Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kait Kosenkranius TööVarjupäEv

882 views

Published on

Töövarjupäev PSHG 2008

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kait Kosenkranius TööVarjupäEv

 1. 1. Töövarjupäev Sauga Avatud Noortekeskuse juhataja – noorsootöötaja
 2. 2. Töövarjupäev <ul><li>Töövahendid: peamine töövahend on tegija ise, kuid abivahenditeks oleks veel vaja: </li></ul><ul><ul><li>arvutit ja selle juurde käivaid toredaid asju; </li></ul></ul><ul><ul><li>terast ja kannatlikku meelt; </li></ul></ul><ul><ul><li>erinevas vanuses noortele huvipakkuvaid tegevusi võimaldavaid asju. </li></ul></ul>
 3. 3. Töövarjupäev <ul><li>Tööpäeva algus sõltub sellest, millal keskuse saab avada ning see omakorda sellest, kas on kooliaeg või on suvi. Sama on ka tööpäeva lõpuga. Seega on noorsootöötaja töö varieeruva pikkusega. </li></ul><ul><li>Kuna antud noortekeskus on omavalitsuse allasutus, siis allub selle juhataja valla humanitaarnõunikule ning temale allub teine, poole kohaga töötav noorsootöötaja. </li></ul>
 4. 4. Töövarjupäev <ul><li>Tööks vajalikud oskused ja kogemused: keskharidus koos noorsootööalase koolitusega või erialane kõrgharidus. Kindlasti tuleks pidevalt oma teadmisi uuendada täiendkoolitustel. Projektide kirjutamiseks ja eelarve koostamiseks oleks ka hea matemaatiline mõtlemine. Kindlasti väga tähtis on oskus noorte ja lastega suhelda. </li></ul>
 5. 5. Töövarjupäev <ul><li>Tööks vajalikud isikuomadused: hea suhtleja, hea kuulaja, empaatiavõime, vajadusel range, kohusetundlikkus, loovus, koostöövalmidus. </li></ul><ul><li>Karjäärivõimalused: Tunnustus teiste noorsootöötajate ja Eesti Noorsootöö Keskuse poolt. Noorsootöötajast noortekeskuse juhataja kohale tõusmine. </li></ul>
 6. 6. Töövarjupäev <ul><li>Noorsootöötaja peamisteks eesmärkideks on luua eeldusi ja toetada noore toimetulekut ühiskonnaliikmena, tagada noore isiksuse mitmekülgse arengu võimalused ning kindlasti ka saavutada noorte usaldus, et neil oleks kelle poole mures pöörduda. </li></ul>
 7. 7. Töövarjupäev <ul><li>Noorsootöö plussideks on tööpäevade vaheldusrikkus, erinevate noorte ja nende probleemide tundmaõppimine, mis annab aimu noorte ideedest ja ideaalidest. </li></ul><ul><li>Miinusteks oleks näiteks see, kui ei ole piisavalt ruumi kõikidele noortele või kui on ruum, aga ei ole võimalust erinevaid vanuse- ja huvigruppe laiali jaotuda nii, kuidas neile meeldib. Siis see võib tekitada probleeme. Lisaks veel võib rusuvalt mõjuda see, kui ei ole näha, et tehtud tööd arvesse võetakse. </li></ul>
 8. 8. Töövarjupäev <ul><li>Erakordseteks sündmusteks võiks nimetada näiteks seda, kui noorsootöötaja näeb, et ta on suutnud noort aidata ning suunata ja see muutus ka antud noorele meeldib. </li></ul><ul><li>Tegelikult on igas arengut näitavas märgis midagi erilist ja erakordset. Iga samm viib edasi ning eespool mainitud eesmärgile lähemale. </li></ul>
 9. 9. Töövarjupäev <ul><li>Noorsootööalast erialast rakenduslikku kõrg-haridust saab omandada Tallinna Pedagoogilises Seminaris, Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuhi ehk kooli noorsootöötaja erialal ja Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Olulisteks täiendkoolituse korraldajateks ja finantseerijateks on veel Euroopa Noored Eesti Büroo ja Eesti Noorsootöö Keskus, lisaks ka mingil määral mittetulundus- ja ärisektor. </li></ul><ul><li>Töö sõltub eelkõige noorte soovidest ja aktiivsusest noortekeskuses ning toetustest, mis noortele erinevaid tegevusi tasuta võimaldavad. </li></ul>
 10. 10. Töövarjupäev <ul><li>Suur aitäh tähelepanu eest! </li></ul><ul><li>Copyright by Kait </li></ul><ul><li>2008 </li></ul>

×