Activitat De SíNtesi Sn

1,160 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Activitat De SíNtesi Sn

 1. 1. Activitat síntesi El Sistema Nerviós Dilluns 09.03.2009 Omple els buits, una vegada complert, aquest text et servirà d’apunts per estudiar. 1. La funció de relació i coordinació. La funció de relació està basada en la captació de les variacions del medi: dels _________ interns i externs. La funció de coordinació es basa en interpretar aquesta informació, i emetre les _________ adequades. La coordinació tant pot ser nerviosa (ràpida, duta a terme per Sistema Nerviós), com hormonal (ràpida i duradora, duta a terme per el Sistema Endocrí). Per tant, les funcions de relació i coordinació serveixen per a comunicar l'ésser viu amb altres éssers vius i amb el seu entorn. A més a més, també serveix per rebre informació interna, del cos, i controlar les funcions vitals de l’organisme. FUNCIÓ ÒRGANS Obtenir la informació Receptors sensorials Interpretar la informació i elaborar respostes Sistema Nerviós Executar les respostes Sistema Locomotor i Sistema Hormonal 2. Sistemes i aparells implicats en la funció de relació. Són els següents: • Els receptors sensorials: Tant del medi ________ de l’organisme com de l’exterior (els anomenats òrgans dels sentits) • El sistema nerviós: És el sistema constituït bàsicament pel teixit nerviós, que és el teixit format per les cèl·lules nervioses o ________. 1
 2. 2. Activitat síntesi SN 1 • El sistema endocrí: És el format per les glàndules endocrines, és a dir glàndules que segreguen substàncies (hormones) a la sang, les quals provoquen efectes concrets en la cèl·lules. • Els efectors: Són els òrgans i aparells encarregats de realitzar les respostes. Aquestes poden ser de dos tipus: els moviments i les secrecions. Els tipus de efectors són: L'aparell locomotor: És el constituït pel sistema esquelètic i el o sistema ________. Són els responsables de realitzar els moviments. Les glàndules exocrines: Són les glàndules que segreguen o substàncies a l'exterior, com per exemple les sudorípares, o a l'interior de tub digestiu, com les glàndules gàstriques. 3. Funcions del Sistema Nerviós El Sistema Nerviós és un conjunt de cèl·lules molt especialitzades, encarregades de mantenir la vida de cada individu mitjançant una sèrie de funcions específiques que ens permeten viure: Transmetre impulsos nerviosos pel nostre organisme: - o Transportar la informació i els estímuls captats pels òrgans________ cap als centres nerviosos o Traslladar les respostes des dels ______ ________ fins als òrgans efectors Interpretar els estímuls i elaborar respostes - Página 2
 3. 3. Activitat síntesi SN 1 Controlar el funcionament dels òrgans ________ (batec cardíac, ritme - respiratori, digestió, etc.) Portar a terme les quot;funcions superiorsquot;, en els animals més complexos ,com - la intel·ligència, la capacitat de raonar i d'aprendre, la memòria o els sentiments. 4. Les neurones Les neurones són cèl·lules especialitzades en la transmissió d'informació, gràcies que la seva membrana és capaç de generar febles corrents elèctriques que avancen d'un extrem a l'altre: l’anomenat _______ nerviós. Les neurones són les cèl·lules més especialitzades que existeixen, fins a tal punt que han perdut la capacitat de realitzar altres funcions i són incapaces de dividir-se (és a dir, no es recuperen), de nodrir-se per si mateixes o de defensar-se. Per aquest motiu hi ha una sèrie de cèl·lules acompanyants que nodreixen, protegeixen i donen suport a les neurones (astrocits, oligodendrocits i cèl·lules de Schwann). Hi ha diferents tipus de neurones: les neurones sensitives condueixen l'impuls nerviós des dels ________ - sensorials cap al Sistema Nerviós Central les neurones motores condueixen l'impuls nerviós des del SNC cap els - músculs i les glàndules (òrgans _______) les neurones d'associació uneixen entre si neurones de diferents tipus - Les neurones estan formades per Página 3
 4. 4. Activitat síntesi SN 1 o nombroses petites prolongacions anomenades _________, que són les vies d'entrada dels impulsos nerviosos a les neurones o un cos cel·lular (cos neuronal o soma) en el que hi ha el nucli i els orgànuls o una llarga prolongació anomenada _____, que és la via de sortida de l’impuls nerviós Els axons de les neurones (o fibres nervioses), estan recobertes amb la membrana de les cèl·lules de Schwann, que és molt rica en el fosfolípid mielina i s'enrotlla diverses vegades al voltant de la fibra nerviosa. D'aquesta manera, diverses cèl·lules de Schwann arriben a cobrir tot l’axó constituint una espècie de coberta anomenada _______ de mielina, que és de color blanc. Com la beina està formada per diverses cèl·lules, en els punts de contacte entre cèl·lules contigües aquesta coberta queda interrompuda, rebent aquests llocs el nom de nòduls de Ranvier. L'impuls nerviós avança a salts, de nòdul en nòdul, pel que avança més de pressa. A part de neurones mielíniques, també hi ha neurones amielíniques o nues, en les que els axons no estan recoberts per beina de mielina. Les neurones motores presenten un cos neuronal i un axó mentre que les neurones sensitives presenten dos axons. Els feixos d'aquests axons formen l'anomenada substància _______ del sistema nerviós. Els cossos neuronals i els axons sense beina de mielina formen l'anomenada substància _______. 5. La transmissió de l'impuls nerviós L'impuls nerviós és una ona de naturalesa elèctrica que es genera a les neurones al rebre un d'estímul, extern o intern (per exemple: una substància química, una pressió, una ona mecànica, la llum, el fred o la calor, etc.) Les neurones es connecten entre si, sense arribar a tocar-se, mitjançant la _______. Els receptors estimulen en la neurona l'impuls nerviós que avança pel axó fins el botó sinàptic o terminal, allí provoca la generació d'unes petites _________ que contenen unes substàncies anomenades neurotransmissors, que travessen la Página 4
 5. 5. Activitat síntesi SN 1 fissura sinàptica i són captades per les dendrites de la següent neurona, generant en ella un nou corrent elèctrica i així successivament, fins arribar als òrgans efectors. nº nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. El Sistema Nerviós Central i Perifèric El sistema nerviós presenta dues parts, el sistema nerviosos central (SNC) i el sistema nerviós perifèric (SNP). El Sistema Nerviós Central (SNC): El SNC és l'encarregat de rebre i 6.1. interpretar els impulsos sensitius i generar els impulsos motors. Està constituït per l'________ i per la _______ _________. Ambdós òrgans estan protegits per ossos (crani i columna vertebral respectivament) i recoberts per tres Página 5
 6. 6. Activitat síntesi SN 1 membranes protectores denominades _________: piamàter, aracnoide i duramàter. El líquid cefaloraquidi es troba entre la més interna i la segona. nº nom 1 2 3 4 El Sistema Nerviós Perifèric (SNP): És el conjunt de nervis que connecten 6.2. el Sistema Nerviós Central amb les diverses parts del cos. Els nervis són llargs fils constituïts per feixos d'axons de diferents neurones. Els més gruixuts presenten una membrana externa protectora. Els nervis es poden classificar segons dos criteris: 1. Segons el sentit en què transmeten l'impuls nerviós: Página 6
 7. 7. Activitat síntesi SN 1 Sensitius: condueixen l'impuls nerviós des dels receptors dels - estímuls cap al Sistema Nerviós Central Motors: condueixen l'impuls nerviós des del Sistema Nerviós - Central cap els efectors (músculs i glàndules) Mixtos: condueixen l'impuls nerviós en els dos sentits - 2. Segons del lloc d'on surten: Nervis cranials: surten del crani, són 12 parelles (12 cap a - l'esquerra i 12 cap a la dreta). Uns són sensitius, altres motors i altres mixtos. Bàsicament controlen els músculs del cap i el coll, exceptuant el nervi vague, que regeix moltes vísceres. Nervis espinals o raquidis: surten de la medul·la espinal. Són 31 - parelles i tots són de tipus mixt. Els de la regió sacre, degut a la seva forma, reben el nom de quot;cua de cavallquot;. Tots els nervis raquidis presenten una arrel dorsal i una arrel ventral: - L'arrel dorsal és _________ i presenta un gangli, denominat gangli raquidi o espinal, constituït pels cossos de les neurones que reben informació de la pell i dels òrgans. - L'arrel ventral és motora, és a dir, porta informació cap als ________. 7. Parts del Sistema nerviós central (SNC). El SNC està format per l'encèfal i la medul·la espinal: Página 7
 8. 8. Activitat síntesi SN 1 7.1. Encèfal: És una massa de neurones, d’aproximadament 1,5Kg de pes, que està constituïda per una substància grisa externa (formada bàsicament per ______ neuronals) i una substància blanca interna (formada per ______). Presenta profunds entrants (cissures) que delimiten zones lobulades (circumvolucions). De diferents zones surten uns nervis denominats nervis cranials. No s’ha de confondre l’encèfal (tot el que es troba dintre del crani), amb cervell (part de l’encèfal). A l’encèfal hi podem distingir sis parts: nº nom 1 2 3 4 Cervell: És la part més gran i en ell resideix la memòria, la capacitat de • pensar i, per tant, de tenir un llenguatge significatiu i una capacitat creadora. Presenta una profunda cissura que ho divideix en dos hemisferis cerebrals. Sistema límbic: Està en el centre profund del cervell (cos callós). Rep les • emocions (fam, set, por, agressivitat i desig sexual) i intervé en les accions de resposta. Tàlem: Actua seleccionant les informacions que van cap al cervell. • Hipotàlem: Regula el sistema nerviós autònom. A més, influeix en la • glàndula hipòfisi a través de dues vies: mitjançant neurones i segregant hormones. Página 8
 9. 9. Activitat síntesi SN 1 Cerebel: Intervé controlant els músculs responsables del manteniment de • la postura i de l'equilibri corporal. Bulb raquidi: En ell es produeix el control autònom reflex del ritme • respiratori, del cardíac, la deglució, el vòmit i la pressió sanguínia. 7.2. Medul·la espinal: És l'encarregada de dur els impulsos nerviosos des de les diferents regions del cos cap al encèfal, i de l’encèfal cap a la resta cos (per la substància blanca externa). També s'encarrega de controlar els actes _______ (es produeixen a la seva substància gris interna). De la medul·la espinal surten els nervis espinals que innerven els músculs, glàndules i òrgans de la zona. nº nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Página 9
 10. 10. Activitat síntesi SN 1 7. El Sistema Nerviós Voluntari i Autònom: 7.1. Sistema Nerviós Voluntari: És el que controla (totalment o parcialment) les accions voluntàries del nostre cos. Aquestes poden ser accions conscients, com per exemple agafar un objecte que volem, o inconscient, com per exemple avançar la cama dreta al caminar. Està controlat pel cervell. El nervis que en formen part estan formats per fibres mielíniques. La resposta del SN Voluntari pot ser un acte reflex o un acte voluntari: - Acte voluntari. Es dóna quan la resposta s'elabora en el cervell. En els actes voluntaris, la informació que han captat els òrgans dels sentits arriba a l'escorça cerebral i nosaltres responem d'una forma voluntària i també conscient. La seva coordinació nerviosa consisteix en una neurona ________ que comunica amb una neurona de la medul·la, la qual comunica amb una neurona que va fins el cervell, allí intervenen diverses neurones (neurones d'associació) i s'emet un impuls nerviós de resposta que descendeix per la medul·la i, a través d'una neurona __________, arriba fins al múscul. En aquest tipus d’actes hi ha consciència de la resposta decidida, ja que són actes que produïm des de l’escorça cerebral del cervell. L’escorça cerebral és la part més superficial del cervell i presenta una superfície molt arrugada i plegada perquè hagi més àrea d'escorça. Presenta dues zones clarament distingibles per la seva funció: L’escorça sensitiva: És l'encarregada de rebre els estímuls - captats pels nostres òrgans dels sentits. Està formada per una escorça visual, una zona auditiva, una zona olfactiva, una zona sensitiva i l'àrea del parla. L’escorça motora: Produeix les respostes i les envia als òrgans - efectors. Segons la seva funció, podem classificar les parts de l’escorça cerebral en quatre lòbuls: Página 10
 11. 11. Activitat síntesi SN 1 2 1 3 4 Lòbuls Funció exemple 1. Frontals Control dels moviments voluntaris. càlcul mental Processos intel·lectuals. 2. Percepció del tacte, dolor, pressió i calor a la pell. parlar amb els Comprensió i formulació de la parla. amics Parietals 3. Interpretació del sentit de la vista. mirar un paisatge Occipitals 4. Interpreta l’audició i el gust. escoltar música Temporals Cadascun dels nostres sentits i cadascun dels nostres òrgans motors (mans i peus, braços i cames, cara, llengua, etc.) són controlats per una quantitat determinada d'escorça cerebral, de manera que com més gran és la sensibilitat d'un sentit, o major és la complexitat de moviment que pot produir un òrgan motor, major és la quantitat d'escorça cerebral que es requereix per al seu control; així per exemple, el tacte del rovell dels dits, dels llavis i dels genitals externs està controlat per una gran quantitat d'escorça cerebral, igual que el moviment dels dits i el de la llengua. Si es representa una figura humana amb la grandària dels seus òrgans d'acord a la quantitat d'escorça cerebral que els controla, sorgeixen unes figures molt curioses que es denominen Homúncles. Página 11
 12. 12. Activitat síntesi SN 1 nº nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - Acte reflex. És el que es dóna quan la resposta s'elabora en la ________ _________. La seva coordinació nerviosa consisteix en una neurona _________ que condueix un impuls nerviós fins la substància grisa de la medul·la i allí ho transmet a una neurona d'associació, la qual ho passa a una Página 12
 13. 13. Activitat síntesi SN 1 neurona motora que estimula l’òrgan efector: el moviment d'una fibra muscular. També es pot produir sense intervenció de la neurona d'associació, és a dir amb només dues neurones. Es tracta d'una resposta molt ______ i inconscient davant de situacions de perill, com per exemple quan sentim una punxada. La sensació de dolor arriba al cervell després de produir-se el moviment. nº nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Página 13
 14. 14. Activitat síntesi SN 1 7.2. Sistema Nerviós Autònom o Vegetatiu: És el que controla de forma involuntària (totalment o parcialment) les funcions de les vísceres (com el cor, els pulmons, l’estómac, l’intestí o la bufeta de l'orina). Està controlat per l’hipotàlem i la medul·la espinal. Els nervis estan formats quasi totalment per fibres amielíniques. La resposta del Sistema Nerviós Autònom es pot diferenciar en dos tipus: El Sistema Nerviós Autònom Parasimpàtic. És el que predomina en els • moments _______. Està constituït pel nervi cranial vague i comparteix els nervis raquidis de la regió sacre. Provoca accions adequades per la relaxació i la inversió d'energia en la funció digestiva: com la ________ del ritme cardíac, ________ del ritme respiratori, ________ de la sudoració, ________ del peristaltisme intestinal, ________ de les artèries, ________ de les pupil·les, etc. El Sistema Nerviós Autònom Simpàtic. És el que predomina en els • moments de ________ i situacions de perill. Està constituït per la resta dels nervis raquidis. Les fibres nervioses d'aquest sistema estan parcialment separades de la resta dels nervis raquidis i formen dues cadenes de ganglis, una a cada costat de la columna vertebral. Provoca les accions adequades per la resposta ________ com són: ________ del ritme cardíac, ________ dels bronquis per afavorir l'entrada i sortida de gasos, ________ de la sudoració, ________ del peristaltisme intestinal (per disminuir l'energia invertida en la digestió), ________ de les artèries, ________ de les pupil·les per a que entri més llum, etc. La resposta del sistema nerviós autònom està controlada per l’hipotàlem però també presenta actes reflexes, els anomenats reflexes viscerals, com per exemple canvis de sudoració i de tensió muscular, en resposta al calor localitzat, o de motilitat intestina, en resposta a un estímul. Página 14
 15. 15. Activitat síntesi SN 1 Página 15

×