Successfully reported this slideshow.

Futrinka utca Egyesület - 1. verzió

731 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Futrinka utca Egyesület - 1. verzió

 1. 2. Fajtamentés… <ul><li>magyar vizsla / Hungarian vizsla / Ungarische Vorstehund </li></ul><ul><li>cocker spániel / Cocker Spaniel </li></ul><ul><li>német dog / Deutsche Dogge </li></ul><ul><li>tacskó / Dachshund </li></ul>Rettung der reinen Rasse Hunde … Breed Rescue… … és keverék kutyák mentése. … and mix breeds. … und Mischlungen. Tekintse meg a munkánkat képekben! See our work in pictures! Siehe unsere Arbeit in Bildern!
 2. 3. Elhagyatva a bozótban, a halált várva. Abandoned in the bush, waiting for death. Aufgegeben in dem Bush, auf den Tod w arte t . Egy új élet kapujában. Awaiting a new life. Warten auf ein neues Leben. MARTIN
 3. 4. Alig élve az illatos úti sintértelepen. Almost dead at the dog pound of Budapest. Fast tot am Abdeckerstation von Budapest. Új élet, új család Bécsben. New life, new family in Vienna. Neues Leben, neue Familie in Wien. SZAMIZDAT
 4. 5. Sérült szem, elhanyagolt bunda, epilepszia. Injured eye, neglected fur and epilepsy. Auge verletzt, vernachlässigt Pelze und Epilepsie . Kezelt epilepsziával, gazdira várva. With handled epilepsy, waiting for a new home. Mit Epilepsie behandelt, warten auf ein neues Zuhause . BRUTUS
 5. 6. Elhagyatva, lesoványodva Miskolc utcáin. Abandoned and skinned to bones on the streets of Miskolc. Aufgegeben und gehäutet um Knochen auf den Straßen von Miskolc . Kandalló mellett elmélkedve a svájci állampolgárság előnyeiről. Reflecting on the benefits of Swiss citizenship beside a fireplace . Nachdenken über die Vorteile der Schweizer Bürgerrecht neben einem Kamin . ELZA
 6. 7. Gazdától, szomorúan és diszpláziával. From owner, unhappy and having hip dysplasia. Von Besitzer , unglücklich und mit Hüftdysplasie . Kigömbölyödve és élvezve a nyugdíjas éveket. Gaining weight and enjoying the pensioner years. Gewichtszunahme und g enießen der r entner Jahr en. BAGIRA
 7. 8. Betegen és elhanyagolva az illatos úti sintértelepen. Ill and neglected at the dog pound of Budapest. Krank und vernachlässigte an der Abdeckers tation von Budapest. Békés öregkor, gyógyultan. Peaceful old age being healed . Ruhige Alter , geheilt werden . MATAHARI
 8. 9. Elhanyagolt bundával, csupaseb hassal. Neglected fur, belly fully covered with wounds. V ernachlässigt Pelze , Bauch voll und ganz mit Wunden . Új bundát növesztve, gyógyultan. Growing new fur and healed. Wachsende neue Pelze und geheilt. LEXI
 9. 10. Csontsovány állapotban kimentve az illatos úti sintértelepről. Rescued skinned to bones from the dog pound of Budapest. Gerettet im Haut zu Knochen aus dem Abdeckerstation von Budapest. Kigömbölyödve. Gaining weight. Gewichtszunahme . „ Van még?” „ Do you have some more left?” „ Hast du etwas mehr ?” HÉDI
 10. 11. Gazdától – láncon tartásról – mentve, soványan. Rescued from owner keeping her on chains, skinned. Gerettet von Besitzer, der sie auf Ketten gehaltet hat, gehäutet . Kanapén, kövéren.  Lying on couch and being fat. Auf die Couch liegen als schon dick. SONJA
 11. 12. Nyaki sérülésekkel egy vidéki sintértelepről. With wounded neck from a countryside dog pound. Mit verwundet Hals aus einer ländliche Abdeckerstation. Gyógyultan a gazdival és örök sebhelyekkel. Healed with new family and eternal scars. Geheilt mit neuen Familien und ewige Narben . LÉNI
 12. 13. Bozontos szőrrel, alig felismerhetőn. Totally neglected fur, the breed is hardly recognizable. Völlig vernachlässigt Pelze, die Rasse ist kaum erkennbar . Új ruhában.  Wearing a new coat. Tragen eines neuen Mantel . MIRÓ
 13. 14. Elhanyagolt bundával, tele sebekkel. Neglected fur, covered with wounds. Vernachlässigt Pelze und mit Wunden . Pihepuha ágyban aludva; újra mosolyogva. Sleeping in a soft bed; smiling again. Schlafen in einem weichen Bett und wieder lächeln . MUKI
 14. 15. Csontsoványan, egér rágta sebekkel. Skinned to bones with mice chewed wounds. Gehäutet um Knochen mit Mäusen gekaut Wunden . Kigömbölyödve, családban. Gaining weight and living in a new family. Gewichtszunahme und leben in einer neuen Familie . KAMILLA
 15. 16. Gazdától - tele felfekvésekkel, szinte állni is képtelenül. From owner - covered with bed-sore wounds, almost not being able to stand. Von Besitzer - mit Bett-wunde , fast nicht in der Lage zu stehen . Kanapén pihenve és a tengerparton sétálva. Lying on a couch and walking on the beach. Liegen auf einer Couch und w andern am Strand . HANNA
 16. 17. Súlyosan elhanyagolva, összeragadt szőrzettel. Badly neglected, fur sticked together. Stark vernachlässigt , Pelze zusammengeklebt. Új bunda, új barátok. New fur, new friends. Neue Pelze , neue Freunde . PLUTÓ
 17. 18. Csontsoványan és betegen. Skinned to bones and ill. Gehäutet um Knochen und krank. Új gazdinál, ahol teli a tál. New owner – full dish. Neuer Besitzer - voll e Schüssel. HARMAT
 18. 19. Hogyan segíthet? <ul><li>tárgyi adományok (pl. kutyaeledel, etetőtálak, pokrócok, vitaminok, kullancs elleni készítmények, kutyaházak stb.) </li></ul><ul><li>gazdikereső kutyák hirdetéseinek terjesztése (plakát, email, internetes hirdetés) </li></ul><ul><li>ideiglenes befogadás </li></ul><ul><li>sétáltatás </li></ul><ul><li>autós fuvarozás (pl. kutyák orvoshoz, gazdihoz szállítása) </li></ul><ul><li>önkéntes munka (pl. segítség rendezvényeken stb.) </li></ul><ul><li>pénzbeli adományok </li></ul>
 19. 20. How can you help us? <ul><li>donations (dog food, dishes, blankets, anti-flea treatments, vitamins, dog houses etc.) </li></ul><ul><li>advertising the dogs availabe for adoption (posters, emails, internet ads) </li></ul><ul><li>temporary homing </li></ul><ul><li>walking and playing with the dogs </li></ul><ul><li>dog transports (transports to the vet, to the new owner) </li></ul><ul><li>voluntary work (assistance at programs etc.) </li></ul><ul><li>financial support </li></ul>
 20. 21. Wie können Sie uns helfen? <ul><li>Spende ( Hundefutter, Geschirr, Decken, Vitamine , Anti-Floh-Behandlungen, Hund Häuser usw.) </li></ul><ul><li>Werbung die Hunde verfügbar für die Annahme ( Plakate, E-Mails, Internet-Anzeigen ) </li></ul><ul><li>kurzzeitig Pflegestellen </li></ul><ul><li>Wandern und Spielen mit den Hunden </li></ul><ul><li>Hund Transporte ( Transporte zum Tierarzt, an den neuen Eigentümer ) </li></ul><ul><li>freiwillige Arbeit ( Unterstützung an den Programmen ) </li></ul><ul><li>Geldspende </li></ul>
 21. 22. KÖSZÖNJÜK! THANK YOU! VIELEN DANK!

×