Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asli

4,921 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Asli

 1. 1. به ياد او.....<br />حقيقت وعشق<br />قانون و نيايش من<br />ظاهر و وجدان<br />ابراز وجود و آرامش<br />پناه و همدم من<br />نظم<br />روش من و زيبايي و كمال<br />تاخت وتاز من هستند <br />واين كرامر<br />
 2. 2. تاريخچه و تعريف:<br />شكار بزرگي در پيش است .آنان نيازمند نيرويي بسيارند گرد هم مي آيند تا با بر پايي آييني از وراي خود نيرو بجويند تا پيروز شوند...<br />و كسي از ميان آنان با زبان تن و بدن داستان يار از دست رفته و شكار به جنگ آمده را باز مي گويند و ...اين نمونه ،جنبه هاي گوناگون و گسترده به خود مي گيرد تا انسان داراي شناسنامه نمايشي شود. <br /> (عباس شادروان)<br />
 3. 3. سالن اجتماعات (آمفي تئاتر)در هر مجموعه كه فعاليت هاي فرهنگي نيز جزيي از برنامه هاي ان است نياز است كه سالن اجتماعات،جهت برگزاري جشن هاومراسم مذهبي وكنسرت ها وهمايش ها و...در نظر گرفته شود.سن در سالن آمفي تئاتر:فضاي اصلي آمفي تئاتر كه نقش اصلي و عملكردي دراينگونه فضاها را به عهده دارد و محلي است در مقابل ديدگان تماشاچيان جهت اجراي برنامه ها.اتاقهاي پشتيباني:اين اتاقها جهت آماده سازي مجريان و متصديان است و شامل اتاقهاي گريم وتعويض لباس و به صورت جداگانه براي خانمها و آقايان طراحي شده است.اپراتور:محلي جهت تنظيم نور و تهويه و پخش فيلم كه كارهاي فني آمفي تئاتر بر عهده اين بخش مي باشد.مديريت:هر آمفي تئاتر جهت هماهنگي امور و تهيه لوازم مورد نياز براي اجراي برنامه ها به يك مدير و برنامه ريز احتياج دارد.فضاي نشستن تماشاچيان:قسمت دوم در آمفي تئاتر كه حائز اهميت است و در درجه بندي اهميت فضايي در آمفي تئاتر در درجه دوم قرار دارد(بعد از سن)فضاي نشستن تماشاچيان مي باشد كه با توجه به تعداد افراد و مساحت در نظر گرفته شده براي آمفي تئاتر و سرانه ها در نظر گرفته مي شود.<br />
 4. 4. دياگرام روابط كلي:<br />اپراتور<br />فضاي اصلي<br />سرويس<br />سن<br />انبار و اتاق رختكن و اتاق گريم حدود 25%از فضاي اصلي است.<br />اتاق گريم<br />رختكن<br />
 5. 5. دياگرام جزئيات آمفي تئاتر:<br />اتاق گريم<br />تعويض لباس<br />w.c<br />بوفه<br />اپراتور<br />قسمت تماشاچيان<br />سالن انتظار<br />سن<br />فروش بليط<br />انبار<br />
 6. 6. درجه بندي فضاها:<br />گالري خدماتي اداري بوفه پاركينگ<br /> آمفي تئاتر<br />درجه 1 درجه2 درجه 3 درجه 2 درجه3 <br />
 7. 7. برنامه فيزيكي:<br />فضاي داخلي تئاتر:<br />1.سالن نمايش<br />2.ورودي و خروجي <br />3.سن 4-1 اتاقك پشتيبان و اتاق انتظار بازيگران<br />4.فضاي پشت و زير سن 4-2 اتاقك تأسيسات<br /> 4-3فضاي دوم سن<br /> 4-4 اتاق گريم<br /> 4-5 سرويس و دوش ها<br /> 4-6 فضاي زير سن(جهت جابجايي سن و نقاط مختلف صحنه)<br /> 4-7 انبار و بايگاني وسايل و ابزار بازيگران<br /> 4-8 بايگاني لباس و وسايل خاص صحنه نمايش<br />فضاهاي داخلي سينما:<br />1.سالن نمايش فيلم<br />2.ورودي ها و خروجي ها<br />3.اتاق ويدئو يا اتاق تصوير<br />4.قاب تصوير(جهت نصب پرده)<br />
 8. 8. صندلي ها از 2 متري از سن بصورت قوسي به مركز پرده ترسيم مي شوند.طول رديف هاي صندلي:حداكثر16 صندلي به ازاي هر راهروخروج(راههاي فرار):1متر عرض براي هر 15نفر(حداقل عرض 0.8 متر)<br />پروژکسیون<br />پرده<br />عرض ستون=20/1عرض دهنه<br />20/1 عرض دهنه<br />تير<br />
 9. 9. استانداردها<br />مقررات و آئين نامه:<br />مقررات ساختماني مربوط به تئاتر و آمفي تئاتر در uk وusa سخت و انعطاف پذير نيست.در سراسر جهان از اين اصول پيروي مي شود.<br />وظيفه اصلي آرشيتكت برقراري توازن ميان نيازهاي تجاري و هنري و نيازهاي تماشاگران مي باشد.و او بايد يك طرح شماتيكي را طوري ارائه دهد كه در آن وسايل فرار از خطرات و همچنين جزئيات گوناگون مقررات ايمني رعايت شده باشد.<br />سازمان:<br />انواع تئاتر را مي توان به سه بخش تقسيم نمود كه عبارتند از:<br /> پذيرش:ورودي.سالن رزرو صندلي.سرسرا.اتاق هاي تعويض لباس و ...<br /> سالن حضار:<br /> صحنه:شامل صحنه اصلي.جناحين يا باله هاي صحنه.پشت صحنه.انباري صحنه.كارگاه ها.اتاق هاي تعويض لباس.اتاق تمرين و ...<br />اندازه و متعلقات هر يك از اين سه بخش بر حسب نوع تئاتر متفاوت است و انواع تئاتر عبارت از اپرا.نمايش يا سينما مي باشد.<br />
 10. 10. موقعيت مكاني:ساختماني كه در آن از عموم پذيرايي مي شود بايد در محلي واقع شود كه حضار بتوانند هر چه سريعتر محوطه را ترك كنند‌،براي اين چنين شرايطي امور لازمه را در اولين مرحله مورد بررسي قرار دهيد.زمان هاي ورود حضار:زمان ورود15تا30دقيقه و زمان خروج 5تا20 دقيقه است.پاركينگ اتومبيل:ورودي خودروها در ورودي تئاتر ساخته مي شود،اين ورودي ها داراي محل هاي سرپوشيده براي پياده شدن مسافرين مي باشد.خروجي ها:بايد به طرف بيرون باز شدهو مطابق با تعداد افراد و طول مسير حركت آنها طراحي شود.در مورد تعداد افراد قائده كلي درusaاين است كه براي 2500 مراجعه كننده حداقل دو خروجي با عرض 1600 ميليمتر درنظر گرفته شود،مسيرهاي شيبدارنبايد بيش از 10درصد باشند.ورودي-خروجي: سالن تئاتر داراي ورودي و خروجي يكسان مي باشد و اين معمولاًبراي لابي اتفاق مي افتد. لذا ورودي آن(همان خروجي ها)با ارقام بزرگتري پوشش مي گيرند و تعداد3 نفر همزمان را پيش بيني كنيم و به عدد165=55*3 سلنتي متر مي رسيم و به تعداد 2 الي 3 خروجي بر طبق نظر طراحي بسنده مي كنيم،(اين عدد در صورتي است كه ورودي ها از يك طرف سالن تعبيه شوند)ولي در سالن سينما خروجي و ورودي از دو سمت متفاوت طراحي مي گردند.لذا به دو ورودي و 2 خروجي حداقل نيازمنديم و معيار اندازه آنها 110=55*2 سانتي متر و با كمي خوش بيني به عدد 120 مي رسيم.<br />
 11. 11. پلكان:<br />پلكان بايد مطابق با عرض مورد نياز خروجي ها طراحي شود،اگر عرض مورد لزوم بيش از 1800 ميليمتر باشد،راه پله بصورت دوتايي ساخته شده و ميان آنها پرده نصب مي گردد،و عرض آنها روي هم 2*1100ميليمتربا2200ميليمتر خواهد بود.ارتفاع پله ها نبايد بيش از 150 ميليمتر باشد و گام پله ها حداقل بايد 280 ميليمتر باشد.<br />سرسراها:<br />در مورد تئاتر مي تواند500-100 متر مربع به ازاي هر نفر باشد.در مورد سينماها اين فضاتنها براي سيركلاسيون (گردش و خروج افراد لازم است و احتمال نمي رود كه اندازه آن بيش از 500-100متر مربع براي هر نفر باشد.)<br />توالت ها:<br />بر اساس شرايط مورد نظر براي كسب مجوز طراحي مي شوند.<br />جايگاه حضار يا تماشاگران(سالن تئاتر):<br />رديف هاي عقب بايد نسبت به گويندگان مركز صحنه،خط ديد كاملاً واضحي داشته باشند.طرح قسمت هاي پيش آمده بالكن طوري است كه جلوي شعاع ديد را سد نمي كند.بيشينه زاويه ديد از بالكن نسبت به صحنه30درجه انتخاب شود.<br />سطوح محدب و نامنظم به پراكندگي امواج صوت كمك مي كنند،گنبدها وطاق هاو ساير سطوح بزرگ مقعر مي توانند مشكلات بزرگ آكوستيكي بوجود آورند.در كنسرت ها براي طولاني شدن زمان اصوات انعكاسي لازم است ارتفاع سقف را بيشتر انتخاب كنند.حجم محوطه حضار به ازاي هر صندلي 30 تا 20.5متر مكعب انتخاب ميشود. <br />
 12. 12. با در نظر گرفتن استانداردهاي قبل و عرض شانه 50 سانتي متر و محل قرار گرفتن آرنج ها و صندلي هاي بازودار و محل حركت در جلوي صندلي به استانداردهاي زير مي رسيم:<br />(حداقل)متر مربع 0.5=1* 0.5 <br />(حداكثر)متر مربع0.6=1 * 0.6<br />با توجه به 500 نفره بودن سالن:متر مربع 300=0.6 * 500<br /> با توجه به 300 نفره بودن سالن:متر مربع 180=0.6 * 300<br />(اين معيارها براي سالن سينما هم قابل قبول است)<br />-لذا با منظور كردن ضريب 1.4 براي سيركلاسيون و مسيرهاي راهرو به عددهاي ترتيبي 252،420 متر مربع مي رسيم و با در نظر گرفتن معيار 0.6 براي فضاي پشت سن و سن باز به اعداد تركيبي404،672متر مربع مي رسيم.<br />
 13. 13. برج صحنه:<br />ابعاد برج بواسطه ماشين آلات صحنه تعيين مي شود.اين ماشين آلات براي اداره صحنه و ايجاد تغييرات سريع در آن روز به روز پيچيده تر مي شود.ايجادتغيير در صحنه و يا تعويض آن بدست هاي چرخ هاي مجهز به تيغه هاي بزرگ تاشو15ثانيه به طول مي انجامد،در صورت وجود اين نوع چرخ در صحنه و پشت صحنه،تعويض صحنه 10ثانيه طول مي كشد.<br />خروجي ها:<br />محل هاي صحنه بايد طوري طراحي شوند كه مفري ساده در تمامي قسمتها وجود داشته باشد.هر قسمت بايد داراي دو خروجي باشد و يكي از آنها بايد از طريق لابي بدون تهويه به هواي آزاد راه داشته باشند.عرض هاي كمينه بايد با آيين نامه مربوط سازگار باشند.شرايط مورد نياز براي خروجي ها از طبقه زيرزمين و اتاق تعويض لباس يكسان است.يكي از مفرها بايد مستقل از محوطه صحنه بوده و يكي از آنها بايد مستقيماً از اتاق تعويض لباس به هواي آزاد راه داشته باشند.<br />انباري:<br />انباري صحنه بايد بطور همكف با صحنه بوده و مساحت آن بزرگتر يا مساوي 10%مساحت صحنه باشد.بطور تقريبي ارتفاع انباري صحنه 10000-6000ميليمتر انتخاب مي شود.<br />طاق زير سقف جهت سوار كردن دكور:<br />محلي است در بالاي صحنه جهت آويختن روشنايي و صحنه بين طاق و سقف فاصله اي معادل 2100ميليمتر يا بيشتر از آن موجود است.تهويه كافي 10%از كل مساحت صحنه را در بر مي گيرد و محل آن را در بالاي اين طاق انتخاب مي كنند.اما در امريكا اين مساحت به ازاي كدهاي گوناگون متفاوت است.<br />
 14. 14. پرده ضد حريق:<br />لازم است صحنه از جايگاه بواسطه پرده ضد حريق جدا شود.اين پرده از جنس پارچه آزبستي سيمدار بوده و بين دو لوله واقع در بالا و پايين صحنه كشيده شده است و يا بصورت صفحات آسبستي متصل به چارچوب فولادي ضد حريق مي باشد.<br />با يك سيستم دستي مي توان پرده هاي ضد حريق و سيستم خيس كننده بالاي آن را به كار انداخت. پرده مذكور بايد يك تكه باشد،بايد بطور قائم حركت كرده و ظرف 30 ثانيه كاملاً بسته شود.<br />درب ها و كريدورها:<br />اندازه عرض درب ها و كريدورها بايد با شرايط ضروري براي خروج سازگار باشد.لازم است كه دربها به سوي جريان خروج مردم و به طرف بيرون باز شوند و به غير از پيچ فشاري قفل ديگري روي آنها نباشد.<br />نرده ها مي توانند تا 75 ميليمتر به طرف كريدور خروجي پيش آمدگي داشته باشند.اما در مورد دربها نبايد چنين مانعي وجود داشته باشد،در حالت كلي بسته شدن خودكار درب ها و ضد حريق بودن آنها ضرورت دارد.<br />راه پله ها:<br />بايد با شرايط خروجي سازگار باشند،در عرض آنها هيچ مانعي نبايد وجود داشته باشد و فاصله آنها از ديوار تا ديوار ديگر و يا از نرده تا ديوار بايد خالي باشد.تعداد پله ها نبايد كمتر از 3عدد باشد.در يك راه پله مستقيم تعداد پله ها نبايد بيشتر از 16عدد باشد،در صورت عدم وجود پيچ در سلسله پله ها بيش از 2سلسله پلكان مجاز نيست.مگر اينكه ارتفاع پله ها به 12ميليمتر كاهش داده شود.ارتفاع پله ها نبايد بيش از 159ميليمتر باشد و حداقل گام يك پله 280ميليمتر انتخاب شود. <br />
 15. 15. جايگاه نشستن يا ترتيب صندلي ها:<br />ابعاد جايگاه هابه نوع صندلي بستگي داشته و فاصله بين صندلي ها را تعيين مي كند.در شروع كار طراحي جايگاه بايد نوع صندلي مشخص شود.<br />مساحت لازم براي صندلي هاي قديمي mm500است،عرض صندلي ها معادل mm530است،ابعاد صندلي هاي جديد بسيار متفاوت است،ممكن است به فاصله mm1400 نياز داشته و داراي عرض 750 ميليمتر باشند،فضاي ايستادن قبلاً معمول بوده است اما امروزه معمول نيست.<br />بالكن ها:<br />تئاترهاي بالكني كه در usaمتداول است نسبت به تئاترهاي چندبالكني طول ديد بهتري را ارائه داده و نيازهاي كارمندي را كاهش مي دهد،همچنين طرح خروجي ها در آن ساده تر است و تماشاگران راحت تر هستند،در بعضي موارد سقف تئاتر متحرك است ،در بعضي از بالكن ها اثرهاي عميق زير بالكن خط ديد نسبت به سمت بالا را محدود مي كند،جايگاه هاي چند بالكني متداول شده اند.<br />محدود كردن صدا در هر كدام از جايگاه ها ي حضار بزرگترين مشكل در اين نوع جايگاه ها را بوجود مي آورند.<br />جايگاه انعطاف پذير:<br />صندلي هاي قابل حركت در صورت استفاده در زمين مسطح خطوط ديد بسيار ضعيفي را ايجاد مي كند.اين نوع صندلي ها بايد موقتاً در زمين محدود گردد.براي صندلي هاي متحرك فضاي انباري مورد نياز است ،براي انبار كردن 1000 صندلي تاشو فضايي معادل36-20متر مربع لازم است.<br />
 16. 16. صحنه حلقوي با مركز در خانه:<br />هدف ايجاد رابطه نزديك حضار و بازيگر است.در اين نوع صحنه ها peep-show نمايش به ميان حضار آورده مي شود.اين روش ها كارهاي روي صحنه اي جديدي را مي طلبد.جايگاه حضار ممكن است به شكل مدور،مربعي و يا مستطيلي باشد.از اين نوع صحنه بجاي نمايش مي توان براي فيلم نيز استفاده كرد.<br />سيستم هاي صوتي:<br />سيستم هاي صوتي به طور قابل ملاحظه اي پيشرفت كرده اند،مشكلات مربوط به استفاده از دستگاه هاي ضبط مغناطيسي صوت در فيلمبواسطه Doiby كه سيستم نوري را كدگذاري مي كند حل شده است.صداي استريو در عرض پرده نمايش فيلم و بطرف جلو و عقب فيلم 70ميليمتري بواسطه 5 بلندگو در پشت پرده و يك بلندگو (بلندگوي ششم)براي سالن تماشاگران توليد مي شود،پرده هاي عريض و منابع صوتي واقع در كناره ها مي توانند مشكلات آكوستيكي توليد كنند،بطور كلي در سينما ها طول مسيرهاي مستقيم پژواك نبايد بيش از 15 ميليمتر باشد.<br />صف هاي متراكم:<br />طرح مفيد براي محوطه هاي انتظار اين است كه به دور از مسيرهاي اصلي گردش مردم باشد.در سرسراها و محوطه هاي ديگري كه محل انتظار و مسير سيركلاسيون بطور پيوسته است،نرخ تراكم 0.4 نفر بازاي هر متر مربع يك رقم طراحي خوبي محسوب مي شود. <br />
 17. 17. شماره<br />تعداد مراجعين<br />سطح سرانه<br />زير بنا<br />نام فضا<br />تعداد<br />قسمت تماشاچيان<br />200<br />1<br />300<br />1.5<br />1<br />_<br />_<br />سن<br />1<br />40<br />2<br />150<br />سالن انتظار<br />1<br />105<br />3<br />0.7<br />_<br />_<br />گريم پشت سن<br />2<br />18<br />4<br />_<br />_<br />1<br />5<br />تمرين پشت سن<br />24<br />_<br />_<br />مديريت<br />1<br />12<br />6<br />_<br />_<br />بوفه <br />1<br />6<br />7<br />_<br />_<br />1<br />بليط فروشي<br />3<br />8<br />_<br />1<br />اپراتور<br />1<br />6<br />9<br />_<br />سرويس بهداشتي<br />1.8<br />4<br />7.5<br />10<br />_<br />_<br />1<br />انبار پشت سن<br />10<br />11<br />
 18. 18. آكوستيك در تالارپايه هاي تئوري<br />آكوستيك هندسي:<br />ساده ترين راه براي بررسي ترسيمي و مطالعات آكوستيكي بر روي اسكيس ساختمان تالار ،فرضيه پرتو صدا و انتشار خطي امواج آكوسيستمي است.آكوستيك هندسي را نمي توان در همه جا بكار برد و استفاده از آن حاوي محدوديت هايي است كه بخصوص موارد زيرين حائز اهميت است:<br />1.آكوستيك هندسي براي فركانس هاي پايين و تالارهاي كوچك صحت ندارد.<br />2.امپدانس آكوستيكي فراگيره ميدان(هوا)و سطوح بازتابنده(ديوارها)بايد تفاوت زيادي با يكديگر داشته باشند،زيرا در غير اين صورت بجاي بازتاب ساده تركيبي ازبازتاب و تباهي انرژي (جذب شدن)بوجود ميآيد.<br />با رعايت اين دو شرط مي توان قانون آكوستيك هندسي را بدين صورت بيان نمودكه پرتوهاي صوتي برخورنده و پرتوهاي صوتي بازتابنده هر دو در يك سطح قرار دارند و زاويه تابش با زاويه بازتاب برابر است.<br />
 19. 19. A.چنانچه پرتو صوتي از يك سرچشمه اي كه در فاصله دوري قرار گرفته است به سطح بازتابنده كه ابعاد آن نيز بحد كفايت بزرگ باشد بربخورد،بدون هيچ گونه تغييري بازتاب مي گردد-اين حالت رااصطلاحاً پژواك2 يا بازتاب مي گويند.B.اگر سرچشمه صوت در نزديكي سطح سطح بازتابنده قرار گرفته باشد،فقط جهت پرتو طبق قانون آكوستيك هندسي تغيير مي نمايد و همانند آن است كه سرچشمه در پشت سطح و بطور مجازي قرار داشته باشد.Cدر اين حالت امتداد پرتو پس از شكست نيز زاويه اي مساوي زاويه قبلي خود مي يابد.هنگام بازتاب بر روي يك سطح برجسته 3 زاويه انتشار پرتو صوتي و جهت آن تغيير مي نمايد،پرتو واگرا مي گردد.D.بازتاب از يك سطح گود 4 باعث همگرا شدن پرتو صوتي و تغيير جهت آن مي گردد.<br />
 20. 20. آكوستيك استاتيكي:<br />واخنش:مدت زماني كه از لحظه خاموشي سرچشمه تا خاموشي مطلق تالار سپري مي گردد و اصطلاحاً به آن واخنش يا طنين مي گوييم،در وضعيت آكوستيكي تالار موزيك و گفتار تاثيربسزايي دارد.از اين رو براي بررسي تاثير واخنش در آكوستيك تالار نيازي به شناخت و بررسي هر يك از پرتوهاي صوتي بطور جداگانه نيست و كافي است كه وضع استاتيكي ميدان بطور كلي بررسي گردد و از اين رو اين مبحث را بنام آكوستيك استاتيكي مي شناسند.<br /> W.C SABINE استاد فيزيك دانشگاه هاروارد توانست روابط زيرين را بين واخنش و مشخصات ساختماني تالار بدست آورد:<br />واخنش با محل قرار گرفتن سرچشمه صدا در تالار وابستگي ندارد.<br />واخنش (مدت شنوايي صوت پس از خاموشي سرچشمه) در تمام نقاط تالار يكسان است.<br />تاثير سطوح جذب كننده صوت (آبسورينت)در واخنش ارتباطي با محل قرار گرفتن آنها در تالار ندارد.<br />
 21. 21. طراحي تالارها:<br />سه عامل اصلي كه براي طراحي تالار ها مورد نياز مي باشد عبارتست از:<br />1.حجم 2.فرم 3.واخنش(پس آوا)<br />حجم:با بزرگ انتخاب كردن حجم،چگالي انرژي Wدر فضاي تالار طبق رابطه زيرين كاهش مي يابد:W=4P/cA<br />c سرعت انتشار صدا در فراگيره<br />بديهي است توان صدا بستگي به نوع سرچشمه دارد.<br />در نتيجه چگالي انرژي صدا Wنيز بايستي بيش از آستانه شنوايي و به مقدار كافي انتخاب شودتا تماشاچيان بسهولت بتوانند سخنان گوينده را بشنوند و ضمناً بيش از حد نيز نباشد كه باعث آزار شنونده گردد.<br />سرچشمه صدا حداكثر حجم تالار بر حسب متر مكعب<br />سخنراني عادي 3000<br />سخنراني حرفه اي(گويندگان مذهبي و بازيگران تئاتر) 6000<br />اواز 10000<br />آواز دسته جمعي(كر) 50000<br />
 22. 22. فرم:<br />قواعدي براي طرح فرم استوديوها و تالارها:<br />الف)براي داشتن راه كوتاه مستقيم شنوايي بين صحنه و تماشاچي ايجاب مي نمايد كه رديف هاي پشت نسبت به رديف هاي جلو بحدي بلندتر ساخته شوند كه هر رديف از رديف قبلي خود باندازه 8تا 12 سانتي متر بلندتر باشد.<br />ب)براي داشتن راه كوتاه و مستقيم شنوايي بين صحنه و تماشاچي بهترين فرم براي مقطع افقي (پلان)ذوزنقه است و براي تماشاگران زياد ناچار از ساختن بالكن و گالري مي باشند.براي جلوگيري از تجمع انرژي در يك نقطه و پخش يكنواخت انرژي صوتي در تمام سطح تالار بايد از ساختن سطوح گود حتي الامكان خودداري گردد و بخصوص سقف و ديوار پشت تالار از اين نظر اهميت بيشتري دارد.<br />ج)ابعاد و فرم تالار را بايد طوري انتخاب كرد كه هيچ گاه اختلاف طول راه رفت و برگشت صوت براي تمام نقاط از 12تا 15 متر بيشتر نگردد.<br />د)براي داشتن ميدان آكوستيكي لازم است كه از ساختن ديوارهاي متوازي و بخصوص مسطح خودداري و كليه سطوح را طوري ناموزون و ناهموار نمايند كه ابعاد اين ناهمواريها از حدود متر كمتر نباشد.<br />
 23. 23. آكوستيك در تالار كنفرانس:<br />چنانچه تالاري بمنظور سخنراني و تئاتر ساخته شود بديهي است كه شنوايي خوب و درك كلمات گويندگان مطلوب و مورد نظر است.از اين رو در چنين مواردي مي توان كميت قابل اندازه گيري بنام وضوح تعيين كرد كه بر حسب درصد مشخصي مي گردد و بموجب بررسي هايي كه در اين مورد بعمل آمده است تابع واخنش تالار نيز مي باشد.<br />هر چه واخنش بزرگتر وضوح كمتر <br />واخنش از حد متناسب تالار كمتر چگالي انرژي كمتر وضوح كمتر<br />نتيجه:<br />براي هر تالار كنفرانس فقط يك واخنش متناسب بر حسب حجم آن وجود دارد كه در آن وضوح حداكثر مي باشد.<br />
 24. 24. بررسي اشكلات متداول آكوستيكي در يك فضا:<br />در اين قسمت اشكالات متداول آكوستيكي در ساختمان منابع احتمالي اشكال و راه حل هاي مناسب آن فهرست وار ارائه گرديده اند. بديهي است كه دقت بر روي اين فهرست تا حد زيادي از اشتباهات مرسوم جلوگيري خواهد كرد.<br />
 25. 25. اشكال منبع احتمالي اشكال راه حل<br />1.شكايت از سر و صداي زياد سر و صداي زياد منبع صدا،زمان واخنش سد سازي،پوشش،تنظيم،كاهش،تغيير محل منبع <br /> طولاني،راه هاي نفوذ صوت،راه هاي نفوذ ازدياد سطح جذب معادل،جذب منطقه اي در <br /> لرزش از طريق استراكچر،تأثير تمركز صوت محل منبع،جذب منطقه اي در محل دريافت<br /> بهبود عايف سازي ديوارها،سقف،كف و ...<br /> عايق كاري ضد لرزه،تنظيم سطوح تمركزدهنده<br /> ، جابجايي منبع صدا <br />سخنراني يا موزيك غير دقيق زمان واخنش طولاني ازدياد سطح جذب معادل <br />صداهاي نفوذي آشفته منبع صوتي هم جدار نوفه زمين پايين، سدسازي،پوشش،تنظيم،كاهش،تغيير محل منبع، <br /> زمان واخنش پايين جلوگيري از ورود صداي نفوذي،جابجايي يا<br /> كاهش نفوذ جذبي<br />شكايت از وجود اكو اكو، مكرر، تمركز،زمان واخنش پايين تغيير شكل فضا،استفاده از جذب يا انعكاس،<br /> تنظيم مدد سطوح،كاهش سطح جذب معادل<br />كمبود خلوت آكوستيكي منبع صوت،زنده بودن فضا،نوفه زمين سدسازي با پوشش،متعادل كردن زمان واخنش<br />در فضاهاي بزرگ پايين،تمركز به انعكاس زياد از طريق جذب،جلوگيري از ورود صداي مزاحم<br /> تنظيم مجدد سطوح،اضافه كردن سطوح جذبي يا <br /> انعكاسي<br />شكايت از وضعيت غير كوي مكرر،اشتباه در تنظيم دستگاه هاي تغيير شكل فضا،اضافه كردن مواد جاذب،اضافه <br /> طبيعي آكوستيكي صوتي،زمان واخنش پايين،عبور فركانسهاي كردن مبلمان،تنظيم سطوح ديوارها،تنظيم مجدد<br /> بالا از پنجره دو جداره جابجايي يا حذف سطوح جاذب،تغيير وزن جدارهاي<br /> شيشه<br />شكايت از آكوستيك ضعيف جابجايي يا حذف سطوح جاذب،ازدياد زمينه بصورت مصنوعي <br />
 26. 26. شكل اصلي تئاتر:End Stage<br />مقدار صندلي ها:430<br />محل نشستن:232.74 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.54متر مربع<br />فضاي رديف ها:2 دقيقه-8 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:58 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:2 دقيقه- 6 ثانيه<br />شكل اصلي تئاتر:End Stage<br />مقدار صندلي ها:244<br />محل نشستن:149.4 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.666متر مربع<br />فضاي رديف ها:2 دقيقه-9 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:60 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:هيچي<br />
 27. 27. شكل اصلي تئاتر:wide fan<br />مقدار صندلي ها:208<br />محل نشستن:140.13 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.675متر مربع<br />فضاي رديف ها:2 دقيقه-8 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:48 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:5 ثانيه<br />شكل اصلي تئاتر:wide fan<br />مقدار صندلي ها:207<br />محل نشستن:128.52 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.621متر مربع<br />فضاي رديف ها:3 دقيقه-4ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:40 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:2دقيقه-3ثانيه<br />
 28. 28. شكل اصلي تئاتر:End Stage<br />مقدار صندلي ها:180<br />محل نشستن:109.62 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.612متر مربع<br />فضاي رديف ها:2 دقيقه-8 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:50 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:1 دقيقه- 6 ثانيه<br />شكل اصلي تئاتر:wide fan<br />مقدار صندلي ها:253<br />محل نشستن:161.1 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.639متر مربع<br />فضاي رديف ها:3 دقيقه-0 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:48 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:هيچي<br />
 29. 29. شكل اصلي تئاتر:3/4 Arena<br />مقدار صندلي ها:108<br />محل نشستن:108 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.999متر مربع<br />فضاي رديف ها:3 دقيقه-0 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:45 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:متفاوت<br />شكل اصلي تئاتر:End Stage<br />مقدار صندلي ها:120<br />محل نشستن:97.92 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.819متر مربع<br />فضاي رديف ها:3 دقيقه-3 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:41 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:1 دقيقه- 6 ثانيه<br />
 30. 30. شكل اصلي تئاتر:End Stage<br />مقدار صندلي ها:99<br />محل نشستن:85.77 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.8658متر مربع<br />فضاي رديف ها:3 دقيقه-5 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:32 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه: 12 ثانيه<br />شكل اصلي تئاتر:End Stage<br />مقدار صندلي ها:105<br />محل نشستن:81.27 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.774متر مربع<br />فضاي رديف ها:3 دقيقه-0 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:35 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه: 5 ثانيه<br />
 31. 31. شكل اصلي تئاتر:End Stage<br />مقدار صندلي ها:80<br />محل نشستن:63 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.7875متر مربع<br />فضاي رديف ها:3 دقيقه-6 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:25 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:3 دقيقه- 6 ثانيه<br />شكل اصلي تئاتر:End Stage<br />مقدار صندلي ها:92<br />محل نشستن:86.04 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.936متر مربع<br />فضاي رديف ها:3 دقيقه-0 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:37 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:12 ثانيه<br />
 32. 32. شكل اصلي تئاتر:End Stage<br />مقدار صندلي ها:55<br />محل نشستن:40.5 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.7407متر مربع<br />فضاي رديف ها:2 دقيقه-9 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:22 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:هيچي<br />شكل اصلي تئاتر:3/4 Arena<br />مقدار صندلي ها:56<br />محل نشستن:55.98 متر مربع<br />فضاي هر صندلي:0.999متر مربع<br />فضاي رديف ها:3 دقيقه-3 ثانيه<br />حداكثر فاصله صندلي ها:32 دقيقه-0 ثانيه<br />ارتفاع صحنه:هيچي<br />
 33. 33. بررسي مصاديق:<br />
 34. 34. موزه فرشچيان<br />
 35. 35. عملكرد :<br /> سالن انتظار<br />این سالن انتظار مجموعه با یک نورگیر در وسط و تآمین نور خود از سقف فضایی وسیع را جهت انتظار بوجود می آورد در این قسمت جداره ها بتن نمایان دارند.<br />
 36. 36. عملكرد :<br /> سالن آمفی تئاتر داخل<br />ظرفیت این سالن 500 نفر می باشد که از لحاظ فرم شکل گیری بی نظیر است . <br />این سالن در یک زاویه 45 شکل گرفته که از گوشه ها برای جعبه پله های نمایان خود بهره جسته است.<br />
 37. 37. عملكرد :<br /> سالن سینما داخل<br />این سالن از لحاظ آکوستیک داخلی جالب توجه می نماید .<br />همچنین از لحاظ نور پردازی که ما صاحب نورهای موضعی و مخفی هستیم .در ضمن در این راه شاهد حضور مصالحی براق در جداره ها هستیم.<br />
 38. 38. عملكرد :<br /> سالن تئاتر نیمه باز<br />این سالن نسبت به باقی سالن ها کوچک تر است و شیب ملایمی به سمت سن دارد .قسمت الحاقی سقف این سالن این سالن را از همنوعانش تا حد زیادی متمایز می نماید.<br />
 39. 39. نو ر:<br />نورپردازی در سالن آمفی تئاتر به کمک و همراهی حجم آمده است و به طورکامل نیز مخفی صورت گرفته است.<br />
 40. 40. كتابخانه ملي:<br />
 41. 41.
 42. 42. حفاظت در برابر آتش ،شامل حفاظت جمعيت در فضاهاي مطالعه و سالن هاي اجتماعات ،جلوگيري از سرايت دود آتش از منطقه اي كه حريق در آن واقع شده به مناطق ديگر ،حفاظت راه هاي فرار جمعيت و تخليه دود از اين مناطق و كنترل دود و آتش در منطقه اي كه حريق در آن واقع شده است.فضاهاي طرح بجز فضاهاي تأسيساتي به 56 منطقه آتش (fire zone) تقسيم شده و هر منطقه با هوارسان جداگانه اي هوادهي شده است.در هنگام حريق دستگاه هوارسان منطقه حريق خاموش مي شود و دمپرهاي ضد آتش در مسير كانالهاي رفت و برگشت هوا از اين منطقه به مناطق ديگر بسته مي شوند.<br />تخليه دود با روشن شدن مكنده ها ي هوا شروع مي شود و فشار هواي منطقه آتش را در مقايسه با مناطق مجاور منفي مي كند و به اين ترتيب از انتشار دود و اتش جلوگيري مي شود .<br />براي حفاظت پله هاي فرار و امن كردن اين فضاها براي تخليه جمعيت ،با دمنده هاي مكانيكي هواي آن تحت فشار قرار مي گيرد و به اين تتيب فشار هواي شفت پله هاي فرار در مقايسه با فضاهاي مجاور مثبت مي شود و در صورت باز شدن هر يك از درهاي ورود به پلكان فرار ،جريان هوا از سمت پله به فضاي مجاور خواهد بود.<br />
 43. 43. سالن همايش 60 نفره:<br />
 44. 44. نور پردازي & تأسيسات:<br />
 45. 45. سالن آمفي تئاتر:<br />
 46. 46. فضاي انتظار:<br />
 47. 47. آكوستيك & تأسيسات:<br />
 48. 48. آمفي تئاتر كرسگ(دانشگاه كمبريج-ماساچست)<br />فرم خارجياين تالار عبارت است از كاسه اي از بتن كه در سه نقطه متكي مي باشدو وظيفه آكوستيكي بكار بردن تدابيري است كه از اين كاسه بتني بتوان حداكثر استفاده را براي موارد مختلف بوجود آورد،بدين ترتيب كه با پخش كننده ها و رفلكتورهاي آويختهدر سقف و ديوار ها از تجمع انرژي در يك نقطه جلوگيري كرده و ميدان صوتي يكنواختي ايجاد گرديده است.<br />گنجايش اين تالار 1238نفر و حجم آن11000 متر مكعب مي باشد كه بدين ترتيب حجم مخصوص 9 متر مكعب براي هر نفر مي باشد.بعلت بزرگ بودن حجم مخصوص در اين تالار مقدار زيادي مصالح آبسوربنت بكار برده شده است تا واخنش آن بطور مطلوب براي گفتار و مقدار متناسب براي موزيك محدود گردد.<br />از اين تالار معمولاً براي امور دانشگاهي استفاده بعمل مي آيد ولي اغلب نيز براي تئاتر و اجراي قطعات موسيقي از آن استفاده مي نمايند،براي تدريس و سخنراني ها در اين تالار دستگاه تقويت كننده و بلندگوي متناسبي نيز نصب گرديده است.<br />
 49. 49. تئاتر(اپرا) اسكالا-ميلان:<br />اين تئاتر در سال 1887 بوسيله جوزپه پيرماريني ساخته شده است و در سال 1943 بر اثر بمباران خسارت ديد و در سال 1946 مجدداً به سبك قديم تجديد بنا شده است.<br />گنجايش اين تالار در همكف و شش گالري كه به لژهاي متعدد تقسيم شده است مجموعاً2287 نفر است .<br />مشخصات ساختماني و آكوستيكي اين تالار در عكس مشاهده مي شود كه با فرم نعل اسبي پلان تالار و گالري هايي كه تا شش طبقه تا نزديكي سقف ساخته شده اند حداكثر استفاده از جا با كمترين فاصله مركزثقل تماشاگران تا صحنه گرديده است كه كليه تماشاچيان هم از راه آزاد صوتي و هم از ديد صحنه خوبي برخوردارند.<br />كوتاه بودن واخنش در اين اپرا باعث شده است كه براي جبران آن اركسترهاي خيلي بزرگ و خوانندگان قوي در اينجا هنرنمايي نمايند و همين باعث شده است كه بزرگترين خوانندگان اپراي دنيا از تئاتر اسكالا بدنياعرضه شده اند .<br />
 50. 50. تئاتر ويلاي بادن(زوريخ):<br />بعنوان نمونه يك تئاتركوچك مدرن ،مي توان تئاتر ويلاي بادن را نام برد،اين تئاتر 2200 متر مكعب حجم و 530 نفر گنجايش دارد كه با اين ترتيب حجم مخصوص آن 4.1 متر مكعب مي گردد.در طرح اين بنا بخصوص نكات آكوستيكي آن توجه خاصي مبذول گرديده است.كليه ديوارها و ديوار عقب از موادسخت مستور گرديده اند و ديوار عقب گالري داراي برجستگي هاي سيلندري است كه در انعكاس پخشاي صوت مؤثر است ،زمان واخنش اين تالار در 1000 هرتز معادل يك ثانيه مي باشد (خالي).سقف و ديوار هاي جانبي بصورت دندانه اره اي ساخته شده اند.<br />در اين تئاتر راهرو با جايگاه تماشاگران يكجا ساخته شده و حتي پله هاي گالري را نيز در راهرو تعبيه نموده اند و از اين رو براي جلوگيري از ايجاد اكو و توازن آكوستيكي بين اين دو فضا مجبور به استفاده از آكوستيك تايل در راهرو شده اند.<br />
 51. 51. منابع و مأخذ:<br />1.سینما و معماری-فرانس نپز-موریس تامسن-شهرام جعفری نژاد-انتشارلت سروش-1383<br />2.هنر علم معماری-اصغر طلا مینایی-انتشارات دانشگاه تهران-1374<br />3.آکوستیک در معماری-ویلی فورر-غلامعلی لیاقتی-انتشارات دانشگاه شهید بهشتی-1369<br />4.اطلاعات معماری-ارنست نویفرت-هدایت قربانی-انتشارات آزاده-1377<br />5.تاریخ سینما-آرتور نایت-نجف دریابندی-انتشارات امیرکبیر-1377<br />6.تاریخ تئاتر-عباس شادروان-انتشارات علمی فرهنگی-1377<br />7.نشانه ها و معنا در سینما-پیتر وولن-عبداله تربیت-بهمن طاهری-انتشارات سروش-1376<br />8.تاریخ سینمای ایران-حسین مهرابی-انشارات امیرکبیر-1379<br />9.مجله معماری ایران-شماره 16-انتشارات ارمغان-1383<br />10.معماری خیال-جوانی پالاسما-ترجمه نگارنده(مرجع انگلیسی)<br />11.تجزیه و تحلیل شاهکارهای معماری-راجر کلارک-مجید آقایی-انتشارات محیا-1382<br />12.www.modaber-an2.blogfa.com<br />

×