สื่อการเรียน ช่วงชั้นที่ 3.2

12,000 views

Published on

Published in: Technology, Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,000
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,285
Actions
Shares
0
Downloads
233
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สื่อการเรียน ช่วงชั้นที่ 3.2

 1. 1. <ul><li>ยินดีต้อนรับ </li></ul>สื่อการเรียนเรขาคณิต โดยโปรแกรม PowerPoint
 2. 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาสามมิติ เรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 3. 3. <ul><li>จัดทำโดย </li></ul><ul><li>นางสาวจีรนันท์ แสดงฤทธิ์ </li></ul>
 4. 4. <ul><li>วัตถุประสงค์ของการจัดทำสื่อ </li></ul><ul><li>เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ค 31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 </li></ul><ul><li>เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น </li></ul><ul><li>นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>จุดประสงค์การเรียนรู้ </li></ul>นักเรียนสามารถ 1. อธิบายลักษณะและส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ จากรูปภาพที่กำหนดให้ได้ 2. ระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ได้ 3. ระบุรูปเรขาคณิตสามมิติจากรูปคลี่ที่กำหนดให้ได้ 4. อธิบายหรือบอกลักษณะของภาพสองมิติที่ได้จากการมอง ด้านหน้า ( front view ) ด้านข้าง (side view ) หรือ ด้านบน ( top view ) 5. เขียนภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้
 6. 6. เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเรขาคณิต สองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ สาระการเรียนรู้ 1. รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการซ้อนกัน ของรูปเรขาคณิตสองมิติ 2. การคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 3. มุมมองของรูปเรขาคณิตสามมิติด้านต่าง ๆ 4. รูปเรขาคณิตที่เกิดจากการหมุนรูปเรขาคณิตสองมิติ
 7. 7. รูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง ความรู้พื้นฐาน
 8. 8. ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 2 มิติ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รู ปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 9. 9. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม
 10. 10. ตัวอย่างรูปเรขาคณิต 3 มิติ ปริซึมสามเหลี่ยม ปริซึม สี่เหลี่ยม ทรงกระบอก ลูกบาศก์
 11. 11. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ทรงกลม กรวย
 12. 12. รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดจากการซ้อนกันของรูปเรขาคณิตสองมิติ เนื้อหาสาระ 1
 13. 13. ตัวอย่างการซ้อนกันของรูปเรขาคณิตสองมิติ
 14. 19. การคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ 2
 15. 20. ตัวอย่างการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติ กล่องลูกบาศก์
 16. 21. พีระมิดฐานห้าเหลี่ยม
 17. 22. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
 18. 23. พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
 19. 24. ปริซึมสามเหลี่ยม
 20. 25. ปริซึมห้าเหลี่ยม
 21. 26. ปริซึมแปดเหลี่ยม
 22. 27. ทรงกลม
 23. 28. ภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ 3 ด้านหน้า ( front view ) ด้านข้าง (side view ) หรือ ด้านบน ( top view )
 24. 29. ด้านหน้า ( front view ) ตัวอย่างภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ ด้านข้าง ( side view ) ด้านบน ( top view ) ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ภาพที่ได้จากการมอง
 25. 30. ด้านหน้า ( front view ) ด้านข้าง ( side view ) ด้านบน ( top view ) ปริซึมสามเหลี่ยม ภาพที่ได้จากการมอง
 26. 31. ด้านหน้า ( front view ) ด้านข้าง ( side view ) ด้านบน ( top view ) พีระมิดฐานสามเหลี่ยม ภาพที่ได้จากการมอง
 27. 32. ด้านหน้า ( front view ) ด้านข้าง ( side view ) ด้านบน ( top view ) ทรงกระบอก ภาพที่ได้จากการมอง
 28. 33. ด้านหน้า ( front view ) ด้านข้าง ( side view ) ด้านบน ( top view ) กรวย ภาพที่ได้จากการมอง
 29. 34. ทดสอบความเข้าใจ จงพิจารณารูปเรขาคณิตสองมิติที่กำหนดให้ ถ้านำมาวางซ้อนกันให้ทับกันสนิท รูปเรขาคณิตสามมิติที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร จงจับคู่ให้ถูกต้อง ข้อที่ 1
 30. 35. แผ่นกระดาษรูปเรขาคณิตสองมิติ รูปเรขาคณิตสามมิติ
 31. 36. ทดสอบความเข้าใจ จงจับคู่ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติที่เกิดจากการคลี่รูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง ข้อที่ 2
 32. 37. รูปเรขาคณิตสามมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติที่ได้จากการคลี่
 33. 38. สวัสดี

×