12s Lr

 1. 1. Hela denna bilaga är en annons från newmarketmedia Medföljer som bilaga i Dagens Industri februari 2010 Lönsam Internet- strategI Digitala valkampanjer på framfart s4 Optimera sajten med rätt sökOrD s4 Bra analys maximerar sajten s5 android vs iPhone s6 stora resultat s7 100 PrOcent nätet – eller inte alls s8 internet – WtF matters? s9 smart fönster mot medievärlden s 10 FöretagsPOlicy på nätet s 10
 2. 2. HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA 2 LEDARE | JOHANNA JOHANSSON Tips för en lönsam internetstrategi Varför ska man ha en internetstrategi? Marknadskommunikation handlar om att kommunicera med konsumenterna där de är. I Sverige är 80 % av dessa i åldern 16–35 år ständigt ute på nätet. Med detta sagt, 1 Om du inser vilken makt dagens konsu- menter har, så vet du också att du mås- te vårda relationen med dem. Du måste lägga energi på att förstå hur de kommu- nicerar och hur du ska kommunicera med ler som ger bäst möjligheter till dialog med 3 konsumenterna.     Det är lika viktigt att tänka igenom vilket sammanhang du kommunicerar i, som vad ha möjlighet att ta steget från att betrak- ta nätet som en udda fågel till att betrak- ta det som ett ”riktigt” media. Och kanske viktigast av allt, de skulle ha möjlighet att skapa mer relevanta modeller för beräk- 5 så har du nog listat ut svaret på frågan. dem. Det är avgörande för ditt varumär- du kommunicerar. Distributionen av bud- ning av ROI.   Inom IAB-nätverket görs rapporter i ke. Idag sköts dialogen offentligt. På blog- skapet – tidpunkt, sammanhang och grad syfte att öka kunskapen om digital och in- gar och i nätverk hissas eller dissas din pro- av relevans för konsumenten –   är minst Forna tidens traditionella värdekedja med teraktiv marknadsföring för att hjälpa våra dukt. Den här sanningen tenderar en del lika viktig som den kreativa utformningen. köpare – rådgivare – säljare var okomplice- medlemmar att öka sin affärsnytta online. att skygga för. Men det fina med sociala Det räcker med att titta på den tillväxt som rad. Idag har den förvandlats till ett spin- IAB i USA publicerade nyligen rapporten media är att de kan fungera som plattform skett inom sökordsmarknadsföring. Även delnät av överlappande roller. I den miljön ”Digital Darwinism” för att öka insikten om dina kunder och timing får större betydelse. Som mediekö- behöver aktörerna utveckla förmåga att som kartlägger den göra dem till medproducent av din mark- pare behöver du justera dina köp, inte bara samarbeta. Intressanta tecken på bransch- 2 digitala marknads- nadskommunikation. på veckobasis utan rentav daglig basis. I on- glidning hos köparsidan är att vissa annon- kommunikationens linevärlden går vi mot en köpsituation som sörer ingår samarbeten direkt med medie- ekosystem. I sann Du når inte hela vägen till kunden bara ge- liknar den på börsen: media kommer i allt bolag, Andra annonsörer kommer till och 4 internet-anda de- nom att annonsera, du måste bjuda in till större utsträckning att köpas och sälja i re- med att lämna sin gamla roll som ”kun- lar jag med mig dialog. När konsumenter använder digitala altid och transparent på kontinuerlig basis.   den” till att gå in rollen som ”integratören”, av highlights ur media så öppnar deras handlingar på nätet den som ser till att leverantörerna som den!   upp flera olika möjligheter till att fånga upp Behovet av en valuta på nätet och mätpa- man har anlitat, lirar ihop. idéer för att stärka varumärken. I IAB:s rametrar som går att koppla till traditionel- studie framgår att alltfler annonsörer an- la medier är stort. Bristen på standardise- Jag ser fram emot det svenska företag vänder bloggar, viral-aktiviteter och sociala rade mätmetoder är en stor bromskloss för som tar nästa steg; att löpande involvera nätverk för att få kontakt med sina konsu- att det digitala ekosystemet ska kunna fin- kunderna i produktutvecklingen med hjälp menter. En annan trend är att alltfler an- slipa sina affärsmodeller. Om fler standar- av internet! Johanna Johansson nonsörer skiftar sina budgetar till de kana- diserade metoder fanns, skulle aktörerna Ordförande, iaB sverige Denna bilaga är producerad av New Market Media | Gra sk form: Anna Åström, midisada | Texter: Media Resurs Öresund AB | Tryck: BOLD/DNX Tryckeri AB, Akalla, V-TAB Aröd AB, Göteborg, MittMedia Print, Örnsköldsvik | Projektledare och affärsutvecklare: Jennifer Hässler, jennifer.hassler@newmarketmedia.se | Telefon: 08-562 016 19, 0705-663737 Allt du behöver för att få koll på dina projekt. Har du koll på dina • Avancerad dokumenthantering projekt? • Resurs- och projektplanering • Tidrapportering • Rapport och analys • Projektportfölj När du använder Webforum för dina projekt har du • Webbsidor allt på ett ställe. Här samarbetar projektets deltagare • Aktivitetslistor • Gemensam kalender kring gemensamma dokument och aktiviteter. • Forum Med ett bra projektverktyg för att planera, genomföra Lätt att anpassa till din grafiska profil. och följa upp ökar effektiviteten i dina projekt. Livet som projektledare blir betydligt enklare. Webforum är lätt att använda. Inga krångliga installationer. Tjänsten är alltid tillgänglig, oavsett var du befinner dig. Gå in på www.webforum.com/effektivaprojekt och testa gratis i en månad. Just nu! tecknar 1-årsavtal*. Halva priset när du Ord pris 110 kr/användare & månad. Ännu lägre pris per användare om ni är fler än 10 st. Fritt antal projekt. Erbjudandet gäller t o m 20100315. *Rabatten gäller första året. Pris exkl moms.
 3. 3. Bra chef Rätt chef Vi ser skillnaden. Gör du? www.pyramid.se Det gjordes en gång en undersökning där Men det finns bara en som är den allra bäs- golfproffs, amatörspelare och icke golf- ta. Det är vårt jobb att hitta dessa kvinnor spelande personer fick peka ut ett golf- och män åt er. håls exakta storlek bland en mängd cirk- lar. Nästan alla proffs svarade rätt medan En lyckad rekrytering baseras på kunskap. amatörerna endast visade något bättre re- Den som kan mest har de bästa förutsätt- sultat än de som inte spelade alls. ningarna att finna de bästa kandidaterna. Det finns många gemensamma nämnare Vad skiljer då ett proffs från en amatör? mellan olika branscher men även avgöran- Jo, förmågan att fokusera och se små de skillnader. Vi fokuserar på de branscher skillnader. vi verkligen kan. Därför ser vi de små de- taljerna som gör hela skillnaden. För att se små skillnader krävs djup kun- skap. För varje befattning, i varje organisa- Just nu har vi flera intressanta rekryte- tion, finns det många som skulle göra ett ringsuppdrag till tjänster över hela landet. fullvärdigt jobb. Läs mer på www.carpenova.se www.carpenova.se Strategisk rekrytering av chefer och specialister
 4. 4. HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA 4 THÉRÈSE MANNHEIMER | WEBSTRATEG Digitala valkampanjer på framfart sossarna delar ut röda rosor och moderaterna små blåa pins. när det är valår slåss partierna om att få just din uppmärksamhet. inte bara genom små partibodar nere i centrum – internet har blivit ett verktyg som politiker bör- jat anamma allt mer. Text: Linda Kante För några år sedan började Carl Bildt de skulle använda sig mer av är Bambu- ser så att de livesänder sina diskussioner, debatter och möten, säger Thérèse Mann- heimer, webbstrateg på marknadsförings- företaget Pool. – Jag tror att en av anledningarna till att det har blivit så allmänt vedertaget och ac- cepterat är dels på grund av vana och dels på grund av att vi har insett värdet av att ha en kanal till politikerna där de kan vara mer personliga. Jag tror att politikerna själ- va har insett styrkan av att kunna stötta och komplettera det mer generella bud- skapet med mindre och mer riktade tankar. ” ... vi har insett värdet av att ha en kanal till politierna där de kan vara mer personliga. det senaste ameri- kanska valet så var sociala medier en inräknad del av den övergripande stra- tegin, inte bara ett tillägg eller något runt omkring. Hit- tills är vi inte riktigt där i varken tan- ke eller genomför- ande, konstaterar hon. Thérèse Mannheimer jobbar som webbstrateg och tycker att sociala medier är ett utmärkt sätt för politiker att komplettera sina traditio- nella valkampanjer. Foto: Carl Bengtsson och vänner. De handlar främst om mindre nätverk av människor som delar intresse. Det här tycker jag Socialdemokraterna har lyckats med bäst av partierna. Många av de tjänster som politikerna använder hand- lar ju om att föra ut tal, debatter och annat blogga på Moderaternas hemsida och Även om inter- till flera och i fler kanaler. Sverige tappade hakan. Idag är politiker- thérèse Mannheimer är övertygad om net i princip an- Hur ser valet ut 2014? bloggar bara en del av den uppsjö av so- det amerikanska valets inverkan efter att vänds av alla idag –  Förhoppningsvis tar politikerna ett mer ciala medier som partierna använder sig av Barack Obama fört en modern kampanj är det i synnerhet den yngre generation seriöst tag och vågar ta större risker. I för att nå ut till fler väljare. med sociala medier som ett viktigt nav. som tagit sig an de sociala medierna. Thé- framtiden hoppas jag att de även tar hän- –  De i min mening vanligaste sociala – Obamakampanjen har satt sina spår i rèse Mannheimer pratar om hur politiker syn till minoriteter genom att översätta tjänster som politiker regelbundet använ- hur vi anser att en traditionell valkampanj kan komplettera de traditionella kanalerna hemsidor och bloggar. De bör även läg- der sig av är naturligtvis Facebook, Twit- ska se ut. Men i relation till våra amerikan- med hjälp av sociala medier. ga mer pengar på välproducerat bild- och ter, Youtube men även i viss mån Flickr ska kollegor så är de svenska politikerna –  Sociala media handlar inte om folk- filmmaterial och kanske framförallt; bjuda och Slideshare. Något jag skulle vilja att långt efter. I de kampanjer som vi såg vid massor och tävling i mest antal followers in mer till debatt! • JAJJA | SÖKOPTIMERING JAJJA COMMUNICATIONS Grundades: År 2000. Optimera sajten med Jajja är en av de största sökmotor- marknadsförarna på den svenska marknaden med 46 miljoner kronor i omsättning 2009. Jajja är helt fokuserade på att göra rätt sökord kunderna synliga i det organiska resultatet hos sökmotorer. Jajja Communications har idag 2 000 kunder och är partner med företag som Eniro. Jajja erbjuder sina kunder föreläs- sökoptimering är enkelt sökresultat och betalar när de- dan handlar om. Jajja har utvecklat en pro- ningar om hur de kan förbättra sina uttryckt ett sätt att ras hemsida klättrat upp dukt för e-handlare, där e-handlarna betalar digitala affärer runt om i Sverige. få sökmotorerna till förstasidan på Goog- en andel av ordervärdet på alla de affärer Jajja ger ut veckobrev som skriver les resultatsida, säger som Jajjas sökoptimering genererar. om digital marknadsföring, att tycka bättre om Tommy Ståhl. – När vi arbetar med e-handlare så är vi Jajja Magazine: magazine.jajja.com en sajt framför an- Hur man använ- med i hela kedjan och hjälper dem att öka dra. Och dagens der sökorden är en ba- konverteringsgraden, säger Tommy Ståhl. olika publicerings- lansgång. De ska fin- En del i arbetet att öka synligheten i verktyg blir bara nas tillräckligt många sökmotorerna är att med hjälp av olika gui- viktigast för att marknadsföra deras buti- bättre och smar- gånger för att man der och sajter bygga upp länkar mot sina ker svarade 62 procent sökoptimering. ska optimera träff- kunder. tare. listan men använ- Den andra delen är att titta över hur Hur tror du att publiceringsverk- – Vi använder allt min- der man dem för kundernas hemsidor är utformade. tygen kommer att utvecklas? dre tid åt det rent tek- ofta är risken att I arbetat att göra kundernas hemsidor – I dag är det inte tekniken som står i vä- niska och mer åt att de uppfattas som synliga har Jajja testat hur bra utformade gen för utvecklingen, det är användarna skriva bra texter, säger spam. olika publiceringsverktyg och e-handel- som måste bli ännu bättre på att utnyttja Tommy Ståhl, VD på Jaj- – Tycker använda- plattformar är. den teknik som faktiskt finns, säger Tom- ja Communications. ren att ordet används my Ståhl. för ofta kommer sök- Uppskattningsvis omsätter sökop- Och trots den negativa konjunkturen Deras grundtanke är motorn att tycka det ock- timering 200 miljoner kronor i Sverige. har Jajja ökat sin omsättning med 50 pro- att man betalar för upp- så, säger Tommy Ståhl. Jajja Communications tror att det kom- cent två år i rad. nådd position på Google. mer att öka de närmaste åren. När Posten – De tuffa tiderna har fått fler företag – Kunden köper de sökord som Tommy Ståhl Man ska utgå från an- och Handelns utredningsinstitut frågade e- att se nyttan med att synas i Googles van- man vill ska synas i Googles vanliga vändaren och skriva vad si- handlare vilka verktyg och metoder som är liga sökresultat, säger Tommy Ståhl. •
 5. 5. Hela denna bilaga är en annons från newmarketmedia 5 COUNTQUEST | WEBBANALYS Bra ANALYS maximerar sajten I dag är det inget eller få företag som inte underlag som finns, säger Fredrik Arnarp. nyttan handlade mest om att man skulle har internet som en prioriterad kanal för att Möjligen handlar det om att man lägger ha en sajt. Med nya smarta verktyg har nå ut till kunder och användare. Och oav- för stora resurser på att ta fram tekniskt mätningar och beslutsunderlag blivit bätt- sett syftet; att optimera kampanjer, ska- smarta och snygga lösningar. Sedan räck- re och säkrare. Men det har också upp- pa underlag för köpbeslut eller slutföra af- er inte resurserna till för att faktiskt handla stått ett växande behov av att analyse- färer, är det väsentligt att få veta hur det utifrån det man vet. • ra det material man har, vilket vi kan. man gör funkar. Smarta verktyg och en bra – Här finns en otrolig potential i vad en analys ger svaret. liten förändring på sajten kan betyda för att nå sina mål utan att behöva föränd- träffa countQuest på De allra flesta butiksägare vet hur man ra organisationen bakom, säger Fredrik internetstrategidagen den 11 mars. ska exponera olika varor för att få kunder- Arnarp. gå in på countquest.se och boka na att handla mer. Med hjälp av kame- in ett möte om webbanalys före ror och sensorer har man kartlagt rörelse- Olika företag utnyttjar givetvis nätet 11 mars, så bjuder vi på en mönster och genom störtexponering av en på olika sätt. Bilhandlaren säljer inte bilen biljett värd 3 790 kr. särskild vara kan man påverka försäljning via webben, men den potentiella kunden av enskilda märken. har sannolikt redan tagit en mängd köp- Samma principer gäller också för nätet. beslut innan han beger till bilsalongen för – Vi kan se det exakta klickmönstret, att faktiskt slutföra affären på nätet. Ban- var man kommer in på sajten, vad man kerna har sedan länge utnyttjat webbplat- klickar på och var man lämnar den, säger serna för att låta kunder göra bankärenden Fredrik Arnarp, vd på webbanalysföretaget själva och reseföretagen styr sina kunder COUNT- CountQuest. Genom att analysera materialet kan till att slutföra affären. – Oavsett vilket håll man vill styra sina QUEST man till exempel se hur långt in i en kam- kunder så behöver man ett bra underlag startade: År panj nätanvändaren går. och analys för att maximera nyttan på nä- 2000. affärs- – Beroende på hur och var man lägger tet, säger Fredrik Arnarp. modell: Allt sitt huvudbudskap minskar risken att kun- Det är enligt honom inte tekniken som från punkt- den, ur annonsörens synvinkel, lämnar saj- begränsar, klossarna finns där men vi har insatser inom ten för tidigt, säger Fredrik Arnarp. ännu inte förfinat konsten att bygga med webbanalys till dem. större uppdrag I grunden handlar det om att mäta be- – I takt med att ”livet” på webben väx- som omfattar Foto: Sten Jansin teenden för att sedan införa förbättringar. er och blir allt mer betydelsefullt hårdnar hela spektrat: – Ibland kan det vara så enkelt som att också konkurrensen. Ett effektivt sätt att Val av analys- ”möblera om” lite på sajten och flytta på vinna fördelar är att arbeta mer med opti- verktyg, imple- några länkar, säger Fredrik Arnarp. mering och analys, säger han. mentation, Många gånger finns beslutsunderlag rapportering, redan inom organisationen för att optime- CountQuest som nu funnits i tio år har kvalitetssäkring, ra flödet. sett nätet utvecklas från ett ganska ano- utbildning, – Svenska företag är fortfarande jäm- nymt forum till vad det är idag. analys, och fört med de amerikanska sämre på att – Då för tio år sedan var det få som optimering. agera utifrån de hårda fakta, det besluts- egentligen gjorde några prognoser, affärs- SÅ ARBETAR COUNTQUEST VerKtYg IMPLeMentatIOn MÄtPLan anaLYs countQuest är oberoende, certifie- implementationen är ett tekniskt affärsmålen ska göras mätbara och De vanligaste analyserna countQuest rade återförsäljare av de ledande steg i webbanalysarbetet där count- kvantifieras med hjälp av nyckeltal. får i uppdrag att göra är tidsserieanalys, programvarorna inom webbanalys Quest dels tar fram instruktioner för countQuest kan bistå antingen ge- köpanalys, kampanjmätning/uppfölj- och fullt certifierade på Webtrends script som ska in på webbplatsen och nom att tillsammans med kund ar- ning och beteendeanalyser. analytics, Omniture sitecatalyst dels konfigurerar verktyget så att beta fram en mätplan eller att ta och yahoo! analytics. önskade rapporter kan tas ut. count- fram färdiga mätplaner. Kontakt countQuest utför även uppdrag för Quest har stor erfarenhet av imple- countQuest interactive aB kunder som använder google ana- mentations- och konfigurationsarbe- UtBILDnIng telefon: + 46 (0)8 410 415 60 lytics. te i sitecatalyst och Webtrends. På plats, på eget data. www.countquest.se
 6. 6. HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA 6 KAMPEN | MOBILSYSTEM Andriod vs iPhone I blå ringhörna: I röd ringhörna: rOnD 2: rOnD 3: iPhone android anVÄnDarVÄnligHet aPPlikatiOnerna apples egen mobiltele- android är det operativsystem som har iPhone iPhone fon, vars första version pre- mest att sätta upp emot Apples, upp- iPhonens gränssnitt är uppbyggt som ett Någonsin hört frasen ”Det finns en app för senterades 2007, har tagit backat av Google. I synnerhet HTC-mobi- rutmönster för att vara lättnavigerad och det”? Då har samtalet med största sanno- världen med storm. Med lerna har använt Android-systemet men i lättförstådd – vilket den också är. Dessut- likhet handlat om iPhone. Applikationerna ett unikt operativsystem början på året släpptes den mytomspun- om är den utrustad med ett virtuellt tang- täcker samtliga områden från att blåsa ut baserat på Mac OS X har na Google-mobilen, Google Nexus One, entbord som snabbt hjälper dig att hitta ljus till att styra bilar och här är iPhonen iPhonen tagit mobiltelefo- som är avsedd för privatpersonsan- vilket ord du ska skriva. Den inte har nå- oövervinnerlig. nin till en helt ny nivå. iP- vändning. Google har naturligtvis gon Flashspelare, men det är en petitess hone gav pekmobilen ett ansik- anpassat sina nättjänster till i sammanhanget och säkert jobbar Apple android te och är med hästlängder den Androidmobilerna med speci- på det inför releasen av iPhone 3Gs 4.0 Trots appar som kan synkronisera med multimediatelefon som har till- ella applikationer för Google som väntas inom det snaraste. Googles egna nättjänster kommer inte gång till störst utbud av applika- Voice, Google Translate och så applikationsutbudet till Androidmobilerna tioner. vidare. android ens i närheten av sin konkurrents. I utgångsläget på en Androidmobil kan Vinnare: iPhone Text: Linda Kante man placera alla sina favoritgenvägar, nå- got som bidrar till igenkänning. Dock har Androidmobilerna fått en del kritik för att tKO: iPhone rOnD 1: kameran android de laggar – det tar någon sekund att öpp- Det är ögonbrynshöjande att Apple inte iPhone Den senaste kameramodellen till Android na en applikation. Tangentbordet på pek- har tillverkat mobiler tidigare. För för- Senaste modellen iPhone 3Gs är utrustad är på 5 megapixlar. Dessutom är den ut- skärmen är uppbyggt på samma vis som i utom en medioker kamera och några med en 3 megapixelskamera. Dock är ka- rustad med blixt och tillhör en av de mo- iPhonen men hittart inte lika snabbt vilka andra småsaker har de faktiskt nästan meran inte speciellt bra. Saknaden av blixt bilkameror på marknaden som ger absolut ord som ska skrivas. Android är på god väg tänkt på allt. Men det gäller att hålla koll gör det dessutom omöjligt att ta bra bilder bäst resultat. men inte riktigt där än. över axeln. Android ligger nämligen hack i allt som inte är dagsljus. Vinnare: android Vinnare: iPhone i häl och spås en lysande framtid. •
 7. 7. Hela denna bilaga är en annons från newmarketmedia 7 MARK RED | ANALYS OCH OPTIMERING små justeringar ger Stora RESULTAT Foto: David Bicho. Ibland kan det vara nödvändigt att byg- ga en ny webbplats, men ofta är det en bättre strategi att jobba med ständiga för- bättringar. – Jämför med en hink som läcker. Om det finns några hål som det sipprar vatten ur är det sannolikt bättre att lappa dem. Om det däremot helt saknas en botten är det bättre att börja om från början. Gör en analys av vad som funkar och inte funkar. Genom kontinuerliga förbättringar slipper man dyra nylanseringar vartannat år, sä- ger Lars Johansson, webanalytiker på Mark Red. Ibland kan det vara så enkelt som att ändra copy, motsvarande en mindre text- förändring för att få ett effektivare resultat. Beroende på bransch riktar man sig mot olika typer av kunder. Lars Johansson beskriver fyra typer av besökare: • De Metodiska besökarna De som vill gå på djupet och få all fakta innan de köper till exempel en dvdspela- re. För dem är det viktigt att få all teknisk fakta. • De Spontana besökarna De vill snabbt komma till avslut. De vet re- dan att de vill köpa en dvd-spelare. Beho- SÅ ARBETAR gratIs PrODUKter vet ska snabbt och enkelt kunna uppfyllas. • De Humanistiska besökarna FrÅn MarK reD: MARK RED De vill kunna ta reda på hur andra upple- analysera google analytics i excel: www.markred.se/ea utifrån identifierade problem ver dvd-spelaren. De söker efter upplevel- analysera google analytics i iPhone: www.markred.se/at och framtagande av hypotes sen av en produkt, exempelvis recensioner. Case studies från Mark red: www.markred.se/case1 testar mark red olika alterna- • De Tävlingsinriktade besökarna • www.markred.se/case2 • www.markred.se/case3 tiva lösningar vetenskapligt ge- De vill känna att de gjort en bra affär både nom användning av a/B och avseende pris och prestanda och kunna multivariata test. mark red är stå för sitt köp inför vänner och bekanta. – Det finns en mängd olika sätt att mäta tifierat ett problemområde, använda sig av ensamt i sverige om att ha auk- aktiviteter. Ett sätt är att testa olika inne- testgrupper för att ringa in problemet mer toriserats som konsult i verkty- – Man ska oftast rikta sig till alla fyra kate- håll mot varandra. Variationer av samma exakt. get google Website Optimizer. gorierna. För att kunna göra det måste de innehåll slumpas ut till besökarna och se- Har man väl lockat in en besökare på Dessutom är mark red auktori- spontana besökarna kunna komma till av- dan mäter man hur väl de styr mot uppsat- sin webplats handlar det om att få denne serat för google analytics. slut redan i första läget, medan det ska fin- ta mål, säger Lars Johansson. att stanna kvar. mark red hjälper till med allt nas tydliga ingångar för de mer metodiska, – Genom att löpande jobba med test av ifrån arbete med nyckeltal och säger Lars Johansson. Han påpekar också att det är viktigt att olika kombinationen av bilder och texter implementeringsinstruktioner man har tydliga uppmaningar om vad som kan webbplatsen prestera allt bättre. Det för google analytics till aktiv Kommunikation är nyckelord när man är nästa steg och hur man tar sig dit. För- är det små detaljerna som blir avgörande optimering av webbplatser mot talar om nätet. Hur vet man då vad som utom webenkäter, som ska vara så lite stö- i framtida webbutveckling, säger Lars Jo- ökade intäkter, minskade kost- funkar? rande som möjligt, kan man när man iden- hansson. • nader och ökad nöjdhet. Dessutom har mark red tagit EDB DROPIT MARK RED fram ett antal förädlingar av hur www.edb.se www.dropit.se www.markred.se google analytics kan använ- das samt speciallösningar som Vad: Koncernen som Dropit Vad: En webbyrå som är stark Lars Johansson och Christoffer Luth- adderar mer värdefull data till och Mark Red tillhör på utvecklarsidan. man, webbanalytiker och konsulter. verktyget. Jobbar med: lösningar inom verk- Jobbar med: Förstudier och produk- Vad: Affärsområde inom Dropit. samhetskritiska IT-tjänster, från app- tion av nya webbplatser Jobbar med: Analys av webb och an- Bland mark reds kunder finns likationstjänster och branschlösning- certifieringar: EPiSERVER Premi- dra digitala kanaler, ständig optime- företag och organisationer inom ar till drifts- och nätverkslösningar um Solution Partner, Microsoft Gold ring av digitalt innehåll. certifieringar: bland annat telekom, energi, övrigt: Har verksamhet i 13 länder Certified Partner, Google Enterprise Google Analytics Authorized Consul- hälsovård, e-handel, mediabo- och nästan 50 års erfarenhet av att Partner, DIBS Official Partner, Strea- tants, Google Website Optimizer Aut- lag, intresseorganisationer och betjäna ledande nordiska verksam- mio Partner. E-post: info@dropit.se horized Consultants. E-post: analytics@ välgörenhetsorganisationer. heter. Tel: 010-588 64 00. markred.se. Tel: 08-627 57 33.
 8. 8. HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA 8 E-HANDEL | ATT VARA ELLER INTE VARA PÅ INTERNET 100 procent nätet – eller inte alls strategierna för lönsam han- där miljontals cd-skivor, dvd-filmer och derna så skulle vi inte vara i närheten av Man ska ta del på webben skiljer sig dia- böcker samsas om utrymmet. samma prisbild. sig hit, vissa metralt mellan olika företag. – Det övergripande skälet för att bara Hos Cdon – en av Nordens största un- tycker att det är för långt. Höjs sälja i butik är kostnadskostymen, konsta- derhållningsbutiker på nätet – har man i bensinpriset kraftigt så påverkar det oss. Dessa varierande strategier terar Gekås Ullareds VD Boris Lennerhov. princip ett motsatt förhållningssätt till hur Hos Cdon kan man handla dygnet runt säger egentligen ingenting om Våra marginaler är små och kunden gör man ser på e-handel. på webben. Mikael Olander ser förutom företagets framgångar. Det oss tjänsten att komma till butiken, hämta – Vi kan inte den fysiska detaljhandeln, denna tillgänglighet några fördelar till. som fungerar för det ena fö- varorna och gå till kassan. Skulle vi upp- vi kan internet, säger Cdons VD Mikael – Vi slipper butikskostnaderna och kan retaget behöver inte nödvän- rätthålla lagerstatus på internet, lagerhålla Olander. Det här använder vi till vår fördel ha fullsortiment på vår hemsida. Vi når digtvis fungera för det andra. varorna och sedan skicka ut det till kun- i och med att vi bara arbetar med internet. dessutom en väldigt stor målgrupp. Just cd-skivor och dvd-filmer är lämpliga Text: Tony Ernst produkter att sälja över nätet. Det är svå- Framtiden förändras ständigt och då GEKÅS CDON rare med exempelvis mat och kläder där kan det bli aktuellt att förändras med den. två stora framgångsrika företag som visar på skillnaden mellan strategierna är ULLARED man gärna vill se det man köper. Ändå tror inte Boris Lennerhov att Ullared kommer att öppna webbshop. Gekås Ullared och Cdon. Bildat: 1963 Bildat: 1999 Dessa bägge strategier har såklart sina – Hos oss är det själva eventet att kom- Ullared har en enkel hemsida med va- Finns i: Ullared Finns i: Malmö egna inbördes för- och nackdelar. ma hit som är det stora. Jag har svårt att se ruhusets öppettider och en barometer som Omsättning: ca Omsättning: ca – Den stora fördelen för oss är att vi har att vi kommer att sälja varor i större mängd visar om det är kö in till butiken. Men man 3 miljarder (2008) 1 miljard (2008) allt samlat på samma ställe, säger Boris över nätet inom överskådlig framtid. har varken sortiment eller försäljning över Varav procen- Varav procen- Lennerhov. Vår personal har en oerhört Mikael Olander håller också fast vid webben. tuellt på web: tuellt på web: positiv kundkontakt. Vi har en stugby med Cdons vision om försäljning över nätet. Hos Cdon å andra sidan sker all försälj- 0% 100 % camping som stadigt är fullbokad. Allt – Det handlar snarare om att bli ännu ning via en minutiöst detaljerad hemsida finns här. Nackdelen är tillgängligheten. bättre på det man redan kan. • Öka affärsnyttan genom digital marknadsföring, webbstrategier och mobila möjligheter. Välkommen på heldagsseminarium på Nalen i Stockholm den 11 mars 2010 Läs mer om programmet och boka plats på: www.newmarketmedia.se/internetstrategi
 9. 9. Hela denna bilaga är en annons från newmarketmedia 9 GETUPDATED | MARKNADSFÖRING PÅ NÄTET Internet – WTF matters? Internet har funnits i mer än 15 år. Därefter bör ni konceptutveckla era Medieköpen på nätet ökar lavinartat, att konverteringsprocesser. Det är inte in- ha en webbplats är en självklarhet, en formationsstrukturen som skapar resultat post för SEO finns i de flesta budgetar och utan det gör de designade besöksproces- CHECKLISTA 2010 förutspås bli året när företagen bör- serna där kunderna hittar det de vill, får jar satsa på sociala medier, på allvar. Men den service eller upplevelse de behöver vad är det egentligen som räknas när fö- och skapar det värde som ni som företag retag vill lyckas på internet? Vilka krav ska vill ha. de ha på sina webbinvesteringar, internet- Driv trafik. Se till att era investering- leverantörer och webbyrå? Enkelt uttryckt WTF matters? ar i internetmarknadsföring och webbut- veckling når era målgrupper, stödjer era Hur ditt företag Vi frågar Oscar Höckerfelt, senior inter- mål och driver era konverteringsprocesser blir framgångsrikt på nätet: netstrateg på Getupdated Internet Marke- via era unika, digitala: ting om hans syn på vad företag bör tänka på för att nå framgång på internet. Han • Varumärkeslöften och kampanjer. 1 sätt din internetnärvaro beskriver ett företagssverige som genom- • SEO, PPC, banners, mail etc som dri- syras av splittrad målbild, svaga förvänt- ver in rätt besökare. mätbara mål ningar och låga krav på avkastning från webben. • Medverkan i sociala medier. • Tjänster som finns och utvecklas på med 2 Fastställ de prioriterade webbplatsen. Hur ska företag göra för att nå framgång Räkna med att ni till en början når c:a 50 på nätet? procent av möjligt resultat efter en ny målgrupperna webbplatslansering. Resterande 50 pro- 3 Utveckla konverteringsprocesser sätt upp mål. För att lyckas måste fö- cent når ni via analysdriven optimering. retag först och främst definiera vad fram- Det krävs att ni mäter upp alla konverte- gång på internet är för just deras företag. ringsprocesser mot KPI:erna. Mät och 4 Driv rätt trafik De allra flesta icke internetbaserade före- optimera processerna stegvis mot det tag, dvs de som inte har en e-shop eller 100 procentiga mål som bara vinnaren når. webbplats som absoluta huvudverksam- 5 Mätresultat dig fram het, måste bli bättre på att precisera vad Vad är det vanligaste deras mål med internet faktiskt är. Utan misstaget företag gör och optimera mål är det svårt att navigera och risken till tappade marknadsandelar är hög. Vi har när det handlar om till sett mängder med företag som inte tagit webbinvesteringar? internet på allvar bli omsprungna av in- ternetspecifika bolag som helt byggt sin ett vanligt misstag är att fö- verksamhet utifrån möjligheter i denna retag underdimensione- kanal. Ett exempel är Spotify som relativt rar sina behov av snabbt har tagit stora marknadsandelar att agera på in- inom musikbranschen. ternet. Det finns många som är Hur utvecklas duktiga på att en vinnare? utveckla webb- Getupdated hjälper dig att sätta relevanta platser men fö- och mätbara mål för din internetnärvaro. Ta reda på hur era kunder och potentiel- retagen behö- la kunder agerar online. Segmentera dem ver vara bättre och fastställ de prioriterade mål- insatta i webb- Vill du ställa tuffare krav på din webbyrå? grupperna på internet. Därefter gäller världen så att det att sätta upp konkreta mål, vad vill ni de kan vara tuf- få ut av era investeringar? Definiera nyck- fare i sin krav- Vill du öka konverteringsgraden och få eltal (KPI:er) som gör det möjligt att mäta ställning. Hö- mycket större effekt för dina marknadsfö- av resultatet. Det är även viktigt att kopp- gre krav på oss ringspengar? la era KPI:er till intäkter och/eller kostna- lev er ant ö r er der så att Internets ekonomiska betydelse kommer göra tydliggörs. oss bättre.• Ring Oscar Höckerfelt på 08-410 96 05.
 10. 10. HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWMARKETMEDIA 10 JONAS MARKING | MOBILBOKEN Mobilen smart fönster mot medievärlden ” För 15 år sedan hade vi varken mobiler eller internet. idag JONAS MARKING är båda var mans egendom. Vår vardag har totalt föränd- Ålder: 40 rats. Även annonser är idag en Men det är ett snävt resonemang, visst är Man kan tänka ... visst är Bor: Stockholm naturlig del av internet, men Familj: sambo, tre barn inkorgen privat, men browsern är ett föns- sig att det borde inkorgen ännu är mobilen som en re- tidigare böcker: Internet i media- ter mot världen. vara svårt att skri- privat, men klamkanal outnyttjad mark. mixen (1997), Större än teve (1999) – Som annonsör gäller det att hitta en va en bok om ett browsern egna mobiler: En Iphone och en balans mellan push, där man aktivt söker ämne där teknik- Text: Tony Ernst upp konsumenten med till exempel en an- utvecklingen är så är ett föns- HTC Magic nons, och pull, där konsumenten själv väl- snabb och där det ter mot Jonas Marking släpper en bok senare i jer att interagera. händer nya saker världen. vår, i samarbete med mediabyrån Media- Framstegen för internet och mobiler har Andra delen lutar åt det praktiska och hela tiden, men Jo- edge CIA, som ska ge oss en överblick gått i rasande takt, men det har snarare reser frågan om hur en annonsör egentli- nas Marking räds kring hur man kan jobba med funktionerna varit parallella utvecklingar. gen ska tänka i dagens mediaklimat. inte. för marknadsföring för just mobilen. –  Men nu möts dessa två. Vi har nått – Man måste bli tillgänglig, konstate- – Bara man hål- – Mobilen kommer snart att vara vårt slutet på början av den digitala eran. Det rar Jonas Marking. Till exempel att man ler sig borta från främsta fönster mot medievärlden, säger är nu det sätter fart på riktigt. har en webbsida anpassad till mobilen. detaljerna, påpekar han. Det handlar till 5 han. Det här går ohyggligt fort. En normal Steg två är att utveckla mera avancerade stor del om generella resonemang inom användare byter mobil var artonde månad. Jonas Markings bok är uppdelad i två webbtjänster eller applikationer, exempel- marknadsföringsvärlden, som hur mobi- Andelen smartphones, alltså mobiler med delar. Första delen är mer teoretisk och vis GPS som leder en till den egna buti- len kan passa in i den allmänna medie- browser och större skärm, ökar snabbt. handlar om var vi står idag. ken, eller personifierade erbjudanden och mixen. Och man tar med sig de nya applikationer- – Diskussionerna om reklam i mobilen nya funktioner för mobilkameror. Framfö- – Dessutom märker jag att den bok jag na in i mobilen. Vi använder mobilen allt- har mest handlat om att mobilen är en pri- rallt handlar det om vad kunderna kan tän- skrev om internet 1997 står sig rätt så bra mer som en dator idag. vat sfär och att man inte vill bli störd där. kas vilja ha när de är ute och rör på sig. än idag!• SOCIALA MEDIER | FÖRETAGSPOLICY Ge de anställda något att hålla sig i Fem fundament för att bygga en strategi för Det är få företag som säger Facebook? Alla anställda? Endast VD eller inblandade. Hela historien måste kostat att man inte ska göra någon några få som arbetar på marknadsförings- en hel del både i engagemang och direkta sociala Medier: aktivitet i sociala medier un- avdelningen? En sak är säker – det finns ekonomiska kostnader, för att inte tala om 1. Vem vill vi vända oss en fördel i att bestämma sig och diskute- trovärdighet och varumärkesskada. der året. Det kanske inte är till? Prioritera målgrupperna ra saken internt. Hans Leijström, Commu- så konstigt när Facebook har nityEvangelist och social media-expert på De stora globala företagen har idag ut- för din kommunikation. mer än 370 miljoner använda- Getupdated Internet Marketing säger ”att vecklat sin kommunikationspolicy till att 2. titta på organisatio- re och därmed skulle kvala in inte ha en policy för hur man ska hantera även innefatta nätet för att undvika liknan- nen. Vem ska föra organisa- på topp 3-listan över de folk- de sociala medierna är lika med att be om de felsteg. Ett intressant exempel är Coca problem”. Cola som tagit steget längre. Parallellt tionens talan? Ta fram policy rikaste nationerna om det var ett land på riktigt. människan med den sociala media-policyn som gäller och ge ledning. Flera aktörer har fått smaka på baksi- för alla inom bolaget har man tagit fram 3. Prioritera kanaler. Arbe- har blivit social på nätet helt dan med social medier. Dominos pizza i ett certifieringssystem där man som Coca enkelt och precis som vanligt USA är kanske det mest kända exemplet Cola-anställd kan utbilda sig i företagsetik ta hellre med en kvalificerat när det handlar om internet så på hur illa det kan gå när företagen inte och därmed få föra företagets talan mer än med alla sporadiskt. är det bara för företagen att sätter upp klara riktlinjer för vilket beteen- ingående på nätet. Det kan mycket väl bli 4. ta fram mätbara nyck- följa efter. de som är acceptabelt ute på nätet. En film en trend som fler väljer att följa. Helt klart när två anställda äcklar sig med ingredien- är i alla fall att det finns en fördel i att ta eltal (KPI:er) och följ upp vad Men vem är det då som ska få förtro- serna vid tillagningen av pizza lades upp fram riktlinjer för beteenden i de sociala era insatser genererar. ende att föra företagets talan i de sociala på YouTube. Den fick ordentlig spridning, medierna och medvetandegöra dessa för 5. Förankra arbetet i led- medierna? Vem ska få twittra, blogga, läg- orsakade företaget oerhörd skada och led- alla i organisationen. Det som läggs ut på ningsgruppen. ga upp filmer och material på YouTube och de till avskedande och polisanmälan för de nätet finns där. För alltid… •
 11. 11. morkman.se PÅ TRE ÅR HAR LÖNSAMHETEN ÖKAT SÅ PASS MYCKET ATT VI NU INFÖR SAMMA LÖSNING I RESTEN AV NORDEN. – ERIK DANDANELL, PROJEKTLEDARE, JETPAK Jetpak är en av ca 4000 kunder som använder par för att skaffa nya affärer. De är också ett bevis för att det vi kallar New Business Intelligence verkligen fungerar. Vill du veta mer om hur vi hjälper våra uppdragsgivare att effekti- visera sin kundbearbetning, gå in på www.par.se eller ring något av våra försäljningskontor. VI HJÄLPER DIG ATT BEHÅLLA, UTVECKLA OCH SKAFFA NYA KUNDER. stockholm 08-775 36 00, göteborg 031-10 53 00, malmö 040-10 77 20, örebro 019-21 70 40, östersund 063-55 64 50.

×