Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief april [1]

976 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief april [1]

  1. 1. April 2010 • Even voorstellen! Gastdocenten en kinderen aan het woord (blz. 1 en 2) • Wat hebben de leerlingen afgelopen periode meegemaakt (blz. 3) • Follow-up traject (blz 4) • Gezocht (blz. 4) Even voorstellen: “Iets meer dan een jaar geleden zag ik een documentaire over IMC Weekendschool. Ik vond dat toen zo’n inspirerend concept dat ik me heb ingeschreven als vrijwilliger in Rotterdam. Dit bete- kent dat ik naast mijn studie Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft, soms ook de rol van ‘Meester Jan’ op me neem. Meester Jan helpt onder andere bij het maken van vogelhuisjes, zenuwspiralen, maquettes, hij mag met de leerlingen mee naar musea, bezoekt bedrijven, doet mee aan speurtochten. Kortom, leuke activiteiten met leerlingen waar Meester Jan zelf ook nog veel van opsteekt. Op de weekendschool zie je de diversiteit van onze samenleving vanuit een positief perspectief; het is een plek waar mensen uit verschillende lagen van de bevolking elkaar tegenkomen. De ene keer luister je met de leerlingen naar een diplomaat die jarenlang in Viet- nam werkte. De andere keer sta je op een bouwplaats ergens midden in de polder een muurtje te metselen met bouwvakkers van het type ‘ruwe bolster blanke pit’. De weekendschool opent deu- ren, laat kinderen en volwassenen over hun eigen grenzen heenkijken. Nooit gedacht dat ik als Meester Jan nog zoveel kon leren!” Jan van Ballegooijen, Student Architectuur TU Delft
  2. 2. Even voorstellen: IMC Weekendschool Rotterdam Schooljaar 2009-2010 1e jaar: Sima Daoud en Jeffrey Govers 2e jaar: Cheryl Toemere en Naoual Benaissa 3e jaar: Jiska Peteroff en Eli-anne v/d Torn Kom ook naar IMC Weekendschool! “Bij IMC Weekendschool doe je geen dingen wat je normaal op school doet. Bij IMC Weekendschool krijg je geen Taal of Rekenen, maar leer je veel over verschillende beroepen. Wij vinden het er heel leuk. Wij wisten niet eens dat er zoveel beroepen bestaan! Beroepen binnen ge- neeskunde, journalistiek en sterrenkunde. Soms laten ze tijdens de les echte dingen zien. Wij hebben al veel geleerd. Bij het vak geneeskunde kregen we echt gips om onze arm en hebben we baby’s gezien die te vroeg zijn geboren. Bij het vak sterrenkunde hebben we geleerd over sterren, planeten en de melkweg. We zijn naar De Sterrenwacht in Dordrecht geweest. Ook maken we leuke uitstapjes met de hele klas. We zijn naar Shell geweest en naar Ayers Rock, daar hebben we geklommen en een grottenparcours gedaan. Soms krijg je aan het einde van de les iets mee naar huis. Dat vinden alle kinderen heel erg leuk. Aan iedereen die dit leest willen wij zeggen : kom naar IMC Weekendschool!“ Yasmina Afkir en Stefanie Mon- teiro, 1e jaar IMC Weekendschool. Wensen en dromen uit laten komen... Mijn naam is Donna Schaap en ik ben zelfstandig ondernemer in Rotterdam. De afgelopen periode heb ik nader kennisgemaakt met IMC Weekendschool. Ik wist, dankzij mijn voormalige functie als Procesbegelei- der Onderwijskansenzone in Rotterdam, van het bestaan van dit mooie initiatief af maar had nog geen di- rect contact gehad met medewerkers of leerlingen van IMC Weekendschool. Omdat ik sterk de indruk had dat de visie van IMC Weekendschool aan zou sluiten bij mijn eigen drijfveer om kinderen een breed toe- komstperspectief te bieden besloot ik me te melden als vrijwilliger. Ik heb nu twee dagen met de eerste- jaars in Rotterdam gewerkt vanuit “De Creatiespiraal” van Marinus Knoope. Ik geloof dat in elk kind een grote drijvende kracht aanwezig is (in de vorm van wensen, dromen en passies) die, mits op de juiste manier aangeboord, het kind in staat stelt tot grote prestaties. De twaalf stappen van De Creatiespiraal laten kinderen zien dat het realiseren van je wens een lange weg is die, be- halve verbeeldingskracht, creativiteit en zelfvertrouwen, ook noeste arbeid en doorzettingsvermogen vraagt. Dat de kinderen De Creatie- spiraal als volkomen logisch ervaren bleek toen ik hem introduceerde bij de groep. Toen ik via wensen / verbeelden / geloven / vertellen / onderzoeken / plannen / beslissen / werken / doorzetten / ontvangen en waarderen bij de laatste stap van de cyclus was beland hoefde ik deze niet meer te noemen. De kinderen vulden hem zelf al hardop in: “...RELAXEN...!” De twee bijeenkomsten gingen over de eerste stap: wensen. Dit lijkt misschien een eenvoudige stap, want wie heeft er nu geen wensen, maar het bleek een aardige klus om een wens te formu- leren die echt helemaal van jezelf is en die bestaat uit twee componen- ten: iets willen krijgen voor jezelf en tegelijkertijd iets betekenen voor anderen... Tijdens onze ‘wensenmarktplaats’ werd in elk geval duidelijk dat de kinderen op één lijn zitten wat betreft hun wensen ten aanzien van hun tijd op IMC Weekendschool: respect tonen en gerespecteerd worden en vriendschap bieden en ontvangen. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze wensen uit gaan komen! Voor meer informatie: www.soy-me.com 2
  3. 3. 1e jaars nieuws: Eerstejaars leerlingen gaan het podium op De kinderen van het eerste jaar kregen van het Ro Theater de mogelijk- heid deel te nemen aan een workshop Toneel. Het was een groot suc- ces! De klas werd verdeeld in twee groepen en onder leiding van een echte actrice kregen ze de basiskneepjes mee om een echt stukje toneel op het podium tot uitvoer te bren- gen. De kinderen konden hun lol niet op, toen de verkleedkist open ging en ze zichzelf voor hun stukje mochten verkleden. Kinderen mochten als duo een toneel stukje voorbereiden. Met concentratie en heel serieus werd er geoefend en gerepeteerd, totdat ze het toneelstukje helemaal eigen hadden gemaakt. Toen kwam het moment van uitvoering op het podium, volledig met decor, de juiste belichting en passende outfit. Ieder stukje was een plezier om naar te kijken. Het was geweldig om te zien dat ze er helemaal in opgingen en dat ze konden improviseren wanneer dat nodig was. Alle kinderen hebben een geweldige dag gehad en een kant van zichzelf ontdekt waarvan ze niet wisten dat ze die hadden! RO Theater bedankt! 2e jaars nieuws: Leerlingen van het tweede jaar hebben het vak Film. Dit schooljaar hebben de leerlingen van het tweede jaar weer erg hun best gedaan bij het vak Film. De gastdocenten en begeleiders hebben hard gewerkt, om ervoor te zorgen dat de leerlingen mooie filmpjes konden maken. Bij het vak Film hebben de leerlingen onder andere een inleiding gehad over hoe een film- camera werkt. Verder weten zij nu ook wat belangrijk is om in de gaten te houden, bij het filmen en intervie- wen van mensen. Er zijn verschillende eindproducten uit de lessen gekomen. Sommige groepjes hebben een reportage gemaakt en andere een kort fictie filmpje. De eindpresentatie van het vak Film vond plaats op 14 februari, in bio- scoop Lantaren/ Venster. Wij zijn afgelopen schooljaren welkom geweest, om daar de eindproducten van de leerlingen op een bioscoopscherm te bekijken. Dit schooljaar hebben de kinderen ook uitzendtijd gekregen op RotterdamTV, bin- nen het programma SiwiTV. Op de website www.siwitv.nl kunt u de filmpjes van de tweedejaars leerlingen bekijken. Als u dan klikt op de uitzending van 26 fe- bruari 2010, krijgt u de resultaten te zien. Wij zijn zeer trots op onze tweedejaars leerlingen. 3e jaars nieuws: Derdejaars leerlingen halen geld op voor goed doel De afgelopen periode hebben de derdejaars leerlingen hun zondagen besteed aan het vak Ondernemen. Een eigen bedrijf opzetten om geld te verdienen voor een goed doel met behulp van gastdocenten van Car- dano. De leerlingen hebben voor verschillende goede doelen gekozen, namelijk Haïti en the Sunday Foundation. Pannenkoeken, warme chocolademelk verko- pen, auto’s wassen en een bijzondere koek op Valentijnsdag voor je geliefde, weken zijn de leerlingen bezig geweest met ideeën uitwerken, aanpassen en verkopen. De lessen bestonden niet alleen uit het opzetten van een bedrijf, ook hebben ze een workshop presentatie technieken gevolgd bij Deloitte, waarna ze hun producten nog beter aan het publiek konden verkopen. Na afloop van de lessenserie volgde er een ondernemingsmarkt. Veel ouders en gastdocenten zijn langsgekomen om te horen wat de leerlingen bereikt hadden. Na de bedrijfs- presentaties van de ondernemingen is het geldbedrag bekend gemaakt. Voor Haïti is door een onderne- ming €118,40 opgehaald. De andere 2 ondernemingen hebben samen €287,60 opgehaald. De cheque voor the Sunday Foundation kon deze dag ook uitgereikt worden aan een van de oprichtsters van deze stichting, Wendy Bovendeert, een juf van de leerlingen, die ze nog kennen van de basisschool. Een mooi vak, ondernemen! 3
  4. 4. FUT - Nieuws FUT nieuws FUT -Nieuwjaarsborrel 7 februari 2010- De vestigingsraad heeft op 7 februari de Nieuwjaarsborrel georganiseerd, voor alle oud- leerlingen en oud- docenten van IMC Weekendschool Rotterdam. Er is aan alles gedacht, muziek, hapjes en limonade. Het feest heeft plaats gevonden in een klaslokaal op het Erasmus MC. Er was een goede opkomst en veel oud- leerlingen vonden het leuk om elkaar weer te zien. De officiële uitnodigingen zagen er heel professioneel uit, deze heeft lid Jermaine Gierdhariesingh ontworpen. Er was echte dansmuziek. Sommige oud- leerlin- gen wilde wel dansen, maar hebben zich dit keer helaas niet laten verleiden door de muziek! Ondanks dat hebben zij het wel naar hun zin gehad. Ook heeft de vestigingsraad zich gepresenteerd. Dit heeft Zamira Muradi gedaan, namens de aanwezige vestigingsraad. Zij heeft duidelijk kunnen vertellen wat de vesti- gingsraad wil betekenen en dat er nog oud- leerlingen welkom zijn, om deel te nemen aan de raad. Het organiseren van de Nieuwjaarsborrel was heel leerzaam voor de vestigingsraad. Er zijn ook leerpunten uit- gekomen, die zij de volgende keer anders zouden willen doen. IMC Weekendschool Rotterdam is erg trots op deze enthousiaste oud- leerlingen! FUT –Schrijfwedstrijd De Nieuwe Pen- Er is een schijfwedstrijd georganiseerd voor oud- leerlingen van IMC Weekendschool. De Nieuwe Pen is een uitdagende schrijfcursus en wedstrijd voor jongeren die beter verhalen willen leren schrijven. Alle oud- leerlingen van de verschillende vestigingen zijn uitgenodigd voor deze wedstrijd. Zij worden door een schrijfcoach geholpen bij het maken van de schrijfopdrachten. Dit geeft de oud- leerlingen de kans om in korte tijd een veel betere schrijver te worden. Als de verhalen klaar zijn, eind mei 2010, worden ze beoor- deeld door een vakjury. De winnaar krijgt een laptop en zijn of haar verhaal komt in literair tijdschrift Lava. De feestelijke uitreiking vindt plaats in Amsterdam, in het Lloyd Hotel, op zondag 6 juni. Vanuit IMC Week- endschool Rotterdam doen de oud- leerlingen Jay Adjodha en Mohamed Elamina mee. Wij hopen ui- teraard, dat een van deze twee Rotterdammers wint! FUT Vestigingsraad –Gastles Vergaderen en Vergader technieken- De vestigingsraad van IMC Weekendschool Rotterdam wil zich zo professioneel mogelijk ontwikkelen. Daarom komt er binnenkort een gastles Vergaderen en Vergadertechnieken van gastdocent Cherissa Ko- ko. Zij heeft een enige tijd geleden aangemeld als gastdocent en wil haar kennis graag inzetten voor ons initiatief. Zij is Programmamanager bij de gemeente Dordrecht en ook zeer actief voor jongeren in Rotter- dam. Omdat zij veel ervaring heeft met vergaderen, zijn wij erg blij met haar aanbod om de oud- leerlingen hierover les te geven. GEZOCHT: FUT: Voor onze oud-leerlingen zijn wij dringend op zoek naar huiswerkbegeleiders. Het gaat op dit moment voornamelijk om de volgende vakken: Wiskunde, Economie, Engels, Natuurkunde, Scheikunde en Neder- lands. Het niveau van de leerlingen is verschillend, variërend van VMBO tot VWO. (contactpersoon: Cheryl Toemere, cheryl.toemere@weekendschool.nl) 2e jaar: Voor het vak Beeldende Kunst zijn wij op zoek naar inspirerende en creatieve gastdocenten, voor de lessen van 11 april en 18 april. Voor het vak Cuisine zijn wij nog steeds op zoek naar echte koks. Of begeleiders en gastdocenten, met een echte passie voor koken. Het vak Cuisine wordt gegeven op 6 juni, 13 juni, 20 juni en 27 juni. IMC Weekendschool is een school voor aanvullend on- IMC Weekendschool Rotterdam derwijs voor gemotiveerde jongeren van tien tot veertien jaar uit sociaal-economische achterstandswijken. Op de www.imcweekendschool.nl weekendschool krijgen jongeren 2,5 jaar lang elke zondag les van professionals die met plezier hun vak uitoefenen. Locatiemanager Rotterdam: Doel is jongeren te steunen bij het verruimen van per- Jiska Peteroff spectieven, het versterken van zelfvertrouwen en het ont- Jiska.peteroff@weekendschool.nl wikkelen van hun talenten. 4

×