Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กำลังใจให้เธอ

1,549 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

กำลังใจให้เธอ

 1. 1. ทำงานให้สนุกและมีความสุขกับงาน รัชเขต วีสเพ็ญ
 2. 2. ความสุข 4 ประการ <ul><li>สุขเกิดจากการมีทรัพย์ </li></ul><ul><li>สุขเกิดจากการใช้ทรัพย์ </li></ul><ul><li>สุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ </li></ul><ul><li>สุขเกิดจากการประพฤติดี </li></ul>
 3. 3. ความสุข 5 ขั้น <ul><li>ความสุขจากการเสพวัตถุ </li></ul><ul><li>ความสุขจากการเมตตา </li></ul><ul><li>ความสุขจากการดำเนินชีวิต </li></ul><ul><li>ความสุขจากความคิดสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>ความสุขจากการมีปัญญา </li></ul>
 4. 4. เคล็ดลับการทำงานให้มีความสุข <ul><li>คิดทางบวก </li></ul><ul><li>ผนวกความแจ่มใส </li></ul><ul><li>จริงใจต่อกัน </li></ul><ul><li>หมั่นประนีประนอม </li></ul><ul><li>พร้อมสร้างสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>ฝ่าฟันความเครียด </li></ul>
 5. 5. การสร้างทัศนคติในทางบวก <ul><li>คิดให้ยืดหยุ่น </li></ul><ul><li>คิดอย่างมีเหตุผล </li></ul><ul><li>คิดหลายๆแง่มุม </li></ul><ul><li>คิดแต่เรื่องดีๆ </li></ul><ul><li>คิดถึงคนอื่นบ้าง </li></ul>
 6. 6. ความแจ่มใส <ul><li>ยิ้มเล็กๆ </li></ul><ul><li>ยิ้มน้อย </li></ul><ul><li>ยิ้มใหญ่ </li></ul><ul><li>ยิ้มกว้างใหญ่ </li></ul>
 7. 7. ความจริงใจ <ul><li>เมตตา </li></ul><ul><li>กรุณา </li></ul><ul><li>มุทิตา </li></ul><ul><li>อุเบกขา </li></ul>
 8. 8. ทัศนคติแห่งการประนีประนอม <ul><li>ฉันดี เธอเลว </li></ul><ul><li>ฉันเลว เธอดี </li></ul><ul><li>ฉันเลว เธอเลว </li></ul><ul><li>ฉันดี เธอดี </li></ul>
 9. 9. วิธีสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี <ul><li>แย้มยิ้มพริ้มใจ </li></ul><ul><li>ปราศรัยทายทัก </li></ul><ul><li>พร้อมพรักเอ่ยนาม </li></ul><ul><li>ติดตามช่วยเหลือ </li></ul><ul><li>เหนือชั้นยกย่อง </li></ul><ul><li>ถูกต้องอารมณ์ขัน </li></ul><ul><li>มุ่งมั่นเอาใจใส่ </li></ul><ul><li>เข้าใจอ่อนน้อม </li></ul><ul><li>เพียบพร้อมการฟัง </li></ul><ul><li>กำลังใจให้เธอ </li></ul>
 10. 10. สาเหตุแห่งความเครียด <ul><li>การเกิดจากจิตใจ </li></ul><ul><li>การเจ็บป่วยทางกาย </li></ul><ul><li>การดำรงชีวิตประจำวัน </li></ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก </li></ul><ul><li>การไปแสวงหามา </li></ul>
 11. 11. การคลายความเครียด <ul><li>การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ </li></ul><ul><li>การฝึกหายใจ </li></ul><ul><li>การทำสมาธิ </li></ul><ul><li>การจินตนาการ </li></ul><ul><li>การคลายเครียดจากใจสู่กาย </li></ul><ul><li>การนวดคลายเครียด </li></ul>
 12. 12. หลวงพ่อชา สุภัทโท <ul><li>เธอจงระวังความคิดของเธอ เพราะความคิดของเธอ จะกลายเป็นความประพฤติของเธอ </li></ul><ul><li>เธอจงระวังความประพฤติของเธอ เพราะความประพฤติของเธอ จะกลายเป็นความเคยชินของเธอ </li></ul><ul><li>เธอจงระวังความเคยชินของเธอ เพราะความเคยชินของเธอ จะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอ </li></ul><ul><li>เธอจงระวังอุปนิสัยของเธอ เพราะอุปนิสัยของเธอ จะกำหนดชะตากรรมของเธอชั่วชีวิต </li></ul>
 13. 13. “ ความปิติสุข คือเจตนารมณ์ที่ลงมือลงแรง ที่เอาชนะอุปสรรค ที่รู้จักชัยชนะ” วิลเลียม บัคเลอร์ ยีทส์ กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ
 14. 14. “ ความสุขจอมปลอม ทำให้คนเครียดและหยิ่ง และความสุขนั้นไม่สื่อสารถึงใคร ความสุขที่แท้จริง ทำให้คนมีเมตตาและมีเหตุผล และความสุขนั้น มักจะแบ่งปันให้คนอื่น ชาร์ลส เดอ มองเตสกิเออ (1689 – 1755) นักปรัชญา นักอักษรศาตร์ และนักกฎหมายชาวฝรั่งเศษ
 15. 15. “ ความลับของความสุข ไม่ใช่การทำสิ่งที่เราอยากทำ แต่อยู่ที่เราชอบสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ” เซอร์ เจมส์ เอ็ม บารี นักเขียนบทละครชาวอังกฤษ ผู้เขียนเรื่องปีเตอร์แพน
 16. 16. “ คนที่มีความสุขได้ จะต้องมีศรัทธาทางจิตใจต่อตัวเขาเอง” ธอมัส เพน (1733 – 1809) นักคิดและนักปฎิวัติแนวเสรีประชาธิปไตย ชาวอังกฤษผู้สนับสนุนการปฎิวัติอเมริกันและฝรั่งเศส
 17. 17. “ คนจำนวนมากวิ่งตามหาความสุข เหมือนกับคนใจลอยที่เที่ยวตามหาหมวกของเขา ขณะที่หมวกใบนั้นอยู่ในมือ หรืออยู่บนหัวของเขาเอง” เจมส์ ชาร์ป ( ค . ศ . 1613 – 1679)
 18. 18. “ คนส่วนใหญ่มีความสุขได้เท่ากับ ที่พวกเขาตัดสินใจให้ตัวเองมีความสุข” อับราฮัม ลินคอล์น (1180 – 1865) ประธานาธิบดีอเมริกัน
 19. 19. “ ความสุข เกิดมาจากความสามารถที่รู้สึกได้อย่างลึกซึ้ง ที่จะชื่นชมอย่างเรียบง่าย ที่จะคิดอย่างอิสระ ที่จะกล้าใช้ชีวิต และที่จะทำงานให้เป็นที่ต้องการของคนอื่น สตอร์ม ลาเมสัน
 20. 20. “ จงมีความสุขกับสิ่งที่คุณมี และคุณจะมีสิ่งมากมาย ที่จะช่วยให้คุณมีความสุข” ภาษิตไอร์แลนด์
 21. 21. “ การได้มาซึ่งความสุข ไม่จำต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ด้วยการพัฒนาจิตใจ ( ทำให้สงบและมีเมตตากรุณา ) เราสามารถสร้างความสุขได้เกือบตลอดเวลา” ดาไล ลามะ
 22. 22. “ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบใจไม่มี” พระพุทธเจ้า

×