Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Meus 3 Cicles De Grau Mitjà

520 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els Meus 3 Cicles De Grau Mitjà

 1. 1. ELS MEUS 3 CICLES DE GRAU MITJÀ.
 2. 2. Instal·lacions elèctriques i automàtiques <ul><li>Durada: </li></ul><ul><li>2.000 hores – 2 cursos acadèmics </li></ul><ul><li>1.600 hores en el centre educatiu </li></ul><ul><li>400 hores en el centre de treball (pràctiques) </li></ul>
 3. 3. Què estudiaries? <ul><li>Automatismes industrials </li></ul><ul><li>Electrònica </li></ul><ul><li>Electrotècnia </li></ul><ul><li>Instal·lacions elèctriques interiors </li></ul><ul><li>Instal·lacions de distribució </li></ul><ul><li>Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis </li></ul><ul><li>Instal·lacions domòtiques </li></ul><ul><li>Instal·lacions solars fotovoltaiques </li></ul><ul><li>Màquines elèctriques </li></ul><ul><li>Formació i orientació laboral </li></ul><ul><li>Empresa i iniciativa emprenedora </li></ul><ul><li>Formació en centres de treball </li></ul>
 4. 4. De què treballaràs? <ul><li>Electricista industrial i d'instal·lacions elèctriques d'edificis </li></ul><ul><li>Muntador/a de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics </li></ul><ul><li>Instal·lador/a de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics </li></ul><ul><li>Reparador/a d'electrodomèstics </li></ul><ul><li>Electricista de construcció </li></ul><ul><li>Electricista de manteniment </li></ul><ul><li>Instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes domòtics </li></ul><ul><li>Muntador/a d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica </li></ul>
 5. 5.   Electromecànica de vehicles <ul><li>Durada: </li></ul><ul><li>2.000 hores - 2 cursos acadèmics </li></ul><ul><li>1.590 hores en el centre educatiu </li></ul><ul><li>410 hores en el centre de treball (pràctiques) </li></ul>
 6. 6. Què estudiaràs? <ul><li>Motors (130 hores) </li></ul><ul><li>Sistemes auxiliars del motor (210 hores) </li></ul><ul><li>Circuits de fluids, suspensió i direcció (180 hores) </li></ul><ul><li>Sistemes de transmissió i frenada (120 hores) </li></ul><ul><li>Circuits electrotècnics bàsics, sistemes de càrrega i engegada del vehicle (180 hores) </li></ul><ul><li>Circuits elèctrics auxiliars del vehicle (110 hores) </li></ul><ul><li>Sistemes de seguretat i confort (120 hores) </li></ul><ul><li>Administració, gestió i comercialització en la petita empresa (60 hores) </li></ul><ul><li>Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles (110 hores) </li></ul><ul><li>Seguretat en el manteniment de vehicles (60 hores) </li></ul><ul><li>Formació i orientació laboral (60 hores) </li></ul><ul><li>Formació en centres de treball (410 hores) </li></ul><ul><li>Síntesi (80 hores) </li></ul>
 7. 7. De què treballaràs? <ul><li>Mecànic/a d'automòbils i altres tipus de vehicles. Electricista d'automòbils i altres tipus de vehicles. Instal·lador/a d'accessoris. </li></ul>
 8. 8. Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.   <ul><li>Durada: </li></ul><ul><li>2.000 hores - 2 cursos acadèmics </li></ul><ul><li>1.650 hores en el centre educatiu </li></ul><ul><li>350 hores en el centre de treball (pràctiques). </li></ul>
 9. 9. Què estudiaràs? <ul><li>Muntatge i manteniment mecànic (190 hores) </li></ul><ul><li>Muntatge i manteniment elèctric (160 hores) </li></ul><ul><li>Conducció i manteniment de línies automatitzades (120 hores) </li></ul><ul><li>Qualitat en el muntatge i procés (60 hores) </li></ul><ul><li>Administració, gestió i comercialització en la petita empresa (60 hores) </li></ul><ul><li>Representació gràfica i verificació d'elements mecànics (90 hores) </li></ul><ul><li>Tècniques de mecanització i unió (180 hores) </li></ul><ul><li>Electrotècnia (180 hores) </li></ul><ul><li>Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics (180 hores) </li></ul><ul><li>Seguretat en el muntatge i manteniment d'equips i instal·lacions (60 hores) </li></ul><ul><li>Relacions en l'equip de treball (60 hores) </li></ul><ul><li>Formació i orientació laboral (60 hores) </li></ul><ul><li>Formació en centres de treball (350 hores) </li></ul><ul><li>Síntesi ( 60 hores). </li></ul>
 10. 10. De què treballaràs? <ul><li>Mecànic/a de manteniment. Electricista. Electromecànic/a de manteniment. Muntador/a industrial. Conductor/a i mantenidor/a de línia automatitzada . </li></ul>

×