‫ה פ ת ו ח ה‬  ‫ה א ו נ י ב ר ס י ט ה‬  ‫‪a‬‬


          ‫91601‬
       ‫פסיכופתולוגיה‬
    ‫חובר...
‫פנימי – לא להפצה.‬

‫©כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.‬
‫תוכן העניינים‬

‫א‬                    ‫סטודנט יקר‬
‫ג‬     ‫אל הסטודנט הלומד באחד ממסלולי פסיכו...
‫סטודנט/ית יקר/ה,‬

‫ברכתנו שלוחה אליכם עם הצטרפותכם לקורס "פסיכופתולוגיה" של האוניברסיטה הפתוחה.‬
‫מטרת הקורס היא לאפשר ל...
‫ב‬
‫אל הסטודנט הלומד באחד ממסלולי פסיכולוגיה‬
                              ‫מאת: פרופ' רות ביי...
‫אם יבקש, כדי לאפשר הרשמה לתואר שני באוניברסיטה אחרת. המלצה שכזו יכולה להינתן רק‬
 ‫עם סיום העבודה הסמינריונית. ללא המלצה ...
‫ועדת אתיקה לאישור מחקרים‬
‫סטודנט שעושה עבודה סמינריונית אמפירית מחוייב לקבל את אישורה של ועדת האתיקה לפני‬
‫תחילת ביצוע ...
‫ו‬
‫מתכונת הקורס‬
   ‫ז‬
‫ח‬
‫1. חומר הלימוד בקורס‬
       ‫חומר הלימוד בקורס, שממנו יגזרו המבחנים והממ"נים מבוסס על שני מקורות:‬

‫מתוכו רלבנטי...
‫הסרטים מהווים חלק אינטגרלי מהקורס, ושאלות לגביהם מופיעות בממ"נים ועשויות‬
‫להופיע בבחינת הסיום של הקורס, כך שרצוי שתרשמו ...
‫3. בחינות הגמר‬
‫הנכם זכאים לגשת לבחינת גמר בקורס רק אם עמדתם בכל דרישות הקורס לפני מועד בחינה.‬
    ‫)כלומר הגשתם מט...
‫4. מטלות הקורס‬
‫בקורס 6 מטלות )מצורפות בהמשך(. 4 המטלות הראשונות )ממ"ן 11, ממ"ן 21, ממ"ן 31, ממ"ן‬
‫41( מתבססות על ספר ה...
‫6. למידה מתוקשבת ואתר הקורס באינטרנט‬
              ‫‪http://telem.openu.ac.il‬‬

‫לקורס שבו אתם לומדים קיי...
‫הפנקס האישי‬
‫באתרי הקורסים משולב "פנקס אישי" המאפשר לכם לרכז הערות אישיות לחומרים שתבחרו‬
‫מתוך אתר הקורס. הפנקס האישי, ...
‫היכנסו לאתר, היעזרו בתכנים השונים וכמובן השתתפו באופן פעיל. האתר נועד‬
           ‫לכם ושימוש נכון בו יכול להקל...
‫בכל הנושאים הקשורים לתכנים באתר הקורס, עליכם לפנות לצוות ההוראה בקורס.‬
               ‫טז‬
‫פירוט לגבי אתר הקורס פסיכופתולוגיה:‬
       ‫כתובת האתר פסיכופתולוגיה : 91601‪/http://telem.openu.ac.il/courses/200...
‫* ניתוח מקרה הקשור ליחידות הפרק.‬
                       ‫* קישורים לאתרי אינטרנט רלוונטיים לנושא.‬...
‫7. שירותי ספרייה ומידע‬
            ‫ספריית האוניברסיטה הפתוחה כוללת סוגים שונים של מקורות מידע:‬
      ...
‫קבוצה מוגברת‬    ‫)91601 /ב0102(‬  ‫8. לוח זמנים ופעילויות‬

 ‫הגשת‬      ‫נושאו‬      ‫מפגשים‬   ‫צפי...
‫לוח זמנים ופעילויות - המשך‬
 ‫הגשת‬      ‫נושאו‬     ‫מפגשים‬    ‫צפייה‬   ‫יחידת‬   ‫פרקי הספר‬    ...
‫קבוצה רגילה‬    ‫)91601 /0102ב(‬  ‫9. לוח זמנים ופעילויות‬

 ‫הגשת‬      ‫נושאו‬      ‫מפגשים‬   ‫צפייה...
‫לוח זמנים ופעילויות - המשך‬
 ‫הגשת‬      ‫נושאו‬     ‫מפגשים‬   ‫צפייה‬  ‫יחידת‬   ‫פרקי הספר‬   ‫תא...
‫מטלות הקורס‬
   ‫כד‬
‫כה‬
‫כתיבת המטלות‬
‫כתיבת המטלות צריכה להיעשות על דפי פוליו או קווארטו. השאירו שוליים רחבים להערות‬
‫המנחה. את המטלות עדיף להג...
‫נוהל הגשת מטלות מנחה )ממ"ן(‬
                           ‫קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:‬
   ...
‫שימו לב!‬
‫את התשובות לממ"נים הנכם מתבקשים לכתוב על דפי פוליו )שורות(. כתבו על‬
 ‫צדו האחד של העמוד והשאירו שוליים רחבים...
‫הגשת מטלות במועדן‬

  ‫שימו לב! בראש כל מטלה רשום התאריך האחרון להגשתה.‬


      ‫תאריך זה הינו תאריך מחייב וסופי!...
‫מטלת מנחה )ממ"ן( 11‬
                           ‫91601 - פסיכופתולוגיה‬  ‫הקורס:‬

     ...
‫שאלה 2 )פרק 1( )01 נקודות(‬


‫דני מאובחן כסובל מהפרעת פאניקה, הפרעת סומטיזציה ומהפרעת אישיות גבולית. הוא מזריק‬
‫כל בוקר...
‫שאלה 6 )פרק 3( )5 נקודות(‬
         ‫זיגמונד פרויד הניח כי הפרעות נפשיות נובעות מ __________ בלתי פתורים :‬


  ...
‫שאלה 9 )פרק 4( )8 נקודות( )עד 02 שורות לתשובה(‬

‫גילה חוותה אונס לפני כחודשיים. מאז היא משחזרת את מעשה האונס שוב ושוב בש...
‫שאלה 21 )פרק 5( )5 נק'(‬
         ‫באיזו מבין ההפרעות הבאות התנהגות נמנעת פחות יעילה בהפחתת החרדה:‬


      ...
‫שאלה 51 )פרק 7( )6 נקודות(‬
‫יוסי טוען שהוא אינו שומע. העובדה שהוא אינו זז כאשר מכונית צופרת מתקרבת לעברו‬
       ...
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Booklet.download
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Booklet.download

4,251 views

Published on

 • Be the first to comment

Booklet.download

 1. 1. ‫ה פ ת ו ח ה‬ ‫ה א ו נ י ב ר ס י ט ה‬ ‫‪a‬‬ ‫91601‬ ‫פסיכופתולוגיה‬ ‫חוברת הקורס אביב ב0102‬ ‫כתב: אביב אריאן‬ ‫מרץ 0102 – סמסטר אביב – תש"ע‬
 2. 2. ‫פנימי – לא להפצה.‬ ‫©כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.‬
 3. 3. ‫תוכן העניינים‬ ‫א‬ ‫סטודנט יקר‬ ‫ג‬ ‫אל הסטודנט הלומד באחד ממסלולי פסיכולוגיה‬ ‫מתכונת הקורס‬ ‫ט‬ ‫1. חומר הלימוד בקורס‬ ‫י‬ ‫2. מפגשי ההנחיה‬ ‫יא‬ ‫3. בחינות הגמר‬ ‫יב‬ ‫4. מטלות הקורס‬ ‫יב‬ ‫5. התנאים לקבלת נקודות הזכות‬ ‫יג‬ ‫6. למידה מתוקשבת ואתר הקורס באינטרנט‬ ‫יח‬ ‫7. שירותי ספרייה ומידע‬ ‫יט‬ ‫8. לוח זמנים לקבוצה מוגברת‬ ‫כא‬ ‫9. לוח זמנים לקבוצה רגילה‬ ‫מטלות הקורס‬ ‫כה‬ ‫כתיבת המטלות‬ ‫כו‬ ‫נוהל הגשת מטלות‬ ‫1‬ ‫ממ"ן 11‬ ‫7‬ ‫ממ"ן 21‬ ‫31‬ ‫ממ"ן 31‬ ‫91‬ ‫ממ"ן 41‬ ‫52‬ ‫ממ"ן 51‬ ‫72‬ ‫ממ"ן 61‬ ‫92‬ ‫נספח בחינות גמר לדוגמה‬
 4. 4. ‫סטודנט/ית יקר/ה,‬ ‫ברכתנו שלוחה אליכם עם הצטרפותכם לקורס "פסיכופתולוגיה" של האוניברסיטה הפתוחה.‬ ‫מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנט להתוודע לעולם התוכן של הפסיכופתולוגיה, תוך כדי הסתכלות‬ ‫ביקורתית. עמידה בכל דרישות הקורס, מזכה את הסטודנט, בארבע נקודות זכות.‬ ‫הקורס "פסיכופתולוגיה" הינו טלקורס, המתבסס על שני עזרי לימוד : ספר לימוד - 3 כרכים ו- 4‬ ‫תקליטורים המכילים 01 סרטים. כל החומר )כולל התקליטורים( הוא חלק מחומר הלימוד‬ ‫בקורס ואין צורך להחזירו בסוף הסמסטר. בנוסף קיימים עזרים רבים נוספים באתר האינטרנט‬ ‫של הקורס )כולל מדריך למידה אינטרנטי(. ניתן להיכנס אל האתר דרך הכתובת :‬ ‫‪ . http://telem.openu.ac.il‬פרטים תמצאו בתוך החוברת.‬ ‫הסבר מפורט על המערכת המסייעת ללימוד עצמי, על מרכיביה וכן פרטים על הנהלים המקובלים‬ ‫באוניברסיטה הפתוחה תמצאו בידיעון האקדמי.‬ ‫שיטת הלימוד באוניברסיטה הפתוחה מבוססת, כידוע לכם, בעיקר על לימוד עצמי. כולנו תקווה‬ ‫שהחומר הנלמד בקורס יהיה לכם מעניין ונראה לנו כי יש לו פוטנציאל להיות כזה. אולם כדי‬ ‫שהקורס יהיה מהנה עליכם גם להשקיע בהבנתו ובלמידתו. מאמץ עקבי ומתאים יאפשר לכם‬ ‫לסיים את הקורס בהצלחה, ולהפיק מלימודו הנאה וגם תועלת.‬ ‫בבעיות לימודיות תוכלו לפנות למנחה הקבוצה בה אתם לומדים )במפגש ההנחיה או טלפונית‬ ‫בשעות ההנחיה הטלפונית שתימסר לך על ידו/ה(.‬ ‫בבעיות לימודיות או מנהלתיות אשר לא תמצאנה את פתרונן ניתן לפנות למרכז ההוראה בקורס-‬ ‫אביב אריאן, בכל יום ב', בין השעות 00:21-00:01, בטלפון 8341877-90. פגישה אישית יש לתאם‬ ‫מראש. לבעלי דואר אלקטרוני ניתן ליצור קשר עם מרכז ההוראה לכתובת: ‪. avivar@openu.ac.il‬‬ ‫ניתן ומומלץ לשלוח הערות, תיקונים, הצעות והפניות לחומר עדכני שתיתקלו בו במהלך הקורס,‬ ‫לכתובת : אביב אריאן, מרכז הקורס פסיכופתולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה, ת"ד 808, רעננה‬ ‫70134, או לפקס: 2360877-90 )לידי אביב אריאן(.‬ ‫בברכת למידה פוריה, מעניינת ומוצלחת.‬ ‫צוות הקורס‬ ‫א‬
 5. 5. ‫ב‬
 6. 6. ‫אל הסטודנט הלומד באחד ממסלולי פסיכולוגיה‬ ‫מאת: פרופ' רות בייט-מרום‬ ‫שלום רב,‬ ‫להלן מידע כללי על לימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה ומספר עצות שעשויות להועיל לך.‬ ‫תוכנית בפסיכולוגיה‬ ‫סטודנט באוניברסיטה הפתוחה יכול לסיים תוכנית בפסיכולוגיה באחת משתי דרכים:‬ ‫א. ללמוד תוכנית לתואר בוגר במסלול דו-נושאי שמשלב פסיכולוגיה: פסיכולוגיה וכלכלה,‬ ‫פסיכולוגיה וניהול, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, פסיכולוגיה ומדע המדינה, פסיכולוגיה ו-‬ ‫תוכניות לימודים ושיטות הוראה, פסיכולוגיה ומדעי החיים.‬ ‫ב. ללמוד תוכנית לתואר בוגר בפסיכולוגיה בתוכנית חד-חוגית.‬ ‫סדר לימוד הקורסים‬ ‫התוכנית בפסיכולוגיה )בכל אחד מהמסלולים( כוללת בעיקר: קורסים מתודולוגיים‬ ‫)סטטיסטיקות, שיטות מחקר ויישומי מחשב(, קורסי יסוד בפסיכולוגיה, קורסים מתקדמים‬ ‫בפסיכולוגיה ועבודה או עבודות סמינריוניות. מתוך הכרות עם חומרי הקורסים ונסיוננו הרב‬ ‫בהוראתם אנו ממליצים כדלהלן:‬ ‫-מומלץ ללמוד את הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" לפני הקורסים המתיחסים לתחומים ספציפיים‬ ‫)חברתית, אישיות וכד'( משום שהמבוא נותן סקירה על כל תחומי הפסיכולוגיה.‬ ‫-מומלץ להתחיל ללמוד את סדרת הקורסים המתודולוגיים מהר ככל האפשר שכן הם בנויים‬ ‫כפרמידה: סטטיסטיקה א, סטטיסטיקה ב, שיטות מחקר למדעי החברה ו"התנסות במחקר,‬ ‫רגרסיה וניתוח שונות". זה הסדר הנכון של ארבעת הקורסים הללו. יישומי מחשב ניתן ללמוד‬ ‫בכל שלב ורצוי מוקדם ככל האפשר. בדרך כלל הקורסים המתודולוגים )שלימוד כולם ברצף הנכון‬ ‫לוקח לפחות שנתיים( מהווים תנאי קבלה לקורסים מתקדמים ולכן כל זמן שלא נלמדו אין‬ ‫אפשרות להתחיל את הקורסים המתקדמים. כמובן שבמקביל לקורס מתודולוגי אפשר ללמוד גם‬ ‫קורסים תכניים, הכל בהתאם לזמן שיכול הסטודנט להקדיש ללימודים.‬ ‫-מומלץ לסטודנט לברר מה מצב הידע שלו באנגלית בעזרת מבחן המיון כבר בתחילת לימודיו כדי‬ ‫לאפשר לו להגיע לרמת האנגלית הנדרשת בעזרת קורס אחד או יותר )בהתאם לרמה שהפגין‬ ‫בבחינת המיון(. הוכחת ידע באנגלית, אם על ידי פטור )לאחר מבחן המיון( או הצלחה בקורס‬ ‫ברמה הגבוהה ביותר, היא תנאי קבלה לקורסים מתקדמים. דחיית נושא האנגלית עלולה לדחות‬ ‫את סיום הלימודים.‬ ‫-לקורס/ים מתקדם/ים כדאי להירשם מיד לאחר סיום הקורסים המתודולוגיים ומספר קורסים‬ ‫תכניים. חשוב שלא לדחות את ההרשמה אליהם יותר מדי מהסיבות הבאות: )א( בחינת קבלה‬ ‫לתואר שני בפסיכולוגיה )"מתאם"( כוללת חלק שבו נדרש הסטודנט לקרוא מאמרים באנגלית.‬ ‫הקורסים המתקדמים הם אלו שבהם מתנסים בקריאה שכזו. )ב( רק סיום קורס מתקדם מאפשר‬ ‫תחילת עבודה סמינריונית באותו קורס שאף היא דורשת זמן. )ג( מדריכי העבודות הסמינריוניות‬ ‫)שהם בעלי תואר שלישי( הם אלו שמכירים את הסטודנט טוב ביותר ויכולים לתת עליו המלצה,‬ ‫ג‬
 7. 7. ‫אם יבקש, כדי לאפשר הרשמה לתואר שני באוניברסיטה אחרת. המלצה שכזו יכולה להינתן רק‬ ‫עם סיום העבודה הסמינריונית. ללא המלצה של בעל תואר שלישי אי אפשר להירשם לתואר שני.‬ ‫שרותים ומידע מעודכן באינטרנט‬ ‫כמוסד להוראה מרחוק מנצלת האוניברסיטה הפתוחה את האינטרנט למספר מטרות:‬ ‫.1 למתן שרותים: סיפוק מידע, ייעוץ, שרותי ספרייה וכדומה.‬ ‫2. להוראה.‬ ‫דרך אתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה אפשר לקבל את כל המידע שנמצא בידיעון ואף יותר‬ ‫מכך. כתובת האתר ‪http://www.openu.ac.il‬‬ ‫דרך אתר הבית של האו"פ אפשר להגיע לאתר תלם )תקשוב להוראה מרחוק( שהוא האתר‬ ‫המרכזי שדרכו מגיעים לכל דפי הבית של הקורסים באו"פ ובפרט לאלו של פסיכולוגיה.‬ ‫כתובת אתר הבית של תלם היא‪ .http://telem.openu.ac.il‬האתר של כל קורס כולל מידע על הקורס‬ ‫ועל צוות ההוראה, כמו גם חומר לימוד ואפשרויות תקשורת בין הצוות לתלמידים ובינם לבין‬ ‫עצמם.‬ ‫דרך אתר תלם אפשר גם להגיע לאתר המכונה "פסיכולוגיה ברשת" שבו מצוי כל המידע הרלוונטי‬ ‫לתלמידים שלומדים במסלולי פסיכולוגיה: מידע עדכני על תוכניות וארועים, ייעוץ, הודעות‬ ‫חשובות, חומרים כלליים שיכולים לעניין כל תלמיד פסיכולוגיה באופן בלתי תלוי בקורס שהוא‬ ‫לומד, ועוד. כתובת אתר הבית של "פסיכולוגיה ברשת"‬ ‫‪http://telem.openu.ac.il/departments/psy‬‬ ‫כאמור, במסגרת אתר זה יש ייעוץ מקוון. במקום לטלפן ליועץ או להגיע אליו בשעות הקבלה‬ ‫אפשר להפנות שאלות באשר ללימודי פסיכולוגיה בכתב, בכל שעה של היום, ולקבל מענה אישי‬ ‫לאותו אתר ולדואר האלקטרוני שממנו נשלחה השאלה.‬ ‫מומלץ לכל סטודנט בפסיכולוגיה להיכנס לאתרים הללו לפחות אחת לשבוע כדי לראות מה‬ ‫התחדש.‬ ‫התנסויות מעשיות‬ ‫על סטודנט בתוכנית לפסיכולוגיה להתנסות בשלושה תחומים מעשיים:‬ ‫.1 להשתתף במחקרים כנבדק במשך 3 שעות לפחות. פרטים בנושא זה יתפרסמו באתרי‬ ‫פסיכולוגיה שפורטו למעלה.‬ ‫2. לבצע מחקר – לשם כך נדרשים סטודנטים בפסיכולוגיה להגיש עבודה סמינריונית אמפירית.‬ ‫3. להתנסות בעבודה מעשית בשדה. זה איננו תנאי הכרחי לקבלת תואר בפסיכולוגיה, אך זוהי‬ ‫התנסות חשובה ביותר לכל מי שמעוניין להמשיך את לימודיו לתואר שני במחלקה טיפולית‬ ‫)קלינית, קלינית של הילד וכדומה(. קורס מיוחד המאפשר זאת מוצע לסטודנטים הרוצים‬ ‫בכך )01419 - התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה(.‬ ‫ד‬
 8. 8. ‫ועדת אתיקה לאישור מחקרים‬ ‫סטודנט שעושה עבודה סמינריונית אמפירית מחוייב לקבל את אישורה של ועדת האתיקה לפני‬ ‫תחילת ביצוע המחקר. פרטים על תהליך האישור והטפסים המתאימים ניתן לקבל במחלקה‬ ‫לחינוך ולפסיכולוגיה ובאתר "פסיכולוגיה ברשת" ‪http://telem.openu.ac.il/departments/psy‬‬ ‫תואר שני בפסיכולוגיה‬ ‫האוניברסיטה הפתוחה עדיין לא מציעה תואר שני בפסיכולוגיה. תואר שני כזה אפשר לעשות‬ ‫בארץ באוניברסיטאות אחרות )העברית, תל-אביב, בר-אילן, חיפה, בן-גוריון( או במכללת תל-אבי‬ ‫יפו. מועמדות לתואר שני מחייבת:‬ ‫.1 סיום תואר ראשון באחת מתוכניות הפסיכולוגיה או לקראת סיום תואר כזה )אפשר להגיש‬ ‫מועמדות בשלבים האחרונים של לימוד תואר ראשון(.‬ ‫2. עמידה בבחינת קבלה לתואר שני בפסיכולוגיה. בחינה זו נקראת "מתאם" ונערכת על ידי‬ ‫המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הבחינה מתקיימת אחת לשנה )באוקטובר(. פרטים על‬ ‫המבחן אפשר לקבל ישירות מהמרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מידע כללי נמצא גם באתר‬ ‫"פסיכולוגיה ברשת" ‪.http://telem.openu.ac.il/departments/psy‬‬ ‫3. המלצות שכוללות גם המלצה של בעל תואר שלישי. המלצה כזו אפשר לקבל מהמדריך‬ ‫לעבודה סמינריונית ולכן ציינו קודם שלא לדחות אותה לסוף הלימודים. למגמות טיפוליות‬ ‫כדי גם להמציא המלצה ממדריך שליווה את המועמד בהתנסות שלו בעבודה טיפולית כלשהי.‬ ‫כל אוניברסיטה רשאית להחליט על תנאי קבלה ומיונים נוספים )כמו משחקי תפקיד, פעילות‬ ‫קבוצתית, ראיונות וכד'(, ועל דרך השקלול של המידע שיש בידה על כל מועמד.‬ ‫בשל פערים גדולים בין היצע וביקוש בלימודי המשך של פסיכולוגיה נדרשים ציונים גבוהים מאד‬ ‫הן בלימודי התואר הראשון והן בבחינת ה"מתאם".‬ ‫תעודת הוראה בפסיכולוגיה‬ ‫תחום הפסיכולוגיה נלמד היום כחלק מלימודי מדעי החברה בתיכון ויש אף הנבחנים בבגרות‬ ‫בנושא זה. בוגרי תואר בפסיכולוגיה יכולים ללמד פסיכולוגיה בתיכון עם קבלת תעודת הוראה‬ ‫בתחום. החל מתשס"ב מציעה האו"פ לימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה לבוגרי פסיכולוגיה.‬ ‫סטודנטים לפסיכולוגיה שלומדים באו"פ יכולים לקצר את משך הלימודים לקבלת תעודת‬ ‫ההוראה אם ישכילו לבחור במהלך לימודי התואר הראשון קורסים מסוימים ולא אחרים. פרטים‬ ‫על תעודת ההוראה אפשר למצוא בידיעון האו"פ ובאתר האינטרנט של האו"פ.‬ ‫ה‬
 9. 9. ‫ו‬
 10. 10. ‫מתכונת הקורס‬ ‫ז‬
 11. 11. ‫ח‬
 12. 12. ‫1. חומר הלימוד בקורס‬ ‫חומר הלימוד בקורס, שממנו יגזרו המבחנים והממ"נים מבוסס על שני מקורות:‬ ‫מתוכו רלבנטיים 61 הפרקים‬ ‫א. ספר הקורס "פסיכופתולוגיה והחיים המודרניים".‬ ‫הבאים:‬ ‫1( פרק 1 - התנהגות חריגה בזמננו.‬ ‫2( פרק 2 - השקפות היסטוריות על התנהגות חריגה.‬ ‫3( פרק 3 - גורמים סיבתיים ונקודות מבט בפסיכופתולוגיה.‬ ‫4( פרק 4 - הפרעות דחק והפרעות הסתגלות.‬ ‫5( פרק 5 - פאניקה, חרדה וההפרעות שלהן.‬ ‫6( פרק 6 - הפרעות מצב רוח והתאבדות.‬ ‫7( פרק 7 - הפרעות סומטופורמיות והפרעות ניתוק.‬ ‫8( פרק 8 - גורמים פסיכולוגיים וחולי גופני.‬ ‫9( פרק 9 - הפרעות אישיות.‬ ‫01( פרק 11 - שונות מינית, התעללות מינית וליקויים בתיפקוד המיני.‬ ‫11( פרק 21 - הסכיזופרניות והפרעות הרהורי השוא.‬ ‫21( פרק 31 - עמ' 808-877.‬ ‫31( פרק 41 - הפרעות של תקופת הילדות וגיל ההתבגרות.‬ ‫41( פרק 51 - הערכה קלינית.‬ ‫51( פרק 61 - טיפולים על בסיס ביולוגי.‬ ‫61( פרק 71 - טיפולים על בסיס פסיכולוגי.‬ ‫שימו לב : פרקים 01 ו- 81 וכן עמ' 777-747 מתוך פרק 31, אינם כלולים בחומר הלימוד.‬ ‫ב. סרטים מתוך הסדרה "פסיכולוגיה אבנורמלית" :‬ ‫ב- 4 התקליטורים שקיבלתם מצורפים הסרטים הבאים:‬ ‫1( צפייה בהתנהגות אבנורמלית.‬ ‫2( מצבי לחץ.‬ ‫3( הפרעות החרדה.‬ ‫4( גורמים פסיכולוגיים ומחלה גופנית.‬ ‫5( הפרעות אישיות.‬ ‫6( הפרעות מין.‬ ‫7( הפרעות במצב הרוח.‬ ‫8( הסכיזופרניות.‬ ‫9( הפרעות התנהגות של ילדים.‬ ‫01( פסיכותרפיה.‬ ‫ט‬
 13. 13. ‫הסרטים מהווים חלק אינטגרלי מהקורס, ושאלות לגביהם מופיעות בממ"נים ועשויות‬ ‫להופיע בבחינת הסיום של הקורס, כך שרצוי שתרשמו לעצמכם נקודות חשובות תוך כדי‬ ‫הצפייה. ההמלצה היא לצפות בכל סרט פעמיים. פעם ראשונה כהכנה לקראת הקריאה בספר‬ ‫הלימוד ופעם שנייה לאחר הקריאה, כעזר חשוב לזכירה, אינטגרציה ויישום נכון של חומר‬ ‫הלימוד. אם אין לכם אפשרות לצפות בסרט פעמיים, ההמלצה היא לצפות בו לאחר הקריאה.‬ ‫צפייה זו היא הרבה יותר משמעותית מבחינת היכולת להבין לעומק את המוצג בסרט. נסו‬ ‫לסכם לעצמכם עובדות ודיעות מתוך הסרטים, שלא בהסתמך על תיאורי מקרה ספציפיים‬ ‫)עליהם לא תישאלו במבחן ובממ"נים(; דוגמאות למידע שעליכם להוציא מהסרטים, תוכלו‬ ‫למצוא בשאלות בממ"נים 41-11 ובמדריך הלמידה האינטרנטי שבאתר הקורס.‬ ‫סדר הלימוד בקורס זה מוצג לפניכם ב"לוח זמנים ופעילויות" )ראו בהמשך(.‬ ‫2. מפגשי ההנחיה‬ ‫במהלך הקורס יתקיימו 6 מפגשי הנחיה בקבוצות רגילות, ו-31 מפגשי הנחיה בקבוצות‬ ‫מתוגברות.‬ ‫ההשתתפות במפגשי ההנחיה אינה חובה, אולם מומלצת מאוד, הן להצלחה אקדמית בקורס והן‬ ‫להעשרה כללית. מטרת מפגשי ההנחיה היא, בין השאר, לסייע לכם לחדד שאלות ולספק תשובות‬ ‫לחלק מהסוגיות שתחום הפסיכופתולוגיה מעורר בדרך כלל בקרב הסטודנטים, לעזור לכם‬ ‫להתמקד בנושאים המרכזיים המוצגים ביחידות הלימוד ולהבחין בינם לבין נושאים שוליים,‬ ‫לעשות אינטגרציה בין נושאי לימוד המופיעים ביחידות שונות ועוד.‬ ‫כידוע לכם, הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מבוססים על לימוד עצמי מונחה. חשוב מאוד‬ ‫לקרוא את החומר ביחידות הלימוד ולהתכונן למפגשי ההנחיה. הגעה למפגש ההנחיה ללא קריאה‬ ‫של חומר הלימוד, הינה החמצה של ההזדמנות ללמוד. הנושאים העיקריים בכל מפגש הנחיה‬ ‫מפורטים ב"לוח זמנים ופעילויות", בהמשך החוברת.‬ ‫על מנת להפיק את מרב התועלת מן ההנחיה, מומלץ מאוד לוודא לפני ההנחיה, באיזו מידה כל‬ ‫אחד מהמושגים או הנושאים שיחידת הלימוד דנה בהן אכן מובנים ומוכרים לכם.‬ ‫י‬
 14. 14. ‫3. בחינות הגמר‬ ‫הנכם זכאים לגשת לבחינת גמר בקורס רק אם עמדתם בכל דרישות הקורס לפני מועד בחינה.‬ ‫)כלומר הגשתם מטלות במשקל מינימלי והשתתפתם בשאר פעילויות החובה של הקורס(.‬ ‫בחינות הגמר יחלו כשבוע ימים לאחר תום הסמסטר. הודעה על המועדים המדויקים תישלח‬ ‫לסטודנטים על-ידי מרכז ההישגים הלימודיים כחודשיים לאחר תחילת הסמסטר.‬ ‫מועדי בחינות הגמר שנקבעו לסמסטרים הבאים מפורטים בידיעון האקדמי.‬ ‫לתשומת לב!‬ ‫הנכם זכאים להיבחן בקורס פעמיים: במועדים של הסמסטר הנוכחי או במועדים של הסמסטר‬ ‫הבא בו נלמד הקורס, ובכך מיציתם את זכותכם להיבחן בקורס.‬ ‫סטודנט שניגש לבחינות גמר בשני מועדים ונכשל בשניהם, יוכל להירשם לקורס זה פעם נוספת‬ ‫ולקבל הנחה בשכר הלימוד. פרטים בידיעון האקדמי.‬ ‫הבחינה מבוססת על חומר הלימוד בקורס )כפי שמפורט בסעיף 1, לעיל(. היא מורכבת מ- 4‬ ‫חלקים: החלק הראשון יורכב מ- 51 שאלות אמריקאיות ומשקלו יהיה 03 נקודות )2 נק' לכל‬ ‫תשובה נכונה(. החלק השני מורכב מחמישה נושאים שבכל אחד מהם ישנם 4 היגדים שאתם‬ ‫מתבקשים לומר אם הם נכונים או לא; כל תשובה נכונה מזכה בנקודה, וסה"כ 02 נק' לחלק זה.‬ ‫החלק השלישי מורכב מעשרה מונחים )מתוך 21( שתתבקשו להגדיר; 2 נק' לכל הגדרה מלאה‬ ‫וסה"כ 02 נק' לחלק זה. החלק הרביעי מורכב מארבע שאלות פתוחות קצרות, שמתוכן יהיה‬ ‫עליכם לענות על שלוש בלבד; 01 נקודות לכל תשובה מלאה וסה"כ 03 נקודות לחלק זה. על‬ ‫מתכונת בחינות הגמר ראו בנספח "בחינות גמר לדוגמה" בחוברת זו.‬ ‫בחינות הגמר לדוגמה מייצגות בחינות שהתקיימו בסמסטרים קודמים. אנו מצרפים בחינות אלה‬ ‫כדי שתוכלנה לשמש כלי עזר נוסף ללימוד, ולעזור בהכנה למבחן.‬ ‫אין בכך התחייבות שהבחינות בסמסטר הנוכחי תהיינה זהות במבנה, באופי השאלות וכו' לאחת‬ ‫מן הבחינות לדוגמה.‬ ‫מכיוון שחומר הלימוד בקורס הוא רב, ההמלצה היא ללמוד את החומר באופן רציף במהלך‬ ‫הסמסטר ולא ללמוד רק בסמוך למועדי הבחינות.‬ ‫לקראת הבחינה‬ ‫אתם מוזמנים להיעזר בצוות ההוראה בקורס לקראת הבחינות, באופנים הבאים:‬ ‫א. שאלות בשעות הקבלה.‬ ‫ב. הפניית שאלות באמצעות הדואר האלקטרוני למרכז ההוראה.‬ ‫הפניית שאלות באמצעות קבוצת הדיון.‬ ‫ג.‬ ‫ד. אתם מוזמנים לצפות בשיעורי חזרה שהיו בשנים הקודמות דרך תוכנת אינטרוייז באתר.‬ ‫יא‬
 15. 15. ‫4. מטלות הקורס‬ ‫בקורס 6 מטלות )מצורפות בהמשך(. 4 המטלות הראשונות )ממ"ן 11, ממ"ן 21, ממ"ן 31, ממ"ן‬ ‫41( מתבססות על ספר הלימוד והסרטים ובכדי להשיב עליהן אין צורך במידע נוסף. משקל כל‬ ‫אחת מ- 4 המטלות הנ"ל הינו 5 נקודות.‬ ‫המטלה החמישית )ממ"ן 51( הינה בעלת אופי שונה, הקרוב יותר לאופי של עבודה סמינריונית‬ ‫עיונית מאשר לממ"ן רגיל, אם כי היקף העבודה הנדרש הוא מצומצם יותר )לא יותר מעשרה‬ ‫עמודים(. בעבודה זו תידרשו להתמקד בדמות מסויימת, היסטורית או ספרותית, אשר מתקשרת‬ ‫לאספקט או הפרעה פסיכופתולוגית, לפי בחירתכם. אין לכתוב על דמות ישראלית חיה. עליכם‬ ‫לקבל אישור ממנחה קבוצתכם על הדמות עליה אתם מעוניינים לכתוב. משקל מטלה זו הינו 51‬ ‫נקודות.‬ ‫המטלה השישית )ממ"ן 61( מבוססת על עבודה שוטפת בקבוצות הדיון באינטרנט + סיכום של‬ ‫אחת מקבוצות הדיון. שימו לב: הגשה של ממ"ן 61 תינתן רק לסטודנטים אשר ישתתפו בכל‬ ‫קבוצות הדיון לאורך כל הסמסטר.‬ ‫על מנת לעמוד בדרישות הקורס, עליכם להגיש מטלות במשקל כולל של 02 נקודות לפחות ולא‬ ‫יותר מ- 03 נקודות. משקל המבחן יהיה בהתאם למספר הנקודות שתגישו ; כך למשל, אם‬ ‫הגשתם מטלות במשקל כולל של 02 נקודות, משקל המבחן יהיה 08 נקודות; אם הגשתם מטלות‬ ‫במשקל כולל של 03 נקודות, משקל המבחן יהיה 07 נקודות. במילים אחרות : אין בקורס זה‬ ‫ממ"נים שהנם חובה ועליכם להגיע בצירוף של ממ"נים שאתם תבחרו לענות למינימום 02 נקודות‬ ‫ומקסימום 03.‬ ‫על הסטודנט לשלוח ממ"ן לבדיקה רק למנחה שלקבוצתו הוא משובץ. ממ"ן שישלח למנחה אחר‬ ‫ללא אישור מראש של מרכז ההוראה, ציונו לא ייחשב. אנא הקפידו על לוח הזמנים להגשת‬ ‫המטלות ועל היקף התשובה המירבי.‬ ‫שימו לב – אנו מקפידים מאוד על הגשת ממ"נים בזמן.‬ ‫5. התנאים לקבלת נקודות הזכות‬ ‫הקורס "פסיכופתולוגיה" מקנה 4 נקודות זכות לאחר מילוי הדרישות הבאות :‬ ‫א. הגשת מטלות במשקל כולל של 02 נקודות לפחות וקבלת ציון 05 לפחות בכל מטלה.‬ ‫ב. קבלת ציון של 06 לפחות במבחן.‬ ‫קבלת ציון של 06, לפחות, בציון הסופי בקורס.‬ ‫ג.‬ ‫יב‬
 16. 16. ‫6. למידה מתוקשבת ואתר הקורס באינטרנט‬ ‫‪http://telem.openu.ac.il‬‬ ‫לקורס שבו אתם לומדים קיים אתר באינטרנט הפועל כמעין מרכז‬ ‫לימוד וירטואלי של הקורס. האתר מהווה עבורכם ערוץ תקשורת עם‬ ‫סטודנטים אחרים בקורס ועם צוות ההוראה, ומאפשר לכם ליהנות‬ ‫מחומרי למידה נוספים שמפרסם מרכז ההוראה. ההשתתפות בפעילות‬ ‫המתוקשבת באתר אינה דורשת הרשמה מיוחדת. הכניסה לאתר‬ ‫מתבצעת מכל עמדת מחשב שיש בה חיבור לאינטרנט )בבית, במקום‬ ‫העבודה, ממחשב של חבר(, בשעות ובימים הנוחים לכם.‬ ‫מהם הציוד והתוכנה הנדרשים כדי לגלוש באתר?‬ ‫כדי לבקר באתר ולהשתתף בפעילות נדרשת גישה למחשב המסוגל להריץ ‪Microsoft Internet‬‬ ‫6 ‪ Explorer‬ומעלה, הכולל מעבד התמלילים 0.7 ‪ Microsoft Word‬ומעלה. תוכנות ‪ Office‬אחרות‬ ‫מומלצות.‬ ‫כיצד מגיעים לאתר הקורס?‬ ‫תחילה עליכם להיכנס לאתר הראשי של שוהם בכתובת: ‪http://telem.openu.ac.il‬‬ ‫לאחר מכן הקלידו את מספר הקורס או את שמו בחלון שלהלן:‬ ‫מה כוללים אתרי הקורסים?‬ ‫אתרי הקורסים מאפשרים לקיים תקשורת זמינה ושוטפת בין כל השותפים ללמידה ולהוראה‬ ‫בקורס.‬ ‫נוסף על כך באתרי הקורסים מתפרסמים חומרי לימוד כגון: עדכונים ליחידות הלימוד, תרגול‬ ‫נוסף, דוגמאות של מבחנים, משובים לממ"נים, המחשות, לומדות ועוד. חומרי העשרה כגון:‬ ‫מצגות, עבודות לדוגמה של סטודנטים, נושאים אקטואליים, מבחני רב ברירה עם משוב מיידי,‬ ‫קישורים למאגרי מידע ולאתרים שונים ברשת האינטרנט ועוד.‬ ‫בחלק מהאתרים משולבים שיעורי וידיאו מוקלטים המחולקים לפרקים והמזמנים לימוד הדומה‬ ‫במקצת לשיעור חי. החלוקה לפרקים מאפשרת צפייה נוחה בשיעור, ובמיוחד חזרה על פרקים‬ ‫ספציפיים מתוך הרצף. בדקו האם יש הפניה לשיעורי וידיאו בקורס שלכם והיעזרו בהם ללמידה.‬ ‫כל אלה הן דוגמאות בלבד - באתר של כל קורס בוחר מרכז ההוראה להציג את החומרים‬ ‫המתאימים לתכני הקורס.‬ ‫יג‬
 17. 17. ‫הפנקס האישי‬ ‫באתרי הקורסים משולב "פנקס אישי" המאפשר לכם לרכז הערות אישיות לחומרים שתבחרו‬ ‫מתוך אתר הקורס. הפנקס האישי, כשמו כן הוא - אישי. רק אתם מורשים לצפות בו. אותו פנקס‬ ‫ילווה אתכם בכל תקופת לימודיכם באוניברסיטה הפתוחה וישרת אתכם בכל הקורסים שתלמדו.‬ ‫תוכלו לאסוף לפנקס האישי פריטי תוכן מאתרי קורסים שונים, בתנאי שיש לכם הרשאה אליהם.‬ ‫פרטים על הפנקס האישי והמלצות לשימוש בו ראו באתר תלם, אזור מידע לסטודנטים או ישירות‬ ‫בכתובת: ‪http://telem.openu.ac.il/personal_notes‬‬ ‫מקווים שהפנקס האישי יהיה לכם לעזר במהלך לימודיכם באוניברסיטה הפתוחה.‬ ‫כיצד מתבצעת התקשורת באתר?‬ ‫בדף הבית באתר פרוס לוח הודעות בו מתפרסמות הודעות שוטפות מטעם צוות ההוראה בנושאים‬ ‫ואירועים הקשורים לקורס.‬ ‫באתר יש קבוצת דיון המאפשרת שיח שוטף בין כל משתתפי הקורס באמצעות חילופי טקסט.‬ ‫אפשר לשתף ולהתייעץ, לדון בחומר הלימוד, להעלות קשיים, לשאול שאלות ולקיים שיח לימודי‬ ‫וחברתי. קבוצת הדיון פתוחה רק בפני הסטודנטים והמנחים הלומדים ומלמדים בקורס.‬ ‫הדואר האלקטרוני מאפשר קיום תקשורת בינאישית בין הסטודנטים ומול צוות ההוראה.‬ ‫הצ'ט מאפשר לכל משתתפי הקורס, לומדים ומלמדים, "לשוחח" בזמן אמת באמצעות הודעות‬ ‫טקסט במועד שנקבע מראש.‬ ‫ביקור ראשון באתר הקורס‬ ‫הצעד הראשון בביקורכם באתר הוא לערוך עימו הכרות - התחילו לשוטט במדורים השונים‬ ‫הנמצאים באתר בצורה חופשית כדי להכיר את המבנה שלו ואת התכנים שנמצאים בו.‬ ‫ובצעו את הפעולות הבאות:‬ ‫היכנסו ל‬ ‫• עדכנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם כדי שתוכלו לקבל דואר ממרכז‬ ‫ההוראה.‬ ‫• אשרו פרסום שמכם בדף רשימות הסטודנטים באתר כדי שסטודנטים אחרים יוכלו‬ ‫לפנות אליכם ישירות.‬ ‫• תוכלו לשנות את סיסמת הגישה האישית לאתר )אם היא מסובכת מדי לזכירה(.‬ ‫בקרו בקבוצת הדיון והציגו עצמכם בפני צוות הקורס וחברי הקבוצה, תוכלו לספר מעט על‬ ‫עצמכם ולשתף אחרים בציפיות שלכם מהקורס. בביקורים הבאים באתר, נצלו את קבוצת הדיון‬ ‫להעלות שאלות, להציע רעיונות ולשתף אחרים בחוויות ובפתרונות.‬ ‫לרשותכם קיים באתר מדריך למשתמש הכולל הנחיות טכניות לתפעול סביבת הלמידה, אליו ניתן‬ ‫בראש דף הבית.‬ ‫להגיע מהקישור‬ ‫תדירות הביקור באתר ולמה כדאי לחזור ולבקר בו‬ ‫האינטרנט כידוע הוא מדיום בעל יתרונות רבים, אחד מהם הוא האפשרות לעדכן את המידע‬ ‫באופן שוטף ובמהירות. היתרון הזה בא לידי ביטוי באתרי הקורסים ומאפשר לצוות ההוראה‬ ‫לעדכן את האתר ואתכם, הסטודנטים, באופן שוטף בפרסומים, בחידושים, בדוגמאות‬ ‫אקטואליות ועוד. במילים אחרות, בניגוד ליחידות הלימוד הכתובות, אתר הקורס כפי שמוצג‬ ‫בראשית הסמסטר אינו דומה כלל וכלל לאתר הקורס בסוף הסמסטר. אתרי הקורסים מתרחבים‬ ‫ומתעדכנים כל העת. עשו לעצמכם מנהג לבקר באתר באופן שגרתי ולהפנות אליו את שאלותיכם.‬ ‫גם אם בהתחלה הדבר יהיה אולי מכביד או מאולץ, עם הזמן תיווכחו כי עומד לרשותכם אמצעי‬ ‫עזר יעיל ללמידה.‬ ‫יד‬
 18. 18. ‫היכנסו לאתר, היעזרו בתכנים השונים וכמובן השתתפו באופן פעיל. האתר נועד‬ ‫לכם ושימוש נכון בו יכול להקל עליכם את הלמידה.‬ ‫להתראות באתר!‬ ‫כיצד מקבלים סיסמת גישה לאתר הקורס?‬ ‫לכל סטודנט הרשום לקורס מתוקשב, נפתח באוניברסיטה חשבון אישי הכולל סיסמת גישה‬ ‫לאתר הקורס באינטרנט. הסיסמה מופקת פעם אחת לכל תקופת הלימודים, ותשרת אתכם בכל‬ ‫הקורסים המתוקשבים שאליהם אתם רשומים. חשוב לשמור את הסיסמה גם לקורסים‬ ‫ולסמסטרים הבאים. אם זו פעם ראשונה שאתם לומדים בקורס מתוקשב, תישלח לביתכם‬ ‫הודעה שתכלול את שם המשתמש והסיסמה המקורית שלכם. אנא הקפידו לשמור פרטים אלה!‬ ‫. אם שיניתם את‬ ‫תוכלו לשנות את הסיסמה האישית באתר הקורס בכפתור‬ ‫הסיסמה, אנא הקפידו לרשום אותה לפניכם. אם שכחתם אותה, עליכם ליצור קשר עם מוקד‬ ‫הפניות והמידע בטלפון 2222877-90, באמצעות דואר אלקטרוני: ‪ infodesk@openu.ac.il‬או תוכלו‬ ‫להשתמש גם בשירותי קול האו"פ בטלפון 1111877-90.‬ ‫שימו לב! מטעמי סודיות לא ניתן לקבל את הסיסמה בטלפון. בכל מקרה של דרישת סיסמה, היא‬ ‫תישלח בדואר לכתובת המעודכנת במחשב האוניברסיטה הפתוחה.‬ ‫שליחת ממ"נים באמצעות מערכת המטלות המקוונת‬ ‫בכל קורס )למעט בודדים(, ניתן להגיש מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת. מערכת‬ ‫המטלות המקוונת היא, מערכת ממוחשבת מבוססת אינטרנט לשינוע מטלות מן הסטודנטים‬ ‫למנחים ובחזרה. המטלות נשלחות באמצעותה מהסטודנטים למנחי הקורס ומוחזרות לאחר‬ ‫בדיקתן כולל ציון ומשוב, תוך בקרה מלאה של מרכזי ההוראה. יתרונותיה הבולטים של‬ ‫המערכת, היא האפשרות של הסטודנטים לדעת בכל שלב האם המטלה נמצאת אצל המנחה‬ ‫)הורדה למחשב שלו(, האם נבדקה, ומה הציון שניתן עליה. על כל אלה יש להוסיף את היתרון כי‬ ‫שימוש במערכת המקוונת אינו מצריך מילוי ידני של טפסים וכמובן שאין צורך במשלוח בדואר.‬ ‫לצד המעקב המנהלי, המערכת מאפשרת, קבלת משוב מסודר ומתועד היטב בגוף המטלה או‬ ‫בקובץ נפרד.‬ ‫תמיכה טכנית ובירורים‬ ‫מוקד הפניות והמידע‬ ‫טלפון רב קווי 2222877-90, דואר אלקטרוני : ‪infodesk@openu.ac.il‬‬ ‫שעות הפעילות של מוקד הפניות הן:‬ ‫בימי ראשון עד חמישי בין השעות: 03:8 - 00:91‬ ‫בימי שישי וערבי חג בין השעות: 03:8 - 03:21‬ ‫בעת הפנייה למוקד, הנכם מתבקשים להצטייד במספר ת"ז וקוד אישי.‬ ‫יש לפנות למוקד בנושאים:‬ ‫• סיסמת המשתמש )לקבלה או שחזור סיסמה. ניתן גם להשתמש גם בשירותי קול האו"פ‬ ‫בטלפון 1111877-90(‬ ‫• הודעת שגיאה המודיעה כי אינכם מורשים לגשת לדף כלשהו באתר‬ ‫• קשיים בהפעלת מערכת שליחת מטלות )במידה שקיבלתם הודעה שבקורס נעשה שימוש‬ ‫במערכת(‬ ‫• שאלות כלליות על אתרי הקורסים ודיווח על תקלות טכניות באתר )למשל דף משובש או‬ ‫כתובת ‪ URL‬שגויה(‬ ‫טו‬
 19. 19. ‫בכל הנושאים הקשורים לתכנים באתר הקורס, עליכם לפנות לצוות ההוראה בקורס.‬ ‫טז‬
 20. 20. ‫פירוט לגבי אתר הקורס פסיכופתולוגיה:‬ ‫כתובת האתר פסיכופתולוגיה : 91601‪/http://telem.openu.ac.il/courses/2007b/c‬‬ ‫לאחר שאתם נכנסים תראו דף דומה לזה:‬ ‫האתר מהווה כלי עזר מרכזי ללמידה. תמצאו בו מגוון רחב של כלים ועזרים, כולל : מבחנים‬ ‫לדוגמא, חוברת הקורס, פרטים על צוות הקורס ועוד. עיקר עולם התוכן של האתר מתמקד בשני‬ ‫רכיבים עיקריים :‬ ‫1. מדריך למידה אינטרנטי על פי יחידות הלימוד. המדריך בהקמה והוא עשוי להשתנות במהלך‬ ‫הסמסטרים. המדריך כולל מבוא, 11 יחידות לימוד ויחידת חזרה, המקיפות את מרב הפרקים‬ ‫והנושאים בקורס. אין בו כדי להחליף את חומר הלימוד, אך הוא יכול להוות כלי עזר מועיל‬ ‫ללמידה.‬ ‫כל יחידה כוללת בין השאר:‬ ‫* ציון הפרקים, הסרט והממ"ן הרלבנטיים ליחידה זו.‬ ‫* הגדרת נושא היחידה.‬ ‫* מטרות ויעדים : מפרט מה מצפים מכם ללמוד בכל יחידה.‬ ‫* סקירה כללית קצרה של החומר הנלמד, כהכנה לקריאת החומר בספר, כולל שאלות חשיבה‬ ‫בנושאי היחידה הספציפיים.‬ ‫* הערות לסרט הוידיאו.‬ ‫* מונחי מפתח הקשורים ליחידה.‬ ‫יז‬
 21. 21. ‫* ניתוח מקרה הקשור ליחידות הפרק.‬ ‫* קישורים לאתרי אינטרנט רלוונטיים לנושא.‬ ‫באתר הדגמות וידיאו רבות המתייחסות לכתוב בכל יחידת לימוד.‬ ‫2. קבוצות הדיון‬ ‫אליה ניתן להיכנס מתוך אתר הבית )דרושה ססמא(‬ ‫קבוצת דיון באינטרנט היא מקום מפגש "וירטואלי" בין אנשים בעלי עניין משותף. כל משתתף‬ ‫בקבוצה רשאי לקרוא, לכתוב ולהגיב בזמן שנוח לו, 42 שעות ביממה. אין צורך לקבוע מקום‬ ‫ושעת מפגש.‬ ‫זהו צילום של תחילת קבוצת הדיון בסמסטר 4002א. קבוצת הדיון, בד"כ, היא פעילה מאוד‬ ‫וסטודנטים שמשתתפים בה מדוחים על חוויית למידה מעשירה מאוד ומיוחדת. המטרה היא‬ ‫להביע את דעתכם בחופשיות על נושאי הקורס באווירה מקבלת ופתוחה לרעיונות. קבוצת הדיון‬ ‫הראשונה תחל כשבועיים לאחר תחילת הסמסטר. ניתן להיכנס לקבוצת הדיון באופן מזדמן או‬ ‫כחלק מממ"ן 61 המצריך השתתפות רציפה בכל קבוצות הדיון +סיכום אחד מקבוצות הדיון‬ ‫)ראו בחוברת הקורס(.‬ ‫יח‬
 22. 22. ‫7. שירותי ספרייה ומידע‬ ‫ספריית האוניברסיטה הפתוחה כוללת סוגים שונים של מקורות מידע:‬ ‫• אוסף ספרים, כתבי-עת, ספרי יעץ, תקליטורים ועוד.‬ ‫• כל פרסומי האוניברסיטה הפתוחה )יחידות הלימוד וחומרים אור-קוליים המלווים את‬ ‫הקורסים השונים, עבודת גמר לדוגמה ועבודות סמינריוניות(.‬ ‫• ספרייה אלקטרונית )ספר"א( המכילה מקראות, תדפיסי מאמרים, שאלוני בחינות לדוגמה‬ ‫וחומרי לימוד לדוגמה.‬ ‫• אוסף דיגיטלי מגוון של מאגרי מידע ביבליוגרפיים, כתבי-עת אלקטרוניים, מאגרי נתונים,‬ ‫ספרים דיגיטליים, אנציקלופדיות ממוחשבות ועוד.‬ ‫באוסף הדיגיטלי ובספרייה האלקטרונית ניתן להשתמש בגישה מרחוק, מהבית או ממרכז‬ ‫הלימוד, באמצעות סיסמה הניתנת בחינם לכל סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה.‬ ‫ספריית האוניברסיטה הפתוחה מציעה סדנאות הדרכה לשימוש בספרייה בשתי מתכונות:‬ ‫• הדרכה מקוונת באמצעות אתר האינטרנט של הספרייה )החל מ-5002.6.51( – אינה כרוכה‬ ‫בתשלום.‬ ‫• הדרכה במפגשים פנים אל-פנים: המפגש הראשון מקנה מיומנויות חיפוש בקטלוג ספריית‬ ‫האו"פ וכן בקטלוגים של ספריות אקדמיות נוספות, והכרת מערכת כתבי-העת האלקטרוניים‬ ‫)‪ .(TDNet‬המפגש השני מקנה מיומנויות חיפוש במאגרי מידע אלקטרוניים – ההדרכה‬ ‫כרוכה בתשלום )פרטים בידיעון האקדמי(.‬ ‫כמו-כן, ניתן לבצע מבחן פטור מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הספרייה )החל מ- 5002.6.51( –‬ ‫המבחן אינו כרוך בתשלום.‬ ‫השתתפות בשני מפגשי הסדנה, או ביצוע דרישות הלומדה או מבחן הפטור, הם תנאי לקבלת‬ ‫אישור כניסה לספריות אוניברסיטאיות נוספות.‬ ‫כמו-כן, יוכלו סטודנטים שביצעו את דרישות הלומדה או את מבחן הפטור או השתתפו בסדנה, אך‬ ‫נזקקים לסיוע נוסף באיתור מידע להכנת עבודות, לקבל יעץ אישי ממידענית בספרייה, או תמיכה‬ ‫מרחוק – באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון.‬ ‫סדנאות ההדרכה מתקיימות בקמפוס האוניברסיטה ברעננה ובמספר קמפוסים ברחבי הארץ.‬ ‫פירוט ומידע נוסף לגבי הסדנאות ופירוט המקומות והמועדים בהם מתקיימות הסדנאות, ניתן‬ ‫לקבל במוקד הפניות והמידע )טלפון: 2222877-90(, באתר הספרייה באינטרנט‬ ‫)‪ (www.openu.ac.il/Library‬ובספריית האוניברסיטה ברעננה )טלפון: 1551877-90, 9451877-90(.‬ ‫שימו לב: ההרשמה לסדנת הדרכה לחיפוש במאגרי מידע מותנית בהרשמה לסדנת הדרכה‬ ‫לשימוש בתוכנת החיפוש "אלף" )למעט ההדרכה הייחודית לתלמידי מדעי המחשב, שבה במפגש‬ ‫אחד נכללות גם ההדרכה לשימוש בתוכנת "אלף" וגם ההדרכה לחיפוש במאגרי מידע(.‬ ‫ניתן להירשם לסדנאות ההדרכה באחת מן הדרכים הבאות:‬ ‫• באמצעות מערכת שאילתא. אפשרות זאת פתוחה רק למשלמים בכרטיס אשראי.‬ ‫• באמצעות פנייה טלפונית למוקד הפניות והמידע. אפשרות זאת פתוחה רק למשלמים בכרטיס אשראי.‬ ‫• בקמפוסים השונים ברחבי הארץ שבהם מתקיימות הסדנאות. אפשרות זאת פתוחה‬ ‫למשלמים בכרטיס אשראי ולמשלמים בבנק הדואר.‬ ‫שימו לב: פרטים בנושא ביטול הרשמה לסדנה ראו בידיעון האקדמי.‬ ‫שעות פעילות הספרייה: בימים א-ב, ד 00:90-03:61, בימים ג, ה 00:90-03:91,יום ו 00:90-00:31.‬ ‫שירותי השאלה ניתנים עד רבע שעה לפני סגירת הספרייה. חומר עזר הדרוש לסטודנטים ללימוד‬ ‫הקורסים נמצא גם במרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ.‬ ‫יט‬
 23. 23. ‫קבוצה מוגברת‬ ‫)91601 /ב0102(‬ ‫8. לוח זמנים ופעילויות‬ ‫הגשת‬ ‫נושאו‬ ‫מפגשים‬ ‫צפייה‬ ‫יחידת‬ ‫פרקי‬ ‫תאריכי שבוע הלימוד‬ ‫שבוע‬ ‫ממ"ן‬ ‫העיקרי של המפגש‬ ‫עם מנחה‬ ‫מומלצת‬ ‫הלימוד‬ ‫הספר‬ ‫לימוד‬ ‫בסרט‬ ‫במדריך‬ ‫המומלצים‬ ‫מספר‬ ‫הלמידה‬ ‫לקריאה‬ ‫מבוא +הערכה‬ ‫ראשון‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫51,3,1‬ ‫0102.3.7-0102.3.21‬ ‫1‬ ‫בפסיכופתולוגיה‬ ‫מבוא + הערכה‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫חצי ראשון‬ ‫בפסיכופתולוגיה‬ ‫שני‬ ‫51,3,1‬ ‫0102.3.41-0102.3.91‬ ‫2‬ ‫הפרעות דחק‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫חצי שני‬ ‫והסתגלות‬ ‫4‬ ‫הפרעות דחק והסתגלות‬ ‫2‬ ‫2‬ ‫חצי ראשון‬ ‫שלישי‬ ‫4‬ ‫0102.3.12-0102.3.62‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫חצי שני‬ ‫הפרעות חרדה‬ ‫5‬ ‫הפרעות חרדה+‬ ‫הפרעות סומטופורמיות+‬ ‫רביעי‬ ‫3‬ ‫3‬ ‫7,5‬ ‫0102.3.82-0102.4.2‬ ‫4‬ ‫הפרעות ניתוק‬ ‫)ג-ו פסח(‬ ‫0102.4.4-0102.4.9‬ ‫5‬ ‫)א-ב פסח(‬ ‫ממ"ן 11‬ ‫הפרעות פסיכוסומטיות‬ ‫4‬ ‫4‬ ‫חצי ראשון‬ ‫01.4.11‬ ‫חמישי‬ ‫8‬ ‫0102.4.11-0102.4.61‬ ‫6‬ ‫הפרעות אישיות‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫חצי שני‬ ‫)ב יום הזכרון לשואה(‬ ‫9‬ ‫הפרעות אישיות‬ ‫שישי‬ ‫5‬ ‫5‬ ‫9‬ ‫0102.4.81-0102.4.32‬ ‫7‬ ‫)ב יום הזכרון(‬ ‫)ג יום העצמאות(‬ ‫הפרעות מין‬ ‫שביעי‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫11‬ ‫0102.4.52-0102.4.03‬ ‫8‬ ‫ממ"ן 21‬ ‫9‬ ‫01.5.20‬ ‫הפרעות אפקטיביות‬ ‫שמיני‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫0102.5.2-0102.5.7‬ ‫)א ל"ג בעומר(‬ ‫כ‬
 24. 24. ‫לוח זמנים ופעילויות - המשך‬ ‫הגשת‬ ‫נושאו‬ ‫מפגשים‬ ‫צפייה‬ ‫יחידת‬ ‫פרקי הספר‬ ‫תאריכי שבוע הלימוד‬ ‫שבוע‬ ‫ממ"ן‬ ‫העיקרי של המפגש‬ ‫עם מנחה‬ ‫מומלצת‬ ‫הלימוד‬ ‫המומלצים‬ ‫לימוד‬ ‫בסרט‬ ‫במדריך‬ ‫לקריאה‬ ‫מספר‬ ‫הלמידה‬ ‫הפרעות אפקטיביות‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫חצי ראשון‬ ‫01‬ ‫תשיעי‬ ‫6‬ ‫0102.5.9-0102.5.41‬ ‫סכיזופרניה‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫חצי שני‬ ‫)ד יום ירושלים(‬ ‫21‬ ‫סכיזופרניה‬ ‫עשירי‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫21‬ ‫0102.5.61-0102.5.12‬ ‫11‬ ‫)ג-ד שבועות(‬ ‫ממ"ן 31‬ ‫31 )עמ'‬ ‫01.5.32‬ ‫פיגור+הפרעות‬ ‫אחד-‬ ‫9‬ ‫11‬ ‫808-877(‬ ‫0102.5.32-0102.5.82‬ ‫21‬ ‫התפתחות‬ ‫עשר‬ ‫41‬ ‫הפרעות התפתחות‬ ‫9‬ ‫11‬ ‫חצי ראשון‬ ‫שנים-‬ ‫41‬ ‫0102.5.03-0102.6.4‬ ‫31‬ ‫עשר‬ ‫חצי שני‬ ‫טיפול ביולוגי‬ ‫01‬ ‫21‬ ‫71,61‬ ‫ופסיכולוגי‬ ‫טיפול פסיכולוגי‬ ‫שלושה-‬ ‫01‬ ‫21‬ ‫71‬ ‫0102.6.6-0102.6.11‬ ‫41‬ ‫עשר‬ ‫ממ"ן 41‬ ‫01.6.31‬ ‫0102.6.31-0102.6.81‬ ‫51‬ ‫ממ"ן 61‬ ‫קבוצת דיון‬ ‫01.6.81‬ ‫לחזרה‬ ‫ולאורך‬ ‫במחשב-‬ ‫כל‬ ‫פרטים‬ ‫הסמסטר‬ ‫בקבוצת הדיון‬ ‫במהלך‬ ‫הסמסטר‬ ‫ממ"ן 51‬ ‫01.9.1‬ ‫* התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים, מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים". אנא שבץ‬ ‫אותם בכתב ידך. מרכז הלימוד ואות קבוצתך מצוינים בהודעה ללומד שקיבלת ממינהל שירותי הוראה.‬ ‫מועדי בחינות הגמר יפורסמו בנפרד‬ ‫כא‬
 25. 25. ‫קבוצה רגילה‬ ‫)91601 /0102ב(‬ ‫9. לוח זמנים ופעילויות‬ ‫הגשת‬ ‫נושאו‬ ‫מפגשים‬ ‫צפייה‬ ‫יחידת‬ ‫פרקי‬ ‫תאריכי שבוע הלימוד‬ ‫שבוע‬ ‫ממ"ן‬ ‫העיקרי של המפגש‬ ‫עם מנחה‬ ‫מומלצת‬ ‫הלימוד‬ ‫הספר‬ ‫לימוד‬ ‫בסרט‬ ‫במדריך‬ ‫המומלצים‬ ‫מספר‬ ‫הלמידה‬ ‫לקריאה‬ ‫מבוא +הערכה‬ ‫ראשון‬ ‫1‬ ‫1‬ ‫51,3,1‬ ‫0102.3.7-0102.3.21‬ ‫1‬ ‫בפסיכופתולוגיה‬ ‫0102.3.41-0102.3.91‬ ‫2‬ ‫הפרעות דחק‬ ‫והסתגלות+‬ ‫שני‬ ‫3,2‬ ‫3,2‬ ‫7,5,4‬ ‫0102.3.12-0102.3.62‬ ‫3‬ ‫הפרעות חרדה+‬ ‫הפרעות סומטופורמיות+‬ ‫הפרעות ניתוק‬ ‫0102.3.82-0102.4.2‬ ‫4‬ ‫)ג-ו פסח(‬ ‫0102.4.4-0102.4.9‬ ‫5‬ ‫)א-ב פסח(‬ ‫ממ"ן 11‬ ‫הפרעות פסיכוסומטיות+‬ ‫01.4.11‬ ‫הפרעות אישיות+‬ ‫שלישי‬ ‫6,5,4‬ ‫7,5,4‬ ‫11,9,8‬ ‫0102.4.11-0102.4.61‬ ‫6‬ ‫הפרעות מין‬ ‫)ב יום הזכרון לשואה(‬ ‫0102.4.81-0102.4.32‬ ‫7‬ ‫)ב יום הזכרון(‬ ‫)ג יום העצמאות(‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫6‬ ‫הפרעות אפקטיביות‬ ‫רביעי‬ ‫0102.4.52-0102.4.03‬ ‫8‬ ‫ממ"ן 21‬ ‫9‬ ‫01.5.20‬ ‫0102.5.2-0102.5.7‬ ‫)א ל"ג בעומר(‬ ‫כב‬
 26. 26. ‫לוח זמנים ופעילויות - המשך‬ ‫הגשת‬ ‫נושאו‬ ‫מפגשים‬ ‫צפייה‬ ‫יחידת‬ ‫פרקי הספר‬ ‫תאריכי שבוע‬ ‫שבוע‬ ‫ממ"ן‬ ‫העיקרי של המפגש‬ ‫עם מנחה‬ ‫מומלצת‬ ‫הלימוד‬ ‫המומלצים‬ ‫הלימוד‬ ‫לימוד‬ ‫בסרט‬ ‫במדריך‬ ‫לקריאה‬ ‫מספר‬ ‫הלמידה‬ ‫-0102.5.41‬ ‫01‬ ‫0102.5.9‬ ‫)ד יום ירושלים(‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫21‬ ‫סכיזופרניה‬ ‫חמישי‬ ‫-0102.5.12‬ ‫11‬ ‫0102.5.61‬ ‫)ג-ד שבועות(‬ ‫ממ"ן 31‬ ‫01.5.32‬ ‫-0102.5.82‬ ‫21‬ ‫0102.5.32‬ ‫פיגור+‬ ‫01, 9‬ ‫21,11‬ ‫31 )עמ' -877‬ ‫הפרעות התפתחות‬ ‫שישי‬ ‫308(, 41, 61,‬ ‫-0102.6.4‬ ‫31‬ ‫+‬ ‫71‬ ‫0102.5.03‬ ‫טיפול‬ ‫-0102.6.11‬ ‫41‬ ‫0102.6.6‬ ‫ממ"ן 41‬ ‫01.6.31‬ ‫-0102.6.81‬ ‫51‬ ‫0102.6.31‬ ‫-9002.6.62‬ ‫9002.6.12‬ ‫ממ"ן 61‬ ‫שיעור חזרה‬ ‫01.6.81‬ ‫במחשב-פרטים‬ ‫ולאורך כל‬ ‫בקבוצת הדיון‬ ‫הסמסטר‬ ‫במהלך הסמסטר‬ ‫ממ"ן 51‬ ‫01.9.1‬ ‫* התאריכים המדויקים של המפגשים הקבוצתיים, מופיעים ב"לוח מפגשים ומנחים". אנא שבץ‬ ‫אותם בכתב ידך. מרכז הלימוד ואות קבוצתך מצוינים בהודעה ללומד שקיבלת ממינהל שירותי הוראה.‬ ‫מועדי בחינות הגמר יפורסמו בנפרד‬ ‫כג‬
 27. 27. ‫מטלות הקורס‬ ‫כד‬
 28. 28. ‫כה‬
 29. 29. ‫כתיבת המטלות‬ ‫כתיבת המטלות צריכה להיעשות על דפי פוליו או קווארטו. השאירו שוליים רחבים להערות‬ ‫המנחה. את המטלות עדיף להגיש שהן מודפסות או לחילופין בכתב יד ברור. ממ"ן 51 חייב להיות‬ ‫מודפס.‬ ‫הנכם מתבקשים לא להעתיק קטעים או משפטים מספר הלימוד. בכל שאלה אתם נדרשים‬ ‫לנסח את רעיונותיכם באופן עצמאי. תשובה שתועתק במלואה או בחלקה מספר הלימוד לא‬ ‫תזוכה במלוא הנקודות.‬ ‫התשובות לשאלות צריכות להיות תמציתיות ככל שניתן ובכל מקרה לא לעבור את מגבלת ההיקף‬ ‫המצויינת בכל מטלה. למנחים יש אישור להחזיר לסטודנטים, ללא בדיקה, מטלות שתהיינה‬ ‫ארוכות ללא צורך, או שלא תגענה בזמן.‬ ‫למותר לציין כי הכנת המטלות חייבת להיעשות על ידי כל סטודנט בנפרד. במקרה שימסרו‬ ‫מטלות הזהות בניסוחן על ידי סטודנטים שונים, יהיה דינן כדין בחינות מועתקות, והן תיפסלנה.‬ ‫קרו בעבר מקרים בהם מטלות הלכו לאיבוד בדרכן מהדואר למנחה. עליכם להשאיר לעצמכם‬ ‫העתק של המטלה.‬ ‫כו‬
 30. 30. ‫נוהל הגשת מטלות מנחה )ממ"ן(‬ ‫קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:‬ ‫שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת‬ ‫•‬ ‫מערכת שליחת המטלות קלה להפעלה, היא חוסכת את הצורך במילוי טפסים, במשלוח דואר‬ ‫ובשמירת עותק של המטלה, ומאפשרת מעקב אחר המטלה.‬ ‫הגישה למערכת המטלות המקוונת היא דרך אתר הבית של הקורס בקישור "מערכת‬ ‫המטלות".‬ ‫שליחת מטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה‬ ‫•‬ ‫לכל מטלת מנחה עליכם לצרף טופס נלווה אחד.‬ ‫הקפידו למלא את כל הפרטים בחלק א של הטופס. הכניסו את הטופס )על כל חלקיו‬ ‫הצבעוניים( יחד עם המטלה למעטפה המיועדת לכך ורשמו בכתב יד ברור את כתובתכם‬ ‫)כולל מיקוד!( במקום המיועד לכך.‬ ‫רשמו את שם המנחה וכתובתו באופן מדויק. )דוגמה לטופס נלווה לממ"ן ראו בהמשך(.‬ ‫השאירו עותק של המטלה בידכם!‬ ‫מועדי הגשה ומשלוח מטלות בדואר‬ ‫בעמוד הראשון של כל מטלה מצוין מועד הגשתה. יש לשלוח את המטלה עד ל"מועד האחרון‬ ‫להגשה" המצוין עבורה. אסור שחותמת הדואר על המעטפה תישא תאריך מאוחר מ"המועד‬ ‫האחרון" להגשת הממ"ן.‬ ‫שימו לב: אין לשלוח מטלות בדואר רשום!‬ ‫הקפידו לרשום את כתובת המנחה בצורה מדויקת כולל מיקוד.‬ ‫את הממ"ן עליכם לשלוח לבדיקה רק למנחה שלקבוצתו אתם משובצים. ממ"ן שיישלח למנחה‬ ‫אחר ללא אישור מראש של מרכז ההוראה ציונו לא ייחשב.‬ ‫הממ"ן ייבדק ויוחזר לכם תוך שלושה שבועות מהתאריך האחרון להגשת הממ"ן. אם הממ"ן לא‬ ‫יוחזר אליכם במועד זה, אנא התקשרו עם המנחה לבירור סיבת העיכוב.‬ ‫דחייה בהגשת מטלות‬ ‫במקרים מיוחדים, כגון שירות מילואים, תוכלו לפנות למנחה שלכם לקבלת אישור לדחיית מועד‬ ‫ההגשה. לכל מטלה המוגשת באיחור צרפו מכתב/אישור המנמק את סיבת האיחור.‬ ‫בסמכותו של המנחה שלכם לאשר לכם איחור של עד שבוע בהגשת ממ"ן )אלא אם קיבל הנחיות‬ ‫אחרות ממרכז ההוראה(. במקרה חריג ביותר שנדרש איחור בהגשה של למעלה מזה יש לבקש‬ ‫אישור של מרכז ההוראה בקורס. מטלות שתגענה באיחור וללא אישור תיבדקנה על-ידי המנחה‬ ‫אך לא יינתן להן ציון והן לא תובאנה בחשבון המטלות המוגשות.‬ ‫ערעור על ציון בממ"ן‬ ‫אם יש לכם השגות על הציון שקיבלתם בממ"ן תוכלו להגיש ערעור מנומק בכתב למנחה שלכם‬ ‫בצירוף הממ"ן והטופס המלווה )ההעתק הצהוב(, תוך שבוע ימים מיום קבלת הממ"ן.‬ ‫אם המנחה לא יקבל את ערעורכם, הרשות בידכם לערער בפני מרכז ההוראה בקורס בצירוף‬ ‫הממ"ן והטופס המלווה, תוך שבוע מיום קבלת תשובת המנחה על ערעורכם. החלטת מרכז‬ ‫ההוראה היא סופית.‬ ‫כז‬
 31. 31. ‫שימו לב!‬ ‫את התשובות לממ"נים הנכם מתבקשים לכתוב על דפי פוליו )שורות(. כתבו על‬ ‫צדו האחד של העמוד והשאירו שוליים רחבים להערות המנחה )לפחות 5 ס"מ(.‬ ‫דוגמה למילוי טופס מלווה לממ"ן‬ ‫כח‬
 32. 32. ‫הגשת מטלות במועדן‬ ‫שימו לב! בראש כל מטלה רשום התאריך האחרון להגשתה.‬ ‫תאריך זה הינו תאריך מחייב וסופי!‬ ‫במקרים חריגים בלבד, ניתן לפנות למנחה הקורס, לפני מועד הגשת‬ ‫המטלה בבקשה מנומקת לדחיית מועד ההגשה. פניה לשם דחיית‬ ‫הגשת מטלה תישקל אך ורק אם תוגש לפני המועד הקבוע להגשתה.‬ ‫כל פניה שתוצג לאחר תאריך זה תדחה באופן אוטומטי.‬ ‫פרוט נוהל הגשת מטלות ניתן למצוא בחוברת זו תחת הכותרת "נוהל‬ ‫הגשת מטלות מנחה".‬ ‫הערות חשובות לתשומת לבך!‬ ‫חל איסור מוחלט על הכנה משותפת של מטלות ו/או‬ ‫•‬ ‫על העתקת מטלות.‬ ‫עליך להשאיר לעצמך העתק של המטלה. אין‬ ‫•‬ ‫האוניברסיטה הפתוחה אחראית למטלה שתאבד‬ ‫בשל תקלות בדואר.‬ ‫כט‬
 33. 33. ‫מטלת מנחה )ממ"ן( 11‬ ‫91601 - פסיכופתולוגיה‬ ‫הקורס:‬ ‫חומר הלימוד למטלה: פרקים מהספר : 51,7,5,4,3,2,1 וסרטים 3-1.‬ ‫5 נקודות‬ ‫משקל המטלה:‬ ‫מספר השאלות: 71‬ ‫מועד אחרון להגשה: 01.4.11‬ ‫0102ב‬ ‫סמסטר:‬ ‫קיימות שתי חלופות להגשת מטלות:‬ ‫• שליחת מטלות באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס‬ ‫• שליחת מטלות באמצעות הדואר או הגשה ישירה למנחה במפגשי ההנחיה‬ ‫הסבר מפורט ב"נוהל הגשת מטלות מנחה"‬ ‫הממ"ן מתייחס לפרקים 1, 2, 3, 4, 5, 7 ו- 51 מתוך ספר הלימוד ולסרטים 3-1. על השאלות כולן‬ ‫ניתן לענות מהפרקים שאתם מתבקשים לקרוא מתוך הספר ומהסרטים ואין צורך להשתמש בכל‬ ‫חומר נוסף. בשאלות הפתוחות הקצרות, עליכם לענות על השאלות בקצרה ולעניין, בהתאם‬ ‫למגבלת האורך המוקצבת בכל שאלה. ממ"ן ארוך יוחזר לשולחו ללא בדיקה, או שיורדו בו‬ ‫נקודות. את התשובות הפתוחות עליכם לכתוב במילים שלכם, ולא לתרגם מילה במילה מתוך‬ ‫הספר. בכל שאלה מצויין משקלה מסך כל הממ"ן.‬ ‫שימו לב: בשאלות בהן אתם מתבקשים להגדיר מושגים, עליכם לכלול בהגדרה שיוך המושג‬ ‫לקטגוריה רחבה יותר, דוגמאות ספציפיות של המושג )אם ניתן(, בנוסף לעיקרי המושג. אנא אל‬ ‫תחרגו ממספר השורות המוקצב להגדרה )על חריגה ירדו נקודות(.‬ ‫שאלה 1 )פרק 1( )5 נקודות(‬ ‫ה"שמשונים" הם כת אשר חבריה מאמינים שהם יכולים לשלוט בתנועות השמש באמצעות‬ ‫תנועות ידיים מיוחדות. מה ה-‪ DSM-IV‬יאמר על הקבוצה הזאת:‬ ‫א. הקבוצה הזאת סובלת מפסיכוזה דלוזיובית משותפת.‬ ‫ב. הקבוצה תוגדר כבעלת הפרעה נפשית רק אם יתלוו להתנהגויות חבריה מעשי קניבליזם או‬ ‫התאבדות.‬ ‫ג. יתכן שלחלק מחברי הקבוצה יש בעיות נפשיות, אבל ה-‪ DSM-IV‬אינו מאבחן קבוצות.‬ ‫ד. הקבוצה הזאת סובלת מסכיזופרניה.‬ ‫1‬
 34. 34. ‫שאלה 2 )פרק 1( )01 נקודות(‬ ‫דני מאובחן כסובל מהפרעת פאניקה, הפרעת סומטיזציה ומהפרעת אישיות גבולית. הוא מזריק‬ ‫כל בוקר אינסולין בשל מחלת הסכרת שלו. בשנה האחרונה הוא פוטר מהעבודה והתגרש. במקביל‬ ‫עבר 3 ניסיונות התאבדות וניסה לרצוח את אמו.‬ ‫א. מנה את חמשת צירי ה-‪.DSM-IV‬‬ ‫ב. סווג את דני על פי חמשת הצירים של ה-‪.DSM-IV‬‬ ‫)עד 01 שורות לכל התשובה(.‬ ‫שאלה 3 )פרק 1( )5 נקודות(‬ ‫מה אינו עשוי לשמש מאפיין יסודי של הפרעה נפשית לפי הגדרת ה-‪: DSM-IV‬‬ ‫א. תחושת מצוקה עכשווית.‬ ‫ב. סיכון מוגבר לאובדן של תחושת חופש.‬ ‫ג. התנהגות חריגה בתחום הדתי, כמו הצטרפות לכת.‬ ‫ד. פגיעה משמעותית באחד או יותר משטחי התפקוד החשובים של האדם.‬ ‫שאלה 4 )פרק 1( )6 נקודות(‬ ‫מדוע חשוב להשתמש בתיוג )מתן אבחנות( בזהירות תוך הקפדה רבה על שמירת סודיות רפואית?‬ ‫מנה לפחות 3 סיבות. )עד 01 שורות לתשובה(.‬ ‫שאלה 5 )פרק 2( )5 נקודות(‬ ‫בין תרומותיו של קרפלין למדע הפסיכופתולוגיה ניתן למצוא את העובדה/ות :‬ ‫א. שהיה הראשון ששחרר את חולי הנפש מכבליהם.‬ ‫ב. שמצא עדויות להיפותזת הדופמין.‬ ‫ג. שנתן תיאור מדוייק, עוד לפני פרויד, של הלא מודע.‬ ‫ד. שפיתח שיטת סיווג פסיכיאטרית.‬ ‫2‬
 35. 35. ‫שאלה 6 )פרק 3( )5 נקודות(‬ ‫זיגמונד פרויד הניח כי הפרעות נפשיות נובעות מ __________ בלתי פתורים :‬ ‫א. מנגנוני הגנה.‬ ‫ב. תהליכים ראשוניים.‬ ‫ג. חרדות איד.‬ ‫ד. קונפליקטים תוך-נפשיים )‪.(INTRAPSYCHIC CONFLICTS‬‬ ‫שאלה 7 )פרק 51( )5 נקודות(‬ ‫אלו מהבאים נכון/לא נכון לגבי הערכה קלינית )נקודה לכל תשובה נכונה(:‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫א. רורשך הינו מבחן השלכה‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫ב. ‪ MMPI‬הינו מבחן השלכה‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫ג. תמונה דינמית )‪ (DYNAMIC FORMULATION‬הינה מבחן השלכה‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫ד. בדיקה גופנית אינה נכללת עף פעם בתהליך ההערכה הקלינית‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫ה. הראיון הקליני נחשב לכלי בעל מהימנות מושלמת.‬ ‫שאלה 8 )סרט מס' 1( )5 נקודות(‬ ‫אילו מהמשפטים הבאים נכון, עפ"י המתואר בסרט:‬ ‫א. רצוי שאנשי מקצוע בתחומים שונים בבריאות הנפש יראו את החולה על מנת לגבש אבחנה.‬ ‫ב. לראיון הראשון אין כל חשיבות לגבי ההערכה הקלינית.‬ ‫מבחנים פסיכולוגיים עשויים לסייע גם באיתור ליקויים אורגניים.‬ ‫ג.‬ ‫ד. תשובות א+ג נכונות.‬ ‫3‬
 36. 36. ‫שאלה 9 )פרק 4( )8 נקודות( )עד 02 שורות לתשובה(‬ ‫גילה חוותה אונס לפני כחודשיים. מאז היא משחזרת את מעשה האונס שוב ושוב בשנתה‬ ‫ובעירות. כתגובה למעשה האונס היא הצטרפה ונהייתה פעילה כמתנדבת בארגון לנפגעות תקיפה‬ ‫מינית. היא עוזרת לנשים רבות אחרות שעברו תקיפה כזו ואף זכתה באות הוקרה על פעילותה‬ ‫המסורה.‬ ‫דונו בשאלה האם גילה סובלת מהפרעת דחק פוסט טראומטית ) ‪PTSD-POSTRAUMATIC‬‬ ‫‪ ?(STRESS DISORDER‬נמקו תוך התייחסות מקיפה למאפייני ה-‪.PTSD‬‬ ‫שאלה 01 )סרט שני( )5 נקודות(‬ ‫תגובה ללחץ המתבטאת בדיכאון, כעס, פחד או חוסר אונים צפויה יותר כאשר:‬ ‫א. גורם הלחץ נמשך זמן רב.‬ ‫ב. הלחץ אינו נתון לשליטה.‬ ‫הלחץ נתון לשליטה.‬ ‫ג.‬ ‫ד. תשובות א+ב נכונות.‬ ‫ה. תשובות א+ג נכונות.‬ ‫שאלה 11 )פרקים 4 ו- 5( )5 נקודות(‬ ‫הפרעת הסתגלות )‪ (ADJUSTMENT DISORDER‬הנה :‬ ‫הפרעת חרדה שמקורה באירוע טראומטי וזהה להפרעת דחק פוסט-טראומטית‬ ‫א.‬ ‫)‪ ,(PTSD=POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER‬אך משך הזמן שנמשכת קצר יותר.‬ ‫הפרעה בה תגובתו של אדם לגורם דחק רווח היא לא מסתגלת )אינו מסוגל לתפקד כרגיל או‬ ‫ב.‬ ‫תגובתו לגורם הדחק מוגזמת(.‬ ‫הפרעה שמאפייניה העיקריים מחולקים לשלבים הבאים : 1. שלב ההלם. 2. שלב ההשאה‬ ‫ג.‬ ‫)סוגסטיה(. 3. שלב ההחלמה.‬ ‫הפרעה העוברת את השלבים הבאים : 1. תגובת אזעקה. 2. שלב התנגדות. 3. תשישות.‬ ‫ד.‬ ‫4‬
 37. 37. ‫שאלה 21 )פרק 5( )5 נק'(‬ ‫באיזו מבין ההפרעות הבאות התנהגות נמנעת פחות יעילה בהפחתת החרדה:‬ ‫פוביה חברתית ספציפית )ייחודית( של דיבור בפני קהל.‬ ‫א.‬ ‫אגורפוביה.‬ ‫ב.‬ ‫הפרעת חרדה כללית )‪.(GAD =GENERALIZED ANXIETY DISORDER‬‬ ‫ג.‬ ‫פוביה פשוטה.‬ ‫ד.‬ ‫שאלה 31 )פרק 5( )8 נקודות( )עד 02 שורות לכל התשובה(.‬ ‫לגבי פוביה ייחודית )ספציפית( )‪: (SPECIFIC PHOBIA‬‬ ‫א. כיצד היתה התיאוריה הבהביוריסטית מסבירה את ההפרעה? )4 נקודות(.‬ ‫ב. כיצד היתה התיאוריה הפסיכואנליטית מסבירה את ההפרעה. איזה מנגנון הגנה ספציפי‬ ‫להפרעה שבחרתם? )4 נקודות(.‬ ‫שימו לב- לא לתת הסבר כללי של התיאוריה בלבד, אלא הסבר המתמקד בהפרעה הספציפית‬ ‫אותה בחרתם.‬ ‫שאלה 41 )פרק 5( )4 נקודות- נקודה לכל תשובה נכונה(‬ ‫לגבי הפרעות חרדה:‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫א. הפרעת דחק פוסט-טראומטית ) ‪PTSD-POSTTRAUMATIC‬‬ ‫‪ (STRESS DISORDER‬נחשבת להפרעת חרדה.‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫ב. הפרעת חרדה כללית ) ‪GAD-GENERALIZED ANXIETY‬‬ ‫‪ (DISORDER‬מאופיינת בהתקפים עוצמתיים וקצרים של חרדה ונמשכת‬ ‫עד חודש.‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫ג. התנסות מוקדמת חיובית עם אובייקט הפובי )למשל עם כלבים(‬ ‫מגדילה את הסיכון להיווצרות פוביה, כאשר נתקלים באירוע מפחיד‬ ‫הקשור באובייקט )למשל, בכלב(.‬ ‫נכון/לא נכון‬ ‫ד. לפי פרויד, מנגנון ההגנה המרכזי בהפרעת טורדנות-כפייתיות‬ ‫)‪ (OCD=OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER‬הוא רציונאליזציה.‬ ‫5‬
 38. 38. ‫שאלה 51 )פרק 7( )6 נקודות(‬ ‫יוסי טוען שהוא אינו שומע. העובדה שהוא אינו זז כאשר מכונית צופרת מתקרבת לעברו‬ ‫ומאיימת על חייו מראה כנראה שהוא :‬ ‫א. סובל מהפרעת סומטיזציה.‬ ‫ב. סובל מהפרעת המרה )קונברסיה(.‬ ‫ג. מתחלה.‬ ‫ד. אינו שומע בגלל כשל גופני כלשהו.‬ ‫ה. תשובות ב+ ד נכונות.‬ ‫שאלה 61 )סרט 3( )5 נקודות(‬ ‫איזו הפרעה קשורה במיוחד להפרעת הפאניקה:‬ ‫א. אגורפוביה.‬ ‫ב. סכיזופרניה.‬ ‫הפרעת אישיות גבולית.‬ ‫ג.‬ ‫ד. הפרעת זהות מנותקת )‪.(DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER-DID‬‬ ‫שאלה 71 )8 נקודות(‬ ‫הגדירו את המושגים הבאים )עד 3 שורות להגדרה. 2 נקודות לכל תשובה מלאה( )סה"כ 01‬ ‫נקודות(‬ ‫)שימו לב לשייך את המושג לקטגוריה אליה הוא שייך, לתת דוגמאות במידת הצורך ולציין את‬ ‫עיקרי המושג(:‬ ‫א. מודל דיאתזה-דחק )‪.(DIATHSIS-STRESS MODEL‬‬ ‫ב. מבחני השלכה )‪) .(PROJECTIVE TESTS‬פרק 51(.‬ ‫תסמונת הסתגלות כללית )‪) (GAS =GENERAL ADAPTATION SYNDEOM‬פרק 4(.‬ ‫ג.‬ ‫ד. הפרעת חרדה כללית )‪) (GENERALIZED ANXIETY DISORDER= GAD‬פרק 5(.‬ ‫6‬

×