Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patikima Saugykla

659 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Patikima Saugykla

  1. 1. Skaitmenin÷ saugykla: patikimumo užtikrinimas ÷ ž Jūrat÷ Kuprien÷ ū ÷ ÷ Bibliotekininkyst÷s ir informacijos mokslų institutas, Vilniaus universitetas ÷ ų jurate.kupriene@gmail.com Lietuvos kultūros paveldas atsiveria pasauliui, Lietuvos Nacionalin÷ biblioteka, 2008.02.11 Vilnius ū ÷

×