2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними

26,360 views

Published on

Published in: Spiritual, Business

2 пряко и преносно значение на думата.синоними.антоними

 1. 1. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград
 2. 2. Напишете по картината три думи,които да отговарят на дадените въпроси. скиор бърз спуска се Какви са думите, които употребихте? Коя друга част на речта сте изучавали в 3 клас? Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград съществително име прилагателно име глагол Какво е това? Какъв е? Какво прави?
 3. 3. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Съществителните имена, прилагателните имена, глаголите и личните местоимения са части на речта.
 4. 4. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Кои звукове съдържа съществителното име в упр.1? Обяснете какво означава тази дума? скиор - спортист, който се пързаля върху сняг с помощта на пособия, наречени ски и щеки. скиор - 5 букви, 5 звука значение на думата звуков състав на думата
 5. 5. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Думата има звуков състав и значение. Значението на думите е обяснено в тълковния речник.
 6. 6. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Съставете изречения с думите молив и иглика . Намерете обяснението им в тълковния речник. Колко значения имат? молив иглика - инструмент за писане, рисуване и чертане. - тревисто растение, което се среща из горските поляни. - женско име Иглика ЕДНОЗНАЧНА ДУМА МНОГОЗНАЧНА ДУМА
 7. 7. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Думата може да има едно значение – еднозначна или повече от едно значение- многозначна .
 8. 8. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Еднакво ли е значението на еднаквите по звуков състав думи в изреченията? Илия тръгна с косата към ливадата. В косата на Мила има цвете. Зайчето обели корите на фиданките. Мама бързо разточи корите на баницата.
 9. 9. Обяснете значението на многозначните думи. Едното крило на птицата е отпуснато. Крилото на самолета се наклони на ляво. Кабинетът е в дясното крило на сградата.
 10. 10. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград В изречението думата има само едно значение.
 11. 11. Какво е значението на дадената дума в първото изречение и във второто? Коренът на дървото съхнеше. Кой е коренът на думата учен ?
 12. 12. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград Колко значения имат думите - земя - мишка С първото значение съставете съобщително изречение, а с второто-въпросително. Колко значения имат думите - ток - коса С първото значение съставете съобщително изречение, а с второто-въпросително.
 13. 13. Цвета Гергова ОУ"Н.Рилски" Велинград

×