Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitat d'aprenentatge 4

198 views

Published on

Published in: Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Activitat d'aprenentatge 4

  1. 1. Activitat 4 d’aprenentatge Hipertext L'hipertext és un sistema d’organització de la informació basat en la possibilitat de moure’s per dins d’un text i cap a textos diferents per mitjà de paraules clau. Aquest té com a finalitat presentar documents que puguin, bifurcar-se o executar-se quan sigui sol·licitat. La forma més habitual d’hipertext en documents és la d'hipervincle o referències encreuades automàtiques que van a altres documents. Una altra forma d’hipertext és el strechtext, que consisteix en dos indicadors o acceleradors i una pantalla. El primer indicador permet que allò que s’ha escrit pugui moure’s de dalt cap avall en la pantalla. El segon indicador indueix al text a què canvií de grandària per graus. L'hipertext és una de les formes de la hipermèdia que s’enfoca a dissenyar, escriure i redactar text en un media. Hipermèdia L’Hipermèdia és el terme amb el que es designa un conjunt de mètodes o procediments per a escriure, dissenyar o compassar continguts, que tinguin text, vídeo, àudio, mapes o altres medis, i que a més, tingui la possibilitat de interactuar amb els usuaris. L’enfocament d’aquests continguts els qualifica especialment com a mitjans de comunicació i interacció humanes. En aquest sentit, un espai hipermèdia és un àmbit sense dimensions físiques, que alberga, potència i estructura activitats de les persones.
  2. 2. L’Hipermèdia són materials de suport informàtic, que es caracteritzen per permetre enllaçar de forma interactiva les diverses informacions que conte, també es caracteritza per la seva presentació mitjançant diferents codis simbòlics. Multimèdia Multimèdia és un sistema que utilitza més d’un mitjà de comunicació al mateix temps en la presentació de la informació, com el text, la imatge, la animació, el vídeo i el so. Aquest concepte és tan antic com la comunicació humana ja que a d’expressar-nos en una xerrada normal parlem (so), escrivim (text), observem al nostre interlocutor (vídeo) i fent gestos i moviments de les mans (animació). Amb l’auge de les aplicacions multimèdia per a computador aquest vocable va entrar a formar part del llenguatge habitual Quan un programa de computador, un document o una presentació combina adequadament els mitjans, es millora notablement l’atenció, la comprensió i l’aprenentatge, ja que s’acostarà una mica més a la manera habitual que els éssers humans ens comuniquem, quan emprem diversos sentits per a comprendre un mateix objecte o concepte. La multimèdia és l’ús de diversos mitjans (text, àudio, gràfics, animació, vídeo, i interactivitat) de transport de la informació. La multimèdia també es refereix a l’ús de la informàtica de crear, emmagatzemar i contingut de l’experiència multimèdia. Mentre que la informació es presenta en diversos formats, la multimèdia realça l’experiència de l’usuari i la fa més fàcil i més ràpida per a prendre la informació. La presentació de la informació en diversos formats no és res de nou, però els multimèdia impliquen generalment la presentació de la informació en diversos formats digitals.
  3. 3. Comparació: Amb la utilització de les tècniques multimèdia permet el desenvolupament del hipertext, permetent l’accés a temes d’interès, que estiguin relacionades amb el que busques. També, esta vinculat amb la tècnica d’hipermèdia, ja que són sistemes d’organització d’informació textual, gràfica i sonora a través de vincles que creen associacions entre informació relacionada dintre del sistema. Per tant, només ens queda dir que totes aquetes tècniques és complimenten unes amb les altres de manera coherent això ens permet que tots els continguts que es volen presentar apareguin en una mateixa presentació. Amb aquestes tècniques es fomenta la utilització de les noves tecnologies, en la vida quotidiana de la societat; ja que en l’actualitat Internet és la base de dades i informació en la que es fonamenta la societat actual.

×