Copia de tema 3 xarxes d’ordinador

235 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Copia de tema 3 xarxes d’ordinador

  1. 1. TEMA 3- XARXES D’ORDINADOR Definim com una xarxa d’informatica com el conjunt d’ordinadors i dispositius electronics connectats entre sí amb la finalitat de compartir recursos e informació
  2. 2. - ELEMENTS <ul><li>Equips informàtics (ordinadors) </li></ul><ul><li>Mitjans d’interconnexió (cable, modem, router, tarjeta de xarxa) </li></ul><ul><li>Programes i protocolos de comuncicació. </li></ul>
  3. 3. - TIPUS DE XARXES <ul><li>Es clasifiquen depenent de: </li></ul><ul><li>TAMANY – ABAST – COBERTURA </li></ul><ul><li>PAN – (Personal Area Network). Interconecta els usuaris amb distancies de pocs metros. Ex: Bluetooth, infrarrojos... </li></ul><ul><li>LAN – (Local Area Network). Interconecta dispositius en el entorn d’un edifici o amb un abast reduit. Ex: Red institut. 2KM </li></ul><ul><li>MAN – (Metropolitan Area Network) Interconecta dispositius de un municipi o d’una ciutat. Ex: Xarxa UPU (universitat politecnica de Valencia) </li></ul><ul><li>WAN – (Wide Area Network) Interconecta dispositius a llargues distancies. </li></ul>
  4. 4. - MIG FISIC <ul><li>Xarxes cablejades. </li></ul><ul><li>Xarxe sense fil (Wifi Bluetooth...) </li></ul><ul><li>Xarxes mixtes (estan mesclades) </li></ul>
  5. 5. - TOPOLOGIA <ul><li>BUS – Es la mes senzilla. Es diu també lineal. Si falla el cable es queden molts ordinadors sense connexio </li></ul><ul><li>ESTRELA – Tots els ordinadors estàn conectats en un punt o concentrador HUB. La ventatga es que cada nuc o ordinador funciona independenment. Communtador Switch. Si en lloc d’un HUB els conectem a un Switch cadascun té la mateixa velocitat. No comparteixen la velocitat de la xarxa. </li></ul><ul><li>ANELL – Tots els ordinadors es conecten formant un anell, la ventatga es que té camí alternatiu. </li></ul><ul><li>ARBRE – Es conecten en topología geràrgica, es una combinació de xarxes en estrela en la que cada Switch es conecta a un servidor o a un Switch principal. </li></ul><ul><li>MALLA – Cada nuc o ordinador està conectat a tota la resta. Es una red més segura però requereix més cablejat. </li></ul>
  6. 7. - DISPOSITIUS FÍSICS <ul><li>TARGETES DE XARXA </li></ul><ul><li>PCI -> local/ wifi </li></ul><ul><li>USB -> wifi/ GPRS – mobil </li></ul><ul><li>LAN -> Tolcen ring </li></ul><ul><li>Ethernet -> 10 Mbit, 100 MB, 1 GBIT, 100 Gbit. </li></ul>
  7. 8. TIPUS DE CONNEXIÓ D’INTERNET <ul><li>TELEFONICA – Modem (no funciona el telefon) </li></ul><ul><li>- 64 kbit/seg. </li></ul><ul><li>RDSI/ISDN – Empreses </li></ul><ul><li>- 2 canals 128/64 kbits </li></ul><ul><li>- Modem RDSI </li></ul><ul><li>- Casa </li></ul><ul><li>ADSL – 256 Kbit (al principio) / 512/1M/ 2M. </li></ul><ul><li>- Es necesaro mas cartuchos que s’anomenen Microfiltro. VEU+DADES </li></ul><ul><li>COAXIAL (ONO) – Modem – router </li></ul><ul><li>-vel> ADSL </li></ul><ul><li>- dades </li></ul><ul><li>- veu </li></ul><ul><li>- TV </li></ul><ul><li>MOBIL – GPRS </li></ul><ul><li>- Modem USB </li></ul>

×