Successfully reported this slideshow.
Smoking Cessation การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ ในร้านยา
การให้คำปรึกษาแนะนำในการเลิกบุหรี่  5 A’s technique ถาม ว่าสูบบุหรี่หรือไม่ แนะนำว่าควรเลิก บุหรี่ ประเมินว่าสนใจเลิกบุห...
ขั้นตอนการให้บริการ <ul><li>ผู้ที่มารับบริการร้านยา </li></ul>มีประวัติสูบบุหรี่ ( current smoker) Ask Advise เชิญชวนให้...
<ul><li>Nicotine withdrawal symptoms </li></ul><ul><ul><li>1. ซึมเศร้า 2. นอนไม่หลับ  3. หงุดหงิด โมโหง่าย 4. วิตกก...
ปัจจัยที่ทำให้คนเสพติดบุหรี่ ภาวะติดนิโคติน หากหยุดจะเกิดอาการถอนยา ( Withdrawal symptoms) สร้างสัมพันธ์ วงเหล้า กาแฟ หลั...
ข้อดีของการเลิกบุหรี่ <ul><li>คนที่เลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 30 ปี จะลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดได้เกือบทั้งหมด ถ้าเลิกก่อนอ...
การประเมินระดับการติดนิโคติน  Fagerstrom Test for Nicotine Dependence <ul><li>หลังตื่นนอนตอนเช้า  คุณเริ่มสูบบุหรี่มวนแร...
Fagerstrom Test for Nicotine Dependence ( ต่อ ) <ul><li>คุณสูบบุหรี่จัดในช่วง  1 ชม . แรกหลังตื่นนอนมากกว่าเวลาอื่นของว...
 
ติดตาม (ARRANGE) <ul><li>Timing: </li></ul><ul><ul><li>ติดตามผลเป็นระยะ และพิจารณาส่งต่อถ้าไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ </li><...
ยาช่วยเลิกบุหรี่ <ul><li>F irst-line pharmacotherapies  </li></ul><ul><ul><li>Bupropion SR : Quomem® sustained-release ...
NRT: Nicotine Patch <ul><li>แผ่นแปะนิโคติน มี  3 ขนาดคือ  10 ตารางเซนติเมตร ( ปลดปล่อยนิโคตินวันละ 7 มิลลิกรัม ) ข...
NRT: Nicotine Patch <ul><li>ขนาดที่ใช้ </li></ul><ul><ul><li>สูบ    20 มวน / วัน  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้...
NRT: Nicotine Patch <ul><li>ให้ติดแผ่นยาไว้บนผิวหนังส่วนที่เรียบๆไม่เป็นรอยพับ ไม่มีขน ไม่มีบาดแผล ไม่มัน ตลอด 24 ชั่วโม...
NRT: Nicotine Patch <ul><li>อาการข้างเคียง : Local skin irritation (50%) </li></ul><ul><ul><li>Local treatment with topi...
NRT: Nicotine Gum <ul><li>Nicotine polacrilex เป็น ion-exchange resin complex N icotine จะถูกปลดปล่อยออกมาช้า ๆ ขณะเค...
NRT: Nicotine Gum <ul><li>หยุดบุหรี่ขณะใช้ Nicotine gum </li></ul><ul><li>วิธีบริหารยา </li></ul><ul><ul><li>สัปดาห์  1-...
NRT: Nicotine Gum <ul><ul><li>Chewing technique -- เคี้ยวช้า ๆ จนได้รสเผ็ดซ่า แล้วหยุดเคี้ยว อมหมากฝรั่งไว้ระหว่างกระพุ้...
NRT: Nicotine Gum <ul><li>งดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด (e.g., coffee, juices, tea, wine, soft drinks) ยกเว้นน้ำ...
Nicotine Replacement Therapy (NRT) <ul><li>ห้ามใช้ในกรณี </li></ul><ul><ul><li>Life  threatening arrhythmias / Severe or ...
Non-nicotine pharmacotherapy of smoking cessation <ul><li>Bupropion sustained release  </li></ul><ul><ul><li>MOA: ลดการ...
Bupropion SR (Quomem) <ul><ul><li>มีรูปแบบ slow release (150 mg) - กลืนทั้งเม็ด </li></ul></ul><ul><ul><li>อาการไม่พึงปร...
Bupropion SR (Quomem) <ul><li>ระวังการใช้ใน :  ผู้ที่มีประวัติ head trauma , ผู้ที่ได้รับยาลด  seizure threshold ( Tr...
<ul><li>Nortriptyline (TCA) </li></ul><ul><ul><li>ขนาดที่ใช้ 25-150 มิลลิกรัมต่อวัน </li></ul></ul><ul><ul><li>SE: ง่ว...
<ul><li>Nicotine patch มีข้อดีที่ใช้ง่าย แปะวันละครั้ง ให้ continuous dose ของนิโคตินตลอดวัน ข้อเสีย คือ มักพบ skin i...
Pregnancy <ul><li>nicotine อาจทำให้เกิด risks to the fetus - neurotoxicity </li></ul><ul><li>bupropion SR อาจทำให้เก...
Are pharmacotherapeutic treatments appropriate for lighter smokers (e.g., 10-15 cigarettes/day)? <ul><li>If pharmacothera...
Combination NRT <ul><li>Combining the nicotine patch with a self-administered form of NRT (either the nicotine gum or nico...
สารอื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการเลิกบุหรี่ <ul><li>น้ำยาบ้วนปาก </li></ul><ul><ul><li>0.5% Silver nitrate </li></ul></ul><ul><li>ใ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Smoking Cessation

4,668 views

Published on

Published in: Education, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smoking Cessation

 1. 1. Smoking Cessation การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ ในร้านยา
 2. 2. การให้คำปรึกษาแนะนำในการเลิกบุหรี่ 5 A’s technique ถาม ว่าสูบบุหรี่หรือไม่ แนะนำว่าควรเลิก บุหรี่ ประเมินว่าสนใจเลิกบุหรี่หรือไม่ ช่วยเหลือเพื่อให้เลิกบุหรี่ จัดการนัด และติดตาม Ask Advise Assess Assist Arrange
 3. 3. ขั้นตอนการให้บริการ <ul><li>ผู้ที่มารับบริการร้านยา </li></ul>มีประวัติสูบบุหรี่ ( current smoker) Ask Advise เชิญชวนให้เลิกบุหรี่ + แจกแผ่นพับข้อมูล ถ้าสนใจเลิกบุหรี่ใน 1 เดือน สอบถามประวัติเคยเลิกบุหรี่ ประเมินระดับการติดนิโคติน + ประวัติอาการถอนนิโคติน สอบถามสิ่งกระตุ้นให้สูบ ปัญหา อุปสรรค / สาเหตุที่ทำให้คิดเลิกบุหรี่ / การติดทางจิตใจ สังคม ความเคยชิน แนะนำวิธีเลิกบุหรี่โดยไม่ใช้ยา ( ปรับพฤติกรรม ) / ยาช่วยเลิกบุหรี่ และวิธีใช้ / วิธีป้องกันการหวนกลับมาสูบ <ul><ul><li>ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป : ชื่อ ที่อยู่ ( เพื่อการติดตาม ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>อายุ อาชีพ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน มีใครในบ้านที่สูบบุหรี่ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>โรคประจำตัว ยาที่ใช้ </li></ul></ul></ul>กำหนดวันเลิกบุหรี่ และขออนุญาตในการติดตาม + แผ่นพับประกอบการอธิบาย
 4. 4. <ul><li>Nicotine withdrawal symptoms </li></ul><ul><ul><li>1. ซึมเศร้า 2. นอนไม่หลับ 3. หงุดหงิด โมโหง่าย 4. วิตกกังวล 5. ไม่มีสมาธิ 6. เหนื่อยง่าย 7. หัวใจเต้นช้า ความดันต่ำ 8. อยากอาหาร น้ำหนักเพิ่ม 9. ปวดท้อง 10. ปวดหัว 11. มีไข้ </li></ul></ul>อาการถอนนิโคติน
 5. 5. ปัจจัยที่ทำให้คนเสพติดบุหรี่ ภาวะติดนิโคติน หากหยุดจะเกิดอาการถอนยา ( Withdrawal symptoms) สร้างสัมพันธ์ วงเหล้า กาแฟ หลังเบรค เพื่อความสัมพันธ์ ทัศนคติ ความเชื่อ รู้สึก ผ่อนคลาย คลายกังวล มีสมาธิ กระตุ้นให้ตื่นตัวมีความรู้สึกดีเมื่อได้สูดควัน ภาวะเสพติดนิโคติน ภาวะเสพติด ทางจิตใจ ภาวะเสพติดทางสังคม หรือ ความเคยชิน
 6. 6. ข้อดีของการเลิกบุหรี่ <ul><li>คนที่เลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 30 ปี จะลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอดได้เกือบทั้งหมด ถ้าเลิกก่อนอายุ 50 ปี จะลดความเสี่ยงได้ครึ่งหนึ่ง </li></ul><ul><li>ภายใน 24 ชั่วโมง - ความดันเลือดและชีพจร กลับสู่ภาวะปกติ </li></ul><ul><li>ภายใน 48 ชั่วโมง - รู้สึกสดชื่นขึ้น มีชีวิตชีวา </li></ul><ul><li>ภายใน 72 ชั่วโมง - รับประทานอาหารอร่อยขึ้น </li></ul><ul><li>ภายใน 96 ชั่วโมง - รู้สึกสงบ สบายดีตัวมากขึ้น </li></ul><ul><li>ภายใน 3 สัปดาห์ - ออกกำลังกายได้มากขึ้น ปอดทำงานดีขึ้น </li></ul><ul><li>ภายใน 2 เดือน - มีกำลังวังชามากขึ้น </li></ul><ul><li>ภายใน 5 ปี - สุภาพโดยรวมดีขึ้น </li></ul><ul><li>ภายใน 10-15 ปี - อัตราเสี่ยงต่อการป่วยลดลง </li></ul>
 7. 7. การประเมินระดับการติดนิโคติน Fagerstrom Test for Nicotine Dependence <ul><li>หลังตื่นนอนตอนเช้า คุณเริ่มสูบบุหรี่มวนแรกเมื่อใด </li></ul><ul><li>ภายใน 5 นาที (3 คะแนน ) 5-30 นาที (2 คะแนน ) </li></ul><ul><li> 31-60 นาที (1 คะแนน ) นานกว่า 60 นาที (0 คะแนน ) </li></ul><ul><li>คุณรู้สึกยากลำบากในการไม่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่หรือไม่ </li></ul><ul><li>รู้สึกลำบาก ( 1 คะแนน ) ไม่รู้สึกลำบาก ( 0 คะแนน ) </li></ul><ul><li>บุหรี่มวนใดที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากเลิกมากที่สุด </li></ul><ul><li> มวนแรกในตอนเช้า ( 1 คะแนน ) มวนอื่น ๆ ( 0 คะแนน ) </li></ul><ul><li>สูบบุหรี่วันละกี่มวน < 10 มวน (0 คะแนน ) 11-20 มวน ( 1 คะแนน ) 21-30 มวน ( 2 คะแนน ) 31 มวนขึ้นไป ( 3 คะแนน ) </li></ul>
 8. 8. Fagerstrom Test for Nicotine Dependence ( ต่อ ) <ul><li>คุณสูบบุหรี่จัดในช่วง 1 ชม . แรกหลังตื่นนอนมากกว่าเวลาอื่นของวัน </li></ul><ul><li>ใช่ ( 1 คะแนน ) ไม่ ( 0 คะแนน ) </li></ul><ul><li>ขณะเมื่อคุณป่วยต้องนอนอยู่บนเตียงเกือบตลอดเวลา คุณต้องการสูบบุหรี่หรือไม่ ใช่ (1 คะแนน ) ไม่ (0 คะแนน ) </li></ul>Low dependence < 4 Medium dependence 5 High dependence > 6 Rating Score
 9. 10. ติดตาม (ARRANGE) <ul><li>Timing: </li></ul><ul><ul><li>ติดตามผลเป็นระยะ และพิจารณาส่งต่อถ้าไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ </li></ul></ul><ul><ul><li>แนะนำให้มีการติดตามในช่วงสัปดาห์แรก ครั้งต่อไปภายในเดือนแรก </li></ul></ul><ul><li>Actions during follow up contact: </li></ul><ul><ul><li>ให้กำลังใจเสมอ </li></ul></ul><ul><ul><li>แสดงความยินดีกับความสำเร็จ </li></ul></ul><ul><ul><li>ถ้าหันกลับมาสูบอีก สอบถามทบทวนถึงสาเหตุ และเริ่มใหม่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ประเมินการแนะนำการใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ </li></ul></ul>
 10. 11. ยาช่วยเลิกบุหรี่ <ul><li>F irst-line pharmacotherapies </li></ul><ul><ul><li>Bupropion SR : Quomem® sustained-release tab 150 mg </li></ul></ul><ul><ul><li>Nicotine gum : Nicorette® 2 mg, 5 mg </li></ul></ul><ul><ul><li>Nicotine patch : Nicotinell ® TTS </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>10 cm 2 (7 mg/24 hr) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>20 cm 2 (14 mg/24 hr) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>30 cm 2 (21 mg/24 hr) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Two second-line pharmacotherapies </li></ul><ul><ul><li>Clonidine  Nortriptyline </li></ul></ul>
 11. 12. NRT: Nicotine Patch <ul><li>แผ่นแปะนิโคติน มี 3 ขนาดคือ 10 ตารางเซนติเมตร ( ปลดปล่อยนิโคตินวันละ 7 มิลลิกรัม ) ขนาด 20 cm 2 ( ปลดปล่อยนิโคตินวันละ 14 มิลลิกรัม ) และ ขนาด 30 cm 2 ( ปลดปล่อยนิโคตินวันละ 21 มิลลิกรัม ) </li></ul><ul><li>1 แผ่นใช้ได้ 24 ชั่วโมง </li></ul><ul><li>ผู้ที่สูบไม่เกินวันละ 1 ซองให้เริ่มใช้ขนาด 20 cm 2 ถ้าสูบเกินกว่านั้นให้ใช้ขนาด 30 cm 2 </li></ul><ul><li>เริ่มแปะจากขนาดที่ใกล้เคียงกับที่สูบ 3-4 สัปดาห์ แล้วเปลี่ยนไปใช้ขนาดที่อ่อนกว่า จนถึงอ่อนที่สุด แล้วก็เลิกใช้ </li></ul>
 12. 13. NRT: Nicotine Patch <ul><li>ขนาดที่ใช้ </li></ul><ul><ul><li>สูบ  20 มวน / วัน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้ 20 ตารางเซนติเมตร (14 mg) 8 สัปดาห์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้ 10 ตารางเซนติเมตร (7 mg) 4 สัปดาห์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>สูบ > 20 มวน / วัน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้ 30 ตารางเซนติเมตร (21 mg) 4 สัปดาห์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้ 20 ตารางเซนติเมตร (14 mg) 4 สัปดาห์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ใช้ 10 ตารางเซนติเมตร (7 mg) 4 สัปดาห์ </li></ul></ul></ul><ul><li>ติดแผ่นแปะ 24 ชม ยกเว้นนอนไม่หลับหรือฝันร้าย </li></ul><ul><li>การติดแผ่นยาควรเปลี่ยนที่ติดทุกวันเพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง ไม่ควรติดซ้ำภายใน 1 สัปดาห์ </li></ul>
 13. 14. NRT: Nicotine Patch <ul><li>ให้ติดแผ่นยาไว้บนผิวหนังส่วนที่เรียบๆไม่เป็นรอยพับ ไม่มีขน ไม่มีบาดแผล ไม่มัน ตลอด 24 ชั่วโมง แม้ขณะหลับ อาบน้ำ </li></ul><ul><li>ต้องหยุดบุหรี่ก่อนและระหว่างใช้แผ่นติดผิวหนังนิโคติน </li></ul><ul><li>ควรติดแผ่นยาทันทีที่ตื่นนอนในวันที่จะหยุดบุหรี่ </li></ul><ul><li>อย่าลืมล้างมือหลังแปะแผ่นยา </li></ul><ul><li>ไม่ตัดแผ่นยาเพื่อปรับขนาด </li></ul>
 14. 15. NRT: Nicotine Patch <ul><li>อาการข้างเคียง : Local skin irritation (50%) </li></ul><ul><ul><li>Local treatment with topical corticosteroid / antihistamine / and rotating patch sites </li></ul></ul><ul><li>อาการข้างเคียง : insomnia (23%), abnormal dreams, headache </li></ul><ul><ul><li>ผลต่อการนอนนี้มักหายไปใน 2-3 วัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ถ้ามีอาการนอนไม่หลับ หรือฝันร้าย ให้ดึงแผ่นยาออกก่อนนอน </li></ul></ul><ul><li>เมื่อใช้เสร็จแล้ว ให้ทิ้งให้มิดชิด ( ยังมีนิโคตินหลงเหลือ ) </li></ul><ul><li>FDA pregnancy category D </li></ul>
 15. 16. NRT: Nicotine Gum <ul><li>Nicotine polacrilex เป็น ion-exchange resin complex N icotine จะถูกปลดปล่อยออกมาช้า ๆ ขณะเคี้ยว และดูดซึมผ่าน oral mucosa มีการใส่ buffer (NaHCO3, NaCO3) เพื่อทำให้มี pH 8.5 Nicotine ซึ่งเป็น weak base จะไม่แตกตัว และดูดซึมผ่าน oral mucosa ได้ดี </li></ul><ul><li>หมากฝรั่งนิโคติน มีขนาด 2 และ 4 มิลลิกรัม </li></ul><ul><li>ให้ระดับนิโคตินสูงสุดในเลือดภายใน 15-30 นาที </li></ul><ul><li>เป็น sugar free ขนาดที่มีใช้ คือ </li></ul><ul><ul><li>2 mg : < 25 มวน / วันหรือ FTND 1-6 </li></ul></ul><ul><ul><li>4 mg :  25 มวน / วันหรือ FTND >6 </li></ul></ul>
 16. 17. NRT: Nicotine Gum <ul><li>หยุดบุหรี่ขณะใช้ Nicotine gum </li></ul><ul><li>วิธีบริหารยา </li></ul><ul><ul><li>สัปดาห์ 1-6 ใช้ 1 ชิ้น ทุก 1-2 ชั่วโมง หรือเมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่ </li></ul></ul><ul><ul><li>สัปดาห์ 7-9 ใช้ 1 ชิ้น ทุก 2-4 ชั่วโมง หรือเมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่ </li></ul></ul><ul><ul><li>สัปดาห์ 10-12 ใช้ 1 ชิ้น ทุก 4-8 ชั่วโมง หรือเมื่อรู้สึกอยากสูบบุหรี่ </li></ul></ul><ul><ul><li>สามารถปรับขนาดตามความทนและการตอบสนองของผู้ป่วยได้ </li></ul></ul><ul><li>ขนาดยาสูงสุด </li></ul><ul><ul><li>ขนาด 2 มิลลิกรัม ให้ใช้วันละไม่เกิน 30 ชิ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ขนาด 4 มิลลิกรัม ให้ใช้วันละไม่เกิน 15 ชิ้น </li></ul></ul>
 17. 18. NRT: Nicotine Gum <ul><ul><li>Chewing technique -- เคี้ยวช้า ๆ จนได้รสเผ็ดซ่า แล้วหยุดเคี้ยว อมหมากฝรั่งไว้ระหว่างกระพุ้งแก้มและเหงือก จนรสซ่าหายไป จึงนำมาเคี้ยวใหม่ ทำเป็นระยะสลับกัน อย่างต่อเนื่อง 30 นาที (chew-and-park technique) โดยเปลี่ยนบริเวณที่อมด้วยเพื่อลดการระคายเคืองเยื่อบุช่องปาก เทคนิคการเคี้ยวเช่นนี้ จะให้การดูดซึมช้าแต่คงที่ </li></ul></ul>
 18. 19. NRT: Nicotine Gum <ul><li>งดอาหารและเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรด (e.g., coffee, juices, tea, wine, soft drinks) ยกเว้นน้ำเปล่า ใน 15 นาทีก่อนและระหว่างเคี้ยวยา เพราะจะทำให้ PH ของน้ำลายลดลง จนทำให้การดูดซึมนิโคตินลดลงด้วย </li></ul><ul><li>ไม่ควรกลืนน้ำลายที่มีนิโคติน เพราะจะทำให้เกิดการะคายเคืองทางเดินอาหาร </li></ul><ul><li>อาการไม่พึงประสงค์ : การระคายในช่องปาก เจ็บปาก ปวดกราม ฟัน ระคายคอ คลื่นไส้ สะอึก ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ท้องเดิน </li></ul><ul><ul><li>มักทนต่ออาการเหล่านี้ได้ใน 1 สัปดาห์ และปัญหาน้อยถ้าเคี้ยวถูกวิธี </li></ul></ul><ul><li>เมื่อใช้เสร็จแล้ว ให้ทิ้งให้มิดชิด ( ยังมีนิโคตินหลงเหลือ ) </li></ul><ul><li>FDA Pregnancy Category C </li></ul>
 19. 20. Nicotine Replacement Therapy (NRT) <ul><li>ห้ามใช้ในกรณี </li></ul><ul><ul><li>Life threatening arrhythmias / Severe or worsening angina pectoris </li></ul></ul><ul><ul><li>During the immediate post-MI (within 2-4 weeks), stroke </li></ul></ul><ul><ul><li>Active temporomandibular joint disease (for the nicotine chewing gum) </li></ul></ul><ul><ul><li>Atopic, eczematous dermatitis (for the nicotine patch) </li></ul></ul><ul><li>ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ที่มีประวัติ : </li></ul><ul><ul><li>โรคหัวใจและหลอดเลือด , hypertension, hyperthyroidism, DM, active PUD </li></ul></ul>
 20. 21. Non-nicotine pharmacotherapy of smoking cessation <ul><li>Bupropion sustained release </li></ul><ul><ul><li>MOA: ลดการเก็บกลับ (reuptake inhibition) ของ dopamine และ / หรือ norepinephrine ในสมอง ทำให้ไม่ค่อยเกิดอาการขาดนิโคติน เมื่อหยุดสูบบุหรี่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ขนาดยา : เริ่มด้วย 150 mg QAM x 3 days, เพิ่มเป็น 150 mg bid x 7 - 12 weeks ( ห่างกันอย่างน้อย 8 ชม . ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้ผู้ป่วยเริ่มรับประทานยา ก่อนวันที่ผู้ป่วยกำหนดไว้ว่าจะหยุดสูบ 1-2 สัปดาห์ ( ใช้เวลากว่ายาถึง steady state) </li></ul></ul><ul><ul><li>อาหารไม่มีผลต่อการดูดซึมยา </li></ul></ul>
 21. 22. Bupropion SR (Quomem) <ul><ul><li>มีรูปแบบ slow release (150 mg) - กลืนทั้งเม็ด </li></ul></ul><ul><ul><li>อาการไม่พึงประสงค์ : นอนไม่หลับ (35-40%) กระวนกระวาย ปากคอแห้ง (10%) ปวดศีรษะ มือสั่น </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อห้ามใช้ : ผู้ป่วยโรค Bulimia หรือ anorexia nervosa , ผู้ป่วยโรคลมชัก , ผู้ที่ใช้ยา Monoamine Oxidase Inhibitor (MAOI) ( หยุดยา 14 วัน ก่อนเริ่มยา bupropion) </li></ul></ul>
 22. 23. Bupropion SR (Quomem) <ul><li>ระวังการใช้ใน : ผู้ที่มีประวัติ head trauma , ผู้ที่ได้รับยาลด seizure threshold ( Tricyclic antidepressant, theophylline, alcohol, antipsychotics, tramadol ), ผู้ที่มีภาวะ severe hepatic cirrhosis , ผู้ที่ withdrawal จาก alcohol หรือ benzodiazepine </li></ul><ul><li>ไม่ใช้เกิน 300 mg/day </li></ul><ul><li>หากใช้แล้ว 7 สัปดาห์ ไม่สามารถหยุดบุหรี่ได้ ให้หยุดยา โดยสามารถหยุดยาได้ทันที </li></ul><ul><li>FDA Pregnancy Category B </li></ul><ul><li>Bupropion SR สามารถใช้ร่วมกับ NRT ได้ </li></ul>
 23. 24. <ul><li>Nortriptyline (TCA) </li></ul><ul><ul><li>ขนาดที่ใช้ 25-150 มิลลิกรัมต่อวัน </li></ul></ul><ul><ul><li>SE: ง่วงนอน , ปากคอแห้ง (64-78%), ท้องผูก (29-38%), หัวใจเต้นเร็ว , ลุกแล้วหน้ามืด วิงเวียน (49%), ตาพร่า (1 6%) </li></ul></ul><ul><ul><li>เริ่มใช้ยา 10--28 วันก่อนวันเลิกบุหรี่ และใช้ติดต่อกัน 6-12 สัปดาห์ </li></ul></ul><ul><ul><li>ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคต้อหิน hyperthyroidism ประวัติปัสสาวะคั่ง ต่อมลูกหมากโต โรคลมชัก </li></ul></ul><ul><ul><li>ห้ามใช้ร่วมกับยา MAOIs </li></ul></ul><ul><ul><li>Pregnancy category D </li></ul></ul>Non-nicotine pharmacotherapy of smoking cessation
 24. 25. <ul><li>Nicotine patch มีข้อดีที่ใช้ง่าย แปะวันละครั้ง ให้ continuous dose ของนิโคตินตลอดวัน ข้อเสีย คือ มักพบ skin irritate และไม่สามารถปรับขนาด เพื่อบรรเทาอาการถอนนิโคตินที่อาจเกิดขึ้นได้ </li></ul><ul><li>Nicotine gum มีข้อดีที่ช่วยลด oral craving และ delay weight gain มีความยืดหยุ่นในการปรับขนาด เพื่อควบคุมระดับนิโคติน บรรเทาอาการถอนได้ตามต้องการ แต่อาจไม่เหมาะกับบางอาชีพ สถานที่ ( ดูไม่สุภาพ ) </li></ul><ul><li>Bupropion SR ใช้ง่าย เพียงวันละ 2 ครั้ง เหมาะกับคนที่มีภาวะโรคซึมเศร้าร่วม หรือประวัติอาการซึมเสร้าในขณะอยู่ในช่วงเลิกบุหรี่ครั้งที่ผ่านมา อาจใช้ร่วมกับ NRT ( พบว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าใช้เดี่ยว ๆ บ้างเล็กน้อย ) ข้อเสีย คือ นอนไม่หลับ และ ชัก (rare) </li></ul>
 25. 26. Pregnancy <ul><li>nicotine อาจทำให้เกิด risks to the fetus - neurotoxicity </li></ul><ul><li>bupropion SR อาจทำให้เกิด seizures ( 1 ใน 1,000 patients ) </li></ul><ul><li>ถ้าเลือกใช้ NRT ในหญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร ควรพิจารณา </li></ul><ul><ul><li>ใช้ขนาดยาต่ำสุด </li></ul></ul><ul><ul><li>เลือก delivery systems ที่ให้ intermittent, rather than continuous, drug exposure (e.g., nicotine gum rather than the nicotine patch ) </li></ul></ul>
 26. 27. Are pharmacotherapeutic treatments appropriate for lighter smokers (e.g., 10-15 cigarettes/day)? <ul><li>If pharmacotherapy is used with lighter smokers, clinicians should consider reducing the dose of first-line NRT pharmacotherapies. No adjustments are necessary when using bupropion SR. </li></ul>
 27. 28. Combination NRT <ul><li>Combining the nicotine patch with a self-administered form of NRT (either the nicotine gum or nicotine nasal spray) is more efficacious than a single form of nicotine replacement </li></ul><ul><li>Patients should be encouraged to use such combined treatments if they are unable to quit using a single type of first-line pharmacotherapy. </li></ul>
 28. 29. สารอื่นๆ ที่ใช้ช่วยในการเลิกบุหรี่ <ul><li>น้ำยาบ้วนปาก </li></ul><ul><ul><li>0.5% Silver nitrate </li></ul></ul><ul><li>ใช้อมประมาณ 1-2 ฝา นาน 1-2 นาที แล้วบ้วนทิ้ง </li></ul><ul><li>อย่ากลืน เพราะจะทำให้คลื่นไส้ อาเจียน </li></ul>

×