Cb Det Intelligente GenkøB

293 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cb Det Intelligente GenkøB

 1. 1. CORPORATE BRANDS DET I N T E L L IG E N T E GENKØ B CORPORATE BRANDS
 2. 2. © ALL RIGHTS RESER VED INDHOLD 1. Markedsudfordringen i 2009 2. Det intelligtente genkøb 3. Aktivering af det intelligente genkøb 4. Kontakt CORPORATE BRANDS
 3. 3. 1 MARK E D SU D FOR D RI NGEN 2009
 4. 4. © ALL RIGHTS RESER VED MA R KE D S U D F O R D RI N G E N I 2 0 0 9 H V O R BL E V K U N D E R N E AF ? CORPORATE BRANDS
 5. 5. 2 DET IN T E L L IG E N T E GENKØ B
 6. 6. © ALL RIGHTS RESER VED ”DET INTELL IGENTE GENKØB ER DREVET AF DEN FULDENDTE SALGSOPLEVELSE, HVOR SER VICE OG OPMæRKSOMHED GåR OP I EN HØjERE ENHED” CORPORATE BRANDS
 7. 7. © ALL RIGHTS RESER VED DET HANDLER I DAG OM AT FORSTå KUNDENS KØB OG SKABE VILKåRENE FOR GENKØBET IGEN, IGEN OG IGEN... OG KØBET GENKØBET CORPORATE BRANDS
 8. 8. © ALL RIGHTS RESER VED F O R AT S K A B E D E T I N T E L L I G E NTE GENKØB SKAL VIR K SO MH ED E N L E V E R E E N H Øj GRAD AF SER VICE, Så KU NDEN O P L E V E R H Øj G R A D A F OPMæRKSOMHED! HØj GRAD AF LEVERET SER VICE LAV GRAD AF OPLEVET HØj GRAD AF OPMæRKSOMHED OPLEVET OPMæRKSOMHED LAV GRAD AF LEVERET SER VICE CORPORATE BRANDS
 9. 9. © ALL RIGHTS RESER VED DET ER DERFOR VIGTIGT AT STILLE TRE SPØRGSMåL: H VA D E R O R G A N I S AT I O N E N S O P FAT T E L S E A F S A L G E T ? H VAD E R KUN DEN S OPFATTELSE A F KØBS OP LEVELS EN? HV I L KE L I GH E DE R OG FORSK ELLE ER DER MELLEM OVENS T åEND E? CORPORATE BRANDS
 10. 10. 3 AKT IV E R IN G A F DET I N T E L L IG E N T E GENKØ B
 11. 11. © ALL RIGHTS RESER VED DET ER VIGTIGT, AT INDSAMLE OG REGISTRERE DEN RETTE VIDEN OG DATA OM KUNDEN faktuelle data (N AV N , A D R E S S E A L D E R, UD D A N NEL S E ET C . ) interesser behov/ønsker/ drømme VIDEN OM KUNDE købshistorik CORPORATE BRANDS
 12. 12. © ALL RIGHTS RESER VED OG FORSTå HVORDAN DENNE VIDEN AKTIVERES I ET SAMSPIL AF RELEVANTE DISCIPLINER identifikation a f relevante faktuelle data kundedata (N AV N , A D R E S S E A L D E R, UD D A N NEL S E ET C . ) identitet/design kommunikation interesser med kunden ( DIALOG/LOyALIT ET /B ONU S ) behov/ønsker/ drømme VIDEN OM KUNDE relevante budskaber/nyheder købshistorik kommunika- ti onskanaler ( D I R E K T E/ OF F - EL.ONLINE) MIDLER CORPORATE BRANDS
 13. 13. © ALL RIGHTS RESER VED FOR AT ALLE DE MANGE FORSKELLIGE KUNDER KØBER IGEN identifikation a f relevante faktuelle data kundedata (N AV N , A D R E S S E A L D E R, UD D A N NEL S E ET C . ) identitet/design det kommunikation interesser i nt e l l i g e n t e med kunden ( DIALOG/LOyALIT ET /B ONU S ) g e nkø b behov/ønsker/ drømme VIDEN OM KUNDE relevante budskaber/nyheder købshistorik kommunika- ti onskanaler ( D I R E K T E/ OF F - EL.ONLINE) MIDLER CORPORATE BRANDS
 14. 14. © ALL RIGHTS RESER VED ALT SAMMEN ER ESSENTIELT FOR AT SKABE RAMMERNE FOR DET INTELLIGENTE GENKØB KØBET/GENKØBET OP By G N I N G A F L O yA L I T E T D E R I G T I GE E LE ME NT E R VIDEN OM KUNDEN CORPORATE BRANDS
 15. 15. © ALL RIGHTS RESER VED KONTAKT Poul nielsen 1 5 å R S E R FA R I N G MED I NTERNATI O NA L MA RK EDS F ØRING, P RODUKT LANCERING OG I N N O VAT I O N F RA LEGO O G BUREA US I DEN. B A I L I T T E R AT U R , S CHO O L O F CO MMUNI CATI O NS AR T S (LONDON), INSEAD, MBA E - MAIL: PN@ COR POR AT EBRANDS.DK TLF.: + 45 20 12 38 40 CORPORATE BRANDS
 16. 16. © ALL RIGHTS RESER VED KONTAKT mette nielsen 1 7 å R S E R FA R I N G MED S TRATEGI - , K O NCEPT, I NNO VAT IONSUDVIKLING OG I MP L E M E N T E R I N G På S K A NDI NAVI S K O G I NTERNATIONALT P LAN (EUROPA OG AU S T R A L I E N ) . HD ( A ) , G R A F I S K H Ø j S K O LE E - M AIL: MN@ COR PORAT EBRANDS.DK T LF.: + 45 30 11 99 86 CORPORATE BRANDS

×