Kepimpinan Transformasi

38,876 views

Published on

47 Comments
68 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
38,876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
731
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
47
Likes
68
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kepimpinan Transformasi

 1. 1. KEPIMPINAN TRANSFORMASI DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN
 2. 2. KEPIMPINAN DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN <ul><li>DEFINISI KEPIMPINAN </li></ul><ul><li>TEORI KEPIMPINAN </li></ul><ul><li>TEORI KEPIMPINAN TRANSFORMASI </li></ul><ul><li>CIRI-CIRI KEPIMPINAN BERKESAN </li></ul>
 3. 3. M E N G A P A ? <ul><li>jatuh bangun sesebuah organisasi </li></ul><ul><li>keberkesanan dan kecekapan organisasi </li></ul><ul><li>prestasi kerja orang bawahan </li></ul><ul><li>kepuasan kerja orang bawahan </li></ul>K A I T A A D N A D E N G A N
 4. 4. <ul><li>Rosen Bach & Taylor 1993 </li></ul><ul><li>Kepimpinan ialah satu proses yang berkaitan dengan mendapatkan individu untuk bekerjasama supaya dapat menjayakan sesuatu yang mungkin tidak berlaku tanpa pengaruhnya </li></ul>Definisi Kepimpinan
 5. 5. D Brin, 1993 <ul><li>Kepimpinan ialah keupayaan untuk membangkitkan keyakinan dan sokongan di kalangan individu yang diperlukan untuk mencapai matlamat. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Cook, Hunsaker, Coffey 1997 </li></ul><ul><li>Kepimpinan ialah keupayaan untuk membangkitkan keyakinan dan sokongan di kalangan individu yang diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Lussier, 2002 </li></ul><ul><li>Kepimpinan adalah proses pengaruh mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai objektif organisasi melalui perubahan-perubahan yang mereka lakukan </li></ul>
 8. 8. Kesimpulan Definisi Kepimpinan <ul><li>Kepimpinan adalah satu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain supaya mengikutinya untuk melaksanakan tugas-tugas dengan rela demi mencapai matlamat organisasi </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Pemimpin </li></ul><ul><li>Menggunakan Pengaruh </li></ul><ul><li>Pengikut </li></ul><ul><li>Membuat Perubahan </li></ul><ul><li>Untuk Organisasi </li></ul>
 10. 10. TEORI KEPIMPINAN <ul><li>TEORI GREATMEN </li></ul><ul><li> TEORI SIFAT (TRAIT ) </li></ul><ul><li>TEORI BEHAVIORIST </li></ul><ul><li> TEORI TRANSFORMASI </li></ul><ul><li>TEORI KONTEGENSI </li></ul><ul><li> TEORI KARISMATIK </li></ul><ul><li> TEORI SITUASIONAL </li></ul>
 11. 11. KEPIMPINAN TRANSFORMASI
 12. 12. ISHAK SHIN (2002) <ul><li>Kepimpinan Transformasi merupakan </li></ul><ul><li>gaya kepimpinan yang digemari oleh </li></ul><ul><li>Guru Besar dan Pengetua serta pegawai- </li></ul><ul><li>Pegawai di pejabat-pejabat Pendidikan </li></ul><ul><li>Daerah. </li></ul>
 13. 13. J.M Burns, 1978 <ul><li>Pemimpin yang mengamalkan kepimpinan transformasi berjaya mengubah sikap orang yang dipimpin, iaitu dari sikap mementingkan diri sendiri kepada sikap bekerjasama </li></ul>SEBAB-SEBABNYA
 14. 14. SEBAB-SEBABNYA <ul><li>LAITHWOOD, 1992 </li></ul><ul><li>KEPIMPINAN TRANSFORMASI LEBIH BERTEPATAN DENGAN PERANAN PENGETUA SEBAGAI PEMIMPIN, IAITU MEMBUAT PERUBAHAN KEPADA ORGANISASI DAN DALAM MASA YANG SAMA MENGUBAH SIKAP, CARA BERFIKIR DAN TINGKAH LAKU GURU-GURU </li></ul>
 15. 15. Faktor Terciptanya Pemimpin Transformasi <ul><li>Berkarisma </li></ul><ul><li>Prihatin </li></ul><ul><li> Bersifat Intelektual </li></ul>
 16. 16. Apa Dia Teori Transformasi ? <ul><li>PENGASAS </li></ul><ul><li>Teori ini diasaskan oleh J.M Burn (1978) dalam bukunya “Leadership” </li></ul><ul><li>Ia gabungan antara Teori Trait (Sifat) dan Teori Behaviorist (Tingkah laku) </li></ul>
 17. 17. Andaian Teori Transformasi <ul><li>Kepimpinan sebagai satu proses yang dinamik apabila para pengikut rela menerima pengaruh pemimpin. </li></ul><ul><li>Penerimaan bergantung kepada proses pertukaran - pemimpin memberi serta memperolehi sesuatu sebagai balasan. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Tanggapan pengikut terhadap tindakan dan aspirasi pemimpin adalah inti pati yang penting dalam teori ini. </li></ul><ul><li>Pemimpin berinteraksi dengan pengikut dalam keadaan yang terjamin. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Sumber kuasa yang dimiliki oleh pemimpin diperolehi sama ada daripada pihak atasan atau daripada semangat kesetiaan yang ditunjukkan oleh pengikut. </li></ul>
 20. 20. UNSUR UTAMA TEORI TRANSFORMASI <ul><li>Pengikut menaruh harapan yang tinggi terhadap pemimpin dan menghargai sumbangan pemimpin kepada mereka. </li></ul><ul><li>Kumpulan berfungsi sebagai satu sistem dan memperolehi input dari setiap kumpulan masing-masing dan merekalah yang mengeluarkan output yang diharapkan. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Saling menyokong ke tahap motivasi/morality yang lebih tinggi. </li></ul><ul><li>Pengupayaan kuasa kepada pihak yang lain untuk mencapai wawasan. </li></ul><ul><li>Memupuk individu lain supaya membaiki dan meningkatkan diri. </li></ul>ciri - ciri
 22. 22. <ul><li>Memupuk orang bawahan supaya lebih baik moral, nilai dan kemanusiaan. </li></ul><ul><li>Melakukan prestasi yang melebihi jangkaan asas. </li></ul><ul><li>Menggunakan kuasa dalam mewujudkan kepercayaan supaya melakukan perkara luar biasa. </li></ul>ciri - ciri
 23. 23. <ul><li>Berupaya melibatkan individu dalam tindakan. </li></ul><ul><li>Mengubah pemimpin kepada agen perubahan. </li></ul><ul><li>Berani dan boleh menangani tentangan-tentangan dan kerumitan, mengambil pendirian dan menghadapi risiko dan kenyataan. </li></ul>ciri - ciri
 24. 24. <ul><li>Belajar sepanjang hayat – menilai kesalahan-kesalahan sendiri dan orang lain sebagai peluang pembelajaran. </li></ul><ul><li>Mempunyai asas pegangan nilai yang kuat. </li></ul>ciri - ciri
 25. 25. <ul><li>Meningkatkan kecekapan kerja berpasukan. </li></ul><ul><li>Meningkatkan identiti pasukan. </li></ul><ul><li>Meningkat kepercayaan dan semangat kekitaan. </li></ul><ul><li>Menjana perubahan. </li></ul><ul><li>Pengikut peka kepada matlamat organisasi </li></ul>Kesan Kepimpinan Transformasi
 26. 26. Kelemahan Teori Transformasi <ul><li>“ Practitioners” selalunya terlepas pandang terhadap prinsip-prinsip moral dalam mencapai matlamat organisasi. </li></ul><ul><li>Organisasi menjadi terlalu bergantung kepada pemimpin. </li></ul>
 27. 27. RUMUSAN TEORI TRANSFORMASI <ul><li>Konsep utama Teori Transformasi ialah “Perubahan” peranan kepimpinan adalah memberi arah tuju dan melaksana perubahan bagi memastikan organisasi sentiasa cekap dan berupaya menangani sebarang ketidak tentuan. </li></ul>
 28. 28. RUMUSAN TEORI TRANSFORMASI <ul><li>Teras kepada teori ini adalah nilai etika yang ada pada seseorang pemimpin. Oleh kerana kesan pemimpin transformasi amat besar kepada organisasi, tanpa nilai ini pemimpin mungkin menyelewengkan keperluan untuk mencapai matlamat organisasi ke arah mencapai matlamat diri pemimpin itu sendiri. </li></ul>
 29. 29. CIRI-CIRI KEPIMPINAN BERKESAN
 30. 30. CIRI-CIRI KEPIMPINAN BERKESAN <ul><li> Konsep Kepimpinan </li></ul><ul><li>Setiap pemimpin mesti ada pengikut. </li></ul><ul><li>Setiap pemimpin mestilah boleh mempengaruhi dan memotivasi orang lain. </li></ul>
 31. 31. CIRI-CIRI KEPIMPINAN BERKESAN <ul><li>Konsep Kepimpinan </li></ul><ul><li>Kepimpinan berkesan ialah kepimpinan yang boleh membuat perubahan kepada organisasi dan ke atas sikap dan tingkah laku orang bawahan. </li></ul>
 32. 32. F u n g s i n y a <ul><li>Membina Wawasan (Vision) </li></ul><ul><li>Perancangan (Planning) </li></ul><ul><li>Mendaya usaha (Initiate) </li></ul><ul><li>Mengawal (Controlling) </li></ul><ul><li>Menyokong (Supporting) </li></ul><ul><li>Memberitahu (Inform) </li></ul><ul><li>Memotivasikan orang bawahan </li></ul><ul><li>Membimbing </li></ul><ul><li>Membina pasukan </li></ul><ul><li>Mengukur dan menilai </li></ul><ul><li>Menjadi model </li></ul><ul><li>Mengupayakan orang bawahan </li></ul>
 33. 33. Peranan Pemimpin Berkesan <ul><li>Pemikir </li></ul><ul><li>Perancang </li></ul><ul><li>Pengurus </li></ul><ul><li>Penggerak Perubahan </li></ul><ul><li>Pendidik </li></ul><ul><li>Jurulatih </li></ul><ul><li>Pembimbing </li></ul><ul><li>Penasihat </li></ul><ul><li>Pendakwah </li></ul><ul><li>Pendorong </li></ul>
 34. 34. SIFAT-SIFAT PEMIMPIN BERKESAN <ul><li>Cerdas </li></ul><ul><li>Bijaksana </li></ul><ul><li>Kuat Ingatan </li></ul><ul><li>Fasih </li></ul><ul><li>Bermotivasi Tinggi </li></ul><ul><li>Bertanggungjawab </li></ul><ul><li>Berkeyakinan Tinggi </li></ul><ul><li>Tegas </li></ul>
 35. 35. SIFAT-SIFAT PEMIMPIN BERKESAN <ul><li>Tenang </li></ul><ul><li>Berdiplomasi </li></ul><ul><li>Berfikiran strategik </li></ul><ul><li>Merendah diri </li></ul><ul><li>Karismatik </li></ul>
 36. 36. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PEMIMPIN <ul><li>1. Kemahiran Konseptual : </li></ul><ul><li>Kemahiran menganalisis, berfikir secara logik, kreatif dalam pengeluaran idea dan penyelesaian masalah. </li></ul>
 37. 37. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PEMIMPIN <ul><li>2. Kemahiran Teknikal : </li></ul><ul><li>Kemahiran berkaitan dengan kaedah-kaedah, prosedur dan teknik-teknik untuk menjalankan aktiviti khusus serta kebolehan menggunakan peralatan yang digunakan dalam menjalankan aktiviti tersebut. </li></ul>
 38. 38. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN PEMIMPIN <ul><li>3. Kemahiran Hubungan Kemanusian </li></ul><ul><li>Kemahiran berhubung dengan orang lain serta boleh memahami perasaan dan sikap orang lain. Terkandung dalam kemahiran ini ialah kemahiran berkomunikasi dengan jelas dan berkesan. </li></ul>
 39. 39. Kemahiran Yang Perlu Dikuasai Oleh Pemimpin <ul><li>Berkomunikasi </li></ul><ul><li>Membina pasukan </li></ul><ul><li>Membimbing </li></ul><ul><li>Mengupayakan orang bawahan (empowerment) </li></ul><ul><li>Merancang </li></ul><ul><li>Menyelesai masalah </li></ul>
 40. 40. Kemahiran Yang Perlu Dikuasai Oleh Pemimpin <ul><li>Menyelesaikan konflik/perbezaan </li></ul><ul><li> pendapat </li></ul><ul><li>Memotivasi orang bawahan </li></ul><ul><li>Memimpin perubahan </li></ul><ul><li>Mendidik </li></ul><ul><li>Melatih </li></ul><ul><li>Memberi nasihat </li></ul>
 41. 41. Kemahiran Yang Perlu Dikuasai Oleh Pemimpin <ul><li>Mengelola </li></ul><ul><li>Mengkoordinasi </li></ul><ul><li>Menyedia belanjawan </li></ul><ul><li>Mengemblengkan staf </li></ul><ul><li>Membina wawasan </li></ul><ul><li>Mengawal </li></ul><ul><li>Mengukur dan menilai </li></ul>
 42. 42. RUMUSAN <ul><li>Untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar boleh mempengaruhi orang bawahan supaya menjadi pengikut setia bukanlah suatu perkara yang mudah. Untuk itu seseorang pemimpin hendaklah menguasai kemahiran-kemahiran tertentu, mengamalkan tingkah laku yang sesuai dengan memadankannya dengan keadaan-keadaan tertentu. </li></ul>
 43. 43. Sekian Terima Kasih Wassalam

×