Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Siim Sarapuu Ettekanne 24.03.2009 EtöK Kysk

1,319 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Siim Sarapuu Ettekanne 24.03.2009 EtöK Kysk

 1. 1. Ülevaade tööjõuturust Tallinnas ja Harjumaal Siim Sarapuu Tööturuameti Tallinna ja Harjumaa osakonna juhataja 24.03.2009
 2. 2. Ettekande ülesehitus <ul><li>Tööturu mõisted </li></ul><ul><li>Tööturu muutused ja hetkeolukord Tallinnas ja Harjumaal </li></ul><ul><li>Tööturuteenused </li></ul><ul><li>Tööhõiveprogramm </li></ul><ul><li>Tööturuameti liitumine Eesti Töötukassaga </li></ul>
 3. 3. Tööturu mõisted <ul><li>Töötu – ei tööta, on töötuna arvele võetud ja otsib tööd </li></ul><ul><li>Tööotsija – otsib tööd ja on tööotsijana arvele võetud </li></ul><ul><li>Tööturuteenus – osutatakse töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase arengu soodustamiseks ning tööandjale sobiva tööjõu saamiseks </li></ul><ul><li>Registreeritud töötus – töötuna arvelevõetute osakaal tööealisest elanikkonnast (16-pensioniiga) </li></ul><ul><li>Tööturuamet, Tööinspektsioon, Eesti Töötukassa </li></ul>
 4. 4. Tööturu näitajad 28.02.2009 <ul><li>Registreeritud töötute arv Eestis 46 411 </li></ul><ul><li>Registreeritud töötute osakaal tööjõust on 7,1% </li></ul><ul><li>Registreeritud töötute arv Tallinnas ja Harjumaal 16 423 </li></ul><ul><li>Registreeritud töötute osakaal tööjõust on 5,9% </li></ul><ul><li>* Tööjõud – 16 kuni pensioniiga </li></ul>
 5. 5. Tänan! Kokku 46 411 inimest Tallinn ja Harjumaa 16423 Lääne-Virumaa 1934 Ida-Virumaa 8894 Järvamaa 1272 Jõgevamaa 1088 Viljandimaa 1878 Valgamaa 1543 Võrumaa 1700 Pärnumaa 2999 Raplamaa 1158 Läänemaa 908 Saaremaa 1075 Hiiumaa 319 Tartumaa 4089 Põlvamaa 1131 Registreeritud töötud maakondades, 28.02.2009 7,1 - 9,3% 9,4 – 11,6% 5,0 - 7,0% -tööjõust vanuses 16-pensioniiga
 6. 6. TÖÖTUTE ARV TALLINNAS JA HARJUMAAL (Juuli 2008 - Veebruar 2009)
 7. 7. Töötute jagunemine soo ja vanuse järgi Tallinnas ja Harjumaal 01.01.2008 01.01.2008 (%) 28.02.2009 28.02.2009 (%) Töötuid 4551 100 16423 100 Mehi 1743 38,3 8867 54 Naisi 2814 61,7 7556 46 16-24 472 10,4 2458 14,9 25-49 2804 61,6 9663 58,8 Üle 50 1281 28,1 4302 26,3
 8. 9. Vabad töökohad Tallinnas ja Harjumaal, 25.02.2009 ISCO Vabu töökohti 1 Juhid 14 2 Tippspetsialistid 37 3 Keskastme spetsialistid 74 4 Ametnikud 22 5 Teenindajad 312 6 Põllumajandustöölised 0 7 Oskustöölised 506 8 Masinaoperaatorid 30 9 Lihttöölised 25 Kokku 1020
 9. 11. Vabad töökohad Tallinnas ja Harjumaal top-15, 25.02.2009 seisuga keevitajad 265 turvatöötajad 161 metallikonstruktsioonide koostajad, laevatorude paigaldajad 118 juuksurid, kosmeetikud, küünetehnikud 58 müüjad ja demonstraatorid 55 õmblejad 47 müügiesindajad ja -konsultandid 36 küsitlejad 19 ettekandjad, baarmenid, baaridaamid 17 taksojuhid (oma autoga) 15 kokad 13 veoautojuhid 12 kinnisvaramaaklerid 11 maaklerid, maakleri assistendid 10 koostelukksepad 10 …   Kokku 1020
 10. 12. Tallinna ja Harjumaa registreeritud töötud töösoovide* alusel, 25.02.2009 seisuga käsitsipakkijad, pesijad jms lihttöölised 2889 müüjad ja demonstraatorid 2315 abilised ja koristajad kontoris, hotellis jms asutuses 1774 üldehitustöölised 1380 transporttöölised ja laadijad 1207 sõidu- ja paketiautojuhid 1077 koostamise ja sorteerimise lihttööline 628 ehituslihttöölised 589 põhitegevuse juhid 548 keevitajad ja leeklõikajad 520 laoametnikud 514 uksehoidjad, valvurid jms töölised 495 puusepad 459 maalrid jms töölised 443 veoautojuhid 440 kokad 405 kraana-, tõstuki- jm tõsteseadmete juhid 395 raamatupidajad 338 turvatöötajad 334 kelnerid ja baarmenid 328 …   Kokku töösoove 29287 Kokku registreeritud töötuid Tallinnas ja Harjumaal 15937 *Ühel isikul võib olla mitu töösoovi
 11. 13. Vabad töökohad ja töötute töösoovid Tallinnas ja Harjumaal, 25.02.2009 ISCO Vabu töökohti Töötute töösoove 1 Juhid 14 1724 2 Tippspetsialistid 37 1696 3 Keskastme spetsialistid 74 2019 4 Ametnikud 22 1552 5 Teenindajad 312 4367 6 Põllumajandustöölised 0 83 7 Oskustöölised 506 6368 8 Masinaoperaatorid 30 3378 9 Lihttöölised 25 8100 Kokku 1020 29287
 12. 14. Tänan! . Allikas: Statistikaamet
 13. 15. Aktiivsed tööturumeetmed <ul><li>teavitamine tööturu olukorrast ning tööturuteenustest ja -toetustest; </li></ul><ul><li>töövahendus; </li></ul><ul><li>tööturukoolitus; </li></ul><ul><li>karjäärinõustamine; </li></ul><ul><li>tööpraktika; </li></ul><ul><li>avalik töö; </li></ul><ul><li>tööharjutus; </li></ul><ul><li>palgatoetus; </li></ul><ul><li>toetus ettevõtluse alustamiseks; </li></ul><ul><li>tööruumide ja -vahendite kohandamine; </li></ul><ul><li>töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine; </li></ul><ul><li>abistamine tööintervjuul; </li></ul><ul><li>tugiisikuga töötamine. </li></ul>
 14. 16. <ul><li>Töötule ja tööotsijale sobivate tööpakkumiste edastamine </li></ul><ul><li>Tööandjale </li></ul><ul><ul><li>Tööpakkumiste kuulutamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Eelvalikute tegemine kandidaatide seast kasutades teste ning intervjueerimist </li></ul></ul><ul><li>SOBIV TÖÖ </li></ul><ul><li>ei ole tervislikel põhjustel vastunäidustatud; transpordiks töö ja kodukoha vahel ei kulu üle 2 tunni päevas ega üle 15% palgast. </li></ul><ul><li>Esimesel 20 nädalal: palk peab olema suurem kui kahekordne miinimumpalk (384 €) ja mitte väiksem kui 60% endisest palgast </li></ul><ul><li>Peale 20 nädalat: palk peab olema vähemalt 1 miinimumpalga suurune (192 €) ning ei tohi olla väiksem samal perioodil saadavast töötuskindlustushüvitisest </li></ul>TÖÖVAHENDUS
 15. 17. <ul><li>Kestusega kuni 1 aasta </li></ul><ul><li>Kolme tüüpi </li></ul><ul><ul><li>esmane- või ümberõpe </li></ul></ul><ul><ul><li>täiendõpe </li></ul></ul><ul><ul><li>tööotsingukoolitus </li></ul></ul><ul><li>Koolitusega, mis kestab vähemalt 40 h on töötul õigus saada stipendiumi </li></ul><ul><li>Sõidu- ja majutustoetus </li></ul>TÖÖTURUKOOLITUS
 16. 18. TÖÖPRAKTIKA <ul><li>Töötutele, kellel on vajalik haridus, kuid puudub töökogemus . </li></ul><ul><li>Tööpraktika võib kesta kuni 6 kuud ning selle ajal saab praktikant stipendiumi. Stipendiumi määr suureneb kuude kaupa. </li></ul><ul><li>Praktikandil on õigus ka sõidu- ja majutustoetusele </li></ul><ul><li>Praktika korraldaja saab selle eest tasu, mille summa ajas väheneb (esimesel kuul 100%, teisel 75% ja kolmandal ja neljandal kuul 50%) </li></ul>
 17. 19. <ul><li>Toetus töötule </li></ul><ul><li>Maksimum summa on 70 000.- krooni </li></ul><ul><li>Vajalik eelnev ettevõtlusalane kogemus või ettevõtluskoolituse läbimine. Samuti arvestatakse ka majandusliku haridust. </li></ul><ul><li>Vajalik äriplaan </li></ul><ul><li>Tegevust peab alustama 6 kuu jooksul </li></ul><ul><li>Järelkontroll ühe aasta jooksul </li></ul>ETTEVÕTLUSE ALUSTAMISE TOETUS
 18. 20. <ul><li>Ajutine tasuline töö, mille ajal avaliku töö tegija töötu staatus säilitatakse </li></ul><ul><li>Korraldajaks võib olla kohalik omavalitsus või mittetulunduslik organisatsioon </li></ul><ul><li>Võib kesta kuni 10 päeva kuus, kuid mitte üle 50 tunni </li></ul><ul><li>Töötasu peab olema vähemalt võrdne VV kehtestatud miinimum tunnipalgaga </li></ul><ul><li>Töötul säilib õigus saada töötutoetust või töötuskindlustushüvitist </li></ul><ul><li>On töötutele vabatahtlik – ainult nende nõusolekul </li></ul>AVALIK TÖÖ
 19. 21. <ul><li>Nõustamine, erinevad testid </li></ul><ul><li>Abi sobiva töö, hariduse või karjääri valikul </li></ul><ul><li>Töötutele ning koondamisteate saanud isikutele </li></ul>KARJÄÄRINÕUSTAMINE
 20. 22. <ul><li>Töötutele, kellel puudub või kes on minetanud töökogemuse </li></ul><ul><li>Lihtsamad tööd ja nõustamine, et taastada nende tööharjumust </li></ul><ul><li>Kestvusega kuni 3 kuud, osaleja saab 50% stipendiumist </li></ul><ul><li>Alates 1. maist 2009. aastal saab tööharjutusel osaleja ka sõidu- ja majutustoetus </li></ul>TÖÖHARJUTUS
 21. 23. <ul><li>Tööruumide ja vahendite kohandamine – tööandja ehitise, ruumi, töökoha või töövahendi puudega isikule ligipääsetavaks muutmine. TTA Programm kompenseerib tööandjale kuni 50 000 kohanduse maksumusest. </li></ul><ul><li>Töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine – TTA annab tasuta kasutada töötamiseks vajaliku abivahendi. Leping sõlmitakse kas tööandja või puudega isikuga </li></ul><ul><li>Abistamine tööintervjuul –puudega töötutele, kes vajavad abi tööintervjuul (viipekeel) anname kaasa abistaja. Abistajale maksame kas tasu või vabatahtliku abistaja puhul kompenseerime tema transpordi kulud </li></ul><ul><li>Tugiisikuga töötamine – maksame tööandjale tasu, et ta leiab puudega isikule tugiisiku. Tugiisikuga teenust võib pakkuda kuni 1 aasta jooksul, kuid mitte rohkem kui 700 tundi aastas. </li></ul>TEENUSED PUUETEGA INIMESTELE
 22. 24. Tänan! Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 <ul><li>Rakenduskavad: </li></ul><ul><li>Inimressursi arendamise rakenduskava ; </li></ul><ul><li>Elukeskkonna arendamise rakenduskava; </li></ul><ul><li>Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava. </li></ul>
 23. 25. Tänan! <ul><li>Sisulised prioriteetsed suunad: </li></ul><ul><li>Elukestev õpe (HTM) </li></ul><ul><li>Teadus- ja arendustegevuse ning kõrghariduse inimressursi arendamine (HTM) </li></ul><ul><li>Pikk ja kvaliteetne tööelu (SoM) </li></ul><ul><li>Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks (MKM) </li></ul><ul><li>Suurem haldusvõimekus (RK) </li></ul>Inimressursi arendamise rakenduskava
 24. 26. Tänan! Prioriteetne suund 3 “ Pikk ja kvaliteetne tööelu” Üldeesmärk: Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine ja tööelu kvaliteedi parandamine. Ühenduse Osalus (85%) Avaliku sektori osalus (15%) KOKKU 2 001 000 000 EEK 354 529 412 EEK 2 354 117 647 EEK
 25. 27. Tänan! Alasuunad/meetmed I   Ühenduse osalus Avaliku sektori osalus (RE) KOKKU Prioriteetne suund 3 Pikk ja kvaliteetne tööelu 2 001 000 000 353 117 647 2 354 117 647 Alasuund 3.1 Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 100 000 000 17 647 059 117 647 059 Alasuund 3.2 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine 150 000 000 26 470 588 176 470 588 Alasuund 3.3 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 1 637 286 500 288 932 911 1 926 219 412 Alasuund 3.4 Tööelu kvaliteedi parandamine 99 713 500 20 067 088 113 713 500
 26. 28. Tänan! Alasuunad/meetmed II Meede/alasuund Programmid Avatud taotlemine Meede 3.1: Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed + (70%) + (30%) Meede 3.2 Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine + (100%) - Meede 3.3 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine + (70%) + (30%) Meede 3.4: Tööelu kvaliteedi parandamine + (79%) 50%/83% + (21%) 50%/17%
 27. 29. Tänan! Karjääri-nõusta-mine Noored Koondatud Arvelolevad töötud Ettevõtluse alustamine Mitte-aktiivsed Hooldajad Paindlikud töövormid Muu-keelsed Puudega töötud Haldus-suutlikkus Vanema-ealised PROGRAMM “ Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 200 8 -2009”
 28. 30. Tänan! . Programmi lisaväärtus <ul><li>Märgatavalt laiem sihtrühm </li></ul><ul><li>Uued teenused </li></ul><ul><li>Paindlikumad teenused </li></ul>
 29. 31. Tänan! <ul><li>Maht: 6,6 miljonit. </li></ul><ul><li>TEGEVUSED: </li></ul><ul><li>Metoodiliste materjalide uuendamine. </li></ul><ul><li>Kutsesobivustestide väljatöötamine. </li></ul><ul><li>Nõustamised koolides, õpilasmalevates, messidel. </li></ul><ul><li>Väljasõidunõustamised. </li></ul><ul><li>Karjäärinõustamisbuss. </li></ul><ul><li>Karjääriinfotoad. </li></ul>Karjäärinõustamisteenuse sihtgrupi laiendamine
 30. 32. Tänan! <ul><li>Maht: 12,4 miljonit. </li></ul><ul><li>Reageerimisteenuse pakkumine olenemata koondamise ulatusest: </li></ul><ul><li>Töövahendus </li></ul><ul><li>Informatsioon </li></ul><ul><li>Kohtumised tööandjatega </li></ul><ul><li>Karjäärinõustamine </li></ul><ul><li>Tööotsingukoolitus </li></ul><ul><li>Tööpraktika </li></ul><ul><li>Erialakoolitus (täiend- või ümberõpe) </li></ul><ul><li>Psühholoogiline nõustamine </li></ul><ul><li>Teabepäevad osapooltele </li></ul>Koondamistele reageerimine
 31. 33. Tänan! <ul><li>Maht: 342 tuhat. </li></ul><ul><li>TEGEVUSED: </li></ul><ul><li>Infomaterjalid erinevate töövormide kohta. </li></ul><ul><li>Tööturuameti infotelefoni Emmaste kaugtöökeskusesse viimine ning kogemuste jagamine. </li></ul><ul><li>Tööandjate/tööotsijate nõustamine. </li></ul>Paindlike töövormide suurema kasutuselevõtu toetamiseks
 32. 34. Tänan! <ul><li>Maht: 8 miljonit. </li></ul><ul><li>TEGEVUSED: </li></ul><ul><li>Tööotsingukoolitus. </li></ul><ul><li>(Karjääri)nõustamine. </li></ul><ul><li>Erialakoolitus. </li></ul><ul><li>Koduhooldajaks koolitamine. </li></ul><ul><li>Tööpraktika. </li></ul><ul><li>Hooldusteenus meetmes osalemise ajal. </li></ul><ul><li>Hooldusteenus tööle minnes. </li></ul>Hoolduskohustusega inimesed* * Töötud, kes on on saanud: hooldajatoetust puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 8 alusel (3 -18-aastase raske või sügava puudega lapse kasvatamine) või hooldajatoetust sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 2 alusel (18-aastase või vanema inimese hooldamine) või kes ei saa tööle minna muust (osalisest) hoolduskohustusest tingituna.
 33. 35. Tänan! <ul><li>Maht: 100 miljonit. </li></ul><ul><li>TEGEVUSED: </li></ul><ul><li>Olemasolevate tööturuteenuste pakkumise laiendamine: </li></ul><ul><ul><li>Tööturukoolitus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tööotsingukoolitus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Karjäärinõustamine. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tööpraktika. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tööharjutus. </li></ul></ul><ul><li>Olemasolevate tööturuteenuste süvendatud pakkumine. </li></ul><ul><li>Spetsiaalselt väljatöötatud tööotsingukoolituse moodul. </li></ul><ul><li>Pikendatud tööharjutus. </li></ul><ul><li>Pikendatud tööpraktika. </li></ul>Mitteaktiivsuse vähendamine tööealise elanikkonna seas I
 34. 36. Tänan! <ul><li>Toetavad teenused: </li></ul><ul><li>Psühholoogiline nõustamine. </li></ul><ul><li>Rakendumise järelnõustamine. </li></ul><ul><li>Sotsiaalne rehabilitatsioon. </li></ul><ul><li>Toetused tööturuteenustes osalemiseks: </li></ul><ul><ul><li>Transporditoetus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Stipendiumid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vajadusel toitlustus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vajadusel transporditeenuse korraldamine. </li></ul></ul><ul><li>Tööturuosapoolte teadlikkuse tõstmine. </li></ul><ul><li>Kinnipeetavate teenuse piloteerimine. </li></ul><ul><li>Grupinõustamise piloteerimine. </li></ul>Mitteaktiivsuse vähendamine tööealise elanikkonna seas II
 35. 37. Tänan! <ul><li>Maht: 37,6 miljonit. </li></ul><ul><li>TEGEVUSED: </li></ul><ul><li>Tööturuteenused töötutele ja töökaotamisohus puudega inimestele (tööotsingukoolitus, erialakoolitus, karjäärinõustamine, tööpraktika, tööharjutus, kohandamine, abivahendid). </li></ul><ul><li>Sihtgrupi eripära arvestavate meetmete pakkumine: </li></ul><ul><li>Pikendatud tööpraktika. </li></ul><ul><li>Korduv tugiisiku teenus. </li></ul><ul><li>Erandlikud lahendused. </li></ul>Puudega töötud, puudega inimesed, kellel on oht töö kaotada I
 36. 38. Tänan! <ul><li>Teenuste pakkumise arendamine: </li></ul><ul><li>Metoodiliste materjalide väljatöötamine </li></ul><ul><li>Hindamismaterjalide väljatöötamine </li></ul><ul><li>Ekspertteenused </li></ul><ul><li>Teenusepakkujate kaardistamine </li></ul><ul><li>Võrgustiku liikmete koolitused </li></ul><ul><li>Liikumispuudega inimestele TTA esindustesse juurdepääsu tagamine: </li></ul><ul><li>Kaldteed Põlvas ja Raplas </li></ul><ul><li>Invatõstuk Tartus </li></ul>Puudega töötud, puudega inimesed, kellel on oht töö kaotada II
 37. 39. Tänan! <ul><li>Maht: 28,6 miljonit </li></ul><ul><li>TEGEVUSED: </li></ul><ul><li>Tööturuteenuste pakkumine: </li></ul><ul><li>Tööotsingukoolitus </li></ul><ul><li>Erialakoolitus </li></ul><ul><li>Tööpraktika </li></ul><ul><li>Tööharjutus </li></ul><ul><li>Pikk tööharjutus </li></ul><ul><li>Uute teenuste piloteerimine: </li></ul><ul><ul><li>Psühholoogiline nõustamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Sotsiaalne rehabilitatsioon </li></ul></ul><ul><li>Ruumide ja vahendite kohandamine </li></ul><ul><li>Tööandjatele ja vanemaealistele tööotsijate sobilike töövormide jmt lahenduste leidmine </li></ul>Vanemaealiste ja pensioniealiste tööhõive toetamine
 38. 40. Tänan! <ul><li>Maht: 37 miljonit </li></ul><ul><li>TEGEVUSED: </li></ul><ul><li>Tööturuteenuste pakkumine: </li></ul><ul><li>Karjäärinõustamine </li></ul><ul><li>Tööotsingukoolitus </li></ul><ul><li>Erialakoolitus </li></ul><ul><li>Tööpraktika </li></ul><ul><li>Tööharjutus </li></ul><ul><li>Pikk tööharjutus </li></ul><ul><li>Uute teenuste piloteerimine: </li></ul><ul><ul><li>Tööklubid </li></ul></ul><ul><ul><li>Sotsiaalne rehabilitatsioon </li></ul></ul><ul><li>Teadlikkuse ja motivatsiooni tõstmine </li></ul>Noored, vanuses 16-24
 39. 41. Tänan! <ul><li>Maht: 25.3 miljonit </li></ul><ul><li>Karjäärinõustamine. </li></ul><ul><li>Rakendumiseks vajaliku keeletaseme väljaselgitamine. </li></ul><ul><li>Eesti keele õpe. </li></ul><ul><li>Erialaõpe erialase eesti keele mooduliga. </li></ul>Keeleoskuse puudumise tõttu tööturul ebasoodsas olukorras isikute rakendumise toetamine I
 40. 42. Tänan! <ul><li>Maht: 44,5 miljonit </li></ul><ul><li>TEGEVUSED: </li></ul><ul><li>Spetsiaalselt väljatöötatud koolitusmoodul, õppematerjalid. </li></ul><ul><li>Tõhustatud hindamismudel. </li></ul><ul><li>Tugevdatud kontrollisüsteem. </li></ul><ul><li>Mentorlus. </li></ul><ul><li>Suurendatud toetuse summa - kuni 70 000.- krooni. </li></ul>Ettevõtluse alustamine
 41. 43. <ul><li>TTA TALLINNA JA HARJUMAA OSAKOND </li></ul><ul><li>www.tta.ee </li></ul><ul><li>Infotelefon 15501 </li></ul><ul><li>Endla 4 </li></ul><ul><li>Siim Sarapuu </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>626 3240 </li></ul>

×