Seksuelle Overgrep Mot Barn

1,202 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Seksuelle Overgrep Mot Barn

 1. 1. Seksuelle overgrep mot barn Undervisningsopplegg for barne- og mellomtrinnet
 2. 2. Definisjonen på seksuelle overgrep mot barn <ul><li>Seksuelle overgrep mot barn er blotting, kikking, fotografering og verbale kommentarer av seksuell karakter, seksuelt preget berøring, oralsex, samleie eller innføring av gjenstander i kroppens hulrom </li></ul>
 3. 3. Grunnleggende elementer <ul><li>Disse handlingene skjer for å tilfredstille overgriperen på bekostning av de utsatte barnas behov </li></ul><ul><li>Dreier seg om handlinger som barn ikkje kan forstå, ikkje er modne for eller kan gi informert samtykke til </li></ul>
 4. 4. Barnevernloven § 30 tredje ledd <ul><li>Barn må ikke bli utsatt for vold eller på annet vis bli behandlet slik at fysisk eller psykisk helse skades eller settes i fare </li></ul>
 5. 5. FNs barnekonvensjon <ul><li>Fysiske og psykiske overgrep mot barn er uforenelig med FNs barnekonvensjon, og er straffbare handlinger etter norsk lov </li></ul>
 6. 6. Samarbeidspartnere ved mistanke <ul><li>Rektor </li></ul><ul><li>Barnevernkontor </li></ul><ul><li>Familevernkontor </li></ul><ul><li>Allmennlege/helsesøster </li></ul><ul><li>Spesialhelsetjenesten for psykisk helsevern for barn og unge (BUP) </li></ul><ul><li>Politiet </li></ul>
 7. 7. Barnevernstjenesten <ul><li>Barneverntjenesten har en sentral rolle i saker hvor det er mistanke om fysiske eller seksuelle overgrep, og disse retter seg mot barnas foreldre, eller der barnas foreldre ikke klarer å beskytte barna mot overgrep fra andre (Jfr. Barnevernloven) </li></ul>
 8. 8. Hva er vold? <ul><li>Definisjon: </li></ul><ul><li>Vold er en fysisk, psykisk og/eller sosial virksomhet med destruktiv bruk av metoder (feks. ved makt og hersketeknikker) der målet med handlingen kan være å plage, skade, true og krenke en eller flere personer, men målet kan også være å passivisere, misbruke, utmanøvrere eller uskadeliggjøre en annen </li></ul>
 9. 9. Utøveren <ul><li>Den som utøver volden, kan ha som mål å undertrykke offeret, nedvurdere eller svekke personens sosiale posisjon; målet kan og være å påføre den enkelte ubehag eller smerte med sosiale, fysiske eller psykiske makt- og voldsmidler </li></ul>
 10. 10. Voldsbruken <ul><li>Voldsbruken kan (til og med) være et middel til å disiplinere eller tvinge et menneske til å utføre handlinger som strider imot personens vilje, moraloppfatning eller interesser. </li></ul><ul><li>Det kan også være handlinger og foranstaltninger som hindrer et menneskets rett til god livskvalitet og leveverdige forhold </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Volden kan være et middel i et større prosjekt, men den kan også være et mål i seg selv </li></ul><ul><li>Bak hver voldshandling kan det være ulike motiv; de kan være gjennomtenkte og planlagte men også forvirrede eller preget av en fordreid virkelighetsoppfatning </li></ul><ul><ul><li>(Hammerlin 2000 og Hammerlin i NOU 2003:31) </li></ul></ul>
 12. 12. Offentlige tall <ul><li>I Norge i dag blir 52000 unger utsatt for grove seksuelle overgrep i en eller flere kroppsåpninger! </li></ul><ul><li>Dette er de offentlige tallene på GROVE overgrep. Kva med de som ikke regnes som grove? </li></ul><ul><li>Hva med alle mørketallene? Det er tusenvis av unger rundt om i landet som ikke sier noe…. </li></ul>
 13. 13. Største utfordringen <ul><li>Største utfordringen er at det i 80 % av tilfellene skjer i nære relasjoner. </li></ul><ul><li>Derfor er det ekstra vanskelig både å få eleven til å fortelje om problemene og for oss lærere å ta dem videre </li></ul>
 14. 14. Når skjer overgrepene? <ul><li>Dette skjer ofte mens barna enda er så små at de ikke skjønner hva som skjer, at det er galt og ulovlig. Derfor er det viktig at vi tar temaet opp allerede på små- og mellomtrinnet </li></ul>
 15. 15. Kva sier lærerplanen K06 <ul><li>Kompetansemål i KRL etter 4. årstrinn sier: </li></ul><ul><ul><li>Uttrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt, og gi repons på andres tanker </li></ul></ul><ul><ul><li>Fære en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier </li></ul></ul><ul><ul><li>Samtale om repekt og toleranse og motvirke mobbing i praksis </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (K06:75) </li></ul></ul>
 16. 16. Hvordan gå frem? <ul><li>Vi må hele tiden være observante, spesielt på elever som feks. forandrer adferd </li></ul><ul><li>Vi må ha øyne og ører åpne. Ikke gå rundt med skyggelapper! </li></ul>
 17. 17. (forts) Hvordan gå frem? <ul><li>Man kan lese i en bok for barna om hemmeligheter, både gode og onde hemmeligheter. </li></ul><ul><li>Etterpå diskutere temaet og fortelje at gode hemmeligheter er slike som kiler i magen og man har bare lyst til å fortelje de videre. Mens vonde hemmeligheter ikkje er gode, og at man som barn ikkje skal gå rundt og ha sånne bekymringer. Da skal man snakke med en voksen som man stoler på og slippe den onde følelsen </li></ul>
 18. 18. Andre undervisningssituasjoner hvor temaet kan belyses <ul><li>Når man har undervisning om forplantningslæren, kan man fortelle om at det er noe som skjer når man er blitt voksne </li></ul><ul><li>Forklare ungene at loven sier at man må være voksne for å få lov til å lage barn </li></ul><ul><li>Og i samme setting fortelje om at det er noen mennesker som bryter loven (evt. fortelje hva som da kan skje). At noen gjør gale ting med barn som de ikkje har lov til. Og at dette kalles (seksuelle) overgrep. </li></ul>
 19. 19. Digresjon <ul><li>Sønnen min på seks år spurte en dag ” korsn blei vi laga?” </li></ul><ul><li>Etter å ha hørt han snakke med venner om ord og begreper jeg ikke viste var i hans vokabular, sa jeg bare; ”det vet du” </li></ul><ul><li>” Gjorde dokker DET? Også to ganga!” (han har ei søster…) ”Nei, æsj…!” </li></ul>
 20. 20. Husk <ul><li>Barn lyver seg ikkje inn i vanskeligheter, de lyver seg heller ut av vanskeligheter! </li></ul><ul><li>Og de har en naturlig seksualitet, vi må ikke gå rundt å hysje på dem når de snakker om temaet med venner el. Vi må ikke gjøre seksualitet til noe stygt og hemmelig. Noe man skammer seg over og ikke tør snakke om. </li></ul>
 21. 21. Incest sakene kommer gjerne frem i lyset når ungene er blitt store <ul><li>Dette er pga kunnskapen til ungene. </li></ul><ul><li>Vårt viktigste mål må være å øke ungenes kompetanse, slik at de kan si ifra hvis det er noen som forgriper seg på dem! </li></ul>
 22. 22. Kilder <ul><li>Gå inn på web 2.0 Nesnas 6. nasjonale konferanse om seksuelle overgrep mot barn i digitale medier: </li></ul><ul><li>http:// webtv.meeting.no /meeting4/ Catalog /?cid=fa9903effd924234a02dd533161edf18 </li></ul><ul><li>Foredrag fra Trine Fagervik ”En sannhet å leve med”, som har opplevd seksuelle overgrep over mange år: </li></ul><ul><li>http:// webtv.meeting.no /meeting4/ Viewer / Viewers /Viewer320TR.aspx?mode=Default&peid=a35e4962-5baf-4410-bdfb-e217127a351c&playerType=WM7&mode=Default&shouldResize=true&pid=915213c3-b82a-4444-8bb1-55c5148156ed&playerType=WM7 </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Barnevernloven; http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html </li></ul><ul><li>FNs barnekonvensjon; http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/Barnekonvensjonen-kortversjon-norsk.html?id=87582 </li></ul><ul><li>NOU 2003:31; http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2003/NOU-2003-31.html?id=148994 </li></ul><ul><li>Hammerlin 2000; http://www.med.uio.no/ipsy/ssff/suicidologi/2004-nr1/Hammerlin.pdf </li></ul><ul><li>Kunnskapsløftet K06 </li></ul>

×