Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IES Pere Calders

1,080 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IES Pere Calders

 1. 1. Eva Bonet Xenia López Montse Martínez Imma Puente Elisabeth Gallardo Assessorament Didàctic en Institucions Educatives
 2. 2. CERDANYOLA del Vallès <ul><li>Més de 59.000 habitants </li></ul><ul><li>Immigració </li></ul><ul><li>Dades del 2005-2006 </li></ul><ul><li>Total població: 59.064 habitants </li></ul><ul><li>Població autòctona: 53.500 habitants. </li></ul><ul><li>Població immigrant: 5.459 </li></ul><ul><li>Tendència d’ augment de 1000 persones/any . </li></ul>Font: Observatori Local. Estudi Migració i Ciutadania
 3. 3. Centres educatius (nombre de centres segons el tipus d’ensenyament) PÚLICS PRIVATS Només infantil Infantil i Primària Només Secundària Infantil, Primària i Secundària Educació Especial Específica 1 10 5 0 2 Només infantil Infantil i Primària Només Secundària Infantil, Primària i Secundària Educació Especial Específica 8 0 0 4 1
 4. 4. www.iesperecalders.cat Institut Pere Calders Campus U.A.B. s/n 08193 Cerdanyola del Vallès
 5. 5. Ubicació del centre Campus Universitari de la Universitat Autònoma. Bellaterra Edifici 66
 6. 6. <ul><li>Oferta Formativa i alumnat </li></ul><ul><li>E.S.O. (1er, 2on, 3er, 4rt) </li></ul><ul><li>Tres línies cada curs (A, B, C) </li></ul><ul><li>30 alumnes (aprox.) per línia </li></ul><ul><li>Total : 360 alumnes (aprox) </li></ul>El Centre
 7. 7. BATXILLERAT (1r i 2n) 3 modalitats ciències tecnologia humanitats i ciències socials 1r : tres línies (A, B, C). Una per modalitat. 30 alumnes (aprox) per a cada línia. 2n : doble línia (A, B) 30 alumnes (aprox.) per a cada línia. Total : 120 alumnes (aprox)
 8. 8. Activitats del centre   Activitats fora del centre Activitats al centre   Festes Jornades Amb entitats externes Habituals dels Departaments Nadal De Cooperació (L'Empenta) Cerdanyola Educa Sortides dels Departaments Carnestol-tes Setmana de la Ciència Treballs de Síntesis Sant Jordi Xerrades Marató TV3 Programa Argó. UAB. Viatges
 9. 9. <ul><li>Jornada de Cooperació i Solidaritat amb l'objectiu de sensibilitzar la comunitat educativa i potenciar l'educació social. </li></ul><ul><li>Tot l'alumnat participa en alguna activitat, organitzada d'acord amb el curs i l'edat: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Jocs i gimcanes. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Xerrades i conferències . </li></ul></ul></ul></ul></ul>De Cooperació. L’EMPENTA
 10. 10. Setmana de la Ciència Objectiu: Potenciar la recerca, la curiositat de saber. Organització : Departament de Ciències De la Naturalesa i de Física i Química.
 11. 11. Campus ÍTACA http://campusitaca.uab.cat/quees.htm Programa socioeducatiu ofertat per la UAB. Destinataris: Alumnes de secundària que finalitzen 3r d’ESO amb bons resultats acadèmics. Objectiu: Animar a la continuació dels estudis. Alhora vol ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos i potenciar l’ús del català com a vehicle de comunicació.
 12. 12. Programa ARGÓ UAB http://www.uab.es/servlet/Satellite/divulgacio/programa-argo-1195630210604.html Programa de transició entre la secundària i la Universitat. Ofertat per la UAB. Ofereix: - Assessorament i suport als estudiants de batxillerat i cicles formatius. - Actualització de coneixements per al professorat.
 13. 13. Comissió de Convivència Objectiu: recolzar la feina dels professors i el tutor de l’alumne davant d’un conflicte. Actúa en cas de: - Faltes d’assistència - Expulsions de l’aula - Conflictes varis al centre Components: - Cap d’estudis - Un professor/a - Un alumne/a - Un pare/mare - Un psicipedagog
 14. 14. Aspectes a destacar <ul><li>Assignació de plaçes per “sorteig”, valorant la nota de l’expedient tot i ser un centre públic. </li></ul><ul><li>Absència d’activitats i equips de suport o reforç. Si es necessita ajuda acadèmica ha de ser externa. </li></ul><ul><li>Assignació d’alumnes a les classes per cognom, no per nivell acadèmic. </li></ul><ul><li>2 línies a 2n de batxillerat (baixes pel camí) </li></ul>
 15. 15. Aspectes a destacar <ul><li>Reconeixement de la diversitat fora del centre, però no dins. </li></ul><ul><li>Existència i ús del Moodle com a eina d’aprenentatge. </li></ul>http://www.iesperecalders.cat/moodle /
 16. 16. Demanda del centre El centre reconeix la manca d’atenció a la diversitat. La justificació és que no hi ha gairebé alumnes immigrants.
 17. 17. Punt de vista ASSESSOR <ul><li>Considerar la realitat COMPLETA del centre. </li></ul><ul><li>La diversitat existeix . Cal entendre que no implica només diferència de cultures i procedències, si no que també cal considerar la diversitat educativa. </li></ul><ul><li>Absència de recursos o activitats de suport o reforç, condicionada per el nivell educatiu mig-alt de l’alumnat. </li></ul>
 18. 18. Intervenció Assessora Encaminada a donar resposta a les tres qüestions anteriors.
 19. 19. GRÀCIES!

×