Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kauniainen 2010 mistä hyvät sopimukset syntyvät

221 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kauniainen 2010 mistä hyvät sopimukset syntyvät

  1. 1. YHTEISTYÖ KAUNIAISTEN KAUPUNKI (suomenkielinen opetustoimi) ja Oy PERKKO Sopimus syntynyt loppuvuodesta 2006 ja ensimmäiset yhteistyöhön liittyvät toimenpiteet käynnistyivät jo alkuvuodesta 2007
  2. 2. TARVE JA TARJONTA: <ul><li>Kauniaisten kaupunki: </li></ul><ul><li>Tarjouspyyntö ja sopimus tehty yhteistyössä Espoon suomenkielisen opetus- ja sivistystoimen kanssa </li></ul><ul><li>Tarve saada kattava ja toimiva AV-laitteisto suomenkielisen koulutoimen tukemaan opetusta kouluissa. </li></ul><ul><li>Oy Perkko </li></ul><ul><li>Sopimus allekirjoitetaan Kauniaisten suomen- kielisen opetustoimen kanssa, sopimus noudattaa Espoon sopimusta. </li></ul><ul><li>Kartoitus Kauniaisten kaupungin suomenkielisen opetustoimen tarpeista </li></ul>
  3. 3. MITÄ, MISSÄ, MILLOIN <ul><li>Kauniainen halusi järkeistää AV-laitteiden kokonaisuuden (yhtenäisyys, huollettavuus, toimintamalli, poistot elinkaaren loppupuolella) </li></ul><ul><li>Perkon tehtäväksi tuli luoda toimintamalli, jossa Kauniaisen pääasiallinen vastuu on laitteiden käyttäminen mahdollisimman vähäisellä oman resurssin sitomisella AV-laitteisiin, mm. huoltotarpeet. </li></ul>
  4. 4. KARTOITUS: <ul><li>Yhteistyössä kartoitettiin Kauniaisen vuoden 2007 alussa AV-laitekanta ja mahdolliset poistot </li></ul><ul><li>Suunniteltiin uudistustarpeet, millainen sisältö ja määrä on hankinnalla. </li></ul><ul><li>Mietittiin laitekannan käytettävyys ja kestävyys kouluympäristössä. </li></ul><ul><li>Tarkistettiin soveltuvuus Kauniaisen muuhun toiminta- ja kouluympäristöön (mm. käyttöjärjestelmät, muut sovellukset) </li></ul>
  5. 5. OSAPUOLET JA PÄÄMÄÄRÄ: <ul><li>KAUNIAINEN: kouluympäristö, johon tulee saada nykyaikaiset laitteet järkevään kustannushintaan </li></ul><ul><li>PERKKO: suunnittelu sen hetkisen kouluympäristön osalta, mitä muutoksia on pakko huomioida AV-laitteiden hankinnassa. </li></ul><ul><li>KOKONAISUUS: jossa kouluympäristön toimivuus, opetusvälineiden nykyaikaisuus takaa oppilaille erittäin laadukkaan opetusympäristön. Soveltuvuus jo valittuihin ratkaisuihin. Opettajille tuli luoda työvälineet, joita osataan käyttää. </li></ul>
  6. 6. KUSTANNUSPOLITIIKKA <ul><li>Etsittiin vaihtoehtoa, jossa Kauniaisten pääoma ei sitoutuisi laitteisiin, joiden elinkaari on suhteellisen lyhyt. </li></ul><ul><li>Perkon toimesta ja eri vaihtoehtojen esittämisen jälkeen Kauniaisten suomenkielinen opetustoimi päätyi rahoitusratkaisuun, jossa pääomaa ei sitoudu laitekantaan, laitteet vuokrataan. </li></ul><ul><li>Team-sopimus: kaupungin ja rahoitusyhtiön välille, jossa laitekannan vaihdettavuus on mahdollista milloin tahansa sopimuskauden aikana. </li></ul><ul><li>Team-sopimus mahdollistaa Kauniaisten kaupungin suomenkielisen opetustoimen kyvyn sopeutua tekniikan nopeaan etenemiseen ja täten säilyttää korkeatasoinen opetusvälineistö käytössään. </li></ul>
  7. 7. ARKI YHTEISTYÖSSÄ <ul><li>Tekniikka on päivitettävissä milloin tahansa ja miten tahansa. </li></ul><ul><li>Molemmilla osapuolilla selkeä näkemys siitä, mitä on käytössä ja mitä pitää uusia AV-laitteiden osalta. </li></ul><ul><li>Sopimusmalli on joustava, Kauniaisen opetustoimella on aina mahdollisuus etsiä uusia ja teknisesti kehittyneempiä ratkaisuja, joita voidaan tarpeen vaatiessa vaihtaa tai päivittää. </li></ul><ul><li>Toimittajalla on koko ajan riittävä tieto kehitystarpeista ja tämän myötä mahdollisuus esitellä uutuudet tai ehdottaa parannuksia teknisten opetusvälineiden osalta. </li></ul>

×