5

1,833 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,833
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5

 1. 1. ZARZADZANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
 2. 2. Kryzys - co to jest <ul><li>Krisis gr. - odsiew, moment rozstrzygnięcia </li></ul><ul><li>A. Kępiński - kryzys to „ przełom” </li></ul><ul><li>Wynik stresu i napięcia w życiu człowieka </li></ul><ul><li>Kiedy przerasta możliwości radzenia sobie pojawiają się zachowania dysfunkcyjne ( patologiczne ) </li></ul><ul><li>Kryzys - incydent krytyczny ( zdarzenie traumatyczne ) sytuacja kryzysowa </li></ul>
 3. 3. Rodzaje kryzysów <ul><li>Kryzys psychologiczny, </li></ul><ul><li>Kryzys jako skutek zdarzeń traumatycznych </li></ul><ul><li>Kryzys jako brak </li></ul><ul><li>Kryzys jako przełom </li></ul><ul><li>Kryzys jako destabilizacja, załamanie ( komunikacji międzyludzkiej, wartości człowieka, produkcji, sprzedaży ) </li></ul><ul><li>Kryzys jako szansa na rozwój, wzmocnienie </li></ul>
 4. 4. Działanie w sytuacjach kryzysowych <ul><li>Otoczenie, w którym we współczesnym świecie działają organizacje ( w tym szkoły) zmienia się dynamicznie, często nieprzewidywalnie. Dyrektorzy, menedżerowie muszą się liczyć z nieoczekiwanym wydarzeniem, wypadkiem, który w jednej chwili może postawić byt całej organizacji pod znakiem zapytania </li></ul><ul><li>DYREKTOR NIE POWINIEN PYTAĆ „ CZY” KRYZYS NADEJDZIE ALE „ KIEDY” SIĘ TO STANIE </li></ul>
 5. 5. Otoczenie organizacji ( szkoły ) <ul><li>Społeczność szkolna - otoczenie wewnętrzne </li></ul><ul><li>interesariusze szkoły </li></ul><ul><li>kluczowi liderzy opinii </li></ul>
 6. 6. Fazy rozwoju kryzysu <ul><li>Wg. Kaplana </li></ul><ul><li>1. Narastające napięcie i niepokój uruchamia sposoby utrzymania homeostazy </li></ul><ul><li>2. Dezorganizacja zachowania i silna potrzeba pomocy </li></ul><ul><li>3. Nowe sposoby rozwiązania problemu/ów </li></ul><ul><li>4.Rozwiązanie problemu/ów lub sposoby nieprzystosowawcze - wybuch kryzysu </li></ul>
 7. 7. Sytuacje życiowe sprzyjające wystąpieniu kryzysu <ul><li>Śmierć osoby bliskiej </li></ul><ul><li>Śmierć dziecka ( w tym aborcja ) </li></ul><ul><li>Utrata pracy </li></ul><ul><li>Utrata partnera </li></ul><ul><li>Problemy finansowe ( długi, zaległości) </li></ul><ul><li>Ciężka choroba </li></ul><ul><li>Nagła zmiana trybu życia </li></ul><ul><li>Wypadki losowe ( wypadek drogowy, żywioł ) </li></ul>
 8. 8. Sytuacja trudna - sytuacja kryzysowa <ul><li>Sytuacja trudna - związana z rozwiązaniem problemów np. konflikt miedzy nauczycielem a rodzicem jednego ucznia, pogarszające się wyniki egzaminów. Problemy nierozwiązane na poziomie operacyjnym i zarządzania prowadzą do wybuchu kryzysu </li></ul><ul><li>Sytuacja kryzysowa- jest to zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania państwa, społeczności, jednostki. Ujawniają się nagle, wywołując zwykle długotrwałą destabilizacje ludzi i organizacji </li></ul>
 9. 9. Zdarzenia wywołujące sytuacje kryzysowe - charakter naturalny <ul><li>Huragany, wichury </li></ul><ul><li>Trzęsienia ziemi </li></ul><ul><li>Powodzie </li></ul><ul><li>Lawiny śnieżne </li></ul><ul><li>Wybuchy wulkanów </li></ul><ul><li>Pożary </li></ul><ul><li>Susza </li></ul><ul><li>Gradobicie </li></ul><ul><li>Osunięcia ziemi </li></ul>
 10. 10. Zdarzenia wywołujące sytuacje kryzysowe - działania człowieka <ul><li>Wojna </li></ul><ul><li>zamieszki, powstania </li></ul><ul><li>Ataki terrorystyczne </li></ul><ul><li>Napady </li></ul><ul><li>Podpalenia </li></ul><ul><li>Wzięcie zakładników </li></ul><ul><li>Uprowadzenia </li></ul><ul><li>Więzienie </li></ul><ul><li>Masowe strzelaniny </li></ul>
 11. 11. Typy sytuacji kryzysowych wg. P. Lignara <ul><li>Kryzys </li></ul><ul><li>incydentalny, np. Wypadek </li></ul><ul><li>reputacyjny, np. „ wylało się „ </li></ul>
 12. 12. Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch z natychmiastowymi kons. zewnętrznymi <ul><li>Gwałtowna śmierć pracownika, klienta, ciężkie uszkodzenie ciała na terenie instytucji i w jej bliskim otoczeniu </li></ul><ul><li>wypadek przy pracy, wybuch, pożar,zniszczenie, uszkodzenie środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne spowodowane przez pracowników instytucji, w wyniku działalności instytucji lub na terenie i wokół instytucji </li></ul>
 13. 13. Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch z natychmiastowymi kons. Zewnętrznymi cd. <ul><li>Atak terrorystyczny, zabójstwo, podłożenie bomby </li></ul><ul><li>Zajścia, których podłożem wydają się być nieczyste interesy - kradzieże, napady, wymuszenia, porachunki,podpalenia, porwania </li></ul><ul><li>Skandal korupcyjny, defraudacje, naruszanie przepisów prawa </li></ul><ul><li>Bojkot produktów firmy, akcje organizacji ekologicznych </li></ul><ul><li>Katastrofy naturalne ( trzęsienie ziemi, pożar, powódź ) </li></ul>
 14. 14. Typy sytuacji kryzysowych wg. A. Murdoch dotykające otoczenie wew. i przenoszące się na zewnętrzne <ul><li>Zmiany organizacyjne ( łącznie, dzielenie ) </li></ul><ul><li>Rezygnacje, dymisje, odejścia ważnych osób </li></ul><ul><li>Ogłoszenie wyników egzaminów i sprawdzianów i naboru absolwentów </li></ul><ul><li>Ogłoszenie rankingu </li></ul><ul><li>Uporczywe plotki o konflikcie w kierownictwie, wśród pracowników </li></ul><ul><li>Molestowanie seksualne, dyskryminacja, mobbing </li></ul>
 15. 15. KRYZYS <ul><li>Wewnątrz organizacji </li></ul><ul><li>wywołuje poczucie zagrożenia i niepewności </li></ul><ul><li>obnaża słabości </li></ul><ul><li>odrywa od spraw związanych z rozwojem organizacji </li></ul><ul><li>sprowadza groźbę -” kto za to poleci” </li></ul><ul><li>Na zewnątrz organizacji </li></ul><ul><li>dostarcza sensacji mediom,lokalnej społeczności, środowisku z branży </li></ul><ul><li>jest okazją do spekulacji </li></ul><ul><li>jest sygnałem słabości dla konkurencji, przeciwników, okazją do ataków </li></ul>
 16. 16. Zaangażowanie w sytuację kryzysową <ul><li>Nauczyciele </li></ul><ul><li>Administracja, </li></ul><ul><li>Uczniowie </li></ul><ul><li>Media </li></ul><ul><li>Prawnicy </li></ul><ul><li>Rodziny, przyjaciele i krewni ofiar </li></ul><ul><li>Ogół opinii publicznej, społeczność lokalna </li></ul><ul><li>policja, straż pożarna, służby medyczne i inne </li></ul>
 17. 17. Zarządzanie sytuacją kryzysową <ul><li>Zarządzanie sytuacją kryzysową polega na </li></ul><ul><li>przygotowaniach </li></ul><ul><li>treningu ( zastosowanie elementów przygotowań ) </li></ul><ul><li>realizacji programów w akcji </li></ul><ul><li>ocenie post factum </li></ul><ul><li>wyciagnięciu wniosków </li></ul>
 18. 18. Przygotowanie na wypadek kryzysu <ul><li>Powołanie zespołu planowania kryzysowego </li></ul><ul><li>Powołanie zespołu kryzysowego </li></ul><ul><li>Analiza zagrożeń </li></ul><ul><li>Przygotowanie planu </li></ul><ul><li>Komunikacja </li></ul><ul><li>Szkolenia </li></ul><ul><li>Praktyka </li></ul>
 19. 19. Kluczowe problemy, których rozwiązanie gwarantuje sukces w obliczu kryzysu <ul><li>Przygotowanie. Posiadanie planu. Szkolenie pracowników i zapewnienie optymalnej komunikacji </li></ul><ul><li>Wdrażanie i testowanie skuteczności sporządzonych planów </li></ul><ul><li>Współpraca z mediami </li></ul><ul><li>troska o ofiary, rodziny i krewnych, udzielanie informacji, wsparcie psychologiczne </li></ul>
 20. 20. Plany działań w sytuacjach kryzysowych- „Przewidzieć nieprzewidywalne” <ul><li>określenie mocnych i słabych stron organizacji </li></ul><ul><li>zbadanie wizerunku organizacji w otoczeniu </li></ul><ul><li>wyodrębnienie potencjalnych sytuacji kryzysowych </li></ul><ul><li>podział sytuacji pod względem: </li></ul><ul><li>prawdopodobieństwa wystąpienia </li></ul><ul><li>podobieństwa ( np. wypadek, pożar ) </li></ul><ul><li>poziomu zagrożenia i dolegliwości </li></ul><ul><li>sposobów reagowania </li></ul>
 21. 21. Plany działań w sytuacjach kryzysowych- „Przewidzieć nieprzewidywalne” - cd <ul><li>określenie czynników sprzyjających występowaniu i rozwojowi sytuacji ( standardy i procedury postępowania ) </li></ul><ul><li>wyznaczenie osób, które mają się zajmować rozpoznawaniem zagrożenia sytuacjami kryzysowymi i przeciwdziałać ich występowaniu ( zaplecze zespołu kryzysowego ), a w sytuacji zagrożenia będą działać ( sztab kryzysowy ) </li></ul><ul><li>stworzenie modelowego planu działania w warunkach kryzysowych, wyznaczenie osób, które w pierwszej kolejności będą zawiadomione o sytuacji i stanowią trzon zespołu kryzysowego </li></ul>
 22. 22. Tworzenie modelowego planu działania w sytuacji kryzysowej- przykład <ul><li>Zagrożenie : w pobliżu szkoły rozbiła się ciężarówka pełna toksycznych chemikaliów </li></ul><ul><li>Problemy : </li></ul><ul><li>zatrucia, problemy skórne, wymioty </li></ul><ul><li>kłopoty komunikacyjne, problemy z przepływem informacji </li></ul><ul><li>schronienie dla uczniów, zabezpieczenie budynku przed oparami </li></ul><ul><li>zajęte linie telefoniczne, przybycie rodziców </li></ul><ul><li>problemy natury psychologicznej </li></ul><ul><li>Procedury postępowania : </li></ul><ul><li>---- </li></ul><ul><li>---- </li></ul>
 23. 23. Budowa planu działania - kluczowe pytania <ul><li>Podczas budowania planu działania należy szukać odpowiedzi na następujące pytania : </li></ul><ul><li>kto będzie podejmował krytyczne decyzje ? </li></ul><ul><li>jak uzyskać zasoby niezbędne do natychmiastowej reakcji? </li></ul><ul><li>co zrobić gdy miejsce zdarzenia jest jednocześnie miejscem przestępstwa? </li></ul><ul><li>Jakie działania należy podjąć natychmiast i kto je wykona? </li></ul>
 24. 24. Zespół kryzysowy <ul><li>Skład zespołu kryzysowego : </li></ul><ul><li>wybrani członkowie rady pedagogicznej ( dyrektor, zastępca, pedagog szkolny ? ) </li></ul><ul><li>osoba kontaktująca się ze środkami społecznego przekazu </li></ul><ul><li>eksperci merytoryczni powoływani w zależności od rodzaju sytuacji kryzysowej </li></ul><ul><li>doradcy prawni </li></ul>
 25. 25. Analiza sytuacji kryzysowej w procesie planowania - dostępne źródła wiedzy i wsparcia <ul><li>Kto na terenie szkoły mógłby posiadać szczegółową wiedzę na temat zagrożeń szkoły? </li></ul><ul><li>Kto w bezpośrednim sąsiedztwie może znać zagrożenia najbliższej okolicy </li></ul><ul><li>Kto - w szerszym kontekście ( miasto, region ) może posiadać wiedzę o potencjalnych zagrożeniach tego obszaru </li></ul><ul><li>Kto najlepiej zidentyfikuje zagrożenia w samym budynku szkolnym - klasach, korytarzach, szatniach, magazynach, salach gimnastycznych, itp. </li></ul>
 26. 26. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 1 ) <ul><li>Obrona przez atak - zdecydowany sprzeciw wobec żądań i oskarżeń, twarde trzymanie się swego zdania, zachowania konfrontacyjne, uderzenie z wyprzedzeniem </li></ul><ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>determinacja odstrasza na przyszłość </li></ul><ul><li>atak jednoczy, daje poczucie siły, eliminuje słabych w swych szeregach </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>eksplozja napięcia </li></ul><ul><li>utrudniony powrót do innych postaw </li></ul><ul><li>nieuniknione ofiary </li></ul><ul><li>wizerunek ze skazą zabijaki </li></ul>
 27. 27. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 2 ) <ul><li>Deprecjacja - zignorowanie sprawy, pozostawienie jej jako błahej, niewartej jakiejkolwiek dyskusji, ograniczone lakoniczne komunikaty </li></ul><ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>czas robi swoje, stępia oceny </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>możemy źle ocenić sytuację ( kryzysy mają swoją dynamikę ) </li></ul>
 28. 28. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 3 ) <ul><li>Milczenie niekomentowanie i nieodpowiadanie na oskarżenia i żądanie otoczenia, unikanie wszelkich okazji do konfrontacji </li></ul><ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>nie dajemy pożywki wrogom </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>można dać się sprowokować </li></ul><ul><li>mogą nam zarzucić pychę </li></ul>
 29. 29. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 4 ) <ul><li>Szum informacyjny - zgubienie sprawy kryzysowej w mnogości przekazywanych opinii publicznej informacji, zarzucanie jej komunikatami, które tylko w niewielkim stopniu dotyczą istoty problemu. Przejawianie wysokiej aktywności, utrzymywanie w swoich rękach pełnej inicjatywy w relacjach komunikacyjnych </li></ul><ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>nikt nie może nam zarzucić pychy i złej woli </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>możemy sami się pogubić i przekażemy sprzeczne komunikaty </li></ul><ul><li>duża ilość materiału stwarza możliwość dokonywania różnorodnych interpretacji </li></ul>
 30. 30. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 5 ) <ul><li>Awantura zastępcza - wywołanie lub wskazanie innego problemu, kryzysu, dzięki czemu uwaga opinii publicznej odwraca się od sytuacji kryzysowej związanej z organizacją </li></ul><ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>jeśli problem lub kryzys wymaga zajęcia się sprawą to OK </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>interesowność </li></ul><ul><li>ktoś może nas przejrzeć </li></ul>
 31. 31. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 6 ) <ul><li>Współpraca - współdziałanie z wszystkimi uczestnikami sytuacji kryzysowej w taki sposób, aby zminimalizować napięcia, konflikty, oraz dążyć do wyjaśnienia wszystkiego, co tego wymaga, jednak przy zachowaniu własnych wartości, standardów, priorytetów </li></ul><ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>budowanie dobrego kontaktu na przyszłość </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>potrzebny czas, dużo uwagi i cierpliwości </li></ul>
 32. 32. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania ( 7 ) <ul><li>Negliż - przyznanie się do winy, pełne i bezwarunkowe przyjęcie żądań, roszczeń, warunków, zadośćuczynienie poszkodowanym </li></ul><ul><li>Zalety </li></ul><ul><li>można obudzić wobec nas pozytywne uczucia </li></ul><ul><li>kryzys dość szybko się kończy </li></ul><ul><li>Wady </li></ul><ul><li>odkrycie kart </li></ul><ul><li>potwierdzenie utraty reputacji </li></ul><ul><li>długi czas musimy pracować nad odzyskaniem wizerunku </li></ul><ul><li>częsta utrata pracy, stanowiska( ponoszenie konsekwencji formalnych) </li></ul>
 33. 33. Przygotowanie do współpracy w sytuacji kryzysowej z przedstawicielami środków społecznego przekazu <ul><li>W sytuacji kryzysowej dziennikarze pytają : </li></ul><ul><li>dlaczego doszło do sytuacji kryzysowej </li></ul><ul><li>jakie są lub mogą być jej skutki </li></ul><ul><li>kto jest odpowiedzialny, kto jest sprawcą </li></ul><ul><li>kto może na tym zyskać, a kto może stracić </li></ul><ul><li>czy może dojść do zaostrzenia sytuacji </li></ul><ul><li>czy możliwe są reperkusje polityczne </li></ul><ul><li>czy kryzys jest fragmentem czegoś większego </li></ul>
 34. 34. Zachowanie w sytuacjach kryzysowych w kontaktach z mediami <ul><li>mów pierwszy o złych wiadomościach </li></ul><ul><li>bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które przekazujesz </li></ul><ul><li>bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencje </li></ul><ul><li>nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa objętych tajemnicą </li></ul><ul><li>analizuj dane </li></ul><ul><li>nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez </li></ul>
 35. 35. Komunikacja w sytuacji kryzysowej - strategie postępowania cd. <ul><li>reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wykazując ich fałsz lub głupotę </li></ul><ul><li>trzymaj nerwy na wodzy i nie licz na wyrozumiałość żądających wyjaśnień lub oczekujących informacji </li></ul><ul><li>pokaż, że stale kontrolujesz sytuację i masz wizję wybrnięcia z niej </li></ul><ul><li>nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina </li></ul><ul><li>zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, nawet gdy są nieuniknione </li></ul>

×