Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La publicitat (1)

1,131 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La publicitat (1)

 1. 2. Index <ul><li>¿Què és la publicitat? </li></ul><ul><li>Funcions de la publicitat </li></ul><ul><li>Història de la publicitat </li></ul><ul><li>Els mitjans publicitaris </li></ul><ul><li>Recursos i estratègies </li></ul><ul><li>Rols i estereotips </li></ul><ul><li>Publicitat encoberta </li></ul>
 2. 3. Què és la publicitat? <ul><li>Procés de comunicació que busca promoure la venda d’un artícle, producte o servei; fomentar una idea o aconseguir qualsevol altre efecte que desitgi l’anunciant. </li></ul>
 3. 4. Els misatges publicitaris <ul><li>Es poden agrupar en dos grans tipus: </li></ul><ul><ul><li>Segons el mitjà de comunicació que els reprodueixi, poden ser auditius, visuals o audiovisuals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Segons el que anuncien , poden ser anuncis de productes, de serveis o de campanyes institucionals. </li></ul></ul>Durant un mes, s’ementen més de 8000 anuncis en les cadenes de TV Els espanyols passen una mitjana de 4 hores davant de la TV L’habitant d’una gran ciutat rep de mitjana 5000 impactes publicitaris diaris L’anunci que es va emetre per TV en la mitja part de la darrera final de la Champions League va tenir un preu de 400000 €
 4. 5. Funcions de la publicitat <ul><li>Funció informativa : necessària per a donar a conéixer un producte, una marca o una empresa. Amb aquesta funció s’aconsegueix que els consumidors identifiquin les característiques d’un producte i que el diferenciïn d’altres de semblants. </li></ul>La funció informativa és dóna especialment en la publicitat institucional (fet per l’Estat, no per les empreses privades) perquè vol fer arribar un missatge als ciutadans. També la fan servir les empreses quan volen introduir un producte novedós al mercat.
 5. 6. Publicitat informativa sanitària de tipus institucional
 6. 7. <ul><li>Función de persuasió: La publicitat no només vol informar sinó que vol vendre. Per això, entre els objectius bàsics de la publicitat s’hi troben: </li></ul><ul><li>Influir sobre els hàbits de compra dels consumidors. </li></ul><ul><li>Fer aparèixer la necessitat de consumir un determinat producte. </li></ul><ul><li>Fidelitzar al consumidor </li></ul><ul><li>Per a convèncer als consumidors i vendre el producte, la publicitat utilitza procediments com ordres, amenaces, sugestió, associacions, etc. </li></ul>
 7. 8. La publicitat juga amb les emocions de les persones...
 8. 9. El prestigi social...
 9. 10. <ul><li>Funció econòmica : es tracta de vendre un producte (o servei) i potenciar el consumisme. </li></ul><ul><li>Funció financera : La publicitat contribueix a finançar els mitjans de comunicació de masses. </li></ul><ul><li>Función emocional: La publicitat ens presenta la possibilitat de portar vides diferents, la possibilitat d’evadirse de la rutina o de viure millor. </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Funció estètica : Es indubtable el seu paper creatiu </li></ul>
 11. 13. Història de la publicitat <ul><li>La publicitat no ès un fenómen recent. Ja existía com a reclam oral en la Grècia i la Roma clàssiques. </li></ul><ul><li>En l’Edat Mitjana, quan la majoria de la població era analfabeta, els gremis i els comerços de les ciutats comencen a fer servir la imatge com a reclam </li></ul>
 12. 14. <ul><li>No seria fins a la Revolució Industrial (S.XIX) quan es va produir l’autèntic desenvolupament de la publicitat. </li></ul><ul><li>Un tipus de publicitat seria elevada a categoria d’art visual: el cartell. </li></ul>Jane Avril bailando, 1892, Toulousse-Lautrec
 13. 15. Job , 1898, Alphonse Mucha, litografía en color Anís del Mono , 1898, Ramón Casas.
 14. 16. Els mitjans publicitaris <ul><li>El mitjà publicitari es el suport o canal a través del qual s’emet el missatge publicitari. </li></ul><ul><li>Segons els mitjà, 3 tipus: </li></ul><ul><ul><li>Publicitat gràfica : utilitza material gràfic i fotogràfic i es difón a través de tanques, premsa, cartells, o fulletons. </li></ul></ul>
 15. 18. <ul><li>2. Publicitat sonora: Es difón per la ràdio i utilitza diferents elements sonors, com música, veus i efectes especials... Un espai publicitari d’aquest tipus es coneix com “cunya”. Una cançó o melodia en aquest canal publicitari es diu “jingle”. </li></ul>
 16. 19. <ul><ul><li>3. Publicitat audiovisual: Es composa d’elements gràfis i sonors i d’imatges en moviment. Es troba en la televisió, el cinema i internet. </li></ul></ul>La T La TV és el principal canal publicitari. Però en els darrers anys Internet s’ha convertir en un medi molt poderós per a la difusió d’idees i també de productes i serveis
 17. 20. Recursos i estratègies de la publicitat <ul><li>El poder de comunicació i atracció de la publicitat es basa en l’ús dels recursos expressius i retòrics de la imatge i el text. </li></ul><ul><li>Els recursos més utilitzats són: </li></ul><ul><li>La comparació . Consisteix en exposar dos elements que tenen qualitats en comú o qualitats que els diferencien. </li></ul>
 18. 21. <ul><li>La personificació. Consisteix en atribuir qualitats humanes a objectes, aliments o animals. </li></ul>
 19. 22. <ul><li>La metàfora </li></ul><ul><li>S’utilitza per designar un objecte per mitjà d’un altre per apropiar-se de les seves qualitats. </li></ul><ul><li>La qualitat de les metàfores permet que la publicitat es pugui entendre com un art. </li></ul>
 20. 25. <ul><li>La hipèrbole . S’utiliza una exageració per designar algun producte o destacar la idea que es vol transmetre. </li></ul><ul><li>Ver más ejemplos </li></ul>
 21. 27. <ul><li>L’epítome o geminació . Consisteix en la repetició de manera insistent d’un mateix element o grup d’elements </li></ul>
 22. 28. <ul><li>La sinècdoque. Consisteix en mostrar una part d’un producte per comunicar el tot o pel contrari, mostrar la totalitat per destacar la eficàcia d’una part. </li></ul>
 23. 29. Rols i estereotips en la publicitat <ul><li>La publicidad treballa agressivament sobre els consumidors amb la finalitat de mantenir unes pautes de comportament. </li></ul><ul><li>Sovint , manté una sèrie de estereotips que tradicionalment s’han adjudicat als homes, les dones, els joves o els ancians. </li></ul>
 24. 30. La dona en la publicitat <ul><li>La dona apareix sovint tractaca segons plantejaments sexistes. Se li assignen rols com ara: destinatària de productes de bellesa o de neteja, com a objecte decoratiu o esquer sexual, mestressa de casa, etc. </li></ul>
 25. 31. La dona en la publicitat
 26. 32. El jovent en la publicitat <ul><li>La publicitat proposa una joventut dinàmica, alegre i amb un gran poder adquisitiu. </li></ul><ul><li>Els joves són manipulats per la publicitat per crear-los la necessitat de consumir, molt sovint de forma innecessària. </li></ul><ul><li>Es convenient crear una actitud crítica en front de la publicitat </li></ul>
 27. 34. L’infant en la publicitat <ul><li>Compleix una doble funció en el llenguatge publicitari: </li></ul><ul><ul><li>Vendedor de productes als adults, utilitzant la seva tendresa, ingenuitat i simpatia. </li></ul></ul>
 28. 35. <ul><ul><li>Destinatari de productos . Aquests anuncio, que segueixen tenint un caràcter sexista, es caracteritzen per tenir un ritme narratiu ràpid, corta durada, i incloure bandes sonores amb cançons infantils que siguin fàcils de repetir. </li></ul></ul>L’infant en la publicitat
 29. 36. Publicitat encoberta o subliminal <ul><li>Quan la publicitat utiliza tècniques que el consumidor no percep conscientment es denomina publicitat subliminal o encoberta. </li></ul>
 30. 37. Es possible una publicitat intel·ligent, creativa, educativa i beneficiosa per al consumidor?

×