Kaedah permainan bahasa dlm p&p sejarah

9,044 views

Published on

 • Be the first to comment

Kaedah permainan bahasa dlm p&p sejarah

 1. 1. MENINGKATKAN PENGETAHUAN SEJARAH (BAB 1 & 2) PELAJAR- PELAJAR- PELAJAR TINGKATAN 5K2 MELALUI KAEDAH PERMAINAN BAHASA
 2. 2. OBJEKTIF UMUM MENINGKATKAN PERATUS KELULUSAN MATA PELAJARAN SEJARAH SPM
 3. 3. OBJEKTIF KHUSUS • Membantu Pelajar Tingkatan 5K2 Berminat Belajar Sejarah • Meningkatkan Keupayaan Pelajar Membuat Rujukan • Meningkatkan Peratus Kelulusan dalam Mata Pelajaran Sejarah di kalangan Pelajar Tingkatan 5K2
 4. 4. KUMPULAN SASARAN 35 orang pelajar tingkatan 5K2. 17 pelajar perempuan dan 18 pelajar lelaki. Semua pelajar di dalam kelas ini terdiri daripada kaum Melayu. Kebanyakan pelajar mendapat pangkat C dan D dalam mata pelajaran Sejarah peringkat Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2003.
 5. 5. METODOLOGI Penyelidik menggunakan kaedah permainan bahasa di dalam sesi P & P. Kaedah ini digunakan kerana penyelidik berpendapat kaedah P & P yang menarik dan proaktif dapat menarik pelajar meminati sesuatu mata pelajaran seterusnya dapat menimba pengetahuan sebanyak mungkin
 6. 6. PERANCANGAN TINDAKAN 1. TINJAUAN MASALAH a) Ujian Bulanan 1 (Ujian Pra) b) Semakan Nota Pelajar c) Soal jawab Lisan d) Soal Selidik
 7. 7. UJIAN PRA 7 Pelajar (20%) lulus 28 Pelajar (80 %) gagal Kadar kelulusan tidak memuaskan iaitu 6C – Seorang pelajar 7D – 2 orang pelajar 8E – 4 orang pelajar
 8. 8. NOTA PELAJAR 29 Pelajar (83 %) tidak mempunyai nota yang lengkap. Sebahagian besarnya pelajar lelaki. Pelajar tidak membuat nota ringkas. Pelajar sering ponteng sekolah terutama pada hari Isnin. Hanya 2 pelajar membuat nota sendiri.
 9. 9. SOAL JAWAB LISAN Pelajar tidak dapat menjawab soalan. Pelajar tidak membuat ulangkaji. Pelajar tidak menggunakan buku teks sebagai sumber rujukan. Pelajar tidak membawa buku teks.
 10. 10. KAJI SELIDIK SIKAP (PRA) 25 pelajar (71 %) tidak suka mata pelajaran Sejarah 20 pelajar (57 %) suka kepada guru Sejarah 18 pelajar (51 %) tidak suka cara guru mengajar 14 pelajar (40 %) tidak membawa buku teks 6 pelajar (17 %) membuat ulangkaji 2 pelajar (5 %) membuat nota sendiri
 11. 11. PELAKSANAAN TINDAKAN Guru menyediakan 5 set soalan berbentuk permainan bahasa Kesemua soalan meliputi isi pelajaran bab 1 dan 2 buku teks tingkatan 5 Setiap set soalan diberikan pada setiap minggu (satu waktu P & P 40 minit) Pelajar perlu merujuk buku teks Ganjaran diberikan
 12. 12. DAPATAN KAJIAN BERDASARKAN PEMERHATIAN BERDASARKAN UJIAN POS BERDASARKAN KAJI SELIDIK
 13. 13. BERDASARKAN PEMERHATIAN Pelajar berlumba-lumba menjawab soalan Pelajar membawa dan merujuk buku teks Pelajar bersikap proaktif dan tidak bosan Pelajar meniru jawapan Pelajar tidak ponteng sekolah
 14. 14. BERDASARKAN UJIAN POS Bilangan pelajar lulus meningkat dari- pada 7 (20 %) kepada 10 (28.6 %) Bilangan pelajar gagal berkurangan daripada 28 (80 %) kepada 25 (72.4 %) Bilangan pelajar mendapat kepujian ber- tambah daripada 1(3 %) kepada 3 (9 %) Bilangan pelajar yang gagal (10G) berku- rang daripada 8 (23 %) kepada 4 (11 %)
 15. 15. BERDASARKAN KAJI SELIDIK Tidak suka m/pelajaran Sejarah berku- rang - 25 (71 %) kepada 18 (51 %) Suka guru Sejarah meningkat - 20 (57 %) kepada 27 (77 %) Suka kaedah P & P meningkat - 17 (49 %) kepada 27 (77 %) Tidak membawa buku teks berkurang - 14 (40 %) kepada 4 (11 %) Membuat ulangkaji meningkat - 6 (17 %) kepada 10 (29 %) Membuat nota sendiri - kekal 2 (5 %)
 16. 16. REFLEKSI KAJIAN Peningkatan kelulusan tidak ketara Minat belajar dan keterlibatan pelajar semakin bertambah Perubahan sikap – negatif ke positif Penyelidik berpuas hati kerana P & P semakin menarik Mengurangkan masalah disiplin
 17. 17. CADANGAN TINDAKAN SETERUSNYA Meneruskan kaedah ini dalam bab yang seterusnya Mencuba kaedah lain pada masa akan datang Membuat lebih persediaan dan perancangan Membukukan set-set soalan permainan bahasa Memberi latihan objektif secara latih tubi menjelang peperiksaan Membuat nota secara grafik
 18. 18. PENUTUP Sejarah ialah subjek teras dalam SPM Masalah P & P hampir sama dengan sekolah lain - minat dan sikap pelajar Kesan negatif dalam jangka panjang iaitu kurangnya semangat patriotik P & P menarik dapat mengatasi masalah tersebut Guru lebih mengutamakan untuk menghabiskan sukatan pelajaran Peruntukan waktu P & P tidak mencukupi
 19. 19. SEKIAN TERIMA KASIH JIKA MEMANDU JANGAN HANYA MELIHAT KE HADAPAN, SESEKALI LIHATLAH CERMIN DI BELAKANG, KIRI DAN KANAN SEJARAH TIDAK PERNAH MELUPAKAN KITA TAPI KITA SELALU MELUPAKAN SEJARAH

×