Pagislam Slides

26,578 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Spiritual
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
26,578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
459
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pagislam Slides

  1. 1. PAGISLAM Ang Pagbibinyag ng mga Muslim
  2. 2. Naaniniwala ang mga Muslim na ang isang sanggol ay ipinanganak na walang sala kaya di kailangang bin -yagan. Ganoon pa man, mayroon si- Lang isang seremonya na kahalintulad ng binyag na tinatawag na pagislam. Pinaniniwalaang ito ang pagbibinyag Ng mga Muslim.
  3. 3. Sa Katunayan, mayroon silang tatlong uri ng seremonyang panre- lihiyon na napapaloob sa pagislam na ginagawa sa tatlong magkakai- bang araw sa buhay ng isang sang- gol.
  4. 4. Ang unang seremonya ay ginagawa ilang oras pagkapanganak. Isang pan – dita ang babasa ng adzan o koran sa kanang tainga ng sanggol. Ito’y gina -gawa upang ikintal na siya’y ipinanga- nak na Muslim at ang unang salitang maririnig ay ang pangalan ni Allah.
  5. 5. Ang pangalawang seremonya ay higit na kilala bilang penggunting o pegubad. Ginagawa ito pitong a- raw pagkapanganak. Naghahandog ang mga magulang ng isang salu- salo bilang pasasalamat sa pagka- roon ng anak. Dito’y inaanyayahan ang mga kaibigan, kamag-anak at pandita.
  6. 6. Ang paghahanda ay ayon sa an- tas ng kabuhayan ng mga magulang sa pamayanan. Karaniwang nagpapa- tay ng hayop, kambing o baka. Ang hayop na ito’y tinatawag na aqiqa na ang ibig sabihi’y paghahandog ng pagmamahal at pasasalamat.
  7. 7. Sa okasyong ito, ang binibinyagan o pinararangalan ay binibinyagan ng pangalan ng isang pandita pagkatapos na makaputol ng ilang hibla ng buhok. Ayon sa paniniwala ng Maguindanao, pag lumutang ang buhok, magiging maginhawa at matagumpay ang tata -haking buhay ng bata. Ngunit kapag i- to’y lumubog, siya’y magdaranas ng paghihikahos at paghihirap.
  8. 8. Ang bahaging ito ng seremonya ay di kini- kilala ng Islam ngunit dahil bahagi ng tra- disyon, patuloy pa ring ginagawa ng ilang Maguindanaowon. Isa pa ring bahagi ng tradisyon na kasama ng seremonya ay ang paghahanda ng buwaya. Ito ay kakaning korteng buwaya na gawa sa kanin,dalawang nilagang itlog ang pinakamata at laman ng niyog ang ginagawang ngipin.
  9. 9. Nilalagyan din ang buwaya ng manok na niluto sa gatang kinulayan ng dilaw.Iniha- handa ito ng isang matandang babae na tinatawag na walian , isang katutubong hi- lot na may kaalaman sa kaugaliang ito. Gi- nagawa ito para sa kaligtasan ng bata kung naglalakbay sa tubig. Pinakakain sa mga batang dumalo sa seremonya ang buwaya.
  10. 10. Ang ikatlo at huling seremonya ay ang pagislam. Ginagawa ito kung ang bata ay nasa pagitan ng pito hanggang sampung taong gulang. Tampok na gawain sa sere- monyang ito ang pagtutuli. Tinatawag na pagislam para sa mga batang lalaki at su- nnah para sa mga batang babae. Ginaga- wa ito upang alisin ang dumi sa kanilang pag-aari. Ang pagislam ay ginagawa ng walian . Ang seremonya ay karaniwang gi- nagawa sa araw ng Maulidin Nabi o ibang banal na araw ng mga Muslim.

×