Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עבודה בנושא אלימות רועי

2,331 views

Published on

Published in: Automotive, Spiritual, Business
  • Be the first to comment

עבודה בנושא אלימות רועי

  1. 1. אלימות – גםלא בצחוק!<br />
  2. 2. אלימות היא שימוש בכוח, בין אם פיזי, פסיכולוגי או אחר תוך כדי פגיעה או כוונה לפגוע בבע&quot;ח, בני אדם, צומח או חפץ דומם כלשהו. <br />בעבר השימוש באלימות היה מקובל הרבה יותר והיה מבוצע עבור מטרות ענישה, חינוך, שחרור לחצים, הבעת רגשות, יישוב סכסוכים וחילוקי דעות, שעשוע ועוד. <br />כיום חברות רבות בעולם הוקיעו מתוכן את השימוש באלימות ומגנות אלימות מכל סוג, מדינות חוקקו חוקים כנגד אלימות והתקבלו תקנות בינלאומיות נגד השימוש באלימות.<br />מה זה אלימות?<br />
  3. 3. הסברים פסיכולוגים<br />פסיכולוגים חלוקים בדעותיהם לגבי הסיבות להתפתחות האלימות<br />והתוקפנות.<br /><ul><li>לפי פרויד, בני האדם מונעים על ידי שני יצרים, יצר החיים (ארוס) ויצר המוות (תנטוס). בעוד יצר החיים מכוון לאהבה ולצמיחה, יצר המוות דוחף להרס עצמי. אנו מפנים יצר זה החוצה, ונוהגים בתוקפנות כלפי הזולת. תפקיד החברה לעזור לנו לעדן יצר זה, כלומר להסיט אותו לכיוונים חיוביים ולפעמים אף מועילים, כגון: השתתפות בחוג אגרוף, שימוש במשחקי מחשב אלימים, צפייה בתכניות טלוויזיה אלימות ועבודה כקצב.
  4. 4. בסוף שנות ה-30 של המאה ה-20, דולארד ועמיתיו הגו את תאוריית תסכול-תוקפנות. הם הגדירו תסכול כמחסום בלתי צפוי בדרך להשגת מטרה נחשקת. כאשר מטרה זו אינה מושגת, האדם מגיב בצורה תוקפנית כלפי מה שהוא תופס כמקור התסכול. כל תסכול גורם לתוקפנות, ומקורה של כל התנהגות תוקפנית הוא תסכול. ביקורות רבות הוטחו כלפי התאוריה, בטענה שיש מצבים מסוימים בהם היא אינה פועלת - למשל, כאשר האדם המתוסכל חושש מפני עונש שעלול לקבל אם יגיב בצורה תוקפנית.</li></li></ul><li>הדו&quot;ח השנתי של המועצה לשלום הילד חושף תמונה עגומה של<br />אלימות ילדים. מספר הילדים החשודים בעבירות עלה משנת 2000<br />ב-50%. <br />בני נוער אלימים יותר<br />
  5. 5. סוגי אלימות<br />
  6. 6. מקרי אלימות<br />25 בפברואר 2009 - צעיר הרג בן 16 במחבט בייסבול, בגלל ויכוח על תוצאות המשחק.<br />30 בנובמבר 2009 – ילד בן 7 דקר את חברו ללימודים בעת שנסעו באוטובוס חזרה מבית הספר, בעקבות ויכוח על חלון. קודם לכן, נעצר נער בן 15 בחשד שדקר באמצעות מספריים תלמיד מכיתתו בבאר שבע.<br />29 בדצמבר 2009 - שלוש הילדות בנות ה-12 מרחובות לא ישכחו במהרה את החוויה הקשה: שני ילדים בני 13 ו-12 כלאו אותן בכלוב של פינת החי, השליכו עליהן ירקות והעירו להן הערות מיניות. הם נעצרו והועברו לשירות המבחן.<br />

×