Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK  Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku Włocławek 2007 - 2009
 
PROJEKTY - Lista podstawowa  Nazwa projektu Koszt całkowity w PLN EFRR Budżet Miasta I nne środki Okres realizacji projek...
Rewitalizacja Zielonego Rynku Koszt całkowity –  9 500 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 6 175 000 PLN Środki beneficjent...
Remont budynku Inspektoratu ZUS Koszt całkowity –  2 200 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 715 000 PLN Środki beneficjen...
Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Koszt całkowity –  4 000 0...
Monitoring Śródmieścia Koszt całkowity –  2 500 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 1 650 000 PLN Środki beneficjenta – 87...
Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów Koszt całkowity –  9 750 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 6 389 349 PLN Środki be...
REWITALIZACJA STAREGO MIASTA WE WŁOCŁAWKU ,,KU WIŚLE” Prezentację opracował: Referat ds. Rewitalizacji
Rewitalizacja ... to zespół działań w zakresie budownictwa, planowania przestrzennego i polityki społecznej na obszarach,...
<ul><li>Przebudowa, nowe zagospodarowanie placów publicznych: </li></ul><ul><li>Plac Kopernika, Plac przy ul. Bednarskiej,...
Rewitalizacja Starego Miasta ,,Ku Wiśle” - zakres
Plac Kopernika <ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>podniesienie wartości estetycznej otoczenia Muzeum D...
Plac Kopernika Plac Kopernika Koncepcja rozwiązań architektoniczno – urbanistycznych
Prace konserwatorskie kościoła p.w. Św. Witalisa Kościół p.w. Św. Witalisa - najstarszy zabytek architektoniczny Włocławk...
Widok współczesny – 2009r. Plac przy ul. Bednarskiej Żelbetowa estakada mostu im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego z wi...
Plac przy ul. Bednarskiej <ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>przebudowa i nowe zagospodarowanie; </li>...
<ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>przebudowa i nowe zagospodarowanie; </li></ul><ul><li>zwiększenie p...
Stary Rynek <ul><li>Planowane prace: </li></ul><ul><li>przebudowa południowa pierzei Starego Rynku z intencją przedłużenia...
Tereny niezagospodarowane Plac przy ul. Rybackiej Dawniej spichrz zbożowy sprzed 1848r., obecnie magazyn Muzeum Ziemi Kuja...
Plac przy ul. Rybackiej <ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>budowa nowej przestrzeni publicznej; </li><...
Modernizacja infrastruktury ulic <ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>odnowa przestrzeni publicznych; </...
<ul><li>Planowane prace: </li></ul><ul><li>Wymiana nawierzchni chodników i jezdni w ulicach: </li></ul><ul><li>Gdańska, Be...
Propozycja zabudowy - jako oferta dla prywatnych inwestorów, właścicieli nieruchomości
Propozycja zabudowy
PROJEKTY – lista rezerwowa  Nazwa projektu Koszt całkowity w PLN EFRR Budżet Miasta Inne środki  Okres realizacji pro...
Przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego Koszt całkowity –  13 500 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 8 775 000 PLN Środk...
Przebudowa budynków MZOZ w obszarze rewitalizowanym Koszt całkowity –  1 776 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 1 147 900 ...
Remont i adaptacja budynku przy ul. Cyganka 1/3 na potrzeby kulturalne i społeczne Koszt całkowity –  3 200 000 PLN Dofi...
Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza Koszt całkowity –  16 900 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 10 985 000 PLN Środki ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku

5,852 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta WłOcłAwek Do 2015 Roku

 1. 1. PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku Włocławek 2007 - 2009
 2. 3. PROJEKTY - Lista podstawowa Nazwa projektu Koszt całkowity w PLN EFRR Budżet Miasta I nne środki Okres realizacji projektu Rewitalizacja Zielonego Rynku 9 500 000 6 175 000 3 325 000 - 2009-2010 Rewitalizacja Starego Miasta „ Ku Wiśle &quot; 16 250 000 10 000 000 6 250 000 - 2009-2012 Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów 9 750 000 6 389 349 3 360 651 - 2009-2011 Remont budynku Inspektoratu ZUS 2 200 000 715 000 - 1 485 000 2009-2011 Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 4 000 000 2 600 000 1 400 000 - 2010-2011 Monitoring Śródmieścia 2 500 000 1 625 000 875 000 - 2010-2011 Ogółem 44 200 000 27 504 349 15 210 651 1 485 000
 3. 4. Rewitalizacja Zielonego Rynku Koszt całkowity – 9 500 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 6 175 000 PLN Środki beneficjenta – 3 325 000 PLN Termin realizacji: 2009 – 2010
 4. 5. Remont budynku Inspektoratu ZUS Koszt całkowity – 2 200 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 715 000 PLN Środki beneficjenta – 1 485 000 PLN Termin realizacji: 2009 – 2011
 5. 6. Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Koszt całkowity – 4 000 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 2 600 000 PLN Środki beneficjenta – 1 400 000 PLN Termin realizacji: 2010 – 2012
 6. 7. Monitoring Śródmieścia Koszt całkowity – 2 500 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 1 650 000 PLN Środki beneficjenta – 875 000 PLN Termin realizacji: 2010 – 2011
 7. 8. Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów Koszt całkowity – 9 750 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 6 389 349 PLN Środki beneficjenta – 3 360 651 PLN Termin realizacji: 2009 – 2011
 8. 9. REWITALIZACJA STAREGO MIASTA WE WŁOCŁAWKU ,,KU WIŚLE” Prezentację opracował: Referat ds. Rewitalizacji
 9. 10. Rewitalizacja ... to zespół działań w zakresie budownictwa, planowania przestrzennego i polityki społecznej na obszarach, które utraciły w dużym stopniu swoje pierwotne funkcje i przeznaczenie. Ich celem jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia z uwzględnieniem zachowania walorów historycznych.
 10. 11. <ul><li>Przebudowa, nowe zagospodarowanie placów publicznych: </li></ul><ul><li>Plac Kopernika, Plac przy ul. Bednarskiej, Stary Rynek, Plac przy ul. Rybackiej; </li></ul><ul><li>Generalny remont wszystkich ulic objętych projektem: </li></ul><ul><li>Zamcza, Szpichlerna, Tumska, Łęgska, Gdańska, Matebudy, Maślana , Browarna; </li></ul><ul><li>Remont konserwatorski: Kościoła p.w. Św. Witalisa, d. Dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia Muzeum Diecezjalnego przy Placu Kopernika oraz d. Rogatki Miejskiej; </li></ul><ul><li>Dla indywidualnych inwestorów opracowano możliwości uzupełnienia zabudowy pierzejowej ulic (zasady podziałów elewacji) </li></ul><ul><li>Uporządkowanie i wymiana zieleni, małej architektury, oświetlenia, iluminacji; </li></ul>Projekt ,,Ku Wiśle” – planowane inwestycje Projekt Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” jest projektem partnerskim, wynikającym m.in. z podpisanego w dniu 17 października 2007 r. porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Włocławek a Biskupem Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej w zakresie współpracy przy realizacji ww. projektu.
 11. 12. Rewitalizacja Starego Miasta ,,Ku Wiśle” - zakres
 12. 13. Plac Kopernika <ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>podniesienie wartości estetycznej otoczenia Muzeum Diecezjalnego, odpowiadającej funkcji obiektu; </li></ul><ul><li>wydobycie z &quot;uścisku&quot; ogrodzenia wolnostojącej dzwonnicy. </li></ul><ul><li>Planowane prace: </li></ul><ul><li>przesunięcie ogrodzenia zarówno od strony Placu Kopernika jak i w części wzdłuż ul. Tumskiej; </li></ul><ul><li>likwidacja trawników w chodniku wzdłuż Muzeum od strony Placu Kopernika; </li></ul><ul><li>uczynnienie dzwonnicy w poziomie chodnika całkowicie przejściowej, pozwoli to na swobodne </li></ul><ul><li>przemieszczanie się pieszych w tym rejonie placu; </li></ul><ul><li>poszerzenie wejścia i schodów terenowych oraz wymiana stalowego parkanu na ozdobne; </li></ul><ul><li>wyłożenie elementami kamiennymi z prostokątnym rysunkiem podziału, podkreślającym wejście do budynku, a tym samym oczekiwaną dostojność i uniwersalność funkcji. </li></ul>
 13. 14. Plac Kopernika Plac Kopernika Koncepcja rozwiązań architektoniczno – urbanistycznych
 14. 15. Prace konserwatorskie kościoła p.w. Św. Witalisa Kościół p.w. Św. Witalisa - najstarszy zabytek architektoniczny Włocławka, wpisany do rejestru zabytków pod nr 55/A z dn. 17.02.1981 r. , ufundowany w 1330 r. przez Biskupa Macieja z Gołańczy. Zbudowano go w stylu gotyckim z palonej cegły. Prezbiterium ma charakterystyczne odchylenie od osi symetrii w lewo, co ma przypominać pozycję umierającego na krzyżu Jezusa. Kościół posiadał strop drewniany i jedną czworoboczną wieżę, zakończoną niewielką kopułą.
 15. 16. Widok współczesny – 2009r. Plac przy ul. Bednarskiej Żelbetowa estakada mostu im. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego z widokiem na katedrę i dzwonnicę w 1938 roku
 16. 17. Plac przy ul. Bednarskiej <ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>przebudowa i nowe zagospodarowanie; </li></ul><ul><li>ożywienie ,,martwej” przestrzeni publicznej; </li></ul><ul><li>edukacja historyczna w przestrzeni publicznej; </li></ul><ul><li>zainicjowanie zmian ukierunkowanych na działalność gospodarczą. </li></ul><ul><li>Planowane prace: </li></ul><ul><li>budowa parkingu do obsługi instytucji publicznych i turystyki; </li></ul><ul><li>wymiana nawierzchni; </li></ul><ul><li>założenie zieleni, małej architektury; </li></ul><ul><li>aranżacja plastyczna w formie muru, ściany lub na konstrukcji metalowej z historycznymi treściami </li></ul><ul><li>nawiązującymi do początków miasta. </li></ul><ul><li>Realizacja zadań inwestycyjnych, tj. Stary Rynek wraz z ul. Maślaną, plac przy ul. Bednarskiej </li></ul><ul><li>zaplanowana została na lata 2009-2011, m.in. z uwagi na obchody 600-lecia konsekracji Katedry </li></ul><ul><li>p.w. Najświętszej Marii Panny w maju 2011 r. (konsekracja kościoła miała miejsce 13 maja </li></ul><ul><li>1411r. – wotum dziękczynne za wygraną bitwę pod Grunwaldem) oraz 600 rocznicy bitwy pod </li></ul><ul><li>Grunwaldem w lipcu 2010 r. Uroczystość ta zgromadzi gości z miasta, regionu, Diecezji, Polski </li></ul><ul><li>i Europy (Watykan). Dlatego zachodzi konieczność zrealizowania zadań rewitalizacyjnych tej </li></ul><ul><li>części miasta do czasu uroczystości konsekracyjnych. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>przebudowa i nowe zagospodarowanie; </li></ul><ul><li>zwiększenie powierzchni użytkowej; </li></ul><ul><li>edukacja historyczna. </li></ul>Stary Rynek
 18. 19. Stary Rynek <ul><li>Planowane prace: </li></ul><ul><li>przebudowa południowa pierzei Starego Rynku z intencją przedłużenia ciągu pieszego z ul. 3 Maja; </li></ul><ul><li>wymiana nawierzchni na granitową z wbudowanymi ,,znakami historycznymi”; </li></ul><ul><li>wymiana i założenie nowej zieleni wraz z małą architekturą; </li></ul><ul><li>założenie iluminacji w części placu. </li></ul>
 19. 20. Tereny niezagospodarowane Plac przy ul. Rybackiej Dawniej spichrz zbożowy sprzed 1848r., obecnie magazyn Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 20. 21. Plac przy ul. Rybackiej <ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>budowa nowej przestrzeni publicznej; </li></ul><ul><li>ożywienie ul. Szpichlernej, jako części szlaku ,,Kościoły i Muzea”; </li></ul><ul><li>możliwość organizowania otwartych prezentacji muzealnych, festynów, itp. </li></ul><ul><li>miasta”. </li></ul><ul><li>Planowane prace: </li></ul><ul><li>budowa placu wraz z podestem ekspozycyjno wystawienniczym; </li></ul><ul><li>założenie nawierzchni z małą architekturą i zielenią; </li></ul><ul><li>aranżacja plastyczna na ścianie budynków – kolejny znak ,,historii miasta”. </li></ul>
 21. 22. Modernizacja infrastruktury ulic <ul><li>Założeniem projektowym jest: </li></ul><ul><li>odnowa przestrzeni publicznych; </li></ul><ul><li>ożywienie gospodarcze tej części miasta; </li></ul><ul><li>nadanie impulsów do przebudowy struktury materialnej ze społeczną. </li></ul>
 22. 23. <ul><li>Planowane prace: </li></ul><ul><li>Wymiana nawierzchni chodników i jezdni w ulicach: </li></ul><ul><li>Gdańska, Bednarska, Matebuty, Wiślana, Zamcza, Tumska, Łęgska, Św. Jana, Szpichlerna, </li></ul><ul><li>Browarna, Rybacka – ok. 2,35 ha pow. przebudowanej o łącznej długości ok. 2,5 km; </li></ul><ul><li>budowa podjazdów dla niepełnosprawnych; </li></ul><ul><li>założenie iluminacji; </li></ul><ul><li>założenie zieleni i małej architektury. </li></ul>Modernizacja infrastruktury ulic
 23. 24. Propozycja zabudowy - jako oferta dla prywatnych inwestorów, właścicieli nieruchomości
 24. 25. Propozycja zabudowy
 25. 26. PROJEKTY – lista rezerwowa Nazwa projektu Koszt całkowity w PLN EFRR Budżet Miasta Inne środki Okres realizacji projektu Przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego 13 500 000 8 775 000 4 725 000 - 2010-2012 Przebudowa budynków MZOZ w obszarze rewitalizowanym 1 776 000 1 147 900 - 618 100 2009-2010 Remont i adaptacja budynku przy ul. Cyganka 1/3 n a potrzeby kulturalne i społeczne 3 200 000 2 080 000 1 120 000 - 2013-2015 Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza 16 900 000 10 985 000 5 915 000 - 2013-2015
 26. 27. Przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego Koszt całkowity – 13 500 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 8 775 000 PLN Środki beneficjenta – 4 725 000 PLN Termin realizacji: 2010 – 2012
 27. 28. Przebudowa budynków MZOZ w obszarze rewitalizowanym Koszt całkowity – 1 776 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 1 147 900 PLN Środki beneficjenta – 618 000 PLN Termin realizacji: 2009 – 2010 Budynek przy ulicy Mickiewicza Budynek przy ulicy Kilińskiego
 28. 29. Remont i adaptacja budynku przy ul. Cyganka 1/3 na potrzeby kulturalne i społeczne Koszt całkowity – 3 200 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 2 080 000 PLN Środki beneficjenta – 1 120 000 PLN Termin realizacji: 2013 – 2015
 29. 30. Rewaloryzacja Parku im. H. Sienkiewicza Koszt całkowity – 16 900 000 PLN Dofinansowanie z EFRR – 10 985 000 PLN Środki beneficjenta – 5 915 000 PLN Termin realizacji: 2013 – 2015

×