Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CIMA akkrediteret uddannelse med eksamen


  Post-Merger
  Integration Manager
                Projektl...
Om   Uddannelsen
       Mange opkøb, fusioner og virksomheds- rekonstruktioner opnår ikke den tilsigtede værdisk...
Uddannelsens opbygning
  MODUL 1: 21. oktober 2009

  Introduktion til M&A processen
  MODUL 1: 22. oktober 2009

 ...
MODUL 1: 21. og 22. oktober 2009  Program

   DAG 1
Introduktion til
                      08.30...
Program
                                  MODUL 1: 21. og 22. oktober 2009      ...
MODUL 2: 11. og 12. november 2009   DAG 3
Synergistudier og
        Integration
              ...
20. november 2009
                               Eksamen

EKSAMEN              ...
CIMA Accreditation
This course, Post-Merger Integration Manager, is officially accredited for Continu-
ing Professional Dev...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Post Merger Integration Manager

1,404 views

Published on

CIMA Accreditation
This course, Post-Merger Integration Manager, is officially accredited for Continu-
ing Professional Devel-opment (CPD) purposes by CIMA, the Chartered Institute
of Management Accountants, which is the voice of over 158,000 students and
members in 161 countries.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Post Merger Integration Manager

 1. 1. CIMA akkrediteret uddannelse med eksamen Post-Merger Integration Manager Projektledelse ved sammenlægning af selskaber Skab sammenhæng i integrationen - før, under og efter transaktionen Værktøjer til synergier og planlægning Effektiv styring af risici og strategiske målsætninger Case-baseret undervisning CIMA akkrediteret uddannelse med eksamen Undervisere Modul 1: fra KPMG Introduktion til M&A processen Due Diligence og værdiansættelse 21. og 22. oktober 2009 Johnny Husen, Head of Strategy Business (fagansvarlig) Modul 2: Søren P. Krejler Synergistudier og Integration Head of Transaction Services 11. og 12. november 2009 Mads Steensen Project Leader Strategic and Eksamen: Operational projects CIMA Akkrediteret Claus Nielsen 20. november 2009 Head of Cash- & Working Capital Management Jacob Erhardi Head of Valuation Services Kaare Damgaard Project Leader Integration Advisory Peter Christensen Head og M&A Group
 2. 2. Om Uddannelsen Mange opkøb, fusioner og virksomheds- rekonstruktioner opnår ikke den tilsigtede værdiskabelse på de strate- giske tema efter transaktionen. En af de væsentligste årsager er, at virksomheden ikke fastholder fokus gennem professionel projektledelse af ”post-meger-intragtion” fasen, som kan strækker sig over flere regnskabsår. Som CIMA certificeret ”Post-Merger Manager” får virksomheden uddannet en professionel projektleder, der kan varetage de strategiske målsætninger og sikre værdiskabelsen på synergierne i integrationsfasen. Virksomhedens CIMA certificerede ”Post-Merger Integrations Manager” kan arbejde på tværs af lande og funktioner og bliver i stand til at lede integrationen på en værdiskabende og professionel måde. Som CIMA Certificeret ”Post Merger Integration Manager” kender du til sammenhænge i alle M&A processerne, både før, under og efter en transaktionen. Du vil blive trænet til, sikre en professionel projektledelse af integrati- ons- og synergieffekter i strategiplanen. Uddannelsens opbygning Uddannelsen er opbygget som én sammenhængende case, der etableres undervejs i forløbet. Første del (2 dage) har fokus på forudsætninger og forståelse og behandler emner vedr. M&A processen og værdiansættelsen. På anden del (2 dage) undervises i implementering og projektledelse gennem værktøjer til at inddrive synergien og sikring strategiske mål og effektiv integration. Undervisningen tager udgangspunkt én case, der understøttes af teori og analyser. Casen opbygges kontinuerligt over fire dage og udarbejdes gennem gruppearbejde, fremlæggelser og diskussion. Casen er således omdrej- ningspunktet for opbyggelsen af teorien og ” Som CIMA Certificeret ”Post Merger Integration Manager” vil du kende til sammenhænge i M&A processerne - både før og efter en transaktionen. Du bliver gennem værktøjer og lederskab uddannet til at holde fokus på indfrielse af integrationens strategiske målsætning og fastholdelse af synergier. Eksamen Eksamen sker som gruppeopgave, hvor der skal formuleres en analyse og minirapport på baggrund af casen samt prædefinerede skabeloner, der udfyldes. Opgaven skal fremlægges for et panel (bestyrelse). Eksamensformen er en simuleret transaktion, hvor kursisterne får erfaringer med præsentation af analyse og synergier. CIMA akkrediteret Denne uddannelse er akkrediteret efter CIMA´s (The Chartered Institute of Management Accountant), standarder for “Continuing Professional Development” CIMA repræsenterer mere end 168.000 medlemmer i 161 lande i ver- . den. CIMA er verdens førende professionelle institut indenfor uddannelse indenfor regnskab og økonomistyring.
 3. 3. Uddannelsens opbygning MODUL 1: 21. oktober 2009 Introduktion til M&A processen MODUL 1: 22. oktober 2009 Due Diligence og værdiansættelse MODUL 2: 11. november 2009 Synergistudier og Integration MODUL 2: 12. november 2009 Synergistudier og Integration II 20. november 2009 Eksamen
 4. 4. MODUL 1: 21. og 22. oktober 2009 Program DAG 1 Introduktion til 08.30 Registrering og morgenmad 09.00 Introduktion til kurset og caseforløbet 09.10 Salg af virksomhed – et overblik M&A processen Den strukturerede salgsproces Valg af salgsproces og strategi Foranalyse til værdi og provenu Kommercielle dokumenter i salgsprocessen Juridiske dokumenter i salgsprocessen Informationsafgivelse under salgsprocessen Struktureret auktionsproces 10.15 Pause 10.45 Køb af virksomhed - et overblik Hvordan opnås succes ved køb af virksomhed? Strategisk udgangspunkt for opkøb Risici og korreleret værditilvækst Vækststrategi driver prioriteten for opkøb Opkøbsprocessen Budtaktik Værdi og taktisk udnyttelse 3 hurtige måder at tilmelde sig på Geografi og kulturelle forskelle 12.00 Frokost www.okonomiforum.dk 13.00 Introduktion til Casearbejdet 14.00 Commercial Due Diligence og Strategisk Analyse Hvordan vil virksomheden skabe vækst? tilmeld@okonomiforum.dk Hvordan er markedsstrukturen? Hvad vil drive markedsudviklingen Hvem er konkurrenterne? Hvad gør konkurrenterne? Hvad vil kunderne gøre? +45 70 25 60 85 Hvad er ledelsens planer? Hvor realistiske er planerne? 16.00 Pause 16.15 Introduktion til Case dag 2 16.45 Dagen slutter
 5. 5. Program MODUL 1: 21. og 22. oktober 2009 DAG og 2 08.30 Registrering og morgenmad 09.00 Introduktion til DAG 2 09.10 CASE arbejde og fremlæggelser 11.10 Pause Due Diligence 11.30 Operations (Drift) Hvordan gennemføres en data dreven analyse af driften? værdiansættelse Forbindelse til det finansielle resultat Analyser af produktionen med fokus på kapacitet og materiale flow Logistik, procurement og distribution Salg og marketing, brand og sales marketing Back office; Finance, HR + HQ omkostninger 12.30 Frokost 13.30 Finansiel due diligence Hvordan foretages en finansiel due diligence analyse af et salgs- eller opkøbstarget? Analyse af historiske tal, år til dato og budgetter Materiale: management dokumenter, interne regnska- ber og andre relevante dokumenter Analyse af Normaliseret EBITDA, Resultatopgørelse, Nettogæld, Balance Arbejdskapital, Pengestrømme og skattforhold. 14.30 Pause 15.00 Værdiansættelsen Hvordan estimeres værdien af en virksomhed? Overvejelser før værdiansættelse Hvordan estimeres værdien af en virksomhed? Anvendelsen af ooutput fra værdiansættelsen Anvendelse af senarier og følsomhedsanalyser Dokumentation af forudsætninger Investeringsopfølgning 16.00 Working Capital Arbejdskapitalen analyseres ved detaljeret gennem- gang af processer relateret til lager samt vare- kreditorer og -debitorer Vurdering og identificering af potentiale for forbedring Relateret viden i working capital Metode til optimering Hent mere information i vores VidenCenter - Fokus på vedvarende forbedringer på http://okonomiforum.dk og download - Benchmark (extern/intern) artikler der relaterer sig til emnet: Rapportering 16.45 Introduktion til Casen dag 3 “Due Dilligence” “Integration med kunden som hovedaktør” 17.00 Dagen slutter “Nye muligheder for strategiske investorer” “Nye opgaver for KPMG´s konsulenter”
 6. 6. MODUL 2: 11. og 12. november 2009 DAG 3 Synergistudier og Integration MODUL 2: 11. og 12. november 2009 Program 08.30 Registrering og morgenmad DAG 4 Synergistudier 09.00 Introduktion til DAG 3 09.10 CASE arbejde og fremlæggelser og Integration II 11.10 Synergistudier Synergivurderinger og maksimering af værdien Logistik besparelser Drifts besparelser Hovedkontors reduktioner Salg og Marketing Integration af produktions faciliteter Program Lukning af kontorer 12.30 Frokost 08.30 Registrering og morgenmad 13.30 Synergistudier fortsat Øg loyalitet og forbrug blandt eksisterende kunder 09.00 Introduktion til DAG 4 Optimer produkt og salgsmuligheder Fasthold effektivitets 09.15 Integration og 100 dages planlægning Beskyt brand(s) indtil endelig - transitionsplan er klar Sammensmeltning af processer, systemer, resourcer- Fasthold kunder & Markedsandele maksimering af værdi efter overtagelse Fasthold fokus på - og evt. Vækstplaner og budgetter Fortsættelse af “Business as Usual” Strategiske optioner Pre-deal planning Joint ventures - Bliv en leverandør med en bredere profil Planlægning af integrationsforløb efter overtagelse Sælg non-core forretninger fra Opsætning af arbejdsgrupper og projektstruktur ”Management” og ”key personnel” mobilisering 15.00 Pause Ressourceplanlægning 15.30 CASEarbejde og fremlæggelser 12.00 Frokost 17.00 Dagen slutter 13.00.00 Integration og 100 dages planlægning (fortsat) Strategi og planlægning af overordnede mål Arbejdskultur sammenligning Post-deal integration og synergiopfølgning Update møder med arbejdsgrupper Projektbestyrelses præsentation Opfølgning på estimater for synergier Sporing af synergier for hver arbejdsgruppe Langtidsplanlægning for arbejdsgrupper 14.30. CASE arbejde og fremlæggelser 16.30 afslutning
 7. 7. 20. november 2009 Eksamen EKSAMEN Eksamen 09.00 – 12.00 Eksamens sker som gruppeopgave, hvor der skal formu- leres en analyse og minirapport på baggrund af casen samt prædefinerede skabeloner, der udfyldes. Opgaven skal fremlægges for et panel (bestyrelse). Eksamensfor- men er en simuleret transaktion, hvor kursisterne får erfaringer med præsentation af analyse og synergier. Afsluttende frokost 12.00 - 13.00 Praktiske oplysninger: 3 hurtige måder at tilmelde sig på Pris: 22.950,00 I prisen indgår morgenmad, frokost, undervisning, uddan- nelsesmappe, eksamen og CIMA akkrediteringsdiplom. www.okonomiforum.dk Afholdelsessted: KPMG Borups Allé 177 tilmeld@okonomiforum.dk 2000 Frederiksberg Eksamen: Scandic Copenhagen +45 70 25 60 85 Vester Søgade 6 1601 København V Relateret viden Hent mere information i vores VidenCenter på http://okonomiforum.dk og download artikler der relaterer sig til emnet: “Due Dilligence” “Integration med kunden som hovedaktør” “Nye muligheder for strategiske investorer” “Nye opgaver for KPMG´s konsulenter”
 8. 8. CIMA Accreditation This course, Post-Merger Integration Manager, is officially accredited for Continu- ing Professional Devel-opment (CPD) purposes by CIMA, the Chartered Institute of Management Accountants, which is the voice of over 158,000 students and members in 161 countries. CIMA, the Chartered Institute of Management Accountants, is the only inter- national accountancy body with a sole focus on business. It is a world leading professional institute that offers an internationally recognised qualification in management accountancy, focusing on accounting in business, in both the pri- vate and public sectors. activities of high performance organisations, and evolves continually to reflect the latest developments in global business. It is committed to upholding the highest ethical and profes-sional standards of members and students, and to maintaining public confidence in management ac-countancy. Om Økonomiforum Økonomiforum ApS er en formilingsvirksomhed for økonomer. Vi udbyder konfe- rencer, kurser og uddannelse til økonomer i private og offentlige organisationer. Vi bestræber os på at formidle viden som er “need to know” for professionelle økonomer. Økonomiforum udgiver eMagsinet “Økonomichefen” fire gange årligt. Det eneste magasin målrettet økonomiledelsen i dansk erhvervsliv. i Magasinet går vi tæt på personer, temaer og virksomheder i relation til økonomistyring, it og ledelse. Via vores netværk holder vi os grundigt orienteret om erhvervslivets udfordringer og hvad dette særligt betyder for økonomer. Økonomiforum samarbejder med de førende formidlere af viden til økonomer. Vi samarbejder bl.a. med DJØF, C3 og fagtidsskriftet ”informatik og økonomistyring” og Økonomisk Ugebrev. Økono- miforum er officiel CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) repræsentant i Skandinaviske lande. På alle vores aktiviteter - store som små - er vores ambition at levere aktuel, relevant og nødvendig viden. Om KPMG KPMG er en markedsledende revisions- og rådgivningsvirksomhed med omkring 1.600 medarbejdere fordelt på 25 kontorer over hele Danmark. Vi er en del af det globale KPMG-netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer, som er repræsenteret i 144 lande verden over. I KPMG tilbyder vi et bredt spektrum af ydelser inden for revision, skat og rådgivning, og vores aktiviteter inden for rådgivning er i dag lige så omfattende som revisions- og regnskabsdelen. Økonomiforum ApS, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund, Tlf. (+45) 7025 6085, info@okonomiforum.dk, www.okonomiforum.dk

×