Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foment de l'emprenedoria

471 views

Published on

Pràctica de l'assignatura de Comunicació científica

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Foment de l'emprenedoria

 1. 1. FOMENT DE L’EMPRENEDORIA UdG. Curs 2009-2010
 2. 2. Introducció <ul><li>En l’actual economia global (forta competitivitat als mercats), és imprescindible generar nous models de negoci, especialment els que incorporin noves tecnologies i avenços científics, així com generar nous productes per donar resposta a les noves necessitats dels consumidors. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Oportunitat per consolidar iniciatives entre universitats i empreses : creació de noves empreses per a posar en valor idees o aplicar coneixement </li></ul><ul><li>Perfil dels assistents? Doctorants, BTI, Màsters, ... </li></ul>
 4. 4. Programa <ul><li>Empresa, innovació i competitivitat (3h) </li></ul><ul><li>Innovació, organització i gestió (3h) </li></ul><ul><li>Màrqueting i generació de productes (2’5h) </li></ul><ul><li>Propietat intel·lectual/ Patents i marques. Plantejaments de l’emprenedoria (3h) </li></ul><ul><li>Emprenedoria, programes d’ajut i promoció (3h) </li></ul>
 5. 5. Gestió de la R+D+I Estratègies Risc     Eines Tecnologia Finançament Oportunitat Motivacions Projecte
 6. 6. Paraules clau <ul><li>Innovació </li></ul><ul><li>Competitivitat </li></ul><ul><li>Emprenedoria </li></ul><ul><li>Gestió R+D+I </li></ul><ul><li>Màrqueting </li></ul><ul><li>Patent </li></ul>
 7. 7. 1. Empresa, innovació i competitivitat <ul><li>Empresa competitiva? </li></ul><ul><li>Recursos i capacitats </li></ul><ul><li>Innovació tecnològica </li></ul>
 8. 8. 2. Innovació, organització i gestió <ul><ul><li>Gestió de la R+D+I </li></ul></ul><ul><ul><li>L’administració pública i la innovació (Finançament de projectes R+D+I) </li></ul></ul>
 9. 9. 3. Màrqueting i generació de productes <ul><li>Orientació : </li></ul><ul><ul><li>Vendes de producte (màxim benefici) </li></ul></ul><ul><ul><li>Necessitats del consumidor (mercat) </li></ul></ul><ul><li>Cicle de vida d’un producte (“satisfactor”) </li></ul>
 10. 10. 4. Propietat intel·lectual / Patents i marques. Plantejaments de l’emprenedoria. <ul><li>Apropiació de la tecnologia </li></ul><ul><li>Casos pràctics: </li></ul><ul><ul><li>Empresa tecnològica sorgida de la universitat: Èmfasi en la protecció de la tecnologia </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Busques finançament? </li></ul><ul><li>Finançament i Subvencions públiques </li></ul><ul><li>Finançament bancari </li></ul><ul><li>Bussiness Angels </li></ul><ul><li>Societats de capital de risc </li></ul><ul><li>“ La bona gestió financera” </li></ul>5. Emprenedoria, programes d’ajut i promoció
 12. 12. Resum <ul><li>Situació econòmica actual: </li></ul><ul><li>Empresa competitiva = “Finançament viable” </li></ul><ul><li>Èxit de la innovació: </li></ul><ul><ul><li>Orientació al mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualitat de l’estratègia </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació tècnics-mercat </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió adequada de projectes </li></ul></ul>
 13. 13. Més informació <ul><li>www.ctm.upc.es </li></ul><ul><li>www.parcudg.com </li></ul><ul><li>www.udg.edu/trampoli </li></ul><ul><li>Bibliografia: </li></ul><ul><li>Entrepreneurship and openness : theory and evidence / edited by, David B. Audretsch, Robert E. Litan and Robert J. Strom Publicació Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, cop. 2009 </li></ul>

×