Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sejarah Persekolahan Ugama di Brunei

4,306 views

Published on

Published in: Spiritual, Business
 • Be the first to comment

Sejarah Persekolahan Ugama di Brunei

 1. 1. PENDIDIKAN UGAMA DI BRUNEI
 2. 2. → Perlembagaan Brunei 29-09-1959 “Islam sebagai ugama rasmi Negara” Islam Negara → Falsafah Negara “Negara Melayu Islam Beraja” →21-10-1986 wujud Kementerian Hal Ehwal Ugama, kemudian Jabatan Pengajian Islam j mengatur pendidikan ugama
 3. 3. “Beta percaya rakyat beta yang dikasihi sekalian k li sedia di memahami h i bahawa bh perkembangan-perkembangan bahagian ugama yang telah dilancarkan dengan baiknya itu adalah merupakan pada keseluruhannya sebagai alat atau sistem untuk t t k terus mencapai matlamat untuk i tl t tk menjadikan Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap dan penuh dengan nikmat bagi keseluruhan rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam ini”
 4. 4. Pendidikan – “Education” Education latin – “educere” – memasukkan sesuatu ilmu ke dlm akal manusia. Arab – ta’lim, tarbiyah, ta’dib (Hasan Langgulung,1991) Satu proses hasilnya perubahan jasmani, jiwa, intelektual, emosi melalui tunjuk ajar ( Dr. Abd Halim El- Muhammady,1994) Proses terus pengajaran, latihan, bimbingan, pimpinan pelbagai ilmu, nilai agama, budaya ( Anisah Bahyah,2006) Ilmu ugama utk rohani jasmani intelektual bahagia rohani, jasmani, dunia & akhirat
 5. 5. “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di ( k ) b i S (muka) bumi. Sesungguhnya All h tid k h Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” ( Surah al-Qasas:77 )
 6. 6. Bermula di rumah persendirian, masjid, balai oleh mubaligh Arab, ulama Acheh & Melaka Kg Burung Pingai mulanya pusat Ilmu Ugama Pengajian ada 2 : gj i) Umum tdk perlu pandai tulis & baca – zikir, hadrah, mengaji al-quran, sembahyang. , gj q , yg ii) Khusus pandai tulis & baca – ilmu fiqh, faraidh, babun nikah, nahu, qawaid, tasawuf, , , ,q , , akhlak ( Hj Awg Asbol, 1988-1989)
 7. 7. Abad 20(1931) Sekolah Melayu Jln Pemanca kemudian dilaratkan ke Tutong & Belait 1940 – Kadi Besar mentadbir sekolah ugama 1-7-1954 Jabatan Hal Ehwal Ugama ditubuhkan dit b hk Pejabat pelajaran Ugama ditubuhkan Oktober 1956 KHEU dinaikkan taraf, Jabatan Pelajaran U Ugama diti k tk – J b t P ditingkatkan Jabatan Pengajian I l ji Islam
 8. 8. 1954 –laporan 2 org pegawai ugama J h : l i Johor Pel Ug Sek Melayu & I P lU S kM l Inggeris tdk cukup masa i k i) Banyak murid tdk tahu ucap kalimah ii) syahadah & rukun Islam Islam. Guru kurang profesionalisme iii) (Dato Seri Setia Awang Haji Abd Hamid,2004) SS SOAS III ( S Sultan Brunei ke 28) – wujudkan Sek ) j S Ugama formal – September 1956 (Pg Dr. Hj Mohammad,1998)
 9. 9. Sudah patut masanya tiap-tiap sekolah Melayu dan Inggeris yang ada dalam Negeri Brunei ini diadakan pelajaran ugama di sebelah petang oleh keranan menolakkan berbagai-bagai bencana dan fitnah pesona yang didatangkan oleh pihak yang tidak sukakan atas ketenteraman dan keelokkan akhlak anak-anak bumi anak anak putera-puteri negeri ini, khususnya dalam pelajaran ugama itu berbagai ajaran dan didikan cara-cara memperbaiki perjalanan hidup supaya tidaklah seorang p pj p py g tercebur dalam lembah kehinaan
 10. 10. 7 buah Sek Ugama dgn 9 orang guru beroperasi dgn sukatan, buku teks, guru Johor. 1970 (SPI) ptg wujud jadi gangguan sek ugama ugama. JHEU guna madrasah,masjid,bangunan persatuan. Masa b l j dik belajar dikurangkan : k i) Dh I-III 11/2 → 1 jam ii)Dh IV-V 3 → 11/2 jam iii) Dh VI kekal 3 jam
 11. 11. 1976 KDYMM adakan peruntukkan khas bina sek ugama. 1978, 7 buah Sek Ug bangunan baru dan 7 buah dlm pembinaan. 1984 dh Pra Sek Ugama dibuka supaya mengimbangi keupayaan murid. (Penyata Tahunan Jabatan Hal Ehwal Ugama,1984) Tujuan umum Sek Ugama : Menanam/memupuk kefahaman Islam dan menanam roh i) keagamaan ajaran Islam dlm kanak-kanak Utk menyedia tenaga-tenaga yg dpt ii) mengislamkan/mengekalkan keislaman masyarakat/negara. (Jabatan Pengajian Islam,1996)
 12. 12. Mendidik kanak-kanak faham,percaya,mengamal i) M didik k k k k f h l ajaran-ajaran Ugama Islam ii) Mengajar supaya kesedaran beragama dijiwa kanak- kanak kanak iii)Memimpin kanak-kanak supaya minat ajaran-ajaran ugama hingga dewasa iv) Membentuk budipekerti kanak-kanak supaya taat & patuh berasaskan ajaran-ajaran Islam j j v) Melatih & mengasuh kanak-kanak mengerjakan suruhan dan menjauhi larangan Allah vi) Mendidik kanak-kanak supaya bertanggongjawab kpd negara dan bangsa berdasrakan ajaran-ajaran agama Islam. (Jabatan Pengajian Islam,1996)
 13. 13. Tahun 1965 IRK diadakan Sek Rendah & Menengah ( Pg Dr. Hj Mohammad,1998) Antara matalamat : i) Memupuk/menggalak pendidikan asas ugama Islam ii)Menanam/mengembangkan rohani yg sihat ii)M / b k hi ih iii)Menanam kepercayaan Islam cara hidup yg lengkap iv)Memperkenalkan Islam adalah agama yg benar tinggi/bertamaddun v) Mem p k persa daraan umat berbilang ) Memupuk persaudaraan mat bangsa/ugama . ( Jabatan pengajian Islam,1996 )
 14. 14. Tahun 1940-an Sultan Ahmad Tajuddin adakan Sekolah Arab tetapi tidak bertahan Tahun 1950-an SOAS III hidupkan semula Sek Arab 15/1/1956 titah baginda baginda…. Tahun 1966, Sek Men Arab Hassanal Bolkiah seramai 46 orang pelajar di Madrasah JHEU JHEU. Lahirnya guru-guru ugama,pegawai-pegawai masjid/pegawai ugama ( Haji Awang Hasbol 2006 ) Hasbol,2006
 15. 15. Sebelum guru Johor, guru ugama diambil: Johor i) Pegawai masjid ii) orang yg boleh mengajar ugama iii) Guru lepasan Maktab Perguruan Sultan Idris Elaun $25 00 sebulan $25.00 sebulan. 1957 - Guru Ugama secara bersistem 3 kategori : Guru pelatih i) Guru tdk terlatih Gu u d e a ii) ) iii) Guru terlatih ( Haji Awang Hasbol,2006 )
 16. 16. 8 Julai 1968 KDYMM meletakkan batu asas MPUSB, dan beroperasi 8 Januari 1972 (Pg Dr. Hj Mohammad,1998) Tujuan MPUSB ditubuhkan : j Melatih guru- guru mengajar ugama i) Mengadakan kursus spt membaca quran,mubaligh dsb ii) Mengadakan kursus guru- guru /pegawai- pegawai KHEU iii) & lain- lain Jabatan Meninggikan nilai pelajaran utk negara & sumbangan iv) kpd negara lain dirantau ini amnya. Tahun 2007 MPUSB dinaikkan taraf Kolej Perguruan Ugama Seri Begawan ( KUPU SB)
 17. 17. Tahun 1958 kelas dewasa ugama mula ada di kawasan bandar bertujuan : Tahu membaca al-Quran dgn baik tajwid,tertil,berlagu i) Tahu teori/praktik fardu ‘ain/fardu kifayah ii) Menanamkan taat kpd Allah,Rasul dan Sultan iii) Menanamkan perasaan aktif semarakkan iv) masjid/syiar I l jid/ i Islam Membentuk peribadi menurut ajaran Islam v) Saluran memahami ajaran ajaran Islam ajaran-ajaran vi) (Jabatan Pengajian Islam,1996 )
 18. 18. Pendidikan Ugama teras kepada pembentukkan umat dan bangsa yang berilmu, beriman dan beramal. Pendidikan Ugama Islam jadi benteng kukuh kepada generasi yang pertahanan kukuh kepada sebarang anasir jahat yg ingin menghancurkan bangsa, ugama dan rakyat. Pendidikan yang bersistem dan mantap yg p membawa impak kepada pembangunan bangsa dan negara.
 19. 19. “(Negerimu) adalah negeri yang baik (Negerimu) dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun” Pengampun (surah Saba’:15)
 20. 20. “Kerana itu kita tidak pernah p mengabaikan pendidikan. Dasar kita jelas, iaitu ingin melahirkan seberapa ramai para il i ilmuan, yang mempunyai i kemahiran dipelbagai disiplin ilmu, dimana daripada sini kita sini, mengharapkan juga dapat menyaksikan kemunculuan golongan-golongan g g g g pemimpin, pemikir dan pengusaha yang berwibawa.
 21. 21. “ Dalam pada itu Beta ingin itu, mengingatkan dasar dan sistem pendidikan, tidaklah boleh sama sekali membelakangi nilai nilai kita nilai-nilai yang murni iaitu ugama maha suci serta adat resam bangsa yang luhur”

×