Generieke Trends

1,493 views

Published on

Presentatie door Mark Suykens (VVSG)

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Generieke Trends

 1. 1. * GENERIEKE MAATSCHAPPELIJKE TRENDS * BESTUURLIJKE TRENDS Mark Suykens Directeur VVSG vzw
 2. 2. GENERIEKE MAATSCHAPPELIJKE TRENDS <ul><li>Toenemende individualisering </li></ul><ul><li>Toenemende diversiteit in de samenleving </li></ul><ul><li>Groeiende sociaal-economische ongelijkheid (armoede) </li></ul><ul><li>Vergrijzing </li></ul><ul><li>Duurzaamheid en klimaatbeleid </li></ul><ul><li>Veranderende familiale verbanden </li></ul><ul><li>De burger wordt mondiger </li></ul><ul><li>Technologisering en digitalisering </li></ul>
 3. 3. Radicaal kiezen voor Millenniumdoelstellingen VN 2015 <ul><li>Geef armoede geen kans </li></ul><ul><li>Radicaal meewerken aan het realiseren van de acht Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties tegen 2015 </li></ul>
 4. 4. Radicale keuze voor meerealiseren van klimaatdoelstellingen Europese Comm issie <ul><li>Duurzame gemeente met sociaal beleid </li></ul><ul><li>Radicale keuze voor het meerealiseren van de klimaatdoelstellingen van de Europese Commissie </li></ul>
 5. 5. Radicale keuze voor ondersteuning van diversiteit <ul><li>In zoveel mogelijk beleidssectoren </li></ul><ul><li>Radicale keuze om de diversiteit in de Vlaamse lokale samenleving als een positief gegeven te ondersteunen </li></ul>
 6. 6. BESTUURLIJKE TRENDS Macroniveau Mesoniveau Microniveau
 7. 7. Macro-schaal <ul><li>GLOKALISERING en DECENTRALISERING </li></ul><ul><li>LIBERALISERING en </li></ul><ul><li>NIEUW PUBLIEK MANAGEMENT </li></ul><ul><li>VAN BEVELSHUISHOUDING naar ONDERHANDELINGSHUISHOUDING </li></ul>
 8. 8. SCHAALVERSCHUIVINGEN GLOKALISERING <ul><li>↓ </li></ul><ul><li>MONDIALISERING LOKALISERING </li></ul><ul><li>↓ </li></ul><ul><li>DECENTRALISERING </li></ul><ul><li>LOKAAL MAATWERK BESTUURSKRACHT </li></ul><ul><li>KERNTAKENDEBAT 2 </li></ul>
 9. 9. LIBERALISERING <ul><li>VERMARKTING - VERKLANTING </li></ul><ul><li>TERUGTRED OVERHEID </li></ul><ul><li>KERNTAKENDEBAT 1 </li></ul><ul><li>DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG </li></ul><ul><li>MODERNISERING </li></ul><ul><li>NEW PUBLIC MANAGEMENT </li></ul>
 10. 10. VAN BEVELSHUISHOUDING NAAR ONDERHANDELINGSHUISHOUDING <ul><li>ROL POLITIEKE PARTIJEN </li></ul><ul><li>NETWERKEN </li></ul><ul><li>COMMUNICATIE </li></ul><ul><li>LEGITIMATIE - INTERACTIVITEIT </li></ul>
 11. 11. MESO-SCHAAL <ul><li>REGIONALISERING </li></ul><ul><li>VERDICHTING </li></ul><ul><li>DOMINANTIE POLITIEKE PARTIJEN </li></ul>
 12. 12. REGIONALISERING VERSUS FEDERALISERING <ul><li>ORGANIEKE REGELS </li></ul><ul><li>INHOUDELIJKE BELEIDSTERREINEN </li></ul><ul><li>DOMINANTIE VAN HET FEDERALE NIVEAU VERMINDERT </li></ul>
 13. 13. VERDICHTING <ul><li>DECENTRALISATIE VERSUS DECONCENTRATIE </li></ul><ul><li>VERTICALE RELATIES </li></ul><ul><li>NETWERKSTURING (REGIE) – HORIZONTAAL </li></ul><ul><li>LOKAAL BESTUREN </li></ul><ul><li>VAN GOVERNMENT NAAR GOVERNANCE </li></ul>
 14. 14. LEGITIMITEIT van de POLITIEKE PARTIJEN <ul><li>AFKALVING versus DOMINANTIE </li></ul><ul><li>PARTIJDEMOCRATIE </li></ul><ul><li>BESTUURLIJKE ARRANGEMENTEN </li></ul>
 15. 15. MICRO-SCHAAL <ul><li>MODERNISERING </li></ul><ul><li>PROFESSIONALISERING </li></ul><ul><li>VERMAATSCHAPPELIJKING </li></ul>
 16. 16. MODERN OVERHEIDSMANAGEMENT <ul><li>MANAGEMENTTEAM </li></ul><ul><li>DELEGATIE </li></ul><ul><li>BUDGETHOUDERS </li></ul><ul><li>INTERNE CONTROLE </li></ul><ul><li>STRATEGISCHE PLANNING </li></ul>
 17. 17. MODERN OVERHEIDSMANAGEMENT <ul><li>INTERNE/EXTERNE VERZELFSTANDIGING </li></ul><ul><li>SOEPELER PERSONEELSBELEID </li></ul><ul><li>EXTERNE AUDIT </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 18. 18. PROFESSIONALISERING <ul><li>PERSONEEL </li></ul><ul><li>Verdeskundiging </li></ul><ul><li>Bureaucratisering/Verkokering </li></ul><ul><li>Generalistische aansturing/ </li></ul><ul><li>projectmanagement </li></ul>
 19. 19. PROFESSIONALISERING <ul><li>POLITICI </li></ul><ul><li>Beroepspolitici </li></ul><ul><li>Schepenmodel versus Diensthoofdenmode l </li></ul>
 20. 20. PROFESSIONALISERING <ul><li>RELATIE AMBTENAREN-POLITICI </li></ul><ul><li>Primaat van de politiek </li></ul><ul><li>Responsabilisering ambtenaar </li></ul><ul><li>AFSPRAKENNOTA! </li></ul>
 21. 21. Artikel 2 Gemeentedecreet MISSIE GEMEENTE <ul><li>De gemeenten beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied </li></ul>
 22. 22. ARTIKEL 1 OCMW-WET MISSIE OCMW <ul><li>Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid </li></ul>
 23. 23. ARTIKEL 2 OCMW-DECREET <ul><li>De OCMW’s beogen om op het lokale niveau duurzaam bij te dragen tot het welzijn van de burgers, met behoud van de opdracht, vermeld in art. 1 en art. 57 van de OCMW-wet </li></ul>
 24. 24. GOED BELEID EN BEHOORLIJK BESTUUR <ul><li>WAT? - INHOUD - Producten </li></ul><ul><li>- Resultaten </li></ul><ul><li>HOE? – PROCES </li></ul><ul><li>Efficiënt/Effectief overheidsmanagement </li></ul><ul><li>Betrokkenheid bevolking </li></ul>
 25. 25. POSITIEVE TRENDS <ul><li>Investeren in kwaliteit dienstverlening </li></ul><ul><li>Samenwerking gemeente-OCMW </li></ul><ul><li>Intergemeentelijke samenwerking </li></ul><ul><li>Regisseursrol op lokaal/regionaal niveau </li></ul><ul><li>Investeren in de sociale humuslaag </li></ul><ul><li>Bestuursstijl: sterk politiek leiderschap </li></ul>
 26. 26. Radicaal investeren in dienstverlening  <ul><li>Aan burgers, organisaties en bedrijven </li></ul><ul><li>Radicaal investeren in de verbetering van de kwaliteit van de kernopdracht van lokale besturen, nl. dagelijkse dienstverlening aan burgers, organisaties en bedrijven </li></ul>
 27. 27. KERNTAAK LOKALE BESTUREN <ul><li>80% = DIENSTVERLENING </li></ul><ul><li>20% = BELEID VOEREN </li></ul>
 28. 28. LOGICA VAN DE KLANT <ul><li>VAN AANBOD NAAR VRAAG </li></ul><ul><li>KLANTGERICHTHEID = INHOUD </li></ul><ul><li>KLANTVRIENDELIJKHEID = VORM </li></ul>
 29. 29. VERANTWOORDELIJKHEID <ul><li>TOPMANAGEMENT </li></ul><ul><li>DIENSTHOOFDEN </li></ul><ul><li>PUBLIEKSAMBTENAREN </li></ul><ul><li>STUREN OP HOOFDLIJNEN DOOR POLITICI </li></ul>
 30. 30. TOEGANKELIJKHEID <ul><li>SCHAAL DIENSTVERLENING </li></ul><ul><li>FLEXIBELE OPENINGSUREN </li></ul><ul><li>BEWEGWIJZERING </li></ul><ul><li>PRODUCTENCATALOGUS </li></ul>
 31. 31. TOEGANKELIJKHEID <ul><li>CLUSTERING LOKETTEN </li></ul><ul><ul><li>thematisch </li></ul></ul><ul><ul><li>doelgroepen </li></ul></ul><ul><ul><li>levenscyclus </li></ul></ul><ul><li>E-LOKET </li></ul><ul><li>KLANTENBEGELEIDINGSSYSTEEM </li></ul>
 32. 32. WEGWERKEN BUREAUCRATISCHE BARRIERES <ul><li>MULTI-KANAAL </li></ul><ul><li>EENVOUDIG TAALGEBRUIK </li></ul><ul><li>VEREENVOUDIGEN FORMULIEREN </li></ul><ul><li>VEREENVOUDIGEN REGLEMENTEN </li></ul><ul><li>PROCESSEN IN KAART BRENGEN </li></ul><ul><li>COMPETENTIES PERSONEEL </li></ul><ul><li>TRAINING BALIEPERSONEEL </li></ul><ul><li>COMMUNICATIE </li></ul><ul><li>FRONTOFFICE – BACKOFFICE </li></ul><ul><li>KENNIS SYSTEEM </li></ul>
 33. 33. KWALITEITSVERBETERING <ul><li>INTEGRALE KWALITEITSZORG </li></ul><ul><li>KWALITEITSKRINGEN </li></ul><ul><li>ISO-NORMEN </li></ul><ul><li>EFQM-MODEL </li></ul><ul><li>INK-MODEL </li></ul><ul><li>BALANCE SCORECARD </li></ul><ul><li>CAF-MODEL </li></ul><ul><li>ENZ. </li></ul>
 34. 34. KLANTENMANAGEMENT <ul><li>EERSTELIJNSKLACHTEN/KLANTENMANAGE-MENT IN DE DIENSTEN (CF GEMEENTEDECREET) </li></ul><ul><li>TEVREDENHEIDSMETINGEN/GEBRUIKERS-PLATFORMS </li></ul><ul><li>TWEEDE LIJN: OMBUD </li></ul><ul><li>RECHTS- EN BELANGENBESCHERMING </li></ul><ul><li>BEGINSELEN BEHOORLIJK BESTUUR </li></ul>
 35. 35. GEMEENTE/OCMW TWEESPAN OF TWEESPALT <ul><li>Politieke, inhoudelijke, strategische samenwerking </li></ul><ul><li>Samenwerking qua ondersteuningsdiensten </li></ul><ul><li>Inhoudelijke sociale beleid </li></ul><ul><li>GEMEENTE: eindverantwoordelijkheid strategisch lokaal sociaal beleid </li></ul><ul><li>OCMW: </li></ul><ul><li>- verzelfstandigde gemeentelijke organisatie </li></ul><ul><li>- tactisch en operationeel eindverantwoordelijke voor een groot deel van het lokaal sociaal beleid </li></ul>
 36. 36. “ NIEUWE” LOKALE BESTUREN <ul><li>Staatshervormingen: ) </li></ul><ul><li>federale & regionale overheden ) </li></ul><ul><li>Europeanisering ) Idee van “samen- </li></ul><ul><li>Rol provincie ) werken” </li></ul><ul><li>Kerntakendebat ) -- > Multi-level- </li></ul><ul><li>Sociaal Huis ) governance </li></ul><ul><li>PPS ) </li></ul><ul><li>Intergemeentelijke samenwerking ) </li></ul><ul><li>Intra-gemeentelijke initiatieven ) </li></ul>
 37. 37. “ NIEUWE” LOKALE BESTUREN <ul><li>Evolutie taken & bevoegdheden </li></ul><ul><li>Gemeente staat niet langer op zichzelf maar is deel van een netwerk van organisaties en overheden </li></ul>
 38. 38. “ MULTI-LEVEL NETWERK” PROV VLA FED EU Private sector EVA OCMW GEM EVA GEM OCMW SOCIAAL HUIS GEMEENTE- VZW GEMEENTE- BEDRIJF POLITIEZONES IGS
 39. 39. REGIE EN COÖRDINATIE <ul><li>Informatie ) </li></ul><ul><li>Overleg ) beleidsondersteunend </li></ul><ul><li>Advies of melding ) </li></ul><ul><li>Structureel </li></ul><ul><ul><li>via bevoegdheid ) ) beleidsbepalend </li></ul></ul><ul><ul><li>via middelen ) </li></ul></ul>
 40. 40. STERKE BESTUURSSTIJL <ul><li>STERK POLITIEK LEIDERSCHAP </li></ul><ul><li>STERKE AMBTELIJKE ORGANISATIE </li></ul><ul><li>POLITIEK-AMBTELIJKE SAMENWERKING </li></ul><ul><li>PARTNERDEMOCRATIE </li></ul><ul><li>DEUGDELIJK BESTUUR </li></ul>
 41. 41. Radicale keuze voor politiek leiderschap <ul><li>Betrokken, bewogen, bestuurskrachtig, bescheiden </li></ul><ul><li>Radicale keuze voor sterk politiek leiderschap </li></ul>
 42. 42. Radicaal kiezen voor deugdelijk bestuur <ul><li>Macht correct gebruiken </li></ul><ul><li>Radicaal kiezen voor deugdelijk bestuur (good governance) </li></ul>
 43. 43. VERMAATSCHAPPELIJKING <ul><li>RELATIE LOKALE BESTUREN met de </li></ul><ul><li>LOKALE SAMENLEVING </li></ul><ul><li>INSPRAAKINSTRUMENTEN </li></ul><ul><li>INTERACTIEF BESTUUR </li></ul><ul><li>(CO-PRODUCTIE) </li></ul><ul><li>OPEN PROCESSEN </li></ul><ul><li>REGIE </li></ul><ul><li>COMMUNITY GOVERNANCE </li></ul>
 44. 44. Artikel 3 Gemeentedecreet <ul><li>De gemeenten verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van de gemeentelijke bevoegdheden </li></ul><ul><li>Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur </li></ul>
 45. 45. Waardering en versterking van zelforganisatie <ul><li>Autonomie van het individu, de kracht van het middenveld en het vrijwilligerswerk </li></ul><ul><li>De nieuwe uitdaging voor het lokale bestuur is ook: meer waardering opbrengen voor de autonomie van het individu, voor de kracht van het vrijwilligerswerk en het maatschappelijk middenveld. Het lokale bestuur maakt het mee mogelijk dat mensen en organisaties zich makkelijker en met meer enthousiasme inzetten voor hun lokale samenleving </li></ul>

×