‫תוכן‬‫עיניניים‬
‫מבוא‬2
‫תרשים‬‫מלבנים‬3
‫ספק‬‫כוח‬4-5
‫מיקרו‬‫בקר‬6-8
‫תצוגת‬LCD 9-11
‫חוצץ‬‫נועל‬12
‫שער‬‫לוגי‬NOR 13-1...
‫מבוא‬
‫פרויקט‬‫זה‬‫הוא‬‫צומת‬‫רמזורים‬‫שהכוונת‬‫נסיעה‬‫לכל‬.‫הכיוונים‬
‫מבנה‬‫הצומת‬‫ניראה‬:‫כך‬
‫בצומת‬‫יש‬-‫כ‬8‫רמזורים...
‫רמזור‬ ‫לחצן‬
1
-‫מקרו‬
‫בקר‬ ‫תצוג‬
‫ת‬
LCD
‫רמזור‬ ‫נורות‬
1
‫רמזור‬ ‫נורות‬
2
‫רמזור‬ ‫נורות‬
3
‫רמזור‬ ‫נורות‬
4
‫רמז...
‫ספק‬‫כוח‬
‫ספק‬‫זה‬‫נבנה‬‫על‬‫בסיס‬‫מסנן‬ ,‫מיישר‬ ,‫שנאי‬‫ומיצב‬.‫מתח‬
‫שנאי‬‫שנאי‬ -‫הוא‬‫מכשיר‬‫שמעביר‬‫אנרגיה‬‫חשמלית...
‫צורות‬:‫גלים‬
5
‫מבנה‬‫חשמלי‬‫של‬:‫הספק‬
L E D
C 1
1 0 0 0 u F
T R N S F M R
1 4
3 6
L 7 8 0 5
1
3
2
V I N
GND
V O U T
R ...
‫מיקרו‬‫בקר‬AT89C52
AT89S52‫מכיל‬‫יחידה‬‫אריתמטית‬‫יחידת‬ ,‫לוגית‬‫התקני‬ ,‫בקרה‬‫קלט/פלט‬.‫וזיכרון‬
-‫ל‬AT89S52‫יש‬‫זיכרו...
‫פירוט‬‫רגלי‬‫הרכיב‬AT89C52:
PSEN(29) – (Program Store Enable‫קו‬ (‫הבקרה‬‫לאפשור‬‫קריאה‬‫מהזיכרון‬.‫המתוכנת‬
‫קו‬‫זה‬‫אינ...
‫מצב‬‫המיקרו‬‫לאחר‬‫פעולת‬-‫ה‬RESET:
‫כניסת‬-‫ה‬RESET‫מהווה‬‫כניסה‬.‫לשמיט-טריגר‬
‫פעולת‬-‫ה‬RESET‫מתבצעת‬‫ע"י‬‫החזקת‬‫רגל...
‫תצוגת‬L.C.D
-‫ה‬LCD‫מורכב‬‫מ‬32‫תווים‬ -‫של‬7‫סיגמנט‬)segment), 2‫שורות‬‫של‬16‫תווים‬‫בכל‬,‫שורה‬
‫מבנה‬:‫התצוגה‬
‫הסבר‬‫...
‫בפרויקט‬‫קו‬‫זה‬‫מחובר‬‫למוצא‬‫שער‬NOR.
‫רגליים‬7-14DB0-DB7‫רגלי‬‫מידע‬‫לצורך‬ ,‫דו-כיוונים‬‫כתיבה‬ /‫קריאה‬‫לתצוגה‬.
‫כת...
‫תפקיד‬‫הרכיב‬:‫בפרויקט‬
‫תפקיד‬‫ה‬–LCD‫תצוגת‬ )‫גביש‬‫נוזלי‬‫הוא‬ (‫להציג‬‫לנו‬‫את‬‫זמן‬‫הפעולה‬‫של‬‫הרמזורים‬‫מצב‬
‫ירוק...
‫נועל‬ -‫חוצץ‬74373
‫רכיב‬‫זה‬‫חוצץ‬‫חד‬‫כיווני‬‫לקווי‬‫מסוגל‬ ,‫כתובות‬‫לקלוט‬‫ולהעביר‬‫נתונים‬‫בני‬8.‫סיביות‬
‫חוצץ‬‫עם‬...
‫שער‬‫לוגי‬7402
‫שער‬‫לוגי‬7402‫הוא‬‫שער‬NOR‫הוא‬‫אחד‬‫ממשפחת‬‫השערים‬‫הלוגיים‬‫אשר‬‫קיימים‬
‫באלקטרוניקה‬‫יישומית‬‫שער‬ ....
‫טבלת‬‫אמת‬‫של‬:‫הרכיב‬
‫תפקיד‬‫הרכיב‬:‫בפרוייקט‬
‫שער‬NOR 7402‫פרויקט‬‫אחראי‬‫על‬‫הפעלת‬‫ואפשור‬‫תצוגת‬‫ה‬LCD‫כלומר‬ ,-‫ב...
‫וכדי‬‫לאפשר‬‫את‬‫התצוגה‬‫יש‬‫צורך‬‫שרגל‬6)E‫תהיה‬ ("-‫ב‬1."
‫מעגלי‬‫לחצנים‬
‫ישנם‬ ,‫בפרוייקט‬4‫מעגלי‬‫לחצנים‬‫לעדכון‬‫זמ...
‫החשמלית‬‫ל‬‫חיכוך‬‫המכני‬‫היות‬ -‫שהיא‬‫יוצרת‬‫הפסד‬‫אנרגיה‬‫שאינו‬‫ניתן‬‫למיחזור‬‫)מעין‬‫כוח‬
‫לא‬.(‫משמר‬
‫מפסק‬‫מפסק‬ ...
LED
‫דיודה‬‫פולטת‬‫אור‬)LED - Light emitting diode‫הינה‬ (‫התקן‬‫מוליך‬‫למחצה‬‫אשר‬‫פולט‬‫אור‬
‫לא‬‫קוהרנטי‬‫בספקטרום‬‫ספק...
‫כיצד‬‫ה‬LED‫מחובר‬:‫בפרוייקט‬
‫כל‬‫הלדים‬‫מחוברים‬‫לרגל‬‫של‬‫המיקרו-בקר‬52S89‫רגל‬‫דרך‬‫נגד‬‫של‬20‫למיקרו‬ ,‫אוהם‬‫בקר‬
‫...
‫מבנה‬‫הרמזור‬
‫הרמזור‬‫מורכב‬‫מ‬3‫אדום‬ ,‫לדים‬‫צהוב‬‫כל‬ .‫וירוק‬‫לד‬‫דולק‬‫בנפרד‬‫לפי‬‫הסדר‬‫ומהווה‬‫מצב‬
.‫ברמזור‬
‫בפ...
‫תפקיד‬‫הרכיב‬:‫בפרוייקט‬
‫תפקיד‬‫הרמזור‬‫הוא‬‫ליצור‬‫ביחד‬‫עם‬‫שאר‬‫הרמזורים‬‫צומת‬‫רמזורים‬‫פעילה‬‫שתהייה‬‫ניתנת‬
‫לשינו...
21
‫הסבר‬‫תרשים‬‫חשמלי‬
:‫רמזור‬
‫צירוף‬‫של‬3‫לדים‬‫)דיודה‬‫פולטת‬‫אדום‬ ,(‫אור‬‫צהוב‬.‫וירוק‬
‫כל‬‫לד‬‫מחובר‬‫בקטודה‬‫לאדמה‬...
‫מיקרו-בקר‬AT98C52:
‫כולל‬‫בתוכו‬‫רכיבי‬‫זיכרון‬‫ויציאות‬‫המשמשות‬
‫לקריאה‬‫וכתיבה‬‫של‬‫המיקרו‬.‫בקר‬
‫יחידה‬‫זו‬‫כוללת‬:‫...
‫חוצץ‬:‫נועל‬
‫רכיב‬‫זה‬‫חוצץ‬‫חד‬‫כיווני‬‫לקווי‬‫מסוגל‬ ,‫כתובות‬‫לקלוט‬
‫ולהעביר‬‫נתונים‬‫בני‬8.‫סיביות‬
‫חוצץ‬‫עם‬‫נעיל...
‫תרשים‬‫זרימה‬
‫התחל‬
‫אתחול‬‫תצוגה‬‫רמזורים‬ +
‫הצגת‬OREN HELLO‫בתצוגה‬
‫כן‬‫לא‬
‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬1
‫רמזור‬ :‫הדפסה‬1
...
‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10
‫לא‬‫כן‬
‫זמן‬=SEC90
‫זמן‬=SEC10
‫הדפסת‬‫הזמן‬
‫כן‬
‫לחצן‬‫רמזור‬2‫-לחוץ‬
‫לא‬
‫כן‬‫לא‬
‫נילחץ‬‫לחצ...
‫צהוב‬‫רמזור‬1
‫ירוק‬‫דולק‬‫רמזור‬1
‫ירוק‬‫מהבהב‬‫רמזור‬1
‫צהוב‬‫רמזור‬1
‫הדלקת‬‫אדום‬‫רמזור‬1
‫כן‬‫לא‬
‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזו...
‫כן‬‫לא‬
‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬1
‫הדפסה:רמזור‬1
‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10
‫לא‬‫כן‬
‫זמן‬=SEC90
‫זמן‬=SEC10
‫הדפסת‬‫הזמן‬
‫כן‬
‫...
‫כן‬
‫לחצן‬‫רמזור‬2‫-לחוץ‬
‫לא‬
‫כן‬‫לא‬
‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬3
‫הדפסה:רמזור‬3
‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10
‫לא‬‫כן‬
‫זמן‬=SEC90
...
‫צהוב‬‫רמזור‬2
‫ירוק‬‫דולק‬‫רמזור‬2
‫ירוק‬‫מהבהב‬‫רמזור‬2
‫צהוב‬‫רמזור‬2
‫הדלקת‬‫אדום‬‫רמזור‬2
‫כיבוי‬‫אדום‬‫רמזור‬2
‫זמן‬...
‫לא‬‫כן‬
‫זמן‬=SEC90
‫זמן‬=SEC10
‫הדפסת‬‫הזמן‬
‫כן‬
‫לחצן‬‫רמזור‬1‫-לחוץ‬
‫לא‬
‫כן‬‫לא‬
‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬2
‫הדפסה:רמזור...
‫כן‬‫לא‬
‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬3
‫הדפסה:רמזור‬3
‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10
‫לא‬‫כן‬
‫זמן‬=SEC90
‫זמן‬=SEC10
‫הדפסת‬‫הזמן‬
‫כן‬
‫...
‫צהוב‬‫רמזור‬3
‫ירוק‬‫דולק‬‫רמזור‬3
‫ירוק‬‫מהבהב‬‫רמזור‬3
‫צהוב‬‫רמזור‬3
‫הדלקת‬‫אדום‬‫רמזור‬3
‫כן‬
‫לחצן‬‫רמזור‬4‫–לחוץ‬
...
‫כן‬
‫לחצן‬‫רמזור‬1‫-לחוץ‬
‫לא‬
‫כן‬‫לא‬
‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬2
‫הדפסה:רמזור‬2
‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10
‫לא‬‫כן‬
‫זמן‬=SEC90
...
‫לא‬‫כן‬
‫זמן‬=SEC90
‫זמן‬=SEC10
‫הדפסת‬‫הזמן‬
‫כן‬
‫לחצן‬‫רמזור‬3‫-לחוץ‬
‫לא‬
‫כן‬‫לא‬
‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬4
‫הדפסה:רמזור...
‫צהוב‬‫רמזור‬4
‫ירוק‬‫דולק‬‫רמזור‬4
‫ירוק‬‫מהבהב‬‫רמזור‬4
‫צהוב‬‫רמזור‬4
‫הדלקת‬‫אדום‬‫רמזור‬4
‫כיבוי‬‫אדום‬‫רמזור‬4
‫קוד‬...
; LCDC EQU 0000H
; LCDW EQU 0001H
PortLCDC EQU 00H
PortLCDW EQU 01H
;---------------------------------
ORG 100H
LCALL DELA...
;--------------------------------
LOOP: lcall ws1
lcall ws2
lcall ws3
lcall ws4
lcall traffic1
lcall DISPLAYtt
lcall ws1
l...
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
Ajmp Q1
; ‫ירוק‬‫מהבהב‬
QQQ1: Clr p3.5
LCALL DE...
QQ2: LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYS...
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
; ‫השהיה‬‫של‬‫ירוק‬‫דולק‬
Q3: Djnz r2,QQ3
Ajmp QQQ3
QQ3: LCALL...
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LC...
Ws2: JB P2.5,RETT5
MOR5: LCALL MORws2
LCALL DISPLAY5
LCALL DELAY
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
JNB P2.5 , M...
LCALL PLOT1
MOV A,#'2'
LCALL PLOT1
MOV A,#'3'
LCALL PLOT1
MOV A,#'4'
LCALL PLOT1
LCALL DELAYSEC
LCALL DELAYSEC
RET
;------...
LCALL PLOT1
MOV A,#'f'
LCALL PLOT1
MOV A,#'f'
LCALL PLOT1
MOV A,#'i'
LCALL PLOT1
MOV A,#'c'
LCALL PLOT1
MOV A,#'3'
LCALL P...
POP DPH
POP ACC
RET
;--------------------------------
DELAY: MOV R7,#0FFH
YS: MOV R6,#255
XF: DJNZ R6,XF
DJNZ R7,YS
RET
;-...
LCALL PLOT2
MOV A,30H
LCALL PLOT2
RET
;---------------------------------
DISPLAY5: LCALL traf2
MOV A,#' '
LCALL PLOT1
MOV ...
;---------------------------------
D5: MOV A,41H
LCALL PLOT2
MOV A,40H
LCALL PLOT2
RET
;---------------------------------
...
‫אתרי‬:‫אינטרנט‬
http://www.arikporat.com/projects/power_supply.doc
en.wikipedia.org
www.datasheetcatalog.com
http://www.a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ניר פרוייקט סופי

836 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
836
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ניר פרוייקט סופי

 1. 1. ‫תוכן‬‫עיניניים‬ ‫מבוא‬2 ‫תרשים‬‫מלבנים‬3 ‫ספק‬‫כוח‬4-5 ‫מיקרו‬‫בקר‬6-8 ‫תצוגת‬LCD 9-11 ‫חוצץ‬‫נועל‬12 ‫שער‬‫לוגי‬NOR 13-14 ‫מעגלי‬‫לחצנים‬15-16 LED 17-18 ‫מבנה‬‫הרמזור‬19 ‫תרשים‬‫חשמלי‬20 ‫הסבר‬‫על‬‫התרשים‬‫החשמלי‬21-23 ‫תרשים‬‫זרימה‬24-35 ‫קוד‬‫התוכנית‬36-47 ‫ביבליוגרפיה‬48
 2. 2. ‫מבוא‬ ‫פרויקט‬‫זה‬‫הוא‬‫צומת‬‫רמזורים‬‫שהכוונת‬‫נסיעה‬‫לכל‬.‫הכיוונים‬ ‫מבנה‬‫הצומת‬‫ניראה‬:‫כך‬ ‫בצומת‬‫יש‬-‫כ‬8‫רמזורים‬‫שמקבלים‬‫פיקוד‬‫מלוח‬‫חלוקת‬ ,‫בקרה‬‫הרמזורים‬‫מבוצעת‬:‫כך‬2 ‫רמזורים‬‫נותנים‬‫הכוונה‬‫לכל‬‫רמזור‬ ,‫כיוון‬‫אחד‬‫ממוקם‬‫בפס‬‫ההפרדה‬‫והשני‬‫בסיום‬.‫הצומת‬ ‫בלוח‬‫הבקרה‬‫של‬‫צומת‬‫הרמזורים‬‫יהיה‬‫ניתן‬‫לשנות‬‫את‬‫זמני‬‫הפעולה‬‫של‬‫הרמזורים‬‫לפי‬ ‫כל‬ ,‫העומס‬‫רמזור‬‫יהיה‬‫ניתן‬‫לכוון‬‫בנפרד‬‫מפסק‬ "‫ע‬‫זמן‬‫פעולת‬‫רמזור‬‫בסה"כ‬ ,4.‫מפסקים‬ ‫זמני‬‫פעולה‬‫של‬‫בכל‬‫רמזור‬‫יהיה‬‫בין‬10‫שניות‬‫ל‬90‫שניות)רמזור‬‫במצב‬‫בזמן‬ , (‫ירוק‬ RESET‫כל‬‫הרמזורים‬‫יהיו‬‫פעילים‬‫למשך‬10‫שניות‬‫בלבד‬‫עד‬‫לשינוי‬‫יזום‬‫מלוח‬.‫הבקרה‬ ‫את‬‫זמני‬‫הפעולה‬‫של‬‫הרמזורים‬‫יהיה‬‫ניתן‬‫לראות‬‫על‬‫תצוגת‬-‫ה‬LCD. ‫לוח‬‫הבקרה‬‫מוזן‬‫מספק‬‫כוח‬‫של‬V5‫שמוזן‬‫מהרשת‬‫ספק‬ ,‫המתח‬‫ממיר‬‫ממתח‬ AC220‫למתח‬‫של‬DC5. 2
 3. 3. ‫רמזור‬ ‫לחצן‬ 1 -‫מקרו‬ ‫בקר‬ ‫תצוג‬ ‫ת‬ LCD ‫רמזור‬ ‫נורות‬ 1 ‫רמזור‬ ‫נורות‬ 2 ‫רמזור‬ ‫נורות‬ 3 ‫רמזור‬ ‫נורות‬ 4 ‫רמזור‬ ‫לחצן‬ 2 ‫רמזור‬ ‫לחצן‬ 3 ‫רמזור‬ ‫לחצן‬ 4 ‫שער‬ ‫לוגי‬ NOR ‫חוצ‬ ‫ץ‬ ‫כוח‬ ‫ספק‬ ‫תרשים‬‫מלבנים‬ 3
 4. 4. ‫ספק‬‫כוח‬ ‫ספק‬‫זה‬‫נבנה‬‫על‬‫בסיס‬‫מסנן‬ ,‫מיישר‬ ,‫שנאי‬‫ומיצב‬.‫מתח‬ ‫שנאי‬‫שנאי‬ -‫הוא‬‫מכשיר‬‫שמעביר‬‫אנרגיה‬‫חשמלית‬‫ממעגל‬‫חשמלי‬‫אחד‬‫לשני‬ ‫באמצעות‬‫שדה‬‫מגנטי‬‫זרם‬ .‫משותף‬‫משתנה‬‫במעגל‬‫הראשון‬‫יוצר‬ (‫)ראשוני‬ ‫שדה‬‫מגנטי‬‫השדה‬ ,‫בתורו‬ ;‫משתנה‬‫המגנטי‬‫משרה‬‫מתח‬‫במעגל‬‫השני‬ ‫הוספת‬ .(‫)המשני‬‫עומס‬‫על‬‫המעגל‬‫ניתן‬ ,‫המשני‬‫לגרום‬‫בו‬‫ליצירה‬‫של‬‫זרם‬ ‫ועל‬ ,‫חשמלי‬‫ידי‬‫כך‬‫להעביר‬‫אנרגיה‬‫ממעגל‬‫אחד‬‫למעגל‬.‫השני‬ ‫יישום‬‫מקובל‬‫של‬‫שנאים‬‫הוא‬‫מערך‬‫של‬‫שני‬‫סלילים‬‫מלופפים‬‫סביב‬‫ליבת‬‫ברזל‬.‫משותפת‬ ‫ובכך‬‫משתפים‬‫את‬‫השדות‬‫המגנטיים‬‫שלהם‬‫בשיעור‬‫ליבת‬ .‫גבוה‬‫השנאי‬‫לא‬‫בנויה‬‫מגוף‬‫אחיד‬ ‫אלא‬‫מחלקים‬‫מחוברים‬‫וזאת‬‫משום‬‫שאם‬‫תהיה‬‫ליבה‬‫אחידה‬‫ההשראות‬‫והזרמים‬‫הגבוהים‬ ‫שיווצרו‬‫ישרפו‬‫את‬‫התצורה‬ .‫הליבה‬‫הזאת‬‫מאפשרת‬‫העברת‬‫אנרגיה‬‫חשמלית‬‫מהסליל‬ ‫הראשוני‬‫לסליל‬‫המשני‬‫כמעט‬‫ללא‬‫הפסדים‬‫תוך‬ -‫שינוי‬‫רמת‬‫המתח‬‫החשמלי‬‫במוצא‬‫הסליל‬ ‫השנאי‬ .‫המשני‬‫מאפשר‬‫העברת‬‫זרם‬‫חילופין‬‫בלבד‬)AC‫ואינו‬ ,(‫מסוגל‬‫להעביר‬‫זרם‬‫ישר‬) DC.( ‫בפרוייקט‬‫זה‬‫תפקידו‬‫להוריד‬‫את‬‫מתח‬‫הרשת‬‫לעוצמה‬‫של‬12V. ‫מיישר‬‫הופך‬ -‫את‬‫מתח‬‫הרשת‬‫מתח‬‫חילופין‬‫למתח‬.‫ישר‬ ‫היישור‬‫נעשה‬‫ע"י‬‫גשר‬‫דיודות‬. ‫בכל‬‫מצב‬‫יהיו‬‫שתי‬‫דיודות‬‫במצב‬‫של‬‫הולכה‬‫מפל‬‫המתח‬‫על‬ ‫הגשר‬‫יהיה‬1.4V. ‫מסנן‬‫זהו‬ -‫קבל‬‫שתפקידו‬‫לישר‬‫את‬‫מתח‬‫הפועם‬‫עד‬‫לקבלת‬‫מתח‬‫ישר‬‫)הקבל‬ ‫נטען‬‫דרך‬‫כדי‬ .(‫הגשר‬‫לקבל‬‫יישור‬‫תקין‬‫נבחר‬‫קבל‬‫של‬1000uF. ‫מיצב‬‫המיצב‬ -‫הנבחר‬‫הוא‬7805‫)מיצב‬‫מתח‬‫של‬5V‫כיוון‬ ,(‫שיש‬‫לספק‬‫מתח‬‫של‬ 5V‫לרכיבי‬.‫המעגל‬ ‫במוצא‬‫המיצב‬:‫מחובר‬ 1.‫קבל‬‫של‬uF0.1 2.‫נגד‬‫בטור‬-‫ל‬LED-‫ה‬ ,LED‫מסמן‬‫שהספק‬.‫עובד‬ ‫בפרוייקט‬‫שלי‬‫יש‬‫ספק‬‫אחד‬‫שמספק‬‫מתח‬‫להפעלת‬‫כל‬.‫הרכיבים‬ 4
 5. 5. ‫צורות‬:‫גלים‬ 5 ‫מבנה‬‫חשמלי‬‫של‬:‫הספק‬ L E D C 1 1 0 0 0 u F T R N S F M R 1 4 3 6 L 7 8 0 5 1 3 2 V I N GND V O U T R 1 0 . 1 K - + D I O D E B R I D G E 1 2 3 4 C 2 0 . 1 u F
 6. 6. ‫מיקרו‬‫בקר‬AT89C52 AT89S52‫מכיל‬‫יחידה‬‫אריתמטית‬‫יחידת‬ ,‫לוגית‬‫התקני‬ ,‫בקרה‬‫קלט/פלט‬.‫וזיכרון‬ -‫ל‬AT89S52‫יש‬‫זיכרון‬Flash‫פנימי‬)RAM‫בגודל‬ (8K, 3‫פורטים‬‫לקלט/פלט‬,‫מקבילי‬2 ‫מונים/קוצבי‬‫זמן‬‫ספרתיים‬‫ומערכת‬UART‫לתקשורת‬.‫טורית‬ -‫ה‬AT89S52‫כולל‬‫בתוכו‬‫זיכרון‬‫נתונים‬‫פנימי‬‫בעל‬256Bytes‫כאשר‬ ,‫זיכרון‬‫זה‬‫מכיל‬‫בתוכו‬ ‫את‬‫אזור‬‫המחסנית‬-‫ו‬4‫בנקים‬‫בעלי‬8‫אוגרים‬‫בכל‬.‫בנק‬ ‫השימוש‬-‫ב‬AT89S52‫דורש‬-‫ש‬16‫מהדקי‬‫הקלט/פלט‬‫יוסבו‬‫לשרות‬‫פס‬‫הכתובות‬) Address Bus-‫ו‬ ,(8‫מהדקי‬‫הקלט/פלט‬‫יוסבו‬‫לשירות‬‫פס‬‫הנתונים‬)Data Bus‫כוחו‬ .( ‫העיקרי‬‫של‬-‫ה‬AT89S52‫הוא‬‫בביצוע‬‫ההוראות‬‫שמשך‬‫פעולתם‬‫כך‬ ,‫קצר‬‫שרוב‬‫ההוראות‬ ‫מבוצעות‬‫במיקרו‬.‫שניות‬ ‫תכונות‬‫נוספות‬‫בה‬‫מצטיין‬-‫ה‬AT89S52‫היא‬‫היכולת‬‫לשנות‬‫ולבדוק‬‫סיביות‬‫בודדות‬‫)מיעון‬ ‫סיבית‬‫באמצעות‬ (‫בודדת‬‫פעולות‬‫ישנם‬ .‫לוגיות‬11‫אוגרים‬‫בהם‬ ,‫מיוחדים‬‫ניתן‬‫לבצע‬‫את‬ ‫פעולות‬‫המיעון‬‫בסיבית‬‫ליכולת‬ ,‫בודדת‬‫זו‬‫קוראים‬‫עיבוד‬‫המעבד‬ .‫בוליאני‬‫הבוליאני‬‫מתאים‬ ‫במיוחד‬‫לעיבוד‬‫סיביות‬‫אולם‬ ,‫בודדות‬‫ניתן‬‫לשלבו‬‫בעיבוד‬‫בתים‬‫שלמים‬‫ולעלות‬‫בכך‬‫את‬-‫ה‬ AT89S52‫בדרגה‬‫של‬‫מחשב‬‫רב‬.‫עוצמה‬ -‫ה‬AT89S52‫מצטיין‬‫בכך‬‫שהוא‬‫מאפשר‬‫לבצע‬‫ישירות‬‫לוגיקה‬‫על‬‫סיביות‬‫ותרגום‬‫מעגל‬‫לוגי‬ ‫לתוכנה‬‫באופן‬.‫ישיר‬ ‫מאפייני‬-‫ה‬CPU: •‫אפשר‬‫לתכנת‬‫תכנות‬‫חוזר‬-‫ל‬Flash Memory •‫אפשר‬‫לבצע‬1000‫מחזורי‬‫כתיבה‬.‫ומחיקה‬ •‫יש‬‫לו‬‫זיכרון‬‫סטטי‬‫ולא‬‫דינמי‬‫)זיכרון‬‫סטטי‬‫בנוי‬-‫מ‬FF‫ואפשר‬ (‫לעבוד‬‫איתו‬‫בתדרים‬‫נמוכים‬ ‫מאוד‬‫וגם‬‫גבוהים‬-‫מ‬0‫ועד‬24Mhz. •‫ניתן‬‫לנעול‬‫את‬‫התוכנה‬‫נגד‬.‫קריאה‬ •‫גודל‬‫של‬-‫ה‬RAM‫הסטטי‬‫הוא‬256x8bit. •‫יש‬32‫קווי‬‫יציאה/כניסה‬‫שניתן‬.‫לתכנת‬ •3‫טיימרים‬‫בעלי‬16bit‫כל‬.‫אחד‬ •8‫מקורות‬.‫לפסיקה‬ •‫ערוץ‬‫תקשורת‬‫טורי‬‫שניתן‬.‫לתכנות‬ •‫צריכת‬‫הספק‬.‫נמוכה‬ 6
 7. 7. ‫פירוט‬‫רגלי‬‫הרכיב‬AT89C52: PSEN(29) – (Program Store Enable‫קו‬ (‫הבקרה‬‫לאפשור‬‫קריאה‬‫מהזיכרון‬.‫המתוכנת‬ ‫קו‬‫זה‬‫אינו‬‫פעיל‬‫במהלך‬‫הפניה‬‫לזיכרון‬.‫הפנימי‬ )31(EA/VPP‫אפשור‬ –‫חיבור‬,‫חיצוני‬EA‫חייב‬‫להיות‬‫מחובר‬‫לאדמה‬‫אם‬‫רוצים‬‫לחבר‬‫זיכרון‬ ‫חיצוני‬‫להעברת‬‫מידע‬‫החל‬‫מ‬0000H‫עד‬‫ל‬FFFFH. EA‫חייב‬‫להיות‬‫מחובר‬‫ל‬VCC‫אם‬‫מעוניינים‬‫לתפעל‬‫תוכנה‬.‫פנימית‬ XTAL1)(19‫כניסה‬ – (‫של‬‫המגבר‬‫מתנד‬‫המהפך‬‫וכניסה‬‫לשעון‬‫הפנימי‬‫של‬‫המעגל‬ XTAL2 (18-(‫יציאת‬‫המגבר‬‫מתנד‬‫הופך‬‫מופע‬ PORT1 (1-8‫פורט‬ :(‫דו-כיווני‬.‫קלט/פלט‬ PORT0 (32-39‫פורט‬ :(‫דו-כיווני‬‫פורט‬ .‫קלט/פלט‬‫זה‬‫משמש‬‫גם‬‫בצורה‬‫מרובבת‬‫כפס‬,‫מידע‬ ‫וכמחצית‬‫נמוכה‬‫של‬‫פס‬‫הכתובות‬‫בשעת‬‫גישה‬‫לזיכרון‬.‫החיצוני‬ PORT2 (21-28‫פורט‬ :(‫דו-כיווני‬‫קווי‬ .‫קלט/פלט‬‫פורט‬‫זה‬‫מספקים‬‫את‬‫החלק‬‫הגבוה‬‫של‬‫פס‬ ‫הכתובות‬‫בשעת‬‫גישה‬‫לזיכרון‬.‫החיצוני‬ PORT3 (10-17‫פורט‬ :(‫דו-כיווני‬.‫קלט/פלט‬ RXD (10‫זהו‬ :(‫קו‬‫תקשורת‬‫טורי‬.‫לקליטה‬ TXD (11‫זהו‬ :(‫קו‬‫תקשורת‬‫טורי‬.‫לשידור‬ INT0 (12‫זהו‬ :(‫קו‬‫לפסיקה‬‫חיצונית‬‫מספר‬0. INT1 (13‫זהו‬ :(‫קו‬‫לפסיקה‬‫חיצונית‬‫מספר‬1. T0 (14‫זהו‬ :(‫קו‬‫לכניסת‬‫מונה‬‫מספר‬0. T1 (15‫זהו‬ :(‫קו‬‫לכניסת‬‫מונה‬‫מספר‬1. WR (16‫קו‬ :(‫כתיבה‬‫לזיכרון‬.‫חיצוני‬ RD (17‫קו‬ :(‫קריאה‬‫לזיכרון‬.‫חיצוני‬ VCC (40‫מתח‬ :(‫הזנה‬‫של‬.‫הרכיב‬ )20(GND‫חיבור‬ –.‫לאדמה‬ RST(9) – RESET‫כניסת‬.‫איפוס‬ 7
 8. 8. ‫מצב‬‫המיקרו‬‫לאחר‬‫פעולת‬-‫ה‬RESET: ‫כניסת‬-‫ה‬RESET‫מהווה‬‫כניסה‬.‫לשמיט-טריגר‬ ‫פעולת‬-‫ה‬RESET‫מתבצעת‬‫ע"י‬‫החזקת‬‫רגל‬-‫ה‬RST'-‫ב‬1‫לפחות‬ '‫למשך‬2‫מחזורי‬‫מכונה‬ )24‫מחזורי‬‫המעבד‬ .(‫מתנד‬‫בתגובה‬‫מבצע‬‫אתחול‬.‫פנימי‬ ‫השיקולים‬‫לבחירת‬‫המעבד‬AT89S52: 1‫זיכרון‬ .Flash‫לכן‬ ,‫פנימי‬‫אין‬‫צורך‬‫בזיכרון‬.‫חיצוני‬ 2‫זמינות‬ .‫כלי‬‫פיתוח‬‫דיבאגר‬ ,‫)קומפיילר‬.('‫וכו‬ 3.‫המעבד‬AT89C52.‫לייצור‬ ‫זול‬ ‫תפקיד‬‫הרכיב‬:‫בפרויקט‬ ‫זוהי‬‫יחידה‬‫מבוססת‬‫על‬‫רכיב‬AT89S52‫וכוללת‬ ,‫בתוכה‬‫רכיבי‬‫זיכרון‬‫ויציאות‬‫המשמשות‬ ‫לקריאה‬‫וכתיבה‬‫של‬‫המיקרו‬.‫בקר‬ ‫יחידה‬‫זו‬‫כוללת‬:‫בתוכה‬CPU, EEPROM‫ממשק‬ ,O/I. ‫יחידה‬‫זו‬‫שולטת‬‫על‬‫כל‬‫רכיבי‬‫המעגל‬‫וסדר‬‫מעגל‬ ,‫לחצנים‬ :‫פעולתן‬-‫ה‬RST‫תצוגת‬ ,-‫ה‬LCD )‫,רמזורים‬LED. ( ‫מעגל‬‫הגביש‬: ‫רכיב‬‫הקריסטל‬‫שניבחר‬‫לפרויקט‬‫הוא‬‫בעל‬‫תדר‬:‫של‬12Mhz. ‫תדר‬‫האות‬‫המחובר‬‫לרגלי‬-‫ה‬clock‫של‬‫המעבד‬‫קובע‬‫את‬‫המהירות‬‫ותדר‬‫הפעולה‬‫של‬ ‫המיקרו‬.‫מעבד‬ 8
 9. 9. ‫תצוגת‬L.C.D -‫ה‬LCD‫מורכב‬‫מ‬32‫תווים‬ -‫של‬7‫סיגמנט‬)segment), 2‫שורות‬‫של‬16‫תווים‬‫בכל‬,‫שורה‬ ‫מבנה‬:‫התצוגה‬ ‫הסבר‬‫רגלי‬:‫הרכיב‬ ‫רגל‬1ssV‫קו‬‫האדמה‬‫של‬‫בפרויקט‬ ,‫הרכיב‬‫מחובר‬‫לאדמה‬‫של‬‫ספק‬.‫הכוח‬ ‫רגל‬2Vcc‫מתח‬‫הזנה‬‫של‬‫בפרויקט‬ ,‫הרכיב‬‫מחובר‬‫למתח‬‫של‬V5. ‫רגל‬3Vee‫קו‬‫עוצמת‬‫ההארה‬‫של‬‫בפרויקט‬ ,‫התצוגה‬‫מחובר‬‫לאדמה‬‫לקבלת‬‫בהירות‬ ‫מכסימלית‬. ‫רגל‬4Rs‫קו‬‫בחירת‬‫רגיסטרים‬.‫פנימיים‬ "0‫פנייה‬ --"‫לאוגר‬‫לצורך‬ ,‫הוראה‬‫ביצוע‬‫הוראות‬‫שונות‬‫לתצוגה‬ "1‫פנייה‬ --"‫לאוגר‬‫לצורך‬ ,‫נתונים‬‫הצגת‬‫תווים‬‫על‬.‫הצג‬ ‫רגל‬5/WR‫בחירת‬‫מצב‬‫כתיבה‬ /‫קריאה‬.‫לתצוגה‬ "0‫בקשת‬ --"‫כתיבה‬‫לצורך‬ ,‫לתצוגה‬‫שליחת‬‫הוראות‬‫או‬.‫נתונים‬ "1‫"—בקשת‬‫קריאה‬.‫מהתצוגה‬ ‫בפרויקט‬‫הקו‬‫מחובר‬‫לאדמה‬‫לצורך‬‫כתיבה‬‫לתצוגה‬.‫בלבד‬ ‫רגל‬6E‫רגל‬‫אפשור‬‫פעיל‬ .‫התצוגה‬"-‫ב‬1.‫לוגי‬ " 9
 10. 10. ‫בפרויקט‬‫קו‬‫זה‬‫מחובר‬‫למוצא‬‫שער‬NOR. ‫רגליים‬7-14DB0-DB7‫רגלי‬‫מידע‬‫לצורך‬ ,‫דו-כיוונים‬‫כתיבה‬ /‫קריאה‬‫לתצוגה‬. ‫כתיבה‬:‫לתצוגה‬ ‫בתוכנה‬‫יש‬‫לקבוע‬‫את‬‫מצב‬‫הפעולה‬‫של‬‫התצוגה‬. ‫הפקודות‬‫הנשלחות‬‫ל‬‫כתובת‬H00‫גורמת‬ ," -‫ל‬0‫ברגל‬ "4))Vo‫של‬-‫ה‬LCD. ‫וכתוצאה‬‫מכך‬‫פונים‬‫לאוגר‬‫לצורך‬ ,‫הוראה‬‫ביצוע‬‫הוראות‬‫שונות‬.‫לתצוגה‬ Function set‫פקודת‬‫אתחול‬:‫לתצוגה‬ D0D1D2D3D4D5D6D7R/WRS **FND/L10000 ‫נשלח‬binari0 0 0 1 1 1 0 0 38 HEX ‫מטריצה‬ :‫קובעים‬7x5‫שורה‬ ,‫אחת‬,8bit. Display on/ off‫פקודת‬‫אתחול‬:‫לתצוגה‬ D0D1D2D3D4D5D6D7R/WRS BCD1000000 ‫נשלח‬binari 0 0 1 1 0 0 0 0 0C HEX ‫הדלקת‬ :‫קובעים‬‫אין‬ ,‫תצוגה‬‫הדלקת‬‫אין‬ ,‫סמן‬‫הבהוב‬.‫סמן‬ Entry mode set‫פקודת‬‫אתחול‬:‫לתצוגה‬ D0D1D2D3D4D5D6D7R/WRS sI/D10000000 ‫נשלח‬binary 0 1 1 0 0 0 0 0 06 HEX ‫התקדמות‬ :‫קובעים‬‫ימינה‬‫)של‬.(‫הסמן‬ ‫שליחת‬‫מספר‬‫המכוניות‬‫שיש‬‫בחניון‬‫מבוצע‬‫ע"י‬.‫התוכנה‬ ‫שליחת‬‫ה‬‫כתובת‬H01-‫ל‬LCD‫גורמת‬" -‫ל‬1‫ברגל‬ "4))Vo‫של‬-‫ה‬LCD, ‫פונים‬‫לאוגר‬‫לצורך‬ ,‫נתונים‬‫הצגת‬‫תווים‬‫על‬‫בתוכנה‬ .‫הצג‬‫שלנו‬‫תת‬‫שיגרה‬ PLOT1-‫ו‬2PLOT ‫תת‬‫שיגרה‬‫לניקוי‬:‫התצוגה‬ ‫בכל‬‫פעם‬‫שאנחנו‬‫רוצים‬‫לשלוח‬‫נתון‬‫לתצוגה‬‫אנחנו‬ ,‫מבצעים‬‫ניקוי‬.‫מסך‬ ‫פונים‬‫כתובת‬H00‫שליחת‬ ."0‫לרגל‬ "4))Vo‫של‬-‫ה‬LCD‫פונים‬ ,‫לאוגר‬.‫הוראה‬ Display Clear ‫ניקוי‬‫מסך‬‫והחזרת‬‫הסמן‬‫לנקודה‬‫התחלתית‬)home‫שורה‬ (‫עליונה‬‫פינה‬.‫שמאלית‬ D0D1D2D3D4D5D6D7R/WRS 1000000000 ‫נשלח‬binary 1 0 0 0 0 0 0 0 01 HEX 10
 11. 11. ‫תפקיד‬‫הרכיב‬:‫בפרויקט‬ ‫תפקיד‬‫ה‬–LCD‫תצוגת‬ )‫גביש‬‫נוזלי‬‫הוא‬ (‫להציג‬‫לנו‬‫את‬‫זמן‬‫הפעולה‬‫של‬‫הרמזורים‬‫מצב‬ ‫ירוק‬:‫לדוגמה‬ ‫בעזרת‬4‫לחצנים‬‫)כל‬‫רמזור‬‫ניתן‬ (‫לחצן‬‫להוסיף‬‫לכל‬‫רמזור‬10‫שניות‬‫נוספות‬‫להשהיית‬ ‫הרמזור‬‫במצב‬‫הירוק‬‫)מינימום‬10‫שניות‬‫מכסימום‬90-‫ה‬ .(‫שניות‬LCD‫יראה‬‫כמה‬‫שניות‬ ‫כל‬‫רמזור‬‫המצב‬‫הירוק‬‫ברגע‬:‫לדוגמה‬ ,‫בשינוי‬ 11
 12. 12. ‫נועל‬ -‫חוצץ‬74373 ‫רכיב‬‫זה‬‫חוצץ‬‫חד‬‫כיווני‬‫לקווי‬‫מסוגל‬ ,‫כתובות‬‫לקלוט‬‫ולהעביר‬‫נתונים‬‫בני‬8.‫סיביות‬ ‫חוצץ‬‫עם‬‫נעילה‬‫כולל‬‫זיכרון‬‫בתוכו‬‫הוא‬‫נחוץ‬‫כאשר‬‫החוצץ‬‫נינעל‬‫וחוסם‬‫את‬‫כניסותיו‬‫)מבוקר‬ ‫ע"י‬CPU‫קו‬ALE‫החוצץ‬ .(‫ממשיך‬‫לספק‬‫את‬‫הכתובת‬‫הטרם‬.‫הנעילה‬ ‫תפקיד‬:‫החוצץ‬ 1‫הפרדה‬ (‫בין‬-‫ה‬CPU‫לרכיבי‬‫כך‬ ,‫תמיכה‬‫שתקלה‬‫בחיבור‬‫הרכיבים‬‫לא‬‫תגרום‬‫נזק‬ -‫ל‬CPU. 2‫עקבת‬ (‫המוצא‬‫הנמוכה‬‫של‬‫החוצצים‬‫מקטינה‬‫את‬‫הרעשים‬‫על‬‫הקווים‬.‫השונים‬ 3‫העברת‬ (‫נתונים‬‫מבלי‬‫להעמיס‬‫את‬‫כך‬ ,‫המבוא‬‫הוא‬‫מונע‬‫העברת‬‫זרם‬‫מהמבוא‬‫אל‬ ‫הממוצע‬‫ומגן‬‫על‬‫הצרכן‬‫מנזק‬.‫כלשהוא‬ ‫רגלי‬:‫הרכיב‬ OE‫רגל‬ -" .‫אפשור‬0‫ברגל‬ "‫זו‬‫מעבירה‬‫לרגלי‬‫המוצא‬‫את‬‫המידע‬‫הנעול‬‫בדלגלגים‬.‫הפנימיים‬ LE‫-רגל‬‫אפשור‬‫כניסת‬‫רמה‬ .‫הנועל‬‫לוגית‬"1‫במבוא‬ "‫זה‬‫"פותחת‬‫את‬‫כניסות‬‫המידע‬ ,‫הנועל‬ ‫הנמצא‬‫במבואות‬) )D‫נכנס‬‫לתוך‬.‫הדלגלגים‬ Q0-Q7 – 8‫המוצאים‬‫של‬‫כאשר‬ .‫הרכיב‬‫רגל‬OE" -‫ב‬0‫המוצאים‬ "‫נמצאים‬‫בעכבה‬.‫גבוהה‬ D0-D7 – 8‫הכניסות‬‫של‬‫הדלגלגים‬.‫הפנימיים‬ ‫כאשר‬‫הדק‬LE‫והדק‬OC‫במצב‬LOW‫המידע‬‫לא‬‫עובר‬‫דרך‬‫החוצץ‬‫)החוצץ‬‫במוצא‬ (‫נעול‬ Q‫יוצא‬‫מה‬‫שהיה‬‫לפני‬.‫הנעילה‬ ‫כאשר‬‫הדק‬LE‫במצב‬HIGH‫והדק‬OC‫במצב‬LOW‫המידע‬‫במבוא‬D‫עובר‬‫למוצא‬Q. ‫תפקיד‬‫הרכיב‬:‫בפרויקט‬ ‫פורט‬0‫של‬‫המקרו-בקר‬‫הוא‬‫פס‬‫כתובות‬‫וגם‬‫פס‬‫נתונים‬‫לכן‬‫צריך‬‫חוצץ‬‫נועל‬. 12
 13. 13. ‫שער‬‫לוגי‬7402 ‫שער‬‫לוגי‬7402‫הוא‬‫שער‬NOR‫הוא‬‫אחד‬‫ממשפחת‬‫השערים‬‫הלוגיים‬‫אשר‬‫קיימים‬ ‫באלקטרוניקה‬‫יישומית‬‫שער‬ .NOR‫הוא‬‫בעצם‬‫שער‬OR‫עם‬‫יציאה‬‫השער‬ ,‫מהופכת‬‫מקבל‬ ‫בתוכו‬‫מספר‬‫כניסות‬‫ומחבר‬‫בין‬‫ולאחר‬ ,‫ערכיהם‬‫מכן‬‫מבצע‬‫היפוך‬‫של‬‫הערך‬‫שמתקבל‬ .‫ביציאה‬ ‫דבר‬‫נוסף‬‫שניתן‬‫לעשות‬‫עם‬‫שער‬‫לוגי‬‫זה‬‫הוא‬‫שניתן‬‫בעזרתו‬‫לבנות‬‫כל‬‫שער‬‫נחוץ‬‫כמו‬ ‫לדוגמא‬‫את‬‫שערי‬OR, NOT , AND. ‫רגלי‬:‫הרכיב‬ ‫רגל‬5‫מחוברת‬ –‫לרגל‬16WR‫של‬‫המיקרו‬.‫בקר‬ ‫רגל‬6‫מחוברת‬ –.‫לאדמה‬ ‫רגל‬7‫מחוברת‬ –.‫לאדמה‬ ‫רגל‬14‫מחוברת‬ –‫ל‬VCC +5V. ‫רגל‬4‫מחוברת‬ –‫לרגל‬E‫של‬‫ה‬LCD. ‫מבנה‬:‫פנימי‬ ‫רכיב‬7402‫מורכב‬-‫מ‬4‫שערי‬NOR‫כל‬ ,‫השערים‬‫זהים‬‫וניתן‬‫לעבוד‬‫איתם‬‫באופן‬,‫עצמאי‬ ‫בפרויקט‬‫נשתמשים‬‫בשער‬‫אחד‬‫בלבד‬‫שער‬‫מספר‬2. 13
 14. 14. ‫טבלת‬‫אמת‬‫של‬:‫הרכיב‬ ‫תפקיד‬‫הרכיב‬:‫בפרוייקט‬ ‫שער‬NOR 7402‫פרויקט‬‫אחראי‬‫על‬‫הפעלת‬‫ואפשור‬‫תצוגת‬‫ה‬LCD‫כלומר‬ ,-‫ברגע‬ ‫שבמוצאו‬‫של‬‫השער‬‫יופיע‬"1‫לוגי‬ "‫תצוגת‬‫ה‬LCD‫אם‬ .‫תופעל‬ -‫נלך‬‫לפי‬‫טבלת‬‫האמת‬‫של‬ ‫השער‬‫אנו‬‫נראה‬‫שרק‬‫ברגע‬‫שבשני‬‫כניסותיו‬‫של‬‫השער‬‫יובא‬"0‫לוגי‬ "‫התצוגה‬.‫תופעל‬ ‫שער‬‫ה‬NOR‫מחובר‬ -‫לספק‬‫הכוח‬‫ברגל‬14‫שזו‬‫רגל‬‫ה‬VCC‫ומחובר‬ -‫לאדמה‬‫ברגל‬7‫שזו‬ ‫רגל‬‫ה‬.GND‫כמו-כן‬ -‫רגל‬5‫מחוברת‬‫למיקרו‬‫הבקר‬‫וברגל‬6‫כלומר‬ ,‫לאדמה‬‫יהיה‬"0‫לוגי‬ " ‫תמידי‬‫ברגל‬‫רק‬ .‫זו‬‫המבוא‬‫ברגל‬5‫חופשי‬‫להשתנות‬‫ובכך‬‫להשפיע‬‫על‬‫ערך‬‫המוצא‬‫ברגל‬4 ‫שמחוברת‬‫לכניסת‬‫האפשור‬‫בתצוגת‬-‫ה‬LCD‫ובכך‬‫קובעת‬‫את‬.‫פעולתו‬ ‫שער‬-‫ה‬NOR‫מתפקד‬‫כשער‬NOT‫מהפך‬ ,‫למוצא‬‫של‬‫רגל‬5. ‫יש‬‫צורך‬‫במהפך‬‫בגלל‬‫שבמצב‬‫כתיבה‬‫המיקרו‬‫מוריד‬‫את‬‫רגל‬16))WR"-‫ל‬0,‫לוגי‬ " YBA 1_00 010 001 011 14
 15. 15. ‫וכדי‬‫לאפשר‬‫את‬‫התצוגה‬‫יש‬‫צורך‬‫שרגל‬6)E‫תהיה‬ ("-‫ב‬1." ‫מעגלי‬‫לחצנים‬ ‫ישנם‬ ,‫בפרוייקט‬4‫מעגלי‬‫לחצנים‬‫לעדכון‬‫זמן‬‫הרמזור‬‫במצב‬‫כל‬ .‫ירוק‬‫מפסק‬‫אחראי‬‫בנפרד‬ ‫לכיוון‬‫אחד‬.‫בצומת‬ ‫לחיצה‬‫על‬‫המפסק‬‫תשנה‬‫את‬‫זמני‬‫הפעולה‬‫של‬‫הרמזורים‬‫לפי‬.‫העומס‬ ‫כך‬‫ניתן‬‫לשנות‬‫את‬‫זמני‬‫הפעולה‬‫בכל‬‫רמזור‬‫מ‬10‫ועד‬90‫שניות‬‫כאשר‬‫הרמזור‬‫במצב‬.‫ירוק‬ ‫מבנה‬‫מעגל‬:‫הלחצן‬ ‫מעגל‬‫הלחצנים‬‫בנוי‬‫נגד‬ ,‫מקבל‬‫ומפסק‬‫)לחצן‬.(‫מכני‬ ‫קבל‬:‫קבל‬)Condenser, Capacitor‫הוא‬ (‫רכיב‬‫חשמלי‬‫בעל‬‫יכולת‬‫לאגור‬‫מטען‬ ‫חשמלי‬.‫הקבל‬‫בנוי‬‫משני‬‫מוליכים‬‫)הקרויים‬‫"הדקי‬‫המופרדים‬ ("‫הקבל‬‫על‬‫ידי‬ ‫מבודד‬‫כאשר‬ .‫הקבל‬‫על‬ ,"‫"טעון‬‫שני‬‫ההדקים‬‫שלו‬‫יש‬‫מטען‬‫השווה‬‫בגודלו‬‫והפוך‬‫כך‬ ,‫בסימנו‬ ‫שבין‬‫ההדקים‬‫נוצר‬‫שדה‬‫חשמלי‬‫סך‬ .‫המטען‬‫על‬‫קבל‬‫הוא‬‫תמיד‬0‫כל‬ ,‫תאורטית‬ .‫זוג‬‫מוליכים‬ ‫)ואפילו‬‫מוליך‬‫יכולים‬ (‫יחיד‬‫לתפקד‬‫אך‬ ,‫כקבל‬‫הסוגים‬‫הנפוצים‬‫ביותר‬‫הם‬‫קבל‬‫לוחות‬‫ו‬‫קבל‬ ‫קואקסיאלי‬. ‫מחובר‬‫קבל‬‫קואקסיאלי‬‫במעגלי‬.‫הלחצנים‬ ‫נגד‬‫נגד‬ :‫הוא‬‫רכיב‬‫חשמלי‬‫שתכונתו‬‫העיקרית‬‫היא‬‫התנגדות‬‫חשמלית‬‫כאשר‬ . ‫עובר‬‫זרם‬‫חשמלי‬‫נוצר‬ ,‫בנגד‬‫על‬‫פניו‬‫מפל‬‫מתח‬‫על‬ ,‫פי‬‫חוק‬‫אוהם‬.‫התנגדות‬ ‫חשמלית‬‫נמדדת‬‫ביחידות‬‫אוהם‬)Ω‫ונהוג‬ ,(‫לסמנה‬‫באות‬R‫בנגד‬ .‫ישנה‬‫המרה‬‫של‬‫אנרגיה‬ ‫חשמלית‬‫ל‬‫חום‬‫)אנרגיה‬‫אפשר‬ .(‫תרמית‬‫לראות‬‫בהתנגדות‬‫חשמלית‬‫את‬‫המקבילה‬ 15
 16. 16. ‫החשמלית‬‫ל‬‫חיכוך‬‫המכני‬‫היות‬ -‫שהיא‬‫יוצרת‬‫הפסד‬‫אנרגיה‬‫שאינו‬‫ניתן‬‫למיחזור‬‫)מעין‬‫כוח‬ ‫לא‬.(‫משמר‬ ‫מפסק‬‫מפסק‬ :‫או‬‫בורר‬‫הוא‬‫רכיב‬‫חשמלי‬‫או‬‫מכני‬‫שיש‬‫לו‬‫אפשרות‬‫להימצא‬‫במצב‬ ‫אחד‬‫מתוך‬‫כמה‬‫מצבים‬‫הוא‬ .‫אפשריים‬‫נועד‬‫לאפשר‬‫מספר‬‫אופני‬‫פעולה‬‫של‬ ‫המערכת‬‫בהתאם‬‫לרצונו‬‫של‬‫המפעיל‬‫או‬‫בהתאם‬‫לתנאים‬‫ניתן‬ .‫נמדדים‬‫להפעיל‬‫את‬‫המפסק‬ ‫על‬‫ידי‬‫לחיצה‬‫או‬‫על‬‫ידי‬‫אות‬‫חשמלי‬. ‫בפרויקט‬‫מפסק‬‫מכני‬‫בעל‬2‫מצבים‬‫שמשתנים‬‫בהתאם‬‫לרצונו‬‫של‬.‫המפעיל‬ ‫כיצד‬‫מחובר‬‫מעגל‬:‫הלחצן‬ ‫כל‬‫לחצן‬‫מחובר‬‫ברגלו‬‫האחת‬‫לאדמה‬‫וברגלו‬‫השניה‬‫לקבל‬‫של‬1nF‫)לחצן‬‫וקבל‬(‫במקביל‬ ‫ולאחר‬‫מכן‬‫לנגד‬200‫שמתחבר‬ (‫אוהם)בטור‬‫למקור‬‫המתח‬VCC (5V.( ‫כמו-כן‬‫הלחצן‬‫מחובר‬‫למיקרו-בקר‬‫על‬‫מנת‬‫שהמיקרו‬‫בקר‬‫ידגום‬‫את‬‫מצב‬‫הלחצן‬. ‫תפקיד‬‫הלחצנים‬:‫בפרויקט‬ ‫תפקיד‬‫כל‬‫לחצן‬‫בפרוייקט‬‫הוא‬‫להוסיף‬Delay‫של‬ (‫)השהייה‬10‫שניות‬‫לכל‬‫רמזור‬‫המחובר‬ ‫השהייה‬ ,‫אליו‬‫של‬‫הרמזור‬‫במצב‬.‫ירוק‬ ‫כאשר‬‫לחצן‬1‫רמזור‬ ,‫נלחץ‬'‫מס‬1‫מוסיף‬10‫שניות‬‫נוספות‬‫להשהיית‬‫רמזור‬.‫ירוק‬ ‫כאשר‬‫לחצן‬2‫רמזור‬ ,‫נלחץ‬'‫מס‬2‫מוסיף‬10‫שניות‬‫נוספות‬‫להשהיית‬‫רמזור‬‫וכך‬ ,‫ירוק‬.‫הלאה‬ ‫כך‬‫ניתן‬‫להשהות‬‫החל‬‫מ‬10‫שניות‬‫כל‬‫רמזור‬‫ירוק‬‫ועד‬‫להשהייה‬‫של‬90.‫שניות‬ ‫ובאמצעות‬‫כך‬‫לשנות‬‫את‬‫זמני‬‫הרמזורים‬.‫בצומת‬ 16
 17. 17. LED ‫דיודה‬‫פולטת‬‫אור‬)LED - Light emitting diode‫הינה‬ (‫התקן‬‫מוליך‬‫למחצה‬‫אשר‬‫פולט‬‫אור‬ ‫לא‬‫קוהרנטי‬‫בספקטרום‬‫ספקטרום‬ .‫צר‬‫האור‬‫נקבע‬‫בהתאם‬‫לתרכובת‬‫המוליך‬.‫למחצה‬ ‫בדומה‬‫לדיודה‬‫היא‬ ,‫רגילה‬‫מורכבת‬‫מחומר‬‫מוליך‬‫למחצה‬‫שעבר‬‫סימום‬‫על‬‫מנת‬‫ליצור‬‫בו‬ ‫צומת‬p-n‫בדומה‬ .‫לדיודה‬‫הזרם‬ ,‫סטנדרטית‬‫החשמלי‬-‫ב‬LED‫יזרום‬‫בממתח‬‫קדמי‬‫מצד‬-‫ה‬p ‫לצד‬-‫ה‬n‫אך‬ ,‫לא‬‫יזרום‬‫בכיוון‬‫ההפוך‬‫כאשר‬‫הדיודה‬‫בממתח‬‫נושאי‬ .‫אחורי‬‫מטען‬‫)אלקטרונים‬ ‫יסחפו‬ (‫וחורים‬‫אל‬‫תוך‬‫הצומת‬‫כתוצאה‬‫מהממתח‬‫הקדמי‬‫שמופעל‬‫על‬‫ברגע‬ .‫הדיודה‬ ‫שאלקטרון‬‫יפגוש‬‫הוא‬ ,‫חור‬‫יאבד‬‫מהאנרגיה‬‫שלו‬‫וייפול‬‫למצב‬‫אנרגטי‬‫נמוך‬.‫יותר‬ ‫המיוחד‬‫ב־‬LED‫לעומת‬‫דיודה‬‫הוא‬ ,‫סטנדרטית‬‫שישנו‬‫פער‬‫אנרגטי‬‫ישיר‬‫בין‬‫נקודת‬‫השיא‬ ‫האנרגטית‬‫בפס‬‫הערכיות‬‫לבין‬‫השפל‬‫האנרגטי‬‫בפס‬‫ההולכה‬‫של‬‫המוליך‬‫משמעות‬ .‫למחצה‬ ‫הפער‬‫האנרגטי‬‫הישיר‬‫היא‬‫שהאלקטרון‬‫יכול‬‫ליפול‬‫מפס‬‫ההולכה‬‫לפס‬‫הערכיות‬‫תוך‬‫כדי‬ ‫שימור‬‫התנע‬‫שלו‬‫ופליטת‬‫פוטון‬‫בעל‬‫אנרגיה‬‫המתאימה‬‫לפער‬‫אנרגיה‬‫זה‬‫כלומר‬ -‫הדיודה‬ ‫תפלוט‬‫אור‬‫כשהיא‬‫נמצאת‬‫בממתח‬.‫קדמי‬ ‫תרכובת‬‫המוליך‬‫למחצה‬‫הראשונה‬‫לייצור‬LED‫הייתה‬‫שסיפקה‬ ,‫גאליום-ארסן‬‫אור‬‫סביב‬ ‫התחום‬‫עם‬ ,‫כיום‬ .‫האדום‬‫ההתפתחות‬‫הטכנולוגית‬‫ניתן‬‫לייצר‬LED‫שיפלטו‬‫אור‬‫במגוון‬ ‫צבעים‬‫בתחום‬‫בתחום‬ ,‫הנראה‬‫התת-אדום‬‫ובתחום‬‫העל-סגול‬ ‫רגלי‬:‫הרכיב‬ ‫רגל‬1‫מחוברת‬ –‫למקור‬,‫מתח‬Anode. ‫רגל‬2‫מחוברת‬ –,‫לאדמה‬Cathode. 17
 18. 18. ‫כיצד‬‫ה‬LED‫מחובר‬:‫בפרוייקט‬ ‫כל‬‫הלדים‬‫מחוברים‬‫לרגל‬‫של‬‫המיקרו-בקר‬52S89‫רגל‬‫דרך‬‫נגד‬‫של‬20‫למיקרו‬ ,‫אוהם‬‫בקר‬ ‫תפקיד‬‫הרכיב‬:‫בפרוייקט‬ ‫תפקיד‬-‫ה‬LED‫להיות‬‫מצב‬‫אחד‬‫בכל‬‫רמזור‬–‫אדום‬‫צהוב‬.‫וירוק‬ 18
 19. 19. ‫מבנה‬‫הרמזור‬ ‫הרמזור‬‫מורכב‬‫מ‬3‫אדום‬ ,‫לדים‬‫צהוב‬‫כל‬ .‫וירוק‬‫לד‬‫דולק‬‫בנפרד‬‫לפי‬‫הסדר‬‫ומהווה‬‫מצב‬ .‫ברמזור‬ ‫בפרוייקט‬‫ישנם‬8,‫רמזורים‬2‫לכל‬.‫כיוון‬ ‫כיצד‬‫הרכיב‬‫מחובר‬:‫בפרוייקט‬ ‫כל‬‫מקבץ‬‫של‬3‫לדים‬‫אדום‬‫צהוב‬‫וירוק‬‫מחוברים‬‫כך‬‫שיציגו‬.‫רמזור‬ ‫כל‬‫לד‬‫מחובר‬‫דרך‬‫נגד‬‫של‬20‫אוהם‬.‫למיקרו-בקר‬ ‫כל‬‫לוח‬‫של‬‫רמזור‬‫ניראה‬:‫כך‬ 19
 20. 20. ‫תפקיד‬‫הרכיב‬:‫בפרוייקט‬ ‫תפקיד‬‫הרמזור‬‫הוא‬‫ליצור‬‫ביחד‬‫עם‬‫שאר‬‫הרמזורים‬‫צומת‬‫רמזורים‬‫פעילה‬‫שתהייה‬‫ניתנת‬ ‫לשינוי‬‫זמני‬‫ההשהייה‬‫של‬‫כל‬‫רמזור‬‫על‬‫ידי‬.‫המפסקים‬ ‫תרשים‬‫חשמלי‬ 20
 21. 21. 21
 22. 22. ‫הסבר‬‫תרשים‬‫חשמלי‬ :‫רמזור‬ ‫צירוף‬‫של‬3‫לדים‬‫)דיודה‬‫פולטת‬‫אדום‬ ,(‫אור‬‫צהוב‬.‫וירוק‬ ‫כל‬‫לד‬‫מחובר‬‫בקטודה‬‫לאדמה‬‫ובאנודה‬‫לנגד‬‫ודרכו‬‫ל‬VCC. ‫מעגל‬RESET: ‫המעגל‬‫הנראה‬‫בסרטוט‬‫הינו‬‫מעגל‬Reset‫והוא‬‫מורכב‬‫מקבל‬‫נגד‬ ,‫אלקטרוליט‬.‫ומפסק‬ ‫המעגל‬‫נועד‬‫לאתחול‬‫אוטומטי‬‫או‬‫ידני‬‫של‬.‫המערכת‬ ‫הסבר‬:‫המעגל‬ ‫עם‬‫הדלקת‬‫המתח‬‫במעגל‬‫ברגע‬‫הראשוני‬‫הקבל‬‫לא‬ ,‫פרוק‬‫נופל‬‫עליו‬‫מתח‬‫כל‬ ,‫ולכן‬‫מתח‬ ‫המקור‬‫נופל‬‫על‬‫בעקבות‬ .‫הנגד‬‫ערך‬ ,‫כך‬‫של‬'1‫מגיע‬ '‫לכניסת‬-‫ה‬Reset‫של‬‫המיקרו‬,‫בקר‬ 89C52‫בצורה‬ .‫זו‬‫מתבצע‬‫אתחול‬‫של‬‫המערכת‬‫)הרגיסטרים‬.(‫מאותחלים‬ ‫לאחר‬‫נטען‬ ,‫זמן-מה‬‫הקבל‬‫למתח‬‫מסוים‬‫ועל‬‫הנגד‬‫נשאר‬‫מתח‬‫השווה‬‫לרמת‬'0,‫כלומר‬ ,' ‫לרגל‬-‫ה‬Reset‫של‬‫המיקרו‬‫בקר‬‫מגיעה‬‫רמה‬‫לוגית‬'0‫אתחול‬ .'‫מסוג‬‫זה‬‫נקרא‬‫אתחול‬ ‫אוטומטי‬‫מכיוון‬‫שהוא‬‫מתבצע‬‫אוטומטית‬‫עם‬‫הדלקת‬‫המתח‬.‫במעגל‬ ‫אם‬‫נלחץ‬‫על‬‫את‬ (‫נקצר)נפרק‬ ,‫הכפתור‬‫כתוצאה‬ ,‫הקבל‬‫יחזור‬ ,‫מכך‬‫הקבל‬‫למצבו‬‫הפרוק‬ ‫ותהליך‬‫האתחול‬‫יחזור‬‫על‬‫אתחול‬ .‫עצמו‬‫זה‬‫נקרא‬‫אתחול‬‫ידני‬‫הנעשה‬‫ע"י‬‫לחיצה‬‫על‬ .‫המפסק‬ 22
 23. 23. ‫מיקרו-בקר‬AT98C52: ‫כולל‬‫בתוכו‬‫רכיבי‬‫זיכרון‬‫ויציאות‬‫המשמשות‬ ‫לקריאה‬‫וכתיבה‬‫של‬‫המיקרו‬.‫בקר‬ ‫יחידה‬‫זו‬‫כוללת‬:‫בתוכה‬CPU, EEPROM, ‫ממשק‬O/I. ‫יחידה‬‫זו‬‫שולטת‬‫על‬‫כל‬‫רכיבי‬‫המעגל‬‫וסדר‬:‫פעולתן‬ ‫מעגל‬ ,‫לחצנים‬-‫ה‬RST‫תצוגת‬ ,-‫ה‬LCD .‫והרמזורים‬ ‫בתוכו‬‫מאוחסן‬‫התוכנה‬‫השולטת‬‫על‬.‫הרמזורים‬ ‫המיקרו‬‫בקר‬‫מחובר‬‫אל‬‫כל‬‫רכיבי‬.‫הפרוייקט‬ ‫תצוגת‬‫גביש‬:‫נוזלי‬ ‫תפקיד‬‫ה‬–LCD‫תצוגת‬ )‫גביש‬‫נוזלי‬‫הוא‬ ( ‫להציג‬‫לנו‬‫את‬‫זמן‬‫הפעולה‬‫של‬‫הרמזורים‬. ‫רגלי‬D7 – D0‫מחוברות‬‫ל‬p0.0 – p0.7 ‫שבמיקרו‬.‫בקר‬ ‫רגליים‬1,3,5‫מחוברות‬.‫לאדמה‬ ‫רגל‬2‫מחוברות‬‫ל‬VCC. ‫רגל‬6‫מחוברת‬‫לשער‬NOR. ‫רגל‬4‫מחוברת‬‫לרכיב‬74373. 23
 24. 24. ‫חוצץ‬:‫נועל‬ ‫רכיב‬‫זה‬‫חוצץ‬‫חד‬‫כיווני‬‫לקווי‬‫מסוגל‬ ,‫כתובות‬‫לקלוט‬ ‫ולהעביר‬‫נתונים‬‫בני‬8.‫סיביות‬ ‫חוצץ‬‫עם‬‫נעילה‬‫כולל‬‫זיכרון‬‫בתוכו‬‫הוא‬‫נחוץ‬‫כאשר‬ ‫החוצץ‬‫נינעל‬‫וחוסם‬‫את‬‫כניסותיו‬ ‫)מבוקר‬‫ע"י‬CPU‫קו‬ALE.( ‫החוצץ‬‫ממשיך‬‫לספק‬‫את‬‫הכתובת‬‫הטרם‬.‫הנעילה‬ ‫שער‬NOR: ‫שער‬NOR‫הוא‬‫שער‬‫שבמוצאו‬‫יש‬'0‫רק‬ '‫כאשר‬‫בשני‬ ‫כניסותיו‬‫יש‬'1.' ‫רגל‬5‫מחוברת‬ –‫לרגל‬16WR‫של‬‫המיקרו‬.‫בקר‬ ‫רגל‬6‫מחוברת‬ –.‫לאדמה‬ ‫רגל‬7‫מחוברת‬ –.‫לאדמה‬ ‫רגל‬14‫מחוברת‬ –‫ל‬VCC +5V. ‫רגל‬4‫מחוברת‬ –‫לרגל‬E‫של‬‫ה‬LCD. 24
 25. 25. ‫תרשים‬‫זרימה‬ ‫התחל‬ ‫אתחול‬‫תצוגה‬‫רמזורים‬ + ‫הצגת‬OREN HELLO‫בתצוגה‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬1 ‫רמזור‬ :‫הדפסה‬1 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬1‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬2 ‫הדפסה:רמזור‬2 25
 26. 26. ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬2‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬3 ‫הדפסה:רמזור‬3 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬3‫-לחוץ‬ ‫לא‬ 26
 27. 27. ‫צהוב‬‫רמזור‬1 ‫ירוק‬‫דולק‬‫רמזור‬1 ‫ירוק‬‫מהבהב‬‫רמזור‬1 ‫צהוב‬‫רמזור‬1 ‫הדלקת‬‫אדום‬‫רמזור‬1 ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬4 ‫הדפסה:רמזור‬4 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬4‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כיבוי‬‫אדום‬‫רמזור‬1 27
 28. 28. ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬1 ‫הדפסה:רמזור‬1 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬1‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬2 ‫הדפסה:רמזור‬2 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ 28
 29. 29. ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬2‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬3 ‫הדפסה:רמזור‬3 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬3‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬4 ‫הדפסה:רמזור‬4 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 29
 30. 30. ‫צהוב‬‫רמזור‬2 ‫ירוק‬‫דולק‬‫רמזור‬2 ‫ירוק‬‫מהבהב‬‫רמזור‬2 ‫צהוב‬‫רמזור‬2 ‫הדלקת‬‫אדום‬‫רמזור‬2 ‫כיבוי‬‫אדום‬‫רמזור‬2 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬4‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬1 ‫הדפסה:רמזור‬1 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 30
 31. 31. ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬1‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬2 ‫הדפסה:רמזור‬2 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬2‫-לחוץ‬ ‫לא‬ 31
 32. 32. ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬3 ‫הדפסה:רמזור‬3 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬3‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬4 ‫הדפסה:רמזור‬4 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ 32
 33. 33. ‫צהוב‬‫רמזור‬3 ‫ירוק‬‫דולק‬‫רמזור‬3 ‫ירוק‬‫מהבהב‬‫רמזור‬3 ‫צהוב‬‫רמזור‬3 ‫הדלקת‬‫אדום‬‫רמזור‬3 ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬4‫–לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כיבוי‬‫אדום‬‫רמזור‬3 ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬1 ‫הדפסה:רמזור‬1 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ 33
 34. 34. ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬1‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬2 ‫הדפסה:רמזור‬2 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬2‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬3 ‫הדפסה:רמזור‬3 ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 34
 35. 35. ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬3‫-לחוץ‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫לא‬ ‫נילחץ‬‫לחצן‬‫רמזור‬4 ‫הדפסה:רמזור‬ ‫הגדלת‬‫הזמן‬-‫ב‬SEC10 ‫לא‬‫כן‬ ‫זמן‬=SEC90 ‫זמן‬=SEC10 ‫הדפסת‬‫הזמן‬ ‫כן‬ ‫לחצן‬‫רמזור‬4‫-לחוץ‬ ‫לא‬ 35
 36. 36. ‫צהוב‬‫רמזור‬4 ‫ירוק‬‫דולק‬‫רמזור‬4 ‫ירוק‬‫מהבהב‬‫רמזור‬4 ‫צהוב‬‫רמזור‬4 ‫הדלקת‬‫אדום‬‫רמזור‬4 ‫כיבוי‬‫אדום‬‫רמזור‬4 ‫קוד‬‫התוכנית‬ : 36
 37. 37. ; LCDC EQU 0000H ; LCDW EQU 0001H PortLCDC EQU 00H PortLCDW EQU 01H ;--------------------------------- ORG 100H LCALL DELAY LCALL CLEER Mov p2, #0F0h Mov dph,#p2 Mov dpl, #PortLCDC ; MOV DPTR,#LCDC MOV A,#38H MOVX @DPTR,A LCALL DELAY1 MOV A,#0CH MOVX @DPTR,A LCALL DELAY1 MOV A,#6H MOVX @DPTR,A LCALL DISPLAY1 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC ;-------------------------------- Clr P3.1 setb P3.4 setb P3.5 Clr p3.0 setb p1.0 setb p1.1 Clr p1.2 setb p1.3 setb p1.4 Clr p1.5 setb p1.6 setb p1.7 Setb p2.4 Setb p2.5 Setb p2.6 Setb p2.7 MOV 30H,#0h MOV 31H,#1h MOV 40H,#0h MOV 41H,#1h MOV 50H,#0h MOV 51H,#1h MOV 60H,#0h MOV 61H,#1h lcall traffic1234 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC 37
 38. 38. ;-------------------------------- LOOP: lcall ws1 lcall ws2 lcall ws3 lcall ws4 lcall traffic1 lcall DISPLAYtt lcall ws1 lcall ws2 lcall ws3 lcall ws4 lcall traffic2 lcall DISPLAYtt lcall ws1 lcall ws2 lcall ws3 lcall ws4 lcall traffic3 lcall DISPLAYtt lcall ws1 lcall ws2 lcall ws3 lcall ws4 lcall traffic4 lcall DISPLAYtt AJMP LOOP ; ----------- ‫רמזור‬1 ------- traffic1: ;‫התחלה‬ Mov r0,31H clr p3.1 setb p3.4 setb p3.5 ; ‫כיבוי‬‫אדום‬ Setb p3.1 LCALL DELAYSEC ;‫צהוב‬ Clr p3.4 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC Setb p3.4 ; ‫ירוק‬‫דולק‬ Clr p3.5 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC ; ‫השהיה‬‫של‬‫ירוק‬‫דולק‬ Q1: Djnz r0,QQ1 Ajmp QQQ1 QQ1: LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC 38
 39. 39. LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC Ajmp Q1 ; ‫ירוק‬‫מהבהב‬ QQQ1: Clr p3.5 LCALL DELAYSEC Setb p3.5 LCALL DELAYSEC Clr p3.5 LCALL DELAYSEC Setb p3.5 LCALL DELAYSEC Clr p3.5 LCALL DELAYSEC Setb p3.5 LCALL DELAYSEC Clr p3.5 LCALL DELAYSEC ; ‫כיבוי‬‫ירוק‬ Setb p3.5 LCALL DELAYSEC ;‫צהוב‬ Clr p3.5 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC Setb p3.5 ; ‫הדלקת‬‫אדום‬ Clr p3.1 RET ;-------------- ‫רמזור‬2 ------------------ Traffic2: ;‫התחלה‬ Mov r1,41H Clr p1.5 setb p1.6 setb p1.7 ; ‫כיבוי‬‫אדום‬ setb p1.5 LCALL DELAYSEC ;‫צהוב‬ clr p1.6 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC setb p1.6 ; ‫ירוק‬‫דולק‬ clr p1.7 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC ; ‫השהיה‬‫של‬‫ירוק‬‫דולק‬ Q2: Djnz r1,QQ2 Ajmp QQQ2 39
 40. 40. QQ2: LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC Ajmp Q2 ; ‫ירוק‬‫מהבהב‬ QQQ2: clr p1.7 LCALL DELAYSEC setb p1.7 LCALL DELAYSEC clr p1.7 LCALL DELAYSEC setb p1.7 LCALL DELAYSEC clr p1.7 LCALL DELAYSEC setb p1.7 LCALL DELAYSEC clr p1.7 LCALL DELAYSEC ; ‫כיבוי‬‫ירוק‬ setb p1.7 LCALL DELAYSEC ;‫צהוב‬ clr p1.6 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC setb p1.6 LCALL DELAYSEC ; ‫הדלקת‬‫אדום‬ clr p1.5 RET ;-------------- ‫רמזור‬3 ------------------ Traffic3: ;‫התחלה‬ Mov r2,51H Clr p1.2 setb p1.3 setb p1.4 ; ‫כיבוי‬‫אדום‬ setb p1.2 LCALL DELAYSEC ;‫צהוב‬ clr p1.3 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC setb p1.3 ; ‫ירוק‬‫דולק‬ clr p1.4 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC 40
 41. 41. LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC ; ‫השהיה‬‫של‬‫ירוק‬‫דולק‬ Q3: Djnz r2,QQ3 Ajmp QQQ3 QQ3: LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC Ajmp Q3 ; ‫ירוק‬‫מהבהב‬ QQQ3: clr p1.4 LCALL DELAYSEC Setb p1.4 LCALL DELAYSEC clr p1.4 LCALL DELAYSEC Setb p1.4 LCALL DELAYSEC clr p1.4 LCALL DELAYSEC Setb p1.4 LCALL DELAYSEC clr p1.4 LCALL DELAYSEC ; ‫כיבוי‬‫ירוק‬ Setb p1.4 LCALL DELAYSEC ;‫צהוב‬ clr p1.3 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC Setb p1.3 ; ‫הדלקת‬‫אדום‬ clr p1.2 RET ;-------------- ‫רמזור‬4 ------------------ Traffic4: ;‫התחלה‬ Mov r3,61H Clr p3.0 setb p1.0 setb p1.1 ; ‫כיבוי‬‫אדום‬ setb p3.0 LCALL DELAYSEC ;‫צהוב‬ clr p1.0 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC setb p1.0 ; ‫ירוק‬‫דולק‬ clr p1.1 41
 42. 42. LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC ; ‫השהיה‬‫של‬‫ירוק‬‫דולק‬ Q4: Djnz r3,QQ4 Ajmp QQQ4 QQ4: LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC Ajmp Q4 ; ‫ירוק‬‫מהבהב‬ QQQ4: Clr p1.1 LCALL DELAYSEC Setb p1.1 LCALL DELAYSEC Clr p1.1 LCALL DELAYSEC Setb p1.1 LCALL DELAYSEC Clr p1.1 LCALL DELAYSEC Setb p1.1 LCALL DELAYSEC Clr p1.1 LCALL DELAYSEC ; ‫כיבוי‬‫ירוק‬ setb p1.1 LCALL DELAYSEC ;‫צהוב‬ clr p1.0 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC setb p1.0 ; ‫הדלקת‬‫אדום‬ clr p3.0 RET ;------------ws1---------------- Ws1: JB P2.4,RETT4 MOR4: LCALL MORws1 LCALL DISPLAY4 LCALL DELAY LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC JNB P2.4,MOR4 RETT4: RET ;------------ws2------------------ 42
 43. 43. Ws2: JB P2.5,RETT5 MOR5: LCALL MORws2 LCALL DISPLAY5 LCALL DELAY LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC JNB P2.5 , MOR5 RETT5: RET ;-------------ws3----------------- Ws3: JB P2.6,RETT6 MOR6: LCALL MORws3 LCALL DISPLAY6 LCALL DELAY LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC JNB P2.6,MOR6 RETT6 : RET ;-------------ws4----------------- Ws4: JB P2.7,RETT7 MOR7 : LCALL MORws4 LCALL DISPLAY7 LCALL DELAY LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC JNB P2.7,MOR7 RETT7 : RET ;------------------------------ ;----------HELLO ---------------------- DISPLAY1: LCALL CLEER MOV A,#'h' LCALL PLOT1 MOV A,#'e' LCALL PLOT1 MOV A,#'l' LCALL PLOT1 MOV A,#'l' LCALL PLOT1 MOV A,#'o' LCALL PLOT1 RET ;-------------------------------- ;---------- ------ trafficlit1234- Traf1234: LCALL CLEER MOV A,#'t' LCALL PLOT1 MOV A,#'r' LCALL PLOT1 MOV A,#'a' LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'i' LCALL PLOT1 MOV A,#'c' LCALL PLOT1 MOV A,#'1' 43
 44. 44. LCALL PLOT1 MOV A,#'2' LCALL PLOT1 MOV A,#'3' LCALL PLOT1 MOV A,#'4' LCALL PLOT1 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC RET ;--------------------------------- ;---------- trafficlit1------------ Traf1: LCALL CLEER MOV A,#'t' LCALL PLOT1 MOV A,#'r' LCALL PLOT1 MOV A,#'a' LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'i' LCALL PLOT1 MOV A,#'c' LCALL PLOT1 MOV A,#'1' LCALL PLOT1 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC RET ;-------------------------------- ;---------- trafficlit2----------- Traf2: LCALL CLEER MOV A,#'t' LCALL PLOT1 MOV A,#'r' LCALL PLOT1 MOV A,#'a' LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'i' LCALL PLOT1 MOV A,#'c' LCALL PLOT1 MOV A,#'2' LCALL PLOT1 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC RET ;---------- trafficlit3- Traf3: LCALL CLEER MOV A,#'t' LCALL PLOT1 MOV A,#'r' LCALL PLOT1 MOV A,#'a' 44
 45. 45. LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'i' LCALL PLOT1 MOV A,#'c' LCALL PLOT1 MOV A,#'3' LCALL PLOT1 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC RET ;-------------------------------- ;--------- trafficlit4----------- traf4: LCALL CLEER MOV A,#'t' LCALL PLOT1 MOV A,#'r' LCALL PLOT1 MOV A,#'a' LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'f' LCALL PLOT1 MOV A,#'i' LCALL PLOT1 MOV A,#'c' LCALL PLOT1 MOV A,#'4' LCALL PLOT1 LCALL DELAYSEC LCALL DELAYSEC RET ;-------------------------------- PLOT1: PUSH ACC Mov dph,#p2 Mov dpl ,#PortLCDW ; MOV DPTR,#LCDW MOVX @DPTR,A LCALL DELAY1 POP ACC RET ;------------------------------- CLEER: PUSH ACC PUSH DPH PUSH DPL Mov dpl,#PortLCDC Mov dph,#p2 ; MOV DPTR,#LCDC MOV A,#1 MOVX @DPTR,A LCALL DELAY1 LCALL DELAY1 LCALL DELAY1 LCALL DELAY1 LCALL DELAY1 LCALL DELAY1 POP DPL 45
 46. 46. POP DPH POP ACC RET ;-------------------------------- DELAY: MOV R7,#0FFH YS: MOV R6,#255 XF: DJNZ R6,XF DJNZ R7,YS RET ;------------------------------- DELAY1: MOV R7,#0FFH X1: DJNZ R7,X1 RET ;------------------------------- DELAYSEC: MOV R7,#10 AGAIN: MOV R6,#200 NEXT: MOV R5,#250 DJNZ R5,$ DJNZ R6, NEXT DJNZ R7, AGAIN RET ;------------------------------- PLOT2: PUSH ACC Mov dph,#p2 Mov dpl ,#PortLCDW ADD A,#30H ; MOV DPTR,#LCDW MOVX @DPTR,A LCALL DELAY1 POP ACC RET ;------------------------------- MORws1 : INC 31H MOV A,31H CJNE A,#0AH,RET1N MOV 31H,#1 RET1N : RET ;----------------------------------- MORws2 : INC 41H MOV A,41H CJNE A,#0AH,RET2N MOV 41H,#1 RET2N : RET ;----------------------------------- MORws3 : INC 51H MOV A,51H CJNE A,#0AH,RET3N MOV 51H,#1 RET3N : RET ;----------------------------------- MORws4 : INC 61H MOV A,61H CJNE A,#0AH,RET4N MOV 61H,#1 RET4N : RET ;----------------------------------- ;----------------------------------- DISPLAY4: LCALL traf1 MOV A,#' ' LCALL PLOT1 MOV A,31H 46
 47. 47. LCALL PLOT2 MOV A,30H LCALL PLOT2 RET ;--------------------------------- DISPLAY5: LCALL traf2 MOV A,#' ' LCALL PLOT1 MOV A,41H LCALL PLOT2 MOV A,40H LCALL PLOT2 RET ;--------------------------------- DISPLAY6: LCALL traf3 MOV A,#' ' LCALL PLOT1 MOV A,51H LCALL PLOT2 MOV A,50H LCALL PLOT2 RET ;---------------------------------- DISPLAY7: LCALL traf4 MOV A,#' ' LCALL PLOT1 MOV A,61H LCALL PLOT2 MOV A,60H LCALL PLOT2 RET ;---------------------------------- DISPLAYtt: LCALL CLEER MOV A,#'(' LCALL PLOT1 LCALL D7 MOV A,#')' LCALL PLOT1 MOV A,#'(' LCALL PLOT1 LCALL D6 MOV A,#')' LCALL PLOT1 MOV A,#'(' LCALL PLOT1 LCALL D5 MOV A,#')' LCALL PLOT1 MOV A,#'(' LCALL PLOT1 LCALL D4 MOV A,#')' LCALL PLOT1 RET ;---------------------------------- ;----------------------------------- D4: MOV A,31H LCALL PLOT2 MOV A,30H LCALL PLOT2 RET 47
 48. 48. ;--------------------------------- D5: MOV A,41H LCALL PLOT2 MOV A,40H LCALL PLOT2 RET ;--------------------------------- D6: MOV A,51H LCALL PLOT2 MOV A,50H LCALL PLOT2 RET ;---------------------------------- D7: MOV A,61H LCALL PLOT2 MOV A,60H LCALL PLOT2 RET ;---------------------------------- ‫ביבליוגרפיה‬ 48
 49. 49. ‫אתרי‬:‫אינטרנט‬ http://www.arikporat.com/projects/power_supply.doc en.wikipedia.org www.datasheetcatalog.com http://www.alldatasheet.com/ :‫ספרים‬ ‫רכיבים‬‫אלקטרואופטים‬–‫האוניברסיטה‬‫הפתוחה‬ Basic Electronic Instrument Handbook – Coombs B-Series CMOS – Solid State Scientific inc 49

×