Successfully reported this slideshow.
Fenomenologi og informasjonskompetanse
Fenomenologi generelt <ul><li>Fenomen = det som viser seg </li></ul><ul><li>Logos = læren om </li></ul><ul><li>Edmund Huss...
Hegels fenomenologi <ul><li>I Hegels filosofi er fenomenologi beskrivelsen av ”hvordan Ånden kommer til full bevissthet om...
Husserls fenomenologi <ul><li>Transcendental: Det som ligger hinsides grensene for mulig erfaring </li></ul><ul><li>Vil tr...
 
<ul><li>” I store trekk kan man si at informasjonskompetanse er evnen til å søke, kritisk vurdere og kreativt utnytte info...
<ul><li>Det å ha informasjonskompetanse er svært viktig i dagens informasjonssamfunn. Man kan kanskje spørre seg om hva de...
 
<ul><li>Det å ha informasjonskompetanse innebærer at man innser at man trenger ny informasjon og at man vet hvordan man sk...
<ul><li>” Undersøkelser viser at studentene tror at de kan mer om hvordan de skal utføre informasjonssøking enn de faktisk...
<ul><li>Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over kilder man kan bruke når man skal skrive en oppgave. Man bør søke ...
<ul><li>Informasjonskompetanse er en forutsetning for livslang læring. (Ub. Uio. 2003) </li></ul>
GOD FAGLIG INFORMASJON OM FENOMENOLOGI 05/27/09
Introdukson <ul><li>Fenomenologi ble oppfunnet av Edmund Husserl (fenomenologiens far.) </li></ul><ul><li>Fenomenologi er ...
Men først litt generelt om Husserl <ul><li>Født i tyskspråklig jødisk familie. </li></ul><ul><li>Tysk </li></ul><ul><li>S...
Hvordan fenomenologi kunne oppstå: <ul><li>- Fenomenologi kan brukes i metode og praksis: </li></ul><ul><li>(Gestaltterape...
Metode i praksis  <ul><li>- Fenomenologisk eksistensialisme er fagtradisjon som fant grobunn i Husserls fenomenologi. </l...
3 tema  kan synliggjøre den fenomenologiske  tilnærming til praksis: <ul><li>1) Åpenhet heller enn forutbestemthet : ...
. <ul><li>2) Beskrive heller enn forklare : </li></ul><ul><li>Husserl tok utgangspunkt i begrepet intensjonalitet da han ...
. <ul><li>3) Likestille informasjon: </li></ul><ul><li>Vi kan reflektere oss fram til. Husserl mente at slik refleksjon h...
 
<ul><li>Faglig Informasjon på Internett. Pål A. Bertnes. </li></ul><ul><li>Universitetsbiblioteket i Oslo (Online) </li></...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fenomenologi Og Informasjonskompetans E

634 views

Published on

fenomenologi

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fenomenologi Og Informasjonskompetans E

 1. 1. Fenomenologi og informasjonskompetanse
 2. 2. Fenomenologi generelt <ul><li>Fenomen = det som viser seg </li></ul><ul><li>Logos = læren om </li></ul><ul><li>Edmund Husserl regnes for å være ”fenomenologiens far” </li></ul><ul><li>” Å beskrive tingene slik de umiddelbart fremtrer for den som beskriver, uten å trekke inn bakenforliggende årsaker.” (Caplex) </li></ul>
 3. 3. Hegels fenomenologi <ul><li>I Hegels filosofi er fenomenologi beskrivelsen av ”hvordan Ånden kommer til full bevissthet om seg selv gjennom en lang, motsetningsfylt utvikling.” (Caplex) </li></ul>
 4. 4. Husserls fenomenologi <ul><li>Transcendental: Det som ligger hinsides grensene for mulig erfaring </li></ul><ul><li>Vil trenge inn i tingenes vesen/betydning ved fenomenologisk reduksjon: å se fenomener objektivt ved å se bort fra egne interesser og behov </li></ul><ul><li>Logikken ”måtte ta utgangspunkt i en analyse av den erfaringen som går forut for enhver formal tenkning” (Store Norske Leksikon) </li></ul>
 5. 6. <ul><li>” I store trekk kan man si at informasjonskompetanse er evnen til å søke, kritisk vurdere og kreativt utnytte informasjon” (Bertnes, 19:2005) </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Det å ha informasjonskompetanse er svært viktig i dagens informasjonssamfunn. Man kan kanskje spørre seg om hva dette informasjonssamfunnet er. Men når man bare tar en liten titt på internett får man en liten pekepinn på hva begrepet innebærer. Internett er stappfullt av informasjon. Men er alt god eller relevant informasjon? </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Det å ha informasjonskompetanse innebærer at man innser at man trenger ny informasjon og at man vet hvordan man skal finne denne informasjonen man trenger. Man skal kunne legge opp en hensiktsmessig søkestrategi. </li></ul>
 8. 10. <ul><li>” Undersøkelser viser at studentene tror at de kan mer om hvordan de skal utføre informasjonssøking enn de faktisk kan.” (Bertnes (2005) s. 17) </li></ul><ul><li>Derfor holder ofte bibliotek kurs i informasjonskompetanse. </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Det kan være lurt å skaffe seg en oversikt over kilder man kan bruke når man skal skrive en oppgave. Man bør søke i både trykte og elektroniske kilder. Derfor kan det være lurt å starte i for eksempel BIBSYS sine databaser. </li></ul>
 10. 12. <ul><li>Informasjonskompetanse er en forutsetning for livslang læring. (Ub. Uio. 2003) </li></ul>
 11. 13. GOD FAGLIG INFORMASJON OM FENOMENOLOGI 05/27/09
 12. 14. Introdukson <ul><li>Fenomenologi ble oppfunnet av Edmund Husserl (fenomenologiens far.) </li></ul><ul><li>Fenomenologi er først og fremst læren om fenomenene, eller å beskrive tingene slik de fremtrer for den som beskriver. </li></ul><ul><li>(Men jeg skal fordype meg litt mer i fenomenologien.) </li></ul>05/27/09
 13. 15. Men først litt generelt om Husserl <ul><li>Født i tyskspråklig jødisk familie. </li></ul><ul><li>Tysk </li></ul><ul><li>Studerte astronomi, matte, fysikk og filosofi. </li></ul><ul><li>Tok doktorgrad i Wien i 1882. </li></ul><ul><li>I 1928 ble han professor. </li></ul><ul><li>Skrev en del verker i løpet av sitt liv. </li></ul><ul><li>Hans siste leveår begynte med en rekke foredragsreiser. </li></ul><ul><li>Død i 1938 </li></ul>05/27/09
 14. 16. Hvordan fenomenologi kunne oppstå: <ul><li>- Fenomenologi kan brukes i metode og praksis: </li></ul><ul><li>(Gestaltterapeutisk metode.) </li></ul><ul><li>- Husserls ville utvikle en vitenskapelig metode der subjektivitet var grunnlaget. </li></ul><ul><li>-I hans første hovedverk kjente mange seg igjen i tankene.. Resultatet av dette var at tankeretningen FENOMENOLOGI oppstod. </li></ul>05/27/09
 15. 17. Metode i praksis <ul><li>- Fenomenologisk eksistensialisme er fagtradisjon som fant grobunn i Husserls fenomenologi. </li></ul><ul><li>- Det fikk betydning for humanistisk psykoterapi. </li></ul><ul><li>- Fritz Perls tok utgangspunkt i denne feksistensialistisk fenomenologiske tradisjonen. </li></ul><ul><li>- For å forstå det teoretiske begrepsinnholdet i metoden må man ta for seg Husserl og hans ideer. </li></ul>05/27/09
 16. 18. 3 tema kan synliggjøre den fenomenologiske tilnærming til praksis: <ul><li>1) Åpenhet heller enn forutbestemthet : </li></ul><ul><li>Husserl var opptatt av subjektiv erfaring. </li></ul><ul><li>Han mente det er nødvendig å sette forklaringer og det forutinntatte i parantes. Det som gjelder er det som erfares her og nå. </li></ul><ul><li>Det er mulig å opparbeide en fordomsfri holdning til det som kommer fram i det umiddelbare. I terapirommet utfordrer dette oss til å bestrebe oss på et mest mulig åpent sinn. </li></ul>05/27/09
 17. 19. . <ul><li>2) Beskrive heller enn forklare : </li></ul><ul><li>Husserl tok utgangspunkt i begrepet intensjonalitet da han skulle forklare hvordan man forholder seg til virkeligheten. </li></ul><ul><li>All menneskelig sjelsvirksomhet er rettet mot noe. ( Den har intensjon og mening.) </li></ul><ul><li>Mennesket er et aktivt handlende subjekt. </li></ul><ul><li>Intensjonalitet handler om at vi retter oss mot vår omverden og tolker den til å bli en meningsfull erfaring. </li></ul>05/27/09
 18. 20. . <ul><li>3) Likestille informasjon: </li></ul><ul><li>Vi kan reflektere oss fram til. Husserl mente at slik refleksjon hindrer muligheten til å få tilgang til det umiddelbart gitte i vår hverdagslige livsverden. Hensikten er å komme inn til kjernen av det som oppleves. </li></ul><ul><li>Livsverdenen er før det reflekterte. </li></ul>05/27/09
 19. 22. <ul><li>Faglig Informasjon på Internett. Pål A. Bertnes. </li></ul><ul><li>Universitetsbiblioteket i Oslo (Online) </li></ul><ul><li>Store Norske leksikon </li></ul><ul><li>Caplex </li></ul><ul><li>Gestaltnett.no </li></ul>

×