Modelom riadený vývoj softvéru Gabriel Ščerbák 05.06.09
<ul><li>komplexné systémy
cena práce programátorov
krátke časy dodania
náročné technológie
nedokonalé inžinierske postupy
zachytenie vedomostí doménových špecialistov
dokumentácia architektúry </li></ul>Motivácia
Abstrakcia <ul><li>1960 – Assembler
1980 – Procedurálne programovanie
1990 – Objektovo orientované programovanie
2000 – Frameworky
2010 – AOP/MDSD/DSL/.. . ? </li></ul>
Modelom riadený vývoj SW <ul><li>Informácie zachytené v modeloch </li></ul><ul><ul><li>UML diagramy, XML konfigurácia, dom...
História <ul><li>UML - Unified Modeling Language
CASE nástroje - Computer Aided Software Engineering
Spustiteľné UML - Executable UML
MDA - Model Driven Architecture
MDSD - Model Driven Software Development
DSL - Domain Specific Languages </li></ul>
UML <ul><li>90. roky - asi 80 rôznych notácií
UML pred 1.x </li></ul><ul><ul><li>Three amigos - James Rumbaugh, Grady Booch a Ivar Jacobson </li></ul></ul><ul><li>UML ...
CASE nástroje <ul><li>podpora vývojového procesu a metodiky
možnosti modelovania systému
jednoduché generovanie z class diagramov pomocou šablón </li><ul><li>neskôr možnosť úpravy šablón </li></ul><li>v dnešnej ...
Spustiteľné UML <ul><li>rozšírenie Shlaer-Mellor metódy pre UML
rôzne implementácie
potreba jazyka akčnej sémantiky
Problémy </li><ul><li>sémantická nejednoznačnosť UML
potreba univerzálneho meta modelu </li></ul></ul>
MDA <ul><li>štandard OMG
CIM (Computer Independent Model)
PIM (Platform independent Model)
PSM (Platform specific Model)
dopracovávanie a označkovanie modelov
Množstvo štandardo v </li><ul><li>MOF, QVT, XMI, OCL, ... </li></ul></ul>
MDSD <ul><li>kritika MDA viedla k novým a lepším postupom </li><ul><li>všeobecnejšie
nezasahovanie do modelov a generovaného kódu
odmietnutie nevhodných štandardov (akceptovanie štandardu MOF)
vypustenie odlíšenia platformy
väčší dôraz na textovú notáciu
pragmatický prístup </li></ul></ul>
DSL <ul><li>Doménovo špecifické jazyky
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mdsd

1,236 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mdsd

 1. 1. Modelom riadený vývoj softvéru Gabriel Ščerbák 05.06.09
 2. 2. <ul><li>komplexné systémy
 3. 3. cena práce programátorov
 4. 4. krátke časy dodania
 5. 5. náročné technológie
 6. 6. nedokonalé inžinierske postupy
 7. 7. zachytenie vedomostí doménových špecialistov
 8. 8. dokumentácia architektúry </li></ul>Motivácia
 9. 9. Abstrakcia <ul><li>1960 – Assembler
 10. 10. 1980 – Procedurálne programovanie
 11. 11. 1990 – Objektovo orientované programovanie
 12. 12. 2000 – Frameworky
 13. 13. 2010 – AOP/MDSD/DSL/.. . ? </li></ul>
 14. 14. Modelom riadený vývoj SW <ul><li>Informácie zachytené v modeloch </li></ul><ul><ul><li>UML diagramy, XML konfigurácia, doménovo špecifické jazyky, ... </li></ul></ul><ul><li>Transformácie spracujúce modely </li></ul><ul><ul><li>program, ktorý načíta model a upraví ho alebo vytvorí nový </li></ul></ul><ul><li>Generátory vytvárajúce zdrojové kódy z modelov </li></ul><ul><ul><li>šablóny, interpretátor, kompilátor, ... </li></ul></ul>
 15. 15. História <ul><li>UML - Unified Modeling Language
 16. 16. CASE nástroje - Computer Aided Software Engineering
 17. 17. Spustiteľné UML - Executable UML
 18. 18. MDA - Model Driven Architecture
 19. 19. MDSD - Model Driven Software Development
 20. 20. DSL - Domain Specific Languages </li></ul>
 21. 21. UML <ul><li>90. roky - asi 80 rôznych notácií
 22. 22. UML pred 1.x </li></ul><ul><ul><li>Three amigos - James Rumbaugh, Grady Booch a Ivar Jacobson </li></ul></ul><ul><li>UML 1.x </li></ul><ul><ul><li>OMG – veľký úspech a štandardizácia, profily </li></ul></ul><ul><li>UML 2.x </li></ul><ul><ul><li>sémantická integrita </li></ul></ul>
 23. 23. CASE nástroje <ul><li>podpora vývojového procesu a metodiky
 24. 24. možnosti modelovania systému
 25. 25. jednoduché generovanie z class diagramov pomocou šablón </li><ul><li>neskôr možnosť úpravy šablón </li></ul><li>v dnešnej dobe podpora princípov MDA </li></ul>
 26. 26. Spustiteľné UML <ul><li>rozšírenie Shlaer-Mellor metódy pre UML
 27. 27. rôzne implementácie
 28. 28. potreba jazyka akčnej sémantiky
 29. 29. Problémy </li><ul><li>sémantická nejednoznačnosť UML
 30. 30. potreba univerzálneho meta modelu </li></ul></ul>
 31. 31. MDA <ul><li>štandard OMG
 32. 32. CIM (Computer Independent Model)
 33. 33. PIM (Platform independent Model)
 34. 34. PSM (Platform specific Model)
 35. 35. dopracovávanie a označkovanie modelov
 36. 36. Množstvo štandardo v </li><ul><li>MOF, QVT, XMI, OCL, ... </li></ul></ul>
 37. 37. MDSD <ul><li>kritika MDA viedla k novým a lepším postupom </li><ul><li>všeobecnejšie
 38. 38. nezasahovanie do modelov a generovaného kódu
 39. 39. odmietnutie nevhodných štandardov (akceptovanie štandardu MOF)
 40. 40. vypustenie odlíšenia platformy
 41. 41. väčší dôraz na textovú notáciu
 42. 42. pragmatický prístup </li></ul></ul>
 43. 43. DSL <ul><li>Doménovo špecifické jazyky
 44. 44. dlho známa myšlienka dnes jednoduchšie realizovateľná vďaka novým nástrojom a postupom
 45. 45. presun dôrazu z modelov na jazyk </li><ul><li>menší význam transformácií modelov
 46. 46. upustenie od štandardov MDA </li></ul></ul>
 47. 47. Modely a modelovanie <ul><li>Modely
 48. 48. Metamodelovanie
 49. 49. Obmedzenia
 50. 50. Označkovné modely
 51. 51. Opätovná použiteľnosť modelov </li></ul>
 52. 52. Modely <ul><li>Model predstavuje reálny objekt pričom zanedbávame nepodstatné detaily </li><ul><li>vyššia úroveň abstrakcie </li></ul><li>štruktúra, notácia a sémantika </li><ul><li>formálny model </li></ul><li>UML model vs UML diagram </li><ul><li>štruktúra vs notácia </li></ul></ul>
 53. 53. Metamodelovanie <ul><li>M3: meta meta model
 54. 54. M2: meta model
 55. 55. M1: model
 56. 56. M0: reálny objekt
 57. 57. Motivácia </li></ul><ul><ul><li>potreba interoperability medzi nástrojmi </li></ul></ul>
 58. 58. Obmedzenia <ul><li>Modely predstavujú abstraktnú štruktúru informácie, ktorá často nestačí na vyjadrenie všetkých vzťahov a podmienok
 59. 59. OCL (Object Constraint Language) </li><ul><li>vytvorený zároveň s UML (Anneke Kleppe a Jos Warmer), určený pre doménových expertov
 60. 60. založený na teórií množín a predikátovej logike
 61. 61. podpora zreťazovania volania funkcií
 62. 62. vstupné a výstupné podmienky
 63. 63. inkarnácia v podobe jazyka Check </li></ul></ul>
 64. 64. Označkované modely <ul><li>Dodatočné informácie vložené do modelu </li><ul><li>opätovné využite modelu
 65. 65. komentár, označená hodnota, podpora v UML
 66. 66. znečistenie modelu </li></ul><li>málo značiek - rozšíriť model
 67. 67. zdrojový kód v značkách - umožniť kombináciu generovaného a ručne písaného kódu
 68. 68. veľa značiek s malou variabilitou – parameter transformácie
 69. 69. veľa rôznych značiek – model pohľadu </li></ul>
 70. 70. Opätovná použiteľnosť modelov <ul><li>Riešenie problémov </li><ul><li>podobne ako vzory
 71. 71. zachytávajú know-how doménových špecialistov </li></ul><li>Metaware </li><ul><li>modely, meta modely, transformácie a generátory </li></ul><li>Interoperabilita a nezávislosť od konkrétnej platformy, technológie či nástroja </li></ul>
 72. 72. Transformácie <ul><li>Vlastnosti transformácií
 73. 73. Transformácie medzi modelmi
 74. 74. Spájajúce a rozdeľujúce transformácie
 75. 75. Vizualizačné transformácie </li></ul>
 76. 76. Vlastnosti transformácií <ul><li>Prispôsobiteľnosť </li><ul><li>potreba parametrizácie transformácií </li></ul><li>Trasovateľnosť </li><ul><li>nevyhnutná ak sa modely ručne upravujú </li></ul><li>Prírastková konzistencia </li><ul><li>generovaný model nezruší ručné úpravy </li></ul><li>Obojsmernosť </li><ul><li>prejavenie ručných úprav v zdrojovom modeli, reverse engineering </li></ul></ul>
 77. 77. Transformácie medzi modelmi <ul><li>Transformácie na zjednodušenie generátorov </li><ul><li>hromadné úpravy, preskupenie, ... </li></ul><li>Transformácie v roli optimalizácie </li><ul><li>zjednodušovanie hierarchií, ... </li></ul><li>Simulácia pomocou transformácie modelov </li><ul><li>využitie existujúcich simulačných nástrojov podporujúcich klasické modely (konečno stavové automaty, rule based systems, ...) </li></ul></ul>
 78. 78. Spájajúce a rozdeľujúce <ul><li>Spájajúce transfromácie </li><ul><li>viacero modelov na vstupe
 79. 79. pohľady
 80. 80. partície </li></ul><li>Rozdeľujúce transformácie </li><ul><li>viacero modelov na výstupe
 81. 81. rozdelenie kvôli generátorom
 82. 82. rozdelenie kvôli informáciám pre špecifické technológie
 83. 83. trojvrstvová architektúra </li></ul></ul>
 84. 84. Vizualizačné transformácie <ul><li>Vizualizácia modelu </li><ul><li>obzvlášť vhodné v kombinácií s textovými doménovo špecifickými jazykmi
 85. 85. prehľad, dokumentácia </li></ul><li>Využitie nástrojov ako GraphViz a Prefuse </li><ul><li>vytvorenie doménovo špecifického jazyka pre tieto nástroje a generovanie kódu tochto jazyka (oAW) </li></ul></ul>
 86. 86. Doménovo špecifické jazyky <ul><li>Zväčša malý jazyk, nie nevyhnutne programovací, ktorý prináša hodnotu doménovým špecialistom </li><ul><li>biznis domény, technické domény </li></ul><li>Základné súčasti </li><ul><li>konkrétna, abstraktná syntax a sémantika </li></ul><li>Notácia
 87. 87. Spracovanie
 88. 88. Návrh </li></ul>
 89. 89. Notácia <ul><li>výber je dôležitý najmú pre biznis domény </li><ul><li>existujúce notácie v danej doméne </li></ul><li>Grafická - vzťahy, stavové automaty, … </li><ul><li>názorná, náročná implementácia nástrojov </li></ul><li>Textová - správanie, algoritmy, … </li><ul><li>jednoduchšia implementácia nástrojov, podpora existujúcich nástrojov (diff/merge/versioning) </li></ul><li>Formulárová
 90. 90. Tabuľková
 91. 91. Kombinácie – matematická notácia </li></ul>
 92. 92. Spracovanie <ul><li>Externé doménovo špecifické jazyky </li><ul><li>treba zabezpečiť infraštruktúru (parser, editor)
 93. 93. projekčné a orientované na parser DSL editory </li></ul><li>Interné doménovo špecifické jazyky </li><ul><li>možnosť využitia hosťujúceho všeobecného programovacieho jazyka a jeho infraštruktúry
 94. 94. obmedzenie syntaxou hosťujúceho jazyka </li></ul><li>Generovanie – pomalší vývoj, efektívnejší kód
 95. 95. Interpretovanie – rýchlejší vývoj, pomalší kód </li></ul>
 96. 96. Návrh <ul><li>Obmedzenie výrazovosti – DSL != GPL
 97. 97. „ Veľký“ jazyk – veľa konceptov </li><ul><li>ľahké využitie pre doménových špecialistov
 98. 98. udržanie konzistencie je náročnejšie </li></ul><li>„ Malý“ jazyk – len nevyhnutné koncepty </li><ul><li>jednoduchší jazyk, výhodná krivka učenia sa </li></ul><li>Evolúcia jazykov – problém kombinovania gramatík
 99. 99. Inšpirácia z GPL – rozsahy platnosti, menné priestory, ... </li></ul>
 100. 100. Generatívne programovanie <ul><li>Metaprogramovanie </li><ul><li>šablónové metaprogramovanie v C++, Policy Based Design, Converge, Lisp, ... </li></ul><li>Šablóny </li><ul><li>Smarty template engine, ASP, JSP, ... </li></ul><li>Doménovo špecifické jazyky </li><ul><li>Ruby, Boost DSEL, ... </li></ul></ul>
 101. 101. AOP a AOSD <ul><li>Záujmy - funkčné požiadavky, ...
 102. 102. Prierezové záujmy - nefunkčné požiadavky, logovanie, bezpečnosť, ...
 103. 103. Body rezu
 104. 104. Aspekty pomocou modelov
 105. 105. Prepletanie modelov
 106. 106. Aspekty vrámci modelom riadeného vývoja softvéru </li></ul>
 107. 107. Prestávka
 108. 108. Softec <ul><li>FAAST - class diagramy, CASE, TCL transformácie
 109. 109. JavaTec – J2EE, AOP, vývoj v Eclipse, MDA s manuálnym prechodom z PIM do PSM
 110. 110. JOK FW – pre konkrétneho zákazníka, rôzne cieľové platformy
 111. 111. WAFT - interné DSL, fixná platforma, bez podpory transformácií, interpretácia, založené na OS (Tapestry, Spring, Hibernate, HiveMind, ...)
 112. 112. Výrobné linky - firemný framework, aplikačný framework </li></ul>
 113. 113. Nástroje <ul><li>Eclipse + EMF </li></ul><ul><ul><li>Acceleo, oAW + fornax, JET + JMerge, … </li></ul></ul><ul><li>MetaCase - MetaEdit+
 114. 114. Microsoft </li></ul><ul><ul><li>DSL Tools
 115. 115. OSLO </li></ul></ul><ul><li>Jetbrains - Meta Programming System
 116. 116. Intentional Software - Intentional Domain Workbench </li></ul>
 117. 117. openArchitectureWare <ul><li>MWE - postupy spracovania modelov
 118. 118. Check - obmedzenia, založené na OCL
 119. 119. Xtend - jazyk transformácií
 120. 120. Xpand – šablóny na generovanie kódu
 121. 121. Xtext - doménovo špecifické jazyky
 122. 122. XWeave – prepletanie modelov </li></ul>
 123. 123. Meta Programming System <ul><li>Language Oriented Programming
 124. 124. Možnosti </li></ul><ul><ul><li>externé doménovo špecifické jazyky
 125. 125. rozšírenia jazykov (Java)
 126. 126. kombinácia komponentov jazykov </li></ul></ul><ul><li>Úprava stromu AST </li></ul><ul><ul><li>kombinácia jazykov (jednoznačné gramatiky)
 127. 127. implementácia refaktoringu </li></ul></ul>
 128. 128. Microsoft OSLO <ul><li>Jazyk M - IntelliPad </li><ul><li>MGrammar - gramatiky
 129. 129. MGraph – abstraktná syntax
 130. 130. MSchema – db schémy </li></ul><li>Quadrant – nástroj na vizuálne modelovanie
 131. 131. MS SQL Repository – už nie je povinná
 132. 132. Interpretácia - XML </li><ul><li>Indigo, WPF, ... </li></ul></ul>
 133. 133. Intentional Domain Workbench <ul><li>Projekčný DSL editor </li><ul><li>najprv sa vytvára model a potom jeho projekcie do DSL a cieľového kódu </li></ul><li>Intentional Tree
 134. 134. Jazyk na tvorbu projekcií
 135. 135. Kombinácia notácií
 136. 136. Možnosť nasadenia editora pre konkrétne DSL </li><ul><li>poisťovníctvo </li></ul></ul>
 137. 137. Najlepšie postupy a vzory <ul><li>Proces a organizácia
 138. 138. Doménové modelovanie a doménovo špecifické jazyky
 139. 139. Architektúra nástrojov
 140. 140. Vývoj aplikačnej platformy
 141. 141. Otvorené problémy </li></ul>
 142. 142. Proces a organizácia <ul><li>Nechajte ľudí robiť to v čom sú dobrí
 143. 143. Iteratívny vývoj s dvomi stopami
 144. 144. Vyňatie infraštruktúry
 145. 145. Vytváranie jazyka paralelne s konceptami
 146. 146. Nákupný košík s pevným rozpočtom
 147. 147. Obchodovanie s rozsahom
 148. 148. Schválenie iterácie
 149. 149. Metaware ako produkt
 150. 150. Kompatibilná organizácia </li></ul>
 151. 151. DSM a DSL <ul><li>Formálny meta model
 152. 152. Zdroje pre jazyk
 153. 153. Notácia, notácia, notácia
 154. 154. Grafická alebo textová notácia
 155. 155. Pohľady
 156. 156. Partície
 157. 157. Poučenie z jazykov tretej generácie
 158. 158. Kto sú občania prvej triedy? </li></ul>
 159. 159. Architektúra nástrojov <ul><li>Ignorovanie konkrétnej syntaxe
 160. 160. Podpora tímovej spolupráce
 161. 161. Implementácia meta modelu
 162. 162. Na nástrojoch záleží </li></ul>
 163. 163. Vývoj aplikačnej platformy <ul><li>Generačná priepasť
 164. 164. Bohatá doménovo špecifická platforma
 165. 165. Technické subdomény
 166. 166. Generovaný kód nie je vhodné upravovať
 167. 167. O šablóny sa treba starať
 168. 168. Možnosť prispôsobenia metaware-u
 169. 169. Netreba zabúdať na testovanie </li></ul>
 170. 170. Otvorené problémy <ul><li>Kombinácia notácií (projekčné editory)
 171. 171. Modulárnosť doménovo špecifických jazykov (strom abstraktnej syntaxe)
 172. 172. Evolúcia doménovo špecifických jazykov a modelov (Edapt, EPatch)
 173. 173. Debuggovanie modelov
 174. 174. Kombinácia generovania a interpretovania
 175. 175. Škálovateľnosť modelov (EMF Index)
 176. 176. Zásobníky </li></ul>
 177. 177. Otázky? Priestor na diskusiu
 178. 178. Ďakujem za Vašu pozornosť! Gabriel Ščerbák 05.06.09

×