Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effektiv Förvaltning Cloud Nine

1,068 views

Published on

Effektiv förvaltning av webbplatser

Att hålla sin webbplats uppdaterad och levande är en viktig framgångsfaktor för företag. Hur kan man vidareutveckla sin webb på ett effektivt sätt? Under detta seminarium kommer Lars Näslund, affärsområdeschef på Cloud Nine samt Alexander Carling, produktionsledare på Cloud Nine att tala om webbförvaltning utifrån ett strategiskt, kommunikativt samt tekniskt perspektiv. Vad kan och bör man tänka på? Seminariet riktar sig till företag som är intresserade av effektiv vidareutveckling av webbplatser.

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Effektiv Förvaltning Cloud Nine

 1. 1. Effektiv förvaltning<br />Lars Näslund<br />Alexander Carling<br />
 2. 2. Agenda<br />Förvaltning, hur svårt kan det va?<br />Skapa förutsättningar för effektivitet<br />Hur kan vi styra rätt?<br />Sammanfattning o Frågor<br />
 3. 3. 1<br />Förvaltning, hur svårt kan det vara?<br />
 4. 4. Definition av förvaltning<br />?<br />Kontinuerligt utveckla och styra webbnärvaron<br />
 5. 5. Förvaltningsarbetet <br />Kontinuerligt utveckla och styra webbnärvaron<br />
 6. 6. Komplexitet<br />
 7. 7. Kontaktytor<br />
 8. 8. Förvaltning - sammanfattning<br /><ul><li>Kontinuerligt utveckla och styra webbnärvaron
 9. 9. Förvaltning är flera parallellaprocesser
 10. 10. Systemen och webblösningar är allt mer beroende av varandra
 11. 11. Har många kontaktytor </li></li></ul><li>2<br />Skapa förutsättningar för effektivitet<br />
 12. 12. Förutsättning - Början <br /><ul><li>Effektiv förvaltning börjar redan vid kravspec.</li></li></ul><li>Förutsättningar - Dokumentation<br /><ul><li>Dokumentation rörande lösningen
 13. 13. Strategi
 14. 14. Funktionsspecifikation
 15. 15. Teknisk lösning
 16. 16. Kontaktytor</li></li></ul><li>Förutsättningar - Processer<br /><ul><li>Tydligaprocesser för
 17. 17. Ärende/Uppdragshantering
 18. 18. Akut hantering
 19. 19. Uppföljning
 20. 20. Eskalering</li></li></ul><li>Förutsättningar - Organisera<br /><ul><li>Ha en tydlig intern organisation
 21. 21. En beställare per uppdrag
 22. 22. Budget och mandat
 23. 23. Utbildning
 24. 24. Håll interna webbmöten
 25. 25. Involvera er förvaltningspart</li></li></ul><li>Förutsättningar - Verktyg<br /><ul><li>Ärendehantering/Projekthanteringsystem
 26. 26. Testmiljö
 27. 27. Åtkomst till produktionsmiljön</li></li></ul><li>Förutsättningar - Sammanfattning<br /><ul><li>Lev med dokumentationen
 28. 28. Håll och utveckla processerna
 29. 29. Säkra organisationen
 30. 30. Lär känna verktygen</li></li></ul><li>3<br />Hur kan vi styra rätt?<br />
 31. 31. Styra rätt- Planera<br /><ul><li>Sätt en gemensam plan
 32. 32. Ta höjd för det oplanerade
 33. 33. Undvik akuta förändringar</li></li></ul><li>Styra rätt- Beställa<br /><ul><li>Vad - Tydlighet
 34. 34. Länk, Skärmdump
 35. 35. Varför – Förståelse
 36. 36. Statiskt – flexibelt
 37. 37. Vad är viktigast
 38. 38. (Kalendertid/Budget/Kvalitet)</li></li></ul><li>Styra rätt- Prioritera<br /><ul><li>SLA (Service LevelAgreement) – en bas
 39. 39. Sätt rätt prioritet – förklara varför</li></li></ul><li>Styra rätt- Uppföljning<br /><ul><li>Avstämning, avstämning, avstämning
 40. 40. Måluppföljning
 41. 41. Återkoppling</li></li></ul><li>Styra rätt- Sammanfattning<br /><ul><li>Planera tillsammans
 42. 42. Skapa tydlighet och förståelse
 43. 43. Följ upp</li></li></ul><li>4<br />Sammanfattning<br />
 44. 44. Sammanfattning<br /><ul><li>Ta med förvaltningsbarheten i projekten
 45. 45. Säkerställ dokumentation, processer och kontaktytor
 46. 46. Va engagerad och öppen
 47. 47. Ha kul!</li></li></ul><li>Förvaltning – Olika typer!<br />Team<br /><ul><li>Dedikerat team
 48. 48. Delat team</li></ul>Uppdrag<br /><ul><li>Agilt
 49. 49. Vattenfall
 50. 50. Sprintar
 51. 51. Enskilda ärenden</li>

×