Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Galerija Magicus Dnevnik Esencija Do 21 3 2010 Ciklus Cernik I Madonin Svijet

337 views

Published on

AkslikLKIRAC
Runoval
Galerija esencija Magicus do 21.3.2010.
Ciklus Cernik i Madonin svijet

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Galerija Magicus Dnevnik Esencija Do 21 3 2010 Ciklus Cernik I Madonin Svijet

 1. 1. DNEVNIK ESENCIJA<br />Ciklus CERNIK<br />MADONIN SVIJET<br />Akademska slikarica LKIRAC<br />Objavila Runoval<br />U podnaslovu - ZIMA<br />PROLJEĆE<br />1.1. - 21.3.2010.<br />GALERIJA ESENCIJA <br />
 2. 2. R U N O V A L IZLOŽBA I AUKCIJA GRAFIKA SVE GRAFIKE iz“Dnevnika esencija”OBJAVLJENE DO SADAizložene su u ovoj prezentacijiGALERIJE ESENCIJA MAGICUSA <br />
 3. 3. D.E. - 1.1.2010. <br />
 4. 4. D.E. – 2.2.2010.<br />
 5. 5. D.E . 3.1. - 4.1.2010 .<br />
 6. 6. D.E. 5. 1. – 29.1. 2010.<br />
 7. 7. D.E. 30.1 - 31.1.2010. <br />U sijećnju putem Magicusa prodane<br />grafike iz “Dnevnika esencija “ <br /> 3.1.2010. 6.1.2010. 9.1.2010.<br />SIJEĆANJ <br />
 8. 8. V E L J A Č A<br /> D N E V N I K E S E N C I J A 2 0 1 0 .<br /> “ Cjelovita ljubav” <br /> 1. 2 . 2010.<br />
 9. 9. 2.2. - 3.2. - 4.2. - 5.2. - 6.2.<br />7.2 . - 8.2. - 9.2. – 10.2.- 11.2. <br />13.2.–14.2. – 15.2. – 16.2 –17.2.<br />
 10. 10. 18.2. – 19.2. - 20.2. – 21. 2. – 22.2.<br />23.2. – 24.2. - 25.2. - 26.2. - 27.2.<br />28.2.<br /> v e l j a č a<br /> Dnevnik esencija - zima<br />
 11. 11. DNEVNIK ESENCIJA <br /> O Ž U J A K 1.3. 2010.<br />Mandala mudrosti i davanja<br />
 12. 12. 2.3. - 3.3. - 4.3. - 5.3. - 6.3.<br /> 7.3. - 8.3. - 9.3. - 10.3. – 11.3.<br /> 12.3. – 13.3 - 14.3. - 15.3. - 16.3. <br /> 17.3 – 18.3. - 19.3. - 20.3. - 21.3.<br />
 13. 13. P R O L J E Ć E<br />D N E V N I K E S E N C I J A <br />“ S a n “ <br />21. 3. 2010.<br /> PPpppp<br />

×