Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antecedents I Situació Actual Dels Clubs

507 views

Published on

Published in: Travel, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Antecedents I Situació Actual Dels Clubs

 1. 1. Part I Antecedents i situació actual dels Clubs
 2. 2. Segmentació: Estratègia de màrqueting <ul><li>La segmentació de l’oferta i la demanda és una de les principals estratègies de màrqueting per definir una promoció eficient. </li></ul><ul><li>El sector turístic utilitza aquesta estratègia per optimitzar la rendibilitat dels seus negocis. </li></ul><ul><li>Turisme de Catalunya defineix la seva política promocional en base a dos grans conceptes: marques i segments. </li></ul><ul><li>Catalunya és un país ric i variat i el seu teixit empresarial i associatiu està molt desenvolupat. </li></ul>Antecedents i situació actual dels Clubs
 3. 3. Quins són els objectius dels Clubs? <ul><li>Creació d’una plataforma conjunta de col·laboració públic – privat. </li></ul><ul><li>Optimitzar l’eficiència dels recursos públics i privats adreçats a la promoció. </li></ul><ul><li>Coordinar i definir estratègies conjuntes entre tots els sectors implicats. </li></ul><ul><li>Facilitar una interlocució entre el sector públic i privat. </li></ul>Antecedents i situació actual dels Clubs
 4. 4. Quins són els beneficis pel sector? <ul><li>Proporcionar al sector una eina de relació i oferta de serveis. </li></ul><ul><li>Incentivar l’oferta a l’especialització per productes. </li></ul><ul><li>Diferenciació en relació a la competència. </li></ul><ul><li>Aprofitar la campanya de promoció global de Turisme de Catalunya. </li></ul><ul><li>Aprofitar les plataformes de promoció i comercialització de Turisme de Catalunya. </li></ul>Antecedents i situació actual dels Clubs
 5. 5. Quins són els beneficis del Club per al touroperador - intermediari? <ul><li>Proporcionar un producte estructurat. </li></ul><ul><li>Poder arribar millor a un segment amb una proposta adaptada a les exigències del turisme especialitzat. </li></ul><ul><li>Afegir valor a una oferta avalada per una marca de destinació turística madura. </li></ul><ul><li>Proposta de productes que busquen la satisfacció i repetició del seu client. </li></ul>Antecedents i situació actual dels Clubs
 6. 6. Clubs actuals <ul><li>Club Actiu </li></ul><ul><li>Club Cultura </li></ul><ul><li>Club Golf </li></ul>Antecedents i situació actual dels Clubs <ul><li>Club Gastronòmia </li></ul>Any 1996 Creació dels Clubs: Any 2003
 7. 7. Antecedents i situació actual dels Clubs 2.1. - Total d’empreses membres Actualment Turisme de Catalunya compta amb un total de 320 membres Distribuïdes per clubs: Club Golf Club Actiu Club Cultura Club Gastronomia TOTAL MEMBRES: 320 96 Golf 38 Gastronomia 98 Cultura 88 Actiu
 8. 8. Antecedents i situació actual dels Clubs 2.2. - Total d’empreses membres segons tipologia TOTAL EMPRESES: 255 AAVV i Centrals de reserva Associacions i consorcis Allotjament Proveïdors de serveis Consells comarcals, patronats i OIT’s
 9. 9. Antecedents i situació actual dels Clubs Creixement (3/2) Percentatge d’increment del 2006 respecte 2005 (3/1) Percentatge d’increment del 2006 respecte 2004 30,61 % 10,73 % 320 289 245 Nombre d’empreses total 12,94 % 5,49 % 96 91 85 Club Golf 123,53 % 35,71 % 38 28 17 Club Gastronomia 19,51% 11,36% 98 88 82 Club Cultura 44,26% 7,32% 88 82 61 Club Actiu (3/1) (3/2) 2006 (3) 2005 (2) 2004 (1)
 10. 10. Antecedents i situació actual dels Clubs 2.3. - Creixement en els darrers dos anys Gràfic per clubs
 11. 11. <ul><li>Dificultat de donar resposta a l’important creixement dels Clubs. </li></ul><ul><li>Necessitat d’ordenar i sistematitzar els procediments. </li></ul><ul><li>Necessitat d’una major integració en el Pla d’Accions i Objectius de Turisme de Catalunya (PAO). </li></ul>Antecedents i situació actual dels Clubs Diagnòstic del model de gestió actual
 12. 12. <ul><li>Definició d’un marc de col·laboració integrat </li></ul><ul><li>Creació marca pròpia de Clubs </li></ul><ul><li>Agrupació de membres en funció de la tipologia </li></ul><ul><li>Prestacions i serveis per tipologia de membres </li></ul><ul><li>Quotes </li></ul>Antecedents i situació actual dels Clubs Definició d'un nou model de gestió de clubs A partir del Diagnòstic s’han identificat els punts claus en el canvi de model i que són:
 13. 13. <ul><li>Increment de contraprestacions i serveis </li></ul><ul><li>Més qualitat en el servei </li></ul><ul><li>Agilitat en la informació </li></ul><ul><li>Garantia de creixement </li></ul><ul><li>Creació de nous clubs </li></ul>Antecedents i situació actual dels Clubs Que ens permetrà el nou model de gestió de clubs

×