Successfully reported this slideshow.

öZel

4,002 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

öZel

 1. 1. ÖZEL EĞİTİM YRD. DOÇ. DR. DENİZ DAĞSEVEN EMECEN
 2. 2. KAVRAMLAR <ul><li>ZEDELENME: Bireyin fizyolojik, psikolojik, anatomik özelliklerinde geçici yada kalıcı türden bir yapı kaybı ya da işleyiş bozukluğu olması durumudur. </li></ul><ul><li>Ör: Göz kürelerinin olmaması, yüksek ateş sonucu beyin zarı iltahabı olması, felç sonucu bacaklarının tutmaması vb. </li></ul>
 3. 3. KAVRAMLAR <ul><li>YETERSİZLİK: Zedelenme sonucu zedelenen organın işlevini yerine getirememesi. </li></ul><ul><li>Ör: Gözün görmemesi, yürüyememe, harfleri algılayamama vb. </li></ul><ul><li>ÖZÜR – ENGEL: Yetersizlik sonucu bireyin toplumun kendinden beklediklerini yerine getirememesi. </li></ul><ul><li>Ör: Göremediği için bağımsız hareket edememe, okuma yazma öğrenmeme, </li></ul>
 4. 4. KAVRAMLAR <ul><li>ETİKETLEME: Yetersizliğin ismini koyma. Kişiyi sadece bu isimle özdeşleştirme. </li></ul><ul><li>YARARLARI: </li></ul><ul><li>Ortak dil kullanmımı </li></ul><ul><li>Özel eğitim hizmetlerinin başlaması </li></ul><ul><li>Sivil toplum örgütlerinin ve fonların desteği </li></ul><ul><li>Akran kabulü </li></ul><ul><li>Toplumun bilinçlenmesi </li></ul>
 5. 5. KAVRAMLAR <ul><li>ZARARLARI: </li></ul><ul><li>Reddetme </li></ul><ul><li>Özgüven eksikliği </li></ul><ul><li>Yetersizlik üstünde durma </li></ul><ul><li>Beklentilerin düşmesi </li></ul><ul><li>Yapamadıklarını ön plana çıkartma </li></ul>
 6. 6. KAVRAMLAR <ul><li>NORMALLEŞTİRME: Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin de normal akranlarının sahip olduğu hak ve sorumluluklara sahip olması. </li></ul><ul><li>EN AZ SINIRLANDIRICI ORTAM: Breyin en fazla amaç gerçekleştireceği ortam. </li></ul>
 7. 7. KAVRAMLAR <ul><li>ÖZEL EĞİTİM: Çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, amaçlı, önleyici, iyileştirici, ödünleyici, yetişmiş personel ve özel teknik – araç gereçle yetersizliğin özüre dönüşmesini engelleyen bilgi ve becerilerle çocuğu donatmayı amaçlayan bir eğitimdir. </li></ul>
 8. 8. KAVRAMLAR <ul><li>ÖZEL EĞİTİMİ ÖZEL YAPAN NEDİR: </li></ul><ul><li>Kimi kapsadığıyla farklılaşır. </li></ul><ul><li>Ne öğrettiği ile farklılaşır. </li></ul><ul><li>Nasıl öğretiiği ile farklılaşır. </li></ul>
 9. 9. ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ <ul><ul><li>Tarih boyunca tüm düzenlemeler önce </li></ul></ul><ul><ul><li>toplumdaki başkın ya da çoğunluk gruplar </li></ul></ul><ul><ul><li>dikkate alınarak yapılmış daha sonra bu </li></ul></ul><ul><ul><li>düzenlemelerden bazı bireylerin </li></ul></ul><ul><ul><li>yararlanamadığı görüldüğünde yapılan </li></ul></ul><ul><ul><li>düzenlemelere uyarlamalara gidilmiştir. </li></ul></ul>
 10. 10. ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ <ul><li>YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN EĞİTİM HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARINA YÖN VEREN DÜŞÜNLER: </li></ul><ul><li>- Fırsat eşitliği ilkesinin benimsenmesi </li></ul><ul><li>- Normalleştirme ilkesi </li></ul><ul><li>- Hasta olarak değil insan olarak görme </li></ul><ul><li>- Farklılıkları çevresel düzenlemelere yorma </li></ul><ul><li>- En az sınırlandırıcı ortamda eğitime düşüncesi </li></ul>
 11. 11. ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ <ul><li>1950’ li Yıllara Kadar Özel Eğitim: </li></ul><ul><li>- Okullar nicelik yönünden çok sınırlı. Öğretmekten aile ve din adamları sorumlu. </li></ul><ul><li>-Yetersizliği olanlara eğitim hizmeti verilmiyor. Bakın hizmeti veren çok az kurum var. </li></ul><ul><li>- Yetersizlikten etkilenmiş bireylere hasta eğitilemez gözüyle bakılıyor. </li></ul><ul><li>- Eğitim programı yok. </li></ul><ul><li>- Diğer ülkelerde bu bireylerin eğitilebileceği kabul ediliyor, hizmeti yetersizlik tür ve derecesi belirliyor. </li></ul>
 12. 12. ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ <ul><li>1950’li Yıllardan Sonra Özel Eğitim: </li></ul><ul><li>- 50’li yılların başında Sağlık Bakanlığına bağlı olarak açılmış olan az sayıdaki kurum Mithat ENÇ ve arkadaşlarının yardımıyla MEB’e bağlandıç </li></ul><ul><li>- Bu bireylerin eğitilebileceği görüşü ilk kez benimsenmiş oldu. </li></ul><ul><li>- 1950-1997 arasında verilen hizmetlerin tümünü yetersizlik tür ve derecesi belirledi. </li></ul><ul><li>- 1950-1980 arası sadece körler, sağırlar, ortopedik engelliler ve eğitilebilir zihinsel engelliler sınıfları açıldı. </li></ul><ul><li>- 1970’de Makbule ve Nejat ÖLÇER’in öncülüğünde öğretilebilir çocuklar okulu açıldı. </li></ul>
 13. 13. ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ <ul><li>1980’Lİ Yıllarda Özel Eğitim: </li></ul><ul><li>- Öğretilebilir çocuklar için MEB’e bağlı okullar çoğaldı. </li></ul><ul><li>- Emekli sandığına bağlı olan ailelerin çocukları için devlet ailelere eğitim katkı payı ödemeye başladı. </li></ul><ul><li>- Öğretmen yetiştirme üniversitelere bırakıldı. </li></ul>
 14. 14. ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ <ul><li>1990’lı Yıllarda Özel Eğitim: </li></ul><ul><li>- Küçük adımlar projesiyle erken çocukluk döneminde çocukların eğitilmesi imkanı doğdu. </li></ul><ul><li>- 1997 Haziran’ında 573 sayılı K.H.K. İle yetersizliği olan çocukların yapabildikleri ve gereksinimlerine göre eğitim programlarının hazırlanması zorunlu hale geterilidi. </li></ul>
 15. 15. ÖZEL EĞİTİMİN TARİHÇESİ <ul><li>573 Sayılı K.H.K.’ nin Getirdiği Yenilikler: </li></ul><ul><li>- Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı geliştirilmesini zorunlu kıldı. </li></ul><ul><li>- Tüm yetersizlikten etkilenmiş çocuklara eğitim hakkı verdi. </li></ul><ul><li>- Normalleştirmeyi öngördü. </li></ul><ul><li>- Çocukları programa uydurma değil, çocukların ihtiyaçlarına göre program uyarlamasının yapılmasını zorunlu kıdı. </li></ul><ul><li>- Erken çocukluk eğitimini zorunlu kıldı. </li></ul><ul><li>- Ebeveynlere çocukları ile ilgili alınan eğitsel kararlara katılma hakkı tanıdı. </li></ul><ul><li>- özeş eğitim öğretmenliği profesyonelleşti. Eğitim almadan yapılacak bir iş olmaktan çıktı. </li></ul>
 16. 16. EĞİTİM ORTAMLARI <ul><li>ZORUNLU EĞİTİM: </li></ul><ul><li>Ülkemizde 6 yaşını doldurmuş olan çocukların okula başlamaları zorunludur. Yetersizliği olan çocukların da 6 yaşın doldurduklarında okula başlamaları zorunludur. Fakat çocuklar yetersizlikleri olduğunda bu yetersizlikleri için açılmış olan okullara kabul edilmekte, çoğunlukla normal akranlarından ayrı eğitilme yolu seçilmektedir. </li></ul>
 17. 17. EĞİTİM ORTAMLARI <ul><li>YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN ÜLKEMİZDE YERLEŞTİRİLEBİLECEKLERİ EĞİTİM ORTAMLARI </li></ul><ul><li>* Normal sınıf (hiç bir ek düzenleme yapılmadan) </li></ul><ul><li>*Normal sınıf (sınıf öğretmenine danışmanlık yapılarak) </li></ul><ul><li>* Normal sınıfa ek olarak gezici öğretmenlik </li></ul><ul><li>*Normal sınıfa ek olarak kaynak oda </li></ul>
 18. 18. EĞİTİM ORTAMLARI <ul><li>*Özel eğitim sınıfı </li></ul><ul><li>*Ayrı özel eğitim okulu </li></ul><ul><li>*Yatılı okul </li></ul><ul><li>*Hastane sınıfı </li></ul><ul><li>*Evde eğitim </li></ul><ul><li>(Her zaman yetersizlikten etkilenen bireyleri birlikte eğitim ortamlarında normal akranlarıyla eğitme fikri akılda tutularak, bireyi kendisi için için en az sınırlandırılmış ortama yerleştirmek gereklidir.) </li></ul>
 19. 19. ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLAMA NEDENLERİ <ul><li>ÇOCUK NEDİR? </li></ul><ul><li>Çocuk, ana babanın sağlıklı olduğunun göstergesidir. </li></ul><ul><li>Çocuk, bir armağandır. </li></ul><ul><li>Çocuk, neslin devamıdır. </li></ul><ul><li>Çocuk, eşleri birbirine bağlayan bir bağdır. </li></ul><ul><li>Çocuk, özlemlerin giderildiği bir araçtır. </li></ul><ul><li>Çocuk, gelecek garantisidir. </li></ul><ul><li>Çocuk, sevgidir. </li></ul>
 20. 20. ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLMA NEDENLERİ <ul><li>ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLMA NEDENLERİ: </li></ul><ul><li>Doğum öncesi nedenler </li></ul><ul><li>Doğum sırası nedenler </li></ul><ul><li>Doğum sonrası nedenler </li></ul>
 21. 21. ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLMA NEDENLERİ <ul><li>DOĞUM ÖNCESİ NEDENLER: </li></ul><ul><li>- Annenin erken yaşta ya da 35 yaşından sonra hamile kalması. </li></ul><ul><li>- Döllenme anında meydana gelebilecek kromozom anomalileri (Down Sendromu, Turner Sendromu vb.) </li></ul><ul><li>- Ailelerin birinde ya da ikisinde genetik geçişli hastalıkların bulunması (şeker, glokom, fenilketanuri vb.) </li></ul><ul><li>- Akraba evliliği </li></ul><ul><li>- Kan uyuşmazlığı </li></ul>
 22. 22. ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLMA NEDENLERİ <ul><li>- Annenin bebeğe kan yoluyla geçecek bir hastalığının bulunması (aids, kanser, rubella vb.) </li></ul><ul><li>- Annenin hamileliği sırasında alkol, uyuşturucu, sigara, doktor kontrolü dışında herhengi bir ilaç kullanması. </li></ul><ul><li>- Annenin hamilelik sırasında uygun beslenmemesi, radyasyona ya da ultrasona dalgasına maruz kaalması </li></ul>
 23. 23. ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLMA NEDENLERİ <ul><li>DOĞUM SIRASI NEDENLER: </li></ul><ul><li>- Geç ve güç doğum </li></ul><ul><li>-Bebeğin herhangi bir sebeple oksijensiz kalması (anoksia) </li></ul><ul><li>- Doğum sırasında bebeğin başının basınca maruz kalması </li></ul><ul><li>- Bebeğin forseps, vakum, çengel gibi araçlar kullanılarak anneden ayrılması </li></ul><ul><li>- Doğum sırasında anneden bebeğe geçen hastalıklar (herpes, behçet, frengi, verem vb.) </li></ul><ul><li>-Premature doğum </li></ul>
 24. 24. ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ OLMA NEDENLERİ <ul><li>DOĞUM SONRASI NEDENLER: </li></ul><ul><li>- Geçirilen hastalıklar (Havale, menenjit vb.) </li></ul><ul><li>-Geçirilen kaza ya da travmalar (Düşme, çarpma, kopma vb) </li></ul><ul><li>- Yetersiz beslenme </li></ul><ul><li>- Kültürel açıdan yoksun çevrede büyümek </li></ul>
 25. 25. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLAR <ul><li>ZEKA: Genel zihinsel yetenekleri ifade eder. Mantıklı plan yapma, soyut düşünme, hızlı öğrenme yeteneklerini içerir. </li></ul><ul><li>ZEKA GERİLİĞİ: Zihinsel işlevler ve kavramsal, sosyal ve uyumsal becerilerde kendini gösteren, uyumsal davranışların en az ikisinde görülen anlamlı sınırlılıklar olarak karekterize edilen bir yetersizliktir. </li></ul>
 26. 26. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLAR <ul><li>Zihinsel işlevler: Zeka testleriyle ortaya koyduğumuz potansiyel. Bir ya da birden fazla zeka testinde 70 – 75 ZB’nün altında olmak zeka geriliği tanısı için kriterdir. </li></ul>
 27. 27. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLAR <ul><li>Uyumsal Beceri Alanları: İletişim, özbakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, işlevsel akademik beceriler, sağlık, güvenlik, iş becerilerinin en az 2 tanesinde anlamlı sınırlılıklarının olması zeka geriliği tanısı için başka bir kriterdir. </li></ul>
 28. 28. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLAR <ul><li>Tanımın Uygulanmasında 4 Kriter Göz Önünde </li></ul><ul><li>Bulundurulmalıdır </li></ul><ul><li>Geçerli bir değerlendirmede kültürel ve dil farklılıkları olduğu kadar, iletişim ve davranış özelliklerindeki farklılıklar dikkate alınmalıdır. </li></ul><ul><li>Uyumsal becerilerdeki sınırlılıklar, bireyin akranlarının bulunduğu tipik çevre koşullarında geçerlidir. </li></ul>
 29. 29. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLAR <ul><li>Özel bazı uyumsal becerilerde görülen sınırlılıklar tüm becerilerde ve kişisel yeterliliklerde de sınırlılığın olacağı anlamına gelmez. Birey diğer uyumsal becerilerde ve kişisel yeterliliklerde güçlü olabilir. </li></ul><ul><li>Genellikle, belirli bir süre uygulanan yardımla zeka geriliği gösteren bireyin yaşam işlevlerinde ilerlemeler meydana gelir. </li></ul>
 30. 30. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLAR <ul><li>AAMR TANIMININ BİLEŞENLERİ </li></ul><ul><li>Zihinsel İşlevlerde Anlamlı Sınırlılıklar </li></ul><ul><li>Uyumsal Davranışlarda Anlamlı Sınırlılıklar </li></ul><ul><li>Gelişim Dönemlerine Ortaya Çıkması </li></ul>
 31. 31. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLAR <ul><li>Gelişim Dönemlerine Göre Beklenilen Davranışlar </li></ul><ul><li>Gelişim Dönemi Ön Plana Çıkan Beklenilen </li></ul><ul><li>Boyut Davranışlar </li></ul><ul><li>Bebeklik Olgunlaşma Duyu motor, iletişim </li></ul><ul><li>özbakım </li></ul><ul><li>Çocukluk Öğrenme Akademik bec. </li></ul><ul><li>İlk Gençlik Çevreyle baş etme </li></ul><ul><li>Gençlik, Sosyal uyum Mesleki ve sosyal </li></ul><ul><li>yetişkinlik sorumluluk alma </li></ul>
 32. 32. ZİHİNSEL YETERSİZLİKTEN ETKİLENMİŞ ÇOCUKLAR <ul><li>Kavramsal, Sosyal ve Pratik Uyumsal Beceri Örnekleri </li></ul><ul><li>Kavramsal Pratik Uyumsal </li></ul><ul><li>Dil * Yemek yeme </li></ul><ul><li>Okuma ve yazma *Tuvalet </li></ul><ul><li>Para kavramları * Giyinme </li></ul><ul><li>Sosyal *Ev bakımı </li></ul><ul><li>Yasalara uyma *Ulaşım </li></ul><ul><li>Benlik saygısı *Para yönetimi </li></ul><ul><li>Saflık *Telefon kullanma </li></ul><ul><li>Kandırılabilirlik * Uğraşı becerileri </li></ul><ul><li>Kuralları izleme </li></ul>
 33. 33. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLAR <ul><li>Öğrenme Güçlüğü Tanımı: </li></ul><ul><li>*İlk kez 1960’larda zeka işlevi bakımından “normal” görünen, fakat akademik alanlarda bazı güçlükler yaşayan bireyler grubu olarak tanımlanmıştır. </li></ul><ul><li>*PL 94-142’ye göre sözel ya da yazılı dilini anlama ya da kullanmayı içeren temel psikolojik süreçlerin biri ya da birkaçındaki bozukluklar ve bu bozukluklara bağlı olarak dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma, heceleme ya da matematiksel hesaplamalar yapma yeteneklerinde algısal problemleri içerir. </li></ul>
 34. 34. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLAR <ul><li>DEĞERLENDİRMELERİ: </li></ul><ul><li>Formal Değerlendirmeler: Yetenek ve başarı testleri kullanılır. Zeka düzeyi ile (yetenek testi) başarı puanı (başarı testi) arasındaki fark öğrenme güçlüğünün tanılanmasındaki birinci faktördür. </li></ul><ul><li>Sınıf Değerlendirmeleri: Formal olmayan testler kullanılır. Bu testler öğrencide öğrenme güçlüğü olup olmadığına dair ikincil veri sunar. Bu testler, </li></ul><ul><li>1. Ölçüt bağımlı testler </li></ul><ul><li>2. Müfredat temelli değerlendirme </li></ul><ul><li>3. Portfolyo değerlendirme </li></ul><ul><li>4. Gözlemlerdir. </li></ul>
 35. 35. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLAR <ul><li>Ölçüt Bağımlı Testler: </li></ul><ul><li>Öğrenciler önceden belirlenen ölçüt ya da uzmanlık düzeyine göre değerlendirilir. </li></ul><ul><li>Öğrenciyi bir gruba göre karşılaştırmak amacı ile değil, bir bilgi, beceri ya da kavramda performansını belirlemek için kullanılır. </li></ul><ul><li>Öğretimden önce uygulanarak öğretim amaçlarına karar verilir, öğretim sonunda uygulanarak amaçların gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenir. </li></ul>
 36. 36. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLAR <ul><li>Müfredat Temelli Değerlendirme: </li></ul><ul><li>Öğrencilerin performansları, takip edilen müfredattan alınan materyaller kullanılarak değerlendirilir. </li></ul><ul><li>Ör: Sınıf seviyesinden bir metin seçilir, öğrenciye okutulur ve okuma hızına bakılır. </li></ul>
 37. 37. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLAR <ul><li>Portfolyo Değerlendirme: </li></ul><ul><li>Öğrencinin öğrenmeyle ilgili ilerlemesini ve niteliğini gösteren çalışmaların belli bir amaç doğrultusunda toplanmasıdır. </li></ul><ul><li>Amacı, öğrencinin sınıf ortamındaki performansının anlık fotografını çekmektir. </li></ul>
 38. 38. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLAR <ul><li>Gözlemler: </li></ul><ul><li>Gözlemler yoluyla öğrencinin akademik ve davranış özellikleri ile ilgili kanıya varılır. </li></ul><ul><li>Ör: Öğrencinin derse katılımı, ders sırasındaki davranışları gözlemler yoluyla kayıt tutularak belirlenebilir. </li></ul>
 39. 39. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ GÖSTEREN ÇOCUKLAR <ul><li>Öğrenme Güçlüğü Gösteren Çocukların Özellikleri </li></ul><ul><li>Akademik başarısızlık </li></ul><ul><li>Dil bozuklukları </li></ul><ul><li>Zayıf güdülenme </li></ul><ul><li>Genelleme Problemleri </li></ul><ul><li>Zayıf sosyal beceriler </li></ul><ul><li>Dikkat bozukluğu – hiperaktivite </li></ul><ul><li>Algı, motor ve genel koordinasyon problemleri </li></ul><ul><li>Bellek problemleri </li></ul>

×