Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Powwer Point Aurkezpena Inklusioa

4,878 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Powwer Point Aurkezpena Inklusioa

 1. 2. <ul><li>ZER DA ? </li></ul><ul><li>EREDU INKLUSIBOA </li></ul><ul><li>Ikasle guztiek pertsonalki eta sozialki sustatzen eta garatzen dira. Denak dira gauza ikasteko eta denek ikasi behar dute, bakoitzaren ahalmenaren arabera. </li></ul><ul><li>ESKOLA INKLUSIBOA </li></ul><ul><li>Hezkuntza integrala eskaintzen da, hau da, eduki akademikoak + garapen pertsonal eta soziala (baloreak). </li></ul>
 2. 3. <ul><li>AZALPENA </li></ul><ul><li>Oinarritzat KALITATEZKO HEZKUNTZA, IKASLE DENENTZAT du eta dibertsitateari erantzuten dio komunitatea osatzen duten guztiak baloratuz. </li></ul><ul><li>Berdintasun-ezberedintasunetan oinarritzen den hezkuntza eskatzen eta bultzatzen du. </li></ul><ul><li>Kurrikuluma, ikasleen beharrizanei erantzuteko tresna gisa ulertzen da. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>EZAUGARRIAK </li></ul><ul><ul><li>Ikasle guztien beharrizanak bete. (Nahiz eta bakoitzaren ezaugarri pertsonal, psikologiko... ezberdinak izan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Helburua: eskolak bere ikasleak dibertsitatean eta diskriminaziotik at hezi ahal izateko oinarria jartzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Edozein ikaslek izan ditzakeen arazoei, irtenbidea bilatu behar zaie. Ondorioz ikastetxeak prest egon behar dira, ikasle GUZTIAK hartzeko. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lan egiteko modurik egokiena TALDE LANA, ELKARLANA . </li></ul></ul><ul><ul><li>Azken finean, INKLUSIOA GIZA ESKUBIDEA da. </li></ul></ul><ul><ul><li>BOOTH-ek dioen bezala, inklusioa komunitatea eta partehartzea da. </li></ul></ul>
 4. 5. <ul><li>HELBURUAK </li></ul><ul><li>Eskola eraginkorra lortzea: ikasle bakoitzarentzat hezkuntza esanguratsua eskaintzea. </li></ul><ul><li>Kalitatezko hezkuntza guztientzat. </li></ul><ul><li>Ikasle bakoitzarengan independentzia, errespetua eta erantzukizuna garatzea. </li></ul><ul><li>Ume guztiei garatzeko aukera ematea. </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Ume bakoitzaren ezaugarriei erantzungo dien hezkuntza sistema diseinatzea. </li></ul><ul><li>H.P.B. dituen umeak ohiko eskoletara joatea, gela arruntean egotea. </li></ul><ul><li>Eskola inklusiboa diskriminazioarekin amaitzeko tresna bezala. </li></ul><ul><li>Izateko, bizitzeko eta bizikide izateko trebeziak eskuratzea. </li></ul>
 6. 7. <ul><li>PRINTZIPIOAK </li></ul>PRINTZIPIOAK DIBERTSITATEA BARNE HARTZEN DUTEN IKASGELAK CURRICULUM ZABALA IKASKUNTZA ETA IRAKASKUNTZA INTERAKTIBOA IRAKASLEENTZAKO LAGUNTZA GURASOEN PARTEHARTZEA
 7. 8. DIBERTSITATEA BARNE HARTZEN DUTEN IKASGELAK <ul><li>JARRERAK </li></ul><ul><li>Dibertsitatea ezagutu, onartu eta goraipatu egiten da. </li></ul><ul><li>Ezberdintasunak onartzen dira. </li></ul><ul><li>Irakasleak jarrera positiboa eta ereduzkoa, ezberdintasunak errespetatu. </li></ul><ul><li>ONDORIOAK </li></ul><ul><li>Sozializazioa nabarmendu gelan </li></ul><ul><li>Ikasleen gozamena lortu, eskolan denak berdinak eta ezberdinak. </li></ul>
 8. 9. CURRICULUM ZABALA <ul><li>Curriculum multimailakoa (multinivelado) eskainiko da. </li></ul><ul><li>Testu liburuetan oinarritutako hezkuntza baztertu. </li></ul><ul><li>Hezkuntza kooperatiboa sustatu. </li></ul><ul><li>E rraztu, hezkuntza beharrizan anitzak dituzten ikasleen barne hartzea. </li></ul>
 9. 10. IKASKUNTZA ETA IRAKASKUNTZA INTERAKTIBOA <ul><li>Irakasleak prestakuntza jarraia izango dute. </li></ul><ul><li>Irakasleak era interaktiboan irakatsi. </li></ul><ul><li>Curriculumeko aldaketak, pedagogia aldaketa suposatzen du. </li></ul><ul><li>Ikasleek elkar lan egin eta ezagutza elkartrukatu. </li></ul><ul><li>Irakasleek ikaskuntza erraztuko dute. </li></ul>
 10. 11. IRAKASLEENTZAKO LAGUNTZA <ul><li>Talde irakaskuntza goraipatu. </li></ul><ul><li>Irakasleak laguntza jarraia jasoko du gainontzeko ikas taldetik. </li></ul><ul><li>Irakas taldeak esperientzia, gaitasunak eta ezagutzak konpartitu. </li></ul>
 11. 12. GURASOEN PARTEHARTZEA <ul><li>Gurasoen partehartzea sustatu , bai eskolan bai eskolaz kanpo. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>EGIN BEHARREKO ALDAKETAK </li></ul><ul><li>SOZIALA </li></ul><ul><li>LAN EGITEKO MODUA </li></ul><ul><li>FISIKOA </li></ul>
 13. 14. <ul><li>SOZIALA </li></ul><ul><ul><li>Ikasgela egokitu, beharrezko diren baliabidez hornitu. </li></ul></ul><ul><li>FISIKOA </li></ul><ul><ul><li>Irakasleen arteko koordinazioa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Faktore sozial desberdinekin hezkuntza zama konpartitu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikastetxearen kulturaren aldaketa. </li></ul></ul><ul><li>LAN EGITEKO MODUA </li></ul><ul><ul><li>Curriculum-Oinarri komunak ezartzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakasleen ezagutza garatzea eta irakasteko gaitasunak irakastea </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikasgelen eta zentroaren funtzionamenduan malgutasuna lehenestea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sostengu-sare naturalak sustatzea </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakaskuntza pertsonalizatzea </li></ul></ul>
 14. 15. <ul><li>ARRAZOIAK </li></ul><ul><li>Inklusioa kontzeptuaren arabera ikasle guztiek behar dute hezkuntzan eta gizartean barneratuta egotea, eta ez bakarrik eskola arruntean. </li></ul><ul><li>Integrazio kontzeptua baztertzen hasi da; izan ere, honen helburua eskolan integratzea baita. </li></ul><ul><li>Inklusioaren oinarrizko helburua berriz, pertsona guztiak eskola arruntean egotea da era fisiko, sozial eta hezigarri baten. </li></ul><ul><li>Eskola inklusiboetan sistema berri bat eraikitzen da non, ikasle bakoitzaren beharrizanei aurre egiteko egitura berria eraikitzen den. </li></ul><ul><li>Azkenik, aldatu egiten da H.P.B dituzten ikasleei bakarrik laguntza ematearen ideia. Izan ere, hezkuntza egoera berri honetan laguntza ematen zaie eskolako kide bakoitzaren beharrizanei. </li></ul>

×