Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aspectes TeòRics En Coeducació Power

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aspectes TeòRics En Coeducació Power

 1. 1. ASPECTES TEÒRICS EN COEDUCACIÓ Grup coeducació Terres de l´Ebre
 2. 2. “ LES BARRERES ESTAN EN LES PERSONES,ELS SEUS CAPS I ELS SEUS CORS.” Cristofersen
 3. 3. LA PERSONA:SER D´ENCONTRE <ul><li>ELS OBJECTES NO ES PODEN TROBAR, LES PERSONES SÍ. </li></ul><ul><li>Per trobar-se fa falta: </li></ul><ul><li>1.-Presència/proximitat. </li></ul><ul><li>2.-Generositat a l´hora d´oferir. </li></ul><ul><li>3.-Senzillesa a l´hora de rebre. </li></ul>
 4. 4. PERSONA… <ul><li>ÉSSER VIU. </li></ul><ul><li>DINÀMICA. </li></ul><ul><li>LLIURE. </li></ul><ul><li>RELACIONAL. </li></ul>
 5. 5. LA PERSONA... <ul><li>PERIFÈRIA(tinc). </li></ul><ul><li>INTERMIG(faig). </li></ul><ul><li>PROFUND(sóc). </li></ul><ul><li>“L´encontre suposa trobar un tu no només en l´espai de la perifèria i en l´activitat del seu temps, sinó en allò més íntim de seu ésser”. </li></ul>
 6. 6. Els valors orienten el comportament
 7. 7. REPTES DE LA HUMANITAT <ul><li>Distribució de la riquesa. </li></ul><ul><li>Repte polític.(drets humans,justícia). </li></ul><ul><li>Repte ecològic. </li></ul><ul><li>Repte migratòri. </li></ul><ul><li>Desarmament. </li></ul><ul><li>Repte de la convivència i la pau. </li></ul>
 8. 8. SEXE I GÈNERE <ul><li>SEXE... </li></ul><ul><li>Biològic. </li></ul><ul><li>Universal. </li></ul><ul><li>GÈNERE: </li></ul><ul><li>Cultural. </li></ul><ul><li>Rols socials. </li></ul><ul><li>Estereotips. </li></ul><ul><li>Discriminació per raó de sexe:laboral econòmica,social. </li></ul>
 9. 9. MASCULÍ FEMENÍ VALORAT INFRAVALORAT
 10. 10. EDUCANT PROVOCAREM... <ul><li>CANVI D´ACTITUDS </li></ul><ul><li>CANVI DE VALORS. </li></ul><ul><li>CANVI D´HÀBITS. </li></ul><ul><li>I ARRIBAREM A... </li></ul><ul><li>LA CONVIVÈNCIA I LA PAU. </li></ul>
 11. 11. COEDUCAR ÉS EDUCAR... <ul><li>DES DE... </li></ul><ul><li>EL SENTIMENT. </li></ul><ul><li>EL CONEIXEMENT. </li></ul><ul><li>LA VOLUNTAT. </li></ul><ul><li>DES DE... </li></ul><ul><li>TOTA LA PERSONA. </li></ul>
 12. 12. COEDUCACIÓ... <ul><li>Desenvolupament personal complet. </li></ul><ul><li>Educació integral i integradora. </li></ul><ul><li>Enriquiment mutu. </li></ul><ul><li>Construcció social comuna,no enfrontada. </li></ul><ul><li>No nega trets masculins ni femenins. </li></ul><ul><li>Elimina jerarquies culturals. </li></ul><ul><li>Estableix interseccions. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Visibilitat de tots els trets(masculins i femenins). </li></ul><ul><li>Opció indistinta per allò que més em realitza com a persona. </li></ul><ul><li>Tothom tenim la mateixa responsabilitat. </li></ul>
 14. 14. CONCEPTES: <ul><li>Escola mixta/escola coeducativa. </li></ul><ul><li>Currículum ocult. </li></ul><ul><li>Androcentrisme. </li></ul><ul><li>Prejudici/estereotip. </li></ul><ul><li>Rol. </li></ul><ul><li>Acció positiva. </li></ul><ul><li>Democràcia paritària. </li></ul><ul><li>Feminisme. </li></ul><ul><li>Discriminació positiva. </li></ul><ul><li>Visibilització. </li></ul><ul><li>Violència de gènere. </li></ul>
 15. 15. LÍNIES D´ACTUACIÓ: <ul><li>1.-ACCIÓ POSITIVA. </li></ul><ul><li>2.-PROGRAMACIÓ:objectius,fases, </li></ul><ul><li>Activitats... </li></ul><ul><li>3.-ÀMBITS D´ACTUACIÓ. </li></ul>
 16. 16. TRACTAR ELS ALTRES COM VOLDRIES QUE ET TRACTESSIN A TU.

×