Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CSR presentation in VNMarcom conference

3,617 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

CSR presentation in VNMarcom conference

 1. 1. HIỆN TRẠNG CSR TẠI VIỆT NAM & MỘT SỐ KIẾN NGHỊ www.sri-vietnam.com Diễn giả: Denise Thi (MA), Giám đốc CSR
 2. 2. CSR VIỆT NAM - CÁC GÓC NHÌN Nhận thức chủ quan của DN DOANH NGHIỆP GIỚI NHẬN GIỚI CHUYÊN THỨC VỀ TRUYỀN MÔN CSR THÔNG CÔNG CHÚNG Đánh giá khách quan của các bên thứ ba về CSR của DN VN www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 3. 3. Nội dung   Bức tranh toàn cảnh CSR tại Việt Nam   Ảnh hưởng của thực trạng CSR Việt Nam đối với danh tiếng và thương hiệu doanh nghiệp   Tiềm năng đóng góp của CSR vào danh tiếng của doanh nghiệp   Kiến nghị cho thập kỷ kế tiếp www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 4. 4.   Chính trị •  Tư duy lối mòn   Luật VN chưa đủ sức ép đối với DN •  Tập trung quảng bá thương hiệu   Các đầu tư của chính phủ và UN độ phủ •  Vấn đề cam kết chưa cao. DOANH •  Thiếu người/ bộ phận chuyên trách Kinh tế NGHIỆP •  Chưa là người dẫn dắt cuộc chơi CSR.   Nền kinh tế đang dịch chuyển. •  Các công cụ đo lường tập trung vào kết quả ngắn hạn, tức thì.   Khủng hoảng kinh tế •  Thiện chí Văn hóa xã hội   Truyền thống nhân văn Đa dạng •  Chủ nghĩa hoài của dân tộc. GIỚI Đa chiều GIỚI nghi   Môi trường xã hội của CHUYÊN Non trẻ TRUYỀN •  Mức độ chuyên VN gây cản trở các hành vi và thói quen MÔN Triển vọng THÔNG nghiệp của ngành còn thấp “làm đúng và đẹp”. •  Hạn chế trong việc tham gia quá trình ra quyết định. •  Thiếu các kỹ năng cần •  Ý thức chưa cao, thờ ơ với các vấn đề xã hội thiết trong CSR và truyền •  Không nhận thức đúng đắn về các hành vi thông CSR. đóng góp và làm tốt trách nhiệm của DN •  Thiếu chuyên gia và CÔNG •  Gây khó khăn cho DN trong việc kêu gọi sự “cross-trained” . CHÚNG tham gia của công chúng và của các đối tác cùng ngành hoặc liên ngành •  Kỳ vọng của công chúng www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 5. 5.     Đặc điểm các hoạt động CSR hiện nay của DN VN:   Tập trung mục tiêu thương hiệu và các lợi ích ngắn hạn (60%). Sử dụng CSR như một công cụ PR/marketing ngắn hạn, công cụ đo lường không phù hợp (60% sử dụng các báo cáo hiệu quả tin tức làm thước đo hoạt động CSR)   Lợi ích dài hạn được xác định trong các chương trình CSR, mô hình tốt nhưng hoạt động triển khai và đánh giá, báo cáo thiếu hiệu quả.   Xuất phát từ đặc điểm truyền thống văn hóa VN dẫn đến ý thức và mối quan tâm đến cộng đồng trong hoạt động của DN hoạt động CSR vô thức, thiếu hệ thống.   Các chiến lược CSR được thực hiện tốt nhưng gặp trở ngại trong việc truyền thông.   Tư duy bảo thủ, đi theo lối mòn “CSR chỉ dành cho các DN lớn”   Thiện chí lớn (36% - 39% thể hiện cam kết đầu tư nhân lực và chiến lược, so với trước đây hơn 40% tập trung vào ngân sách) www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 6. 6.   www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 7. 7.   Thực trạng CSR Việt Nam ảnh hưởng như thế nào đối với hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp ? www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 8. 8.     Đặc điểm môi trường CSR hiện nay ở VN   Công chúng thiếu nhìn nhận đúng về CSR và về các vấn đề liên quan (khoảng 90,4%).   Ý thức xã hội của công chúng VN thấp  thờ ơ với các vấn đề xã hội  DN ít có sự công nhận từ công chúng  Thiếu động lực.   CSR được hiểu là sự bắt buộc/ nghĩa vụ đóng góp xã hội một cách đương nhiên của doanh nghiệp(39,1%), đồng thời thiên về các hoạt động cộng đồng bên ngoài   Giới truyền thông luôn có cái nhìn nghi ngờ với hoạt động CSR của DN   Hạn chế của luật pháp và chính sách  Thiếu sức ép   Sự tập trung và đầu tư của Chính phủ nhằm thúc đẩy hoạt động CSR còn giới hạn, độ phủ thấp. www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 9. 9.   -  Trách nhiệm luật pháp (97,7%) -  Chất lượng sản phẩm/ dịch vụ (93,7%) -  Môi trường (90%) -  Lao động (84,4%) -  Từ thiện & tài trợ (16,7%) -  Các hoạt động xã hội khác (24%) -  Đối tượng mục tiêu của chương trình CSR là khách hàng (70%) -  Mục tiêu chương trình là xây dựng thương hiệu và hình ảnh (13% - 22%) -  Đánh giá hoạt động bằng tin tức (60%), báo cáo bán hàng (40%), báo cáo dự án (40%) -  Lợi ích quan tâm: tin tức (40%), giải quyết quan hệ nội bộ (30%), lợi thê cạnh tranh và danh tiếng (20%) www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 10. 10.   -  Hoạt động Marketing (47%) -  Quảng cáo (42%) -  Xậy dựng hình ảnh (36%) -  Thiếu thực chất (26%) -  Thiếu cam kết -  Thiện chí đóng góp xã hội (46%) www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 11. 11.   Thực trạng CSR Việt Nam ảnh hưởng như thế nào đối với hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp ? www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 12. 12.   CSR có thể giúp xây dựng danh tiếng và thương hiệu cho doanh nghiệp? www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 13. 13.     Dự đoán về sự đóng góp của các chương trình CSR đối với danh tiếng của DN   Các ý tưởng quảng bá thương hiệu bằng hoạt động cộng đồng sẽ phải song hành với mối quan tâm về môi trường và các vấn đề xã hội khác.   Nhận thức về công chúng và đối tượng truyền thông thay đổi, một phần do sự thay đổi về xu thế của môi trường và hoạt động truyền thông.   CSR bắt đầu được gắn vào cốt lõi của DN.   Các thực hành CSR căn bản, với sự định vị cụ thể đối tượng stakeholder, sẽ phục vụ cho lợi ích phát triển bền vững của DN, song sẽ có xung đột với truyền thông trong ngắn hạn. www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 14. 14.   Doanh nghiệp VN nên làm gì để đạt được lợi ích về danh tiếng từ các chương trình CSR hoặc các hoạt động cộng đồng của mình? www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 15. 15. KIẾN NGHỊ 2010 - 2020   Trong triển khai CSR   DN cần quan tâm đến lợi ích của cộng đồng (cụ thể) và năng lực/ nguồn lực hiện có của DN trong việc thiết kế một chương trình CSR hơn là áp dụng hình mẫu lý tưởng.   Sử dụng mô hình phân tích và dự đoán phù hợp.   Quan tâm đến tính chiến lược, “nhìn xa trông rộng”. Sử dụng mô hình phân tích phù hợp.   Liên kết và mở rộng mạng lưới đối tác.   Giữ vững cam kết.   Công khai và minh bạch. www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 16. 16. MÔ HÌNH CSR KIẾN NGHỊ AUDIT/ BENCHMARK LABOUR FIELD (HUMAN RESOURCE) COMMUNICATIONS CSR/ SD CSR CSR REPORT STRATEGY/ INITIATIVES BUSINESS OPERATION ENVIRONMENT (ECONOMIC (NATURAL RESOURCES) SUCCESS) CSR PROGRAM IMPLEMENTATION www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 17. 17. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG KIẾN NGHỊ Nguồn lực & Sức mạnh của DN Vấn đề cần giải quyết của xã hội/ Cơ hội cho DN cộng đồng Nhu cầu về lợi ích của DN Các vấn đề trong Điểm yếu của DN quá trình thực Nguy cơ đ/v DN hiện chương trình www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 18. 18. KIẾN NGHỊ 2010 - 2020   Trong truyền thông CSR   Truyền thông nội bộ cần được ưu tiên hàng đầu •  CSR không phải là đạo đức, không phải chỉ là “cái áo đẹp” mà phải được gắn vào các giá trị cốt lõi của DN. •  “Customer-centric”   Truyền thông trực tiếp thay vì gián tiếp •  Trực tiếp với đối tượng truyền thông •  Quan sát và trải nghiệm sẽ tạo ra hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ hơn là phương tiện đại chúng. •  Biến đối tượng truyền thông thành một phần của chương trình CSR. www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 19. 19. KIẾN NGHỊ 2010 - 2020   Trong truyền thông CSR   Công cụ đo lường hiệu quả •  Quan tâm đến công cụ dài hạn và mang tính bản chất nhiều hơn. •  Phát triển công cụ riêng phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi DN •  “Stakeholder dialogue” •  Sử dụng hiệu quả các báo cáo cho truyền thông CSR   Chú ý các nguy cơ tiềm ẩn trong truyền thông CSR •  Xung đột ý thức và nhận thức nội bộ •  Thổi phồng câu chuyện •  Quan tâm đến tin tức nhiều hơn xác lập mối quan hệ bền vững •  V.v… www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 20. 20. Nguồn thông tin nghiên cứu   Masso Survey. Khảo sát nhận thức và hoạt động CSR của DN Việt Nam năm 2009.   SRI Vietnam, a member of Masso. Nghiên cứu về hiện trạng hoạt động CSR tại Việt Nam và tiềm năng đóng góp của CSR vào danh tiếng của DN. www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso
 21. 21. Thông tin diễn giả   MS DENISE THI | denise.thi@sri-vietnam.com   Thạc sỹ Truyền thông & Quan hệ công chúng (NEWSCATTLE UNIVERSITY – UK)   SRI VIETNAM – Dịch vụ tư vấn về CSR và truyền thông CSR   Giám đốc CSR   Các dự án tham gia tư vấn: Holcim, Goodyear, Kaspersky VN, etc.   Đối tác: Giải thưởng CSR VN 2009, AFCSR, Global Compact Network VN (UN), SDB – VCCI www.sri-vietnam.com SRI Vietnam, a member of Masso

×