Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bibliotēku un informācijas zinātnes
izglītības tendences:
Lielbritānija, ASV, Austrālija
               ...
Struktūra

    Informācijas telpa un informācijas
    speciālisti


    Profesionālās kompetences, izglītības
 ...
Informācijas telpa

    Izmaiņas informācijas telpā
 – kopš 70. gadiem; IT “ienākšana”; “nepieciešamība
  pēc pārmai...
Informācijas speciālists
 Informācijas speciālists stratēģiski lieto informāciju savā darbā, lai
 veicinātu organizācija...
Informācijas speciālists
Page  5     B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
Informācijas speciālisti
                            (Jim Neal)


    Indeksētāji     ...
Informācijas speciālisti
                         (Jim Neal)    Elektronisko tekstu bibli...
Nozares, kuras saistītas ar informācijas studijām
Bates, M.J. Defining the information disciplines in encyclopedia dev...
Izglītības programmas

 Datorzinātne un informācijas zinātne
    • Programmas: BA un MA - Informācijas sistēmas,
   ...
Profesionālā kompetence      Speciālās zināšanas un prasmes


      Vispārējās zināšanas un prasmes


  ...
Šeila Koralla (Sheila Corrall)
(Austrālija)
                     Speciālās
     Veicinošās
 ...
Profesijas kompetences, izglītības modeļi

 –Eiropā (European Curriculum Reflections on Library and
    Information Sc...
LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes)


               Dokumenti
          Zināš...
LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes)         A. Informācijas institūciju pārvaldība;
    ...
LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes)


1. Digitalizācija un kultūras mantojums
2. Informācijpratība un a...
LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes)

 Austrālijas Bibliotēku un informācijas asociācija
 http://alia....
LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes)


 Lielbritānija (CILIP)http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/caree...
LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes)
    ASV Bibliotēku asociācija
    http://www.ala.org/ala/educ...
Bibliotēku un informācijas zinātnes programmas


 ASV; Austrālija, Lielbritānija
 Profesionālo biedrību akreditētās prog...
Austrālija
      http://www.alia.org.au/education/courses/librarianship.html
Page  20            B....
Austrālija
 BA programmu nosaukumi (6)
3 – informācijas pārvaldība / zināšanu pārvaldība
2 – ietver vārdu “bibliotēkas”(b...
Austrālija

 Programmas
 – pamatkompetences ar fokusu uz darbu bibliotēkās un
    arhīvos (info centros, dokumentu pā...
Lielbritānija

 http://www.cilip.org.uk/jobs-
 careers/qualifications/accreditation/courses/pages/default.aspx
Page ...
Lielbritānija

 Nosaukumi
 – BA: Informācijas zinātne, Informācijas pārvaldība (2); Bibliotēkzinātne;
  Biznesa un inf...
Lielbritānija
    Darba tirgus
 http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/careers-gateway/starting-out/pages/whychooseacare...
Lielbritānija

 Tematiskais aptvērums (MA Informācijas un bibliotēku
 pārvaldība)
Page  26       B.Holma, 201...
Lielbritānija

 Tematiskais aptvērums (kopīgais visās programmās)
        Informācijas organizācija un izguve
  ...
ASV
    http://www.ala.org/template.cfm?section=lisdirb&template=/cfapps/lisdir/index.cfm
Page  28        ...
ASV: MA programmas
     Pieaudzis studentu skaits un programmu skaits D.Barlova (2010).
    Iemesli: tālmācības...
ASV:
 http://www.usnews.com/money/careers/articles/2008/12/11/best-careers-2009-librarian.html
Page  30       ...
ASV (darba iespējas)
      http://www.ischool.pitt.edu/ist/

Page  31           B.Holma, 2010.gada 18...
ASV (darba iespējas)
Page  32  B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
ASV (darba iespējas)
      http://www.libsci.sc.edu/bsinfosci/careers/intro.html
Page  33           B...
ASV

  Programmu nosaukumi
 – Informācijas zinātne
 – Informācijas studijas
 – Bibliotēku un informācijas studijas
 –...
ASV: tālmācība
  http://www.wiseeducation.org/
Page  35         B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
ASV: programmu tematika

 http://www.libsci.sc.edu/bsinfosci/courses.html
Page  36          B.Holma, 2010.g...
ASV: programmu tematika

 Nozares pamati
 Uzziņas
 Informācijas organizēšana
 Pārvaldība
 Pētniecības metodes
 Infor...
i-skolas
      Cilvēki, informācija (saturs) un tehnoloģijas. Informācijas lauks, vide;
          ASV,...
Secinājumi
  Programmu tematiska saplūšana (i-schools)
    •  Datorzinātnes (ASV, Lielbritānija)
    •  Mēdiji,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliotekara izglitiba arzemes

970 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotekara izglitiba arzemes

 1. 1. Bibliotēku un informācijas zinātnes izglītības tendences: Lielbritānija, ASV, Austrālija Baiba Holma B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 2. 2. Struktūra Informācijas telpa un informācijas speciālisti Profesionālās kompetences, izglītības modeļi un programmas Secinājumi Page 2 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 3. 3. Informācijas telpa Izmaiņas informācijas telpā – kopš 70. gadiem; IT “ienākšana”; “nepieciešamība pēc pārmaiņām” >>> informācijas speciālists Page 3 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 4. 4. Informācijas speciālists Informācijas speciālists stratēģiski lieto informāciju savā darbā, lai veicinātu organizācijas misijas sasniegšanu. Informācijas speciālista uzdevumos ietilpst informācijas resursu un pakalpojumu attīstīšana, uzlabošana un pārvaldīšana. Informācijas speciālists lieto tehnoloģijas, lai īstenotu savus uzdevumus. Informācijas speciālisti ir: – bibliotekāri, zināšanu pārvaldītāji; informācijas dienestu darbinieki; tīmekļa resursu veidotāji, informācijas brokeri, konsultanti Page 4 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 5. 5. Informācijas speciālists Page 5 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 6. 6. Informācijas speciālisti (Jim Neal) Indeksētāji Tīklu pārvaldītāji Bibliogrāfi Uzziņu bibliotekāri Digitālo attēlu koordinatori Digitalizācijas projektu GIS bibliotekāri menedžeri Lietotāju apkalpošanas konsultatnti Valdības informācijas speciālisti Sistēmu inženieru Metadatu speciālisti Grafiskie dizaineri Izglītības tehnologi Programmētāji Biznesa inteliģences speciālisti Risku novērtēšanas speciālisti Elektronisko datu bibliotekāri Page 6 Datoroperatori B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 7. 7. Informācijas speciālisti (Jim Neal) Elektronisko tekstu bibliotekāri Informācijas drošības speciālisti Izdevēji Autortiesību speciālisti Biznesa procesu analizētāji Dokumentu piegādes speciālisti Sistēmu izstrādātāji Digitālo video speciālisti Datubāzu administratori Digitālo repozitāriju koordinatori Kataloģizētāji Sabiedrisko attiecību speciālisti Digitālie arhīvisti Informācijas arhitekti Elektronisko resursu bibliotekāri Tīmekļa lapu dizaineri Sistēmbibliotekāri Kursu pārvaldības sistēmas speciālisti Page 7 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 8. 8. Nozares, kuras saistītas ar informācijas studijām Bates, M.J. Defining the information disciplines in encyclopedia development [online].In: Information Research, 2007, 12(4) paper colis29. [Available at http://InformationR.net/ir/12-4/colis/colis29.html] Page 8 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 9. 9. Izglītības programmas Datorzinātne un informācijas zinātne • Programmas: BA un MA - Informācijas sistēmas, Informātika; Informācijas tehnoloģijas Ekonomika, vadības zinātne, biznesa studijas • Programmas: BA un MA - Informācijas sistēmu pārvaldība; Biznesa informācijas sistēmas Informācijas studijas • Programmas: BA un MA – Bibliotēku un informācijas pārvaldība; Bibliotēku un informācijas zinātne; Page 9 Ierakstu un arhīvu pārvaldība, Informācijas zinātne B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 10. 10. Profesionālā kompetence Speciālās zināšanas un prasmes Vispārējās zināšanas un prasmes Personības īpašības Page 10 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 11. 11. Šeila Koralla (Sheila Corrall) (Austrālija) Speciālās Veicinošās zināšanas prasmes un un prasmes Profesionālo zināšanas zināšanu bāze; (vispārīgās un (attīstas, konteksta Organizācijas (konteksta) paplašinās) zināšanas) Pamatkom- pārvaldības zināšanas petences (nepieciešamas, bet Izdzīvošanas prasmes Personiskās īpašības nepietiekamas) (nepieciešamas visām profesijām) Page 11 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 12. 12. Profesijas kompetences, izglītības modeļi –Eiropā (European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education, 2005) Profesionālās biedrības: –Lielbritānija (Bibliotēku un informācijas speciālistu institūts) –Austrālijā (Austrālijas Bibliotēku un informācijas asociācija) –ASV (ASV Bibliotēku asociācija) Page 12 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 13. 13. LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes) Dokumenti Zināšanu organizēšana Institūciju administrēšana (Tors Henriksens) Informācijas saturs Informācijas sistēmas Cilvēki Organizācijas (institūcijas) (Toms Vilsons) Page 13 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 14. 14. LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes) A. Informācijas institūciju pārvaldība; B. Informācijas resursu pārvaldība; C. Informācijas pakalpojumu pārvaldība; D. Informācijas rīku un tehnoloģiju pielietojums “21.gadsimta informācijas speciālista kompetences” Competencies for Information Professionals of the 21st Century Page 14 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 15. 15. LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes) 1. Digitalizācija un kultūras mantojums 2. Informācijpratība un apmācība 3. Informācijas meklēšana un informācijas izguve 4. Informācijas sabiedrība 5. Zināšanu / informācijas pārvaldība 6. Zināšanu organizēšana 7. Bibliotēka daudzkulturālā informācijas sabiedrībā 8. Bibliotēku un informācijas vēsture 9. Kultūras mediācija Eiropas kontekstā 10.Bibliotēku pārvaldība (European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education, 2005) Page 15 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 16. 16. LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes) Austrālijas Bibliotēku un informācijas asociācija http://alia.org.au/policies/core.knowledge.html Page 16 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 17. 17. LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes) Lielbritānija (CILIP)http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/careers- gateway/quality-people/Pages/QPBoK.aspx Page 17 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 18. 18. LIS izglītības modeļi (speciālās zināšanas un prasmes) ASV Bibliotēku asociācija http://www.ala.org/ala/educationcareers/careers/corecomp/ corecompetences/finalcorecompstat09.pdf Page 18 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 19. 19. Bibliotēku un informācijas zinātnes programmas ASV; Austrālija, Lielbritānija Profesionālo biedrību akreditētās programmas (BA, arī MA) Analīzes elementi: Programmas nosaukums; Darba tirgus; Programmas tematiskās grupas Page 19 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 20. 20. Austrālija http://www.alia.org.au/education/courses/librarianship.html Page 20 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 21. 21. Austrālija BA programmu nosaukumi (6) 3 – informācijas pārvaldība / zināšanu pārvaldība 2 – ietver vārdu “bibliotēkas”(bibliotēku un informācijas pārvaldība) 1- Informācijas studijas; Informācija un mēdiji; Informācijas tehnoloģijas un informācijas sistēmas Darba tirgus bibliotekāri; arhīvisti, dokumentu pārvaldības speciālisti; zināšanu menedžeri, informācijas menedžeri, informācijas arhitekti, info brokeri, mēdiju pētnieki; DB dizaineri; tīmekļa satura veidotāji; projektu vadītāji Darba vietas: bibliotēkas, informācijas centri, valsts, pašvaldības, privātās institūcijas, arhīvi; kultūras mantojuma sektors, pētnīecības un izglītības institūcijas, fondi un asociācijas Page 21 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 22. 22. Austrālija Programmas – pamatkompetences ar fokusu uz darbu bibliotēkās un arhīvos (info centros, dokumentu pārvaldību); – pamatkompetences ar fokusu uz institūcijas informācijas un zināšanu pārvaldību vai info resursu kā komunikācijas elementu; – Tehnoloģiju apguves kursi (30% no programmām) Page 22 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 23. 23. Lielbritānija http://www.cilip.org.uk/jobs- careers/qualifications/accreditation/courses/pages/default.aspx Page 23 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 24. 24. Lielbritānija Nosaukumi – BA: Informācijas zinātne, Informācijas pārvaldība (2); Bibliotēkzinātne; Biznesa un informācijas pārvaldība; Informācijas un bibliotēku pārvaldība; – MA: Informācijas pārvaldība (6); Informācijas un bibliotēku pārvaldība (6); Arhīvu un dokumentu pārvaldība (5); Informācijas un bibliotēku studijas (3); Bibliotēkzinātne (2); informācijas un zināšanu pārvaldība (2); Tīmekļa informācijas pārvaldība; Informācijas pārvaldība un saglabāšana; Informācijas pakalpojumu pārvaldība; Biznesa informācijas pārvaldība – (Ekonomikas un datorzinātnes fakultāšu struktūrvienības) Page 24 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 25. 25. Lielbritānija Darba tirgus http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/careers-gateway/starting-out/pages/whychooseacareerinlibraryandinformationwork.aspx Page 25 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 26. 26. Lielbritānija Tematiskais aptvērums (MA Informācijas un bibliotēku pārvaldība) Page 26 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 27. 27. Lielbritānija Tematiskais aptvērums (kopīgais visās programmās) Informācijas organizācija un izguve Informācijas sabiedrība un politika Pārvaldība Pētniecība Zināšanu pārvaldība Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas Komunikācijas politika Dominē MA programmas Page 27 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 28. 28. ASV http://www.ala.org/template.cfm?section=lisdirb&template=/cfapps/lisdir/index.cfm Page 28 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 29. 29. ASV: MA programmas Pieaudzis studentu skaits un programmu skaits D.Barlova (2010). Iemesli: tālmācības programmu skaita pieaugums; labas darba iespējas Page 29 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 30. 30. ASV: http://www.usnews.com/money/careers/articles/2008/12/11/best-careers-2009-librarian.html Page 30 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 31. 31. ASV (darba iespējas) http://www.ischool.pitt.edu/ist/ Page 31 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 32. 32. ASV (darba iespējas) Page 32 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 33. 33. ASV (darba iespējas) http://www.libsci.sc.edu/bsinfosci/careers/intro.html Page 33 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 34. 34. ASV Programmu nosaukumi – Informācijas zinātne – Informācijas studijas – Bibliotēku un informācijas studijas – Bibliotēku un informācijas zinātne – Informātika – Informācijas pārvaldība un sistēmas – Skolu bibliotēku mēdiji – Informācijas zinātne un tehnoloģijas Page 34 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 35. 35. ASV: tālmācība http://www.wiseeducation.org/ Page 35 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 36. 36. ASV: programmu tematika http://www.libsci.sc.edu/bsinfosci/courses.html Page 36 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 37. 37. ASV: programmu tematika Nozares pamati Uzziņas Informācijas organizēšana Pārvaldība Pētniecības metodes Informācijas tehnoloģijas Dominē – MA programmas Page 37 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 38. 38. i-skolas Cilvēki, informācija (saturs) un tehnoloģijas. Informācijas lauks, vide; ASV, Kanāda, Vācija, Dānija, Anglija, Ķīna; Singapūra Page 38 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4
 39. 39. Secinājumi Programmu tematiska saplūšana (i-schools) • Datorzinātnes (ASV, Lielbritānija) • Mēdiji, komunikācija (Austrālija) MA programmas kā LIS pamats Tematiskais aptvērums – (programmas, kurās ļoti maz tradicionālo bibliotēkzinātnes kursu, bet tās programmu raksturojumā norāda, ka darba vieta var būt bibliotēka (piem., Austrālijā (Informācija un mēdiji)) Profesionālās kompetences ? – Bibliotekārs kā informācijas speciālists – Vispārīgs informācijas speciālists, kurš var strādāt jebkurā institūcijā informācijas plūsmu pārvaldīšanai Page 39 B.Holma, 2010.gada 18.marts, Bibcamp, 4

×