Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller caceres del tresor i webquest

1,219 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taller caceres del tresor i webquest

 1. 1. Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008 TALLER DE CACERES I WEBQUEST Maria del Mar Lluelles Perera www.xtec.cat/~mlluelle [email_address]
 2. 2. <ul><ul><li>Són una estratègia pedagògica per a l’atenció a la diversitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Permeten un aprenentatge més àgil i pràctic </li></ul></ul><ul><ul><li>Aconsegueixen reforçar competències bàsiques transversals </li></ul></ul><ul><ul><li>Possibiliten la integració de les TAC dins el currículum </li></ul></ul><ul><ul><li>Faciliten a l’alumnat els millors recursos d'internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Resulten atractives, properes i força motivadores </li></ul></ul><ul><ul><li>Potencien la responsabilitat i l’autonomia personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Respecten els diferents ritmes d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Potencien l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Són un recurs fàcil de trobar i amb moltes possibilitats didàctiques </li></ul></ul>AVANTATGES D’AQUESTS RECURSOS EDUCATIUS Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008
 3. 3. CACERES DEL TRESOR <ul><li>Concepte </li></ul><ul><li>Descobreix les caceres del tresor </li></ul><ul><li>Portal de la Comunitat Catalana </li></ul><ul><li>Novetats </li></ul><ul><li>Classificació </li></ul><ul><li>Generador </li></ul><ul><li>Plantilla </li></ul><ul><li>Nova plantilla accessible </li></ul><ul><ul><li>Cacera: Crea el teu bloc </li></ul></ul><ul><li>Experiència: Les Caceres al bloc </li></ul><ul><li>Exemples de caceres del tresor: </li></ul><ul><ul><li>Educació infantil: Tres en ratlla Núria Coma </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació primària: El mosquit tigre S. Capella </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació secundària: El sistema nerviós P.Prats </li></ul></ul><ul><ul><li>Batxillerat: Els tsunamis de cada dia J. LL. Fierro </li></ul></ul><ul><ul><li>Cicles formatius: Imatges amb Gimp Mar Lluelles </li></ul></ul>Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008
 4. 4. CONCEPTE DE WEBQUEST Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008 Les webquest es poden definir com una unitat didàctica, realitzada amb un nou format, que utilitza internet com un mitjà pedagògic per tal d'iniciar als seus destinataris (professorat, alumnat, etc.) en tasques d'investigació i en el treball col·laboratiu. Segons Bernie Dodge , creador de les webquest , aquestes són “una activitat basada en una recerca guiada on la informació amb la qual els alumnes interactuen procedeix parcialment o totalment de recursos a internet”.
 5. 5. FINALITATS DE LES WEBQUEST Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008 <ul><li>Difondre recursos per als educadors </li></ul><ul><li>Realitzar una visita virtual </li></ul><ul><li>Preparar una sortida </li></ul><ul><li>Confeccionar estudis estadístics </li></ul><ul><li>Elaborar un material concret </li></ul><ul><li>Explicar un tema </li></ul><ul><li>Preparar una festa </li></ul><ul><li>Dissenyar un projecte </li></ul><ul><li>Preparar unes tècniques d'estudi </li></ul><ul><li>Preparar un crèdit de síntesi o un treball de recerca </li></ul><ul><li>Altres... </li></ul>
 6. 6. PASSOS A SEGUIR PER A ELABORAR NOVES WEBQUEST Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008 <ul><li>Escollir un tema, un projecte o una idea que donarà títol a la webquest. </li></ul><ul><li>Establir els destinataris (professorat, alumnat) indicant en quina àrea i nivell educatiu s’ubicarà. </li></ul><ul><li>Definir els objectius que volem assolir. </li></ul><ul><li>Concretar el tipus de treball a realitzar, així com la tècnica que emprarem: treball individual o per grups – màxim 3 o 4 persones-. </li></ul><ul><li>Plantejar una sèrie de tasques a desenvolupar per assolir els objectius. </li></ul><ul><li>Fer una recerca acurada d’adreces d’internet que ens permetran resoldre les tasques. </li></ul><ul><li>Presentar-ho, finalment amb un format atractiu, sense deixar de banda els conceptes d’accessibilitat i manejabilitat. </li></ul>
 7. 7. PARTS D’UNA WEBQUEST Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008 <ul><li>Portada </li></ul><ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Tasca </li></ul><ul><li>Procés </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Conclusió </li></ul><ul><li>Guia didàctica </li></ul>
 8. 8. CRITERIS PER A RECONÈIXER BONES WEBQUEST Per elaborar o reconèixer bones webquest només cal seguir les pautes que trobarem en la plantilla i en la taula d’avaluació de la Comunitat Catalana de Webquest Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008
 9. 9. CONSELLS PER A CREAR WEBS ACCESSIBLES A TOTHOM Webquest: Webs accessibles aplicada amb alumnat de 2on curs CFGS ASI Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008
 10. 10. BASES DE DADES DE WEBQUEST Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008 <ul><li>WQ.CAT </li></ul><ul><li>XTEC </li></ul><ul><li>Altres </li></ul>1 2 3
 11. 11. PORTAL DE LA COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008 <ul><li>Cursos webquest: </li></ul><ul><ul><li>D-109 Català </li></ul></ul><ul><ul><li>D-109 Castellà   </li></ul></ul><ul><ul><li>Curs CAIB </li></ul></ul><ul><ul><li>Escola d’estiu </li></ul></ul><ul><li>Directori de Webquest </li></ul><ul><li>Articles </li></ul><ul><li>Portals webquest </li></ul><ul><li>Plantilles I generadors </li></ul><ul><li>Llista/fórum WQCAT </li></ul><ul><li>Viatges virtuals </li></ul><ul><li>Blocs: </li></ul><ul><ul><li>Bloc de Webquestcat </li></ul></ul><ul><ul><li>Bloc de Mestr @ a Mestr @ </li></ul></ul><ul><li>Grup de treball : Fem webquest </li></ul><ul><li>Webs amigues </li></ul>
 12. 12. PLANTILLES I GENERADORS PER A ELABORAR WEBQUEST Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008
 13. 13. EXEMPLES DE WEBQUEST I EXPERIÈNCIES A L’AULA Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008 <ul><li>Exemples de Webquest </li></ul><ul><ul><ul><li>Educació infantil: Que ve el llop . Àngels Pons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educació primària: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Explica’m un conte Carme Barba </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Amfibis . Sebastià Capella </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Educació secundària: Ens presentem? . Núria Alart </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Batxillerat: M’he près un cafè . J. Lluís Fierro </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cicles Formatius: Webs accessibles Maria del Mar Lluelles </li></ul></ul></ul><ul><li>Experiències a l’aula: </li></ul><ul><ul><ul><li>Infantil i primària ( Amfibis ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Secundària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Batxillerat, Cicles Formatius i Universitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>L’aplicació a l’aula de les caceres del tresor . Maria del Mar Lluelles </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les webquest a l’aula Comunitat Catalana de Webquest </li></ul></ul></ul>
 14. 14. SEGONES JORNADES WEBQUEST Maria del Mar Lluelles Perera Jornada de Formació Inicial dels programes TIC i ECA 16/04/2008 <ul><li>1.- TALLERS : </li></ul><ul><li>Les WebQuest i les Intel.ligències múltiples </li></ul><ul><li>Educació musical a la xarxa : WebQuest </li></ul><ul><li> Les WebQuest a l’escola inclusiva </li></ul><ul><li>Triangulem : WebQuest-TAF-Ciències Socials </li></ul><ul><li>WebQuest a l’aula de Ciència </li></ul><ul><li>A inicial i a infantil … també WebQuest ? </li></ul><ul><li>WebQuest i eines Web 2.0 </li></ul><ul><li>De les Caceres del Tresor a les WebQuest </li></ul><ul><li>WQ a la formació inicial dels mestres </li></ul><ul><li>Les Webquest i la multiculturalitat </li></ul><ul><li>WQ y otras Quest </li></ul><ul><li>Les WebQuest i les Competències bàsiques </li></ul><ul><li>2.- EXPERIÈNCIES : </li></ul><ul><li>Infantil i Primària </li></ul><ul><li>Secundària </li></ul><ul><li>Batxillerat , Cicles Formatius i Universitat </li></ul>
 15. 15. ENLLAÇOS IMPRESCINDIBLES Maria del Mar Lluelles Perera Segones Jornades Webquest. 29/03/2008 <ul><li>Sebastià Capella </li></ul><ul><li>Carme BARBA </li></ul><ul><li>Núria COMA </li></ul><ul><li>Josep Lluis FIERRO </li></ul><ul><li>Carme MIRÓ </li></ul><ul><li>Núria Alart </li></ul><ul><li>Jordi ADELL </li></ul><ul><li>Isabel PÉREZ </li></ul><ul><li>Ramón BARLAM </li></ul><ul><li>Anna PÉREZ </li></ul><ul><li>Maria del Mar Lluelles </li></ul><ul><li>CEIP San Walabonso </li></ul>
 16. 16. Maria del Mar Lluelles Perera Segones Jornades Webquest. 29/03/2008 <ul><li>La realitat és que, en aquests moments, encara ens manquen moltes webquest i caceres del tresor adreçades a diferents àrees i nivells educatius. </li></ul><ul><ul><li>Us animeu? </li></ul></ul><ul><ul><li>Us agradaria formar grups de treball per elaborar-ne de noves? </li></ul></ul><ul><ul><li>Podríem crear blocs per compartir dubtes, experiències, recursos, etc.? </li></ul></ul>GRUPS DE TREBALL, BLOCS? Grup de treball d’Aules d’Acollida de Lleida
 17. 17. AGRAÏMENTS <ul><li>A la meva família per tot el suport rebut </li></ul><ul><li>Als meus companys de la Comunitat Catalana de Webquest , en especial a Sebastià Capella , Carme Barba i Núria Coma , per la seva tasca, que em serveix constantment de referent </li></ul><ul><li>A Joaquim Fonoll i Ambrosio Gassol per la formació que he rebut en el tema de les Necessitats Educatives Especials </li></ul><ul><li>A Katty Costa i Mite Ferrer per la formació que he rebut en el tema de l'atenció a la diversitat a les Aules Obertes </li></ul><ul><li>Al CRP del Segrià i a l’ ICE de la Universitat de Lleida </li></ul><ul><li>A Ricard Garcia per la difusió de les meves webquests en el portal del Departament d'Educació </li></ul><ul><li>A tota la resta de companys de professió per la seva vocació, dedicació i tasca social que fan possible una societat millor </li></ul>Maria del Mar Lluelles Perera Segones Jornades Webquest. 29/03/2008
 18. 18. <ul><li>Professora d’informàtica de l’IES-SEP Caparrella de Lleida </li></ul><ul><li>Formadora del Departament d’Educació </li></ul><ul><li>Formadora del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià </li></ul><ul><li>Formadora del Curs d'Aptitud Pedagògica ( ICE de la UdL ) </li></ul><ul><li>Membre de la Comunitat Catalana de Webquest </li></ul>MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA Maria del Mar Lluelles Perera Segones Jornades Webquest. 29/03/2008

×