Estats Units / POLÍTICA COMPARADA

575 views

Published on

Published in: Education, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estats Units / POLÍTICA COMPARADA

 1. 1. ESTATS UNITS D’AMÈRICA<br />POLÍTICA COMPARADA II<br />Núria Moral, Sophie Briquetti, Guillem Carol, Àlex Montesinos, Roger Melcior <br />
 2. 2. PRESENTACIÓ<br />Enllaç &quot;Filibuster Stackhouse&quot; (theWestWing 2x17)<br />Independència de l&apos;executiu del legislatiu.<br />Que els senadors, tot i ser d&apos;un partit concret, poden discrepar del seu partit ja que el sistema d&apos;elecció d&apos;EUA fa que el senador es degui més al seu votant que al seu partit.<br />Que cada senador és important en la cambra ja que tenen molt força i mitjans.<br />
 3. 3. EL “CREDO” AMERICÀ (I)<br />Pels nordamericans la nació és la base del sistema polític i la seva indentitat el contrari que nacions com ara França o Japó.<br />Els Estats Units es funden com a nació el 1776, amb uns principis que esdevenen elements comuns per tota la ciutadania.<br />El fet que els EUA hagin estat terra d&apos;acollida ha influit en el model de construcció nacional.<br />
 4. 4. EL “CREDO” AMERICÀ (II)<br />Llibertat: els individus són lliures en la seva actuació.<br />Autogovern: principi que l&apos;estat ha d&apos;actuar en pro de l&apos;interès general ja que aquesta és la raó de ser del Govern.<br />Igualtat: tots els ciutadans han de tenir el mateix tracte davant la llei.<br />Individualisme: suport a la iniciativa personal, l&apos;autosufiència i l&apos;acumulació de béns.<br />Diversitat: sosté que les diferències individuals han de ser respectades gràcies a la base de l&apos;interès propi.<br />Unitat: el principi que els americans formen una <br />única unió que és indivisible.<br />
 5. 5. EL “CREDO” AMERICÀ (III)<br />Alguns principis deuen el seu orígen als colons protestants: responsabilitat de l’individu i igualtat moral.<br />Trobem un distanciament respecte vell continent. Era inaplicable un sistema aristocràtic en el que el proletariat se sentís inferior. <br />Tractats de terres obertes de propietat proletària.<br />Idees que han portat conflictes i consensos.<br />“Habits of theheart” Toqueville, en relació als ideals americans.<br />
 6. 6. EL PATRIMONI FEDERAL NORD-AMERICÀ<br />
 7. 7. Sobre les competències nacionals<br />L’article I de la Constitució garanteix 17 poders al Congrés.<br />SUPREMACIA: D’acord amb l’article VI de la Constitució preval la legislació nacional per sobre de la de cada estat. <br />CLÀUSULA “ELÀSTICA” (article I secció 8): dóna al Congrés capacitat per a optar per competències no reconegudes per la Constitució, per un suposat interès general.<br />
 8. 8. Sobre les competències estatals<br />S’aposta per cedir la sobirnia a la unitat supraestatal.<br />ANTIFEDERALISTES apel·len a la diversitat d’interessos.<br />FEDERALISTES asseguren que l’autoritat nacional simplement proporciona un marc: defensa, progrés econòmic…<br />Poders reservats: Esmena 10 a (1791) <br />“els poders no delegats als Estats Units mitjançant la Constitució […] estaran reservats als Estats”<br />
 9. 9. INSTITUCIONS SEPARADES, PODER COMPARTIT<br />Concepte descrit per Ricard Neustadt: institucions separades que comparteixen poder mitjançant un sistema de bloqueig i equilibri.<br />Cap institució té via lliure per prendre una decisció sense el suport de la resta.<br />El legislatiu, l&apos;executiu, el judicial estan constituits de tal manera que cada un pot controlar l&apos;actuació de l&apos;altre.<br />L&apos;executiu i el legislatiu estan incloses en la mateixa institució <br />
 10. 10. PODER COMPARTIT EN EL LEGISLATIU<br />El Congrés compta amb potestat legislativa però:<br />PRESIDENT: dret a veto, proposta legislativa, convocatòria de seccions especials…<br />CORT SUMPREMA: pot interpretar actes del Congrés, revisar jurídicament i declarar nul·litat de lleis contràries a la Constitució.<br />Dins de les cambres sistema de bloqueig mútu.<br />
 11. 11. PODER COMPARTIT EN L’EXECUTIU<br />L’executiu es competència del President, però:<br />Congrés i Senat poden impugnar i rescindir la confiança al President.<br />Té superditada la seva actuació al vist-i-plau del Capitoli.<br />El poder judicial pot declarar il·legal qualsevol desició presidencial quan no és autoritzada per la legislació.<br />
 12. 12. PODER COMPARTIT EN EL JUDICIAL<br />El poder judical recau en la Cort Suprema I les corts federals de rang inferior, però:<br />El Congrés condiciona aquesta branca: tamany, apel·lacions, nomenaments i cessaments.<br />Pot rescriure la legislació en cas de malinterpretació.<br />El president pot nomenar jutges federals amb l’acord del Senat. És el responsible d’aplicar les decisions de la Cort.<br />
 13. 13. Legislatiu formal<br />Legislative branch<br />El Congres és un sistema bicameral està constituït del  Senat i la Càmara de Representants.<br />Caracterísitques i  funcions del Congres<br />Carrera política Cap al Congres <br />
 14. 14. LEGISLATIU INFORMAL: EL ROL DELS GRUPS D’INTERÈS<br />Ajuden a determinar la voluntat ciutadana<br />Ajuden en les causes de les minories<br />Promouen temes que no són tractats pels líders polítics<br />Errades del Pluralisme:<br />Liberalisme dels GI: els polítics executen les demandes que són reclamades pels GI. Conseqüències negatives<br />Asimetria representativa per part dels GI<br />
 15. 15. EXECUTIU: SOBRE EL PRESIDENT<br />Poca concreciósobre els deures del President en la Constitució<br />Idees generals:<br />Es requereix una administració més forta per l’actual context<br />Treball amb staff, experts i ajudants. Inconvenients: impossible controlar-los a tots. <br />El president és el cap de l’executiu, tothom escolta les seves idees, però necessita que la gent les recolzi. <br />
 16. 16. EXECUTIU: EL SISTEMA DE PARTITS<br />Hi ha molts partits. Són dos els partits que dominen.  Responsable: Sistema electoral. [Eleccions Al Gore: partit verd va ser decisiu]<br />A) Demòcrata<br />B) Republicà<br />
 17. 17. ELECCIÓ CANDIDATS<br />Diversos candidats que s’autofinancen la campanya<br />L’elecció interna dels candidats de cada partit: caucuses.<br />Afiliats als partits eleccionsprimàries delegats  convenció  Candidat<br />Caucuses en funció de l’Estat:<br />Elecció de 50% + 1 =&gt; 100 dels delegats<br />Sistema representatiu. Els candidats es van retirant de la carrera electoral a base que va avançant la campanya: Endorsement.<br />
 18. 18. ELECCIÓ (I)<br />President i Vicepresident (Ticket)<br />Hi ha 588 vots electorals dividits en 50 Estats. (Repartiment en funció de població).<br />270 vots electorals: President. La majoria d’Estats  51% = 100%<br />En cas de no majoria:<br />Elecció president: Cambra de Representants (cada Estat = 1 vot)<br />Elecció vicepresident: Senat.<br />
 19. 19. ELECCIÓ (II)<br />El poder judical recau en la Cort Suprema I les corts federals de rang inferior, però:<br />Cambra de Representants: 435 membres  representant un districte congressual (2 anys) [En funció de la població]<br />Senat: 2 Senadors = 1 Estat. Electes per períodes de sis anys [terç del senat és renovat cada dos anys]<br />
 20. 20. EL PODER JUDICIAL (I)<br />Naturaleza<br />El sistema judicial federal<br />La corte suprema de los Estados Unidos<br />Una institución no democrática<br />Papel de la Corte Suprema en el sistema de checksand balances<br />Sobre el ejecutivo: declarar una acción ilegal porque no es conforme a la legislación<br />Sobre el legislativo: interpretar actos del Congreso debatidos en casos legales<br />A su vez controlada por el ejecutivo y legislativo<br />
 21. 21. EL PODER JUDICIAL (II)<br />Controversia sobre su verdadera naturaleza<br />¿Una institución que actúa también políticamente en vez de interpretar estrictamente las leyes?<br />El caso G.W. Bush vs Al Gore en 2000<br />CONCLUSIÓ <br />Características principales<br />El concepto de democracia<br />Una nueva era<br />
 22. 22. CONCLUSIONS<br />Moltes gràcies!<br />

×