Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profile Dynamics Info

4,389 views

Published on

Info over Profile Dynamics

Published in: Technology, Business

Profile Dynamics Info

 1. 2. IJsbergtheorie Kennis Vaardigheden Opvattingen Normen Wat doe je? Wat wil je? Wat vind je? Eigenschappen Waarden Motieven / Drijfveren
 2. 3. Bewust Stelling We kunnen bewust sturen op het onbewuste van de ander om actie in een gewenste richting te krijgen. actie Onbewust
 3. 4. Graves’ waardentheorie Paars Blauw Rood Oranje Groen Geel Turkoois veiligheid en geborgenheid orde en structuur, betrouwbaarheid daadkracht, macht, snelheid competitie, winnen, doelgericht vrijheid, creativiteit, vernieuwing harmonie, sociaal, groepsgevoel holistisch, relativerend ‘ Het materiële voorbij’
 4. 5. CULTUUR ASPECTEN Gedrag Motivatie Communicatie Samenwerking Waarneming Blinde vlekken Besluitvormingsstijl Managementstijl Energie Veranderbereidheid Analyse DRIJFVEREN PERFORMANCE IMAGO Beïnvloeding en management Resultaat
 5. 6. PAARS <ul><li>“ Met elkaar houden we ons staande” </li></ul><ul><li>Hecht aan ‘het oude vertrouwde’ </li></ul><ul><li>Verbondenheid met het team is belangrijk </li></ul><ul><li>Houdt van ‘vaste momenten’ en rituelen </li></ul><ul><li>Eer en traditie staan hoog in het vaandel </li></ul><ul><li>Trots op hetgeen bereikt is vanuit het verleden </li></ul><ul><li>Loyaal en opofferingsgezind </li></ul><ul><li>Geringe behoefte zich als individu te doen gelden </li></ul>
 6. 7. ROOD <ul><li>“ Ik moet mijn plaats bevechten…” </li></ul><ul><li>Daadkrachtig, snel en direct </li></ul><ul><li>Denkt en handelt NU </li></ul><ul><li>Is alert op gevaar </li></ul><ul><li>Reageert intuïtief en impulsief </li></ul><ul><li>Wil respect van anderen </li></ul><ul><li>Waardeert kracht </li></ul><ul><li>Wantrouwt gezagshebbers </li></ul><ul><li>Is trouw aan vrienden </li></ul>
 7. 8. BLAUW <ul><li>“ Met orde en regelmaat kunnen we </li></ul><ul><li>chaos beteugelen” </li></ul><ul><li>Hecht aan orde, discipline, regelmaat </li></ul><ul><li>Is loyaal aan ‘het systeem’ </li></ul><ul><li>Regels zijn regels </li></ul><ul><li>Straf is nodig bij overtreding </li></ul><ul><li>Het werk moet goed en het moet àf </li></ul><ul><li>Krijgt graag waardering voor inzet </li></ul><ul><li>Houdt van duidelijkheid en helderheid </li></ul><ul><li>Stipt </li></ul><ul><li>Rechtvaardig </li></ul>
 8. 9. ORANJE <ul><li>“ Succes is een keuze: ik ga ervoor” </li></ul><ul><li>Wil winnen </li></ul><ul><li>Ziet kansen en wil die benutten </li></ul><ul><li>Gaat de uitdaging aan </li></ul><ul><li>Competitief en statusgericht </li></ul><ul><li>Doelgericht </li></ul><ul><li>Willen is belangrijker dan kunnen </li></ul><ul><li>Wordt graag serieus genomen </li></ul><ul><li>Etaleert succes </li></ul>
 9. 10. GROEN <ul><li>“ Alle mensen zijn gelijk en </li></ul><ul><li>in wezen goedaardig” </li></ul><ul><li>Zoekt harmonie </li></ul><ul><li>Is mensgericht </li></ul><ul><li>Behulpzaam en sociaal </li></ul><ul><li>Hecht aan warmte en betrokkenheid </li></ul><ul><li>Gericht op praten en consensus </li></ul><ul><li>Niemand is meer dan een ander - egalitair </li></ul><ul><li>Niet gericht op geld of status </li></ul><ul><li>Wars van arrogantie </li></ul>
 10. 11. GEEL <ul><li>“ Kennis en inzicht brengen </li></ul><ul><li>vrijheid en autonomie” </li></ul><ul><li>Wil begrijpen en doordringen tot de kern </li></ul><ul><li>Zoekt vrijheid in denken en doen </li></ul><ul><li>Houdt van een intellectuele uitdaging </li></ul><ul><li>Het moet leuk zijn </li></ul><ul><li>Vernieuwend </li></ul><ul><li>Denkt buiten gestelde kaders (‘out of the box’) </li></ul><ul><li>Theoretisch en modelmatig </li></ul><ul><li>Is kritisch naar ideeën van anderen </li></ul>
 11. 12. TURKOOIS <ul><li>“ Alles hangt met elkaar samen, </li></ul><ul><li>niets staat op zich” </li></ul><ul><li>Tevreden </li></ul><ul><li>Holistisch </li></ul><ul><li>Ziet verbondenheid van al het levende </li></ul><ul><li>Aanvaardt complexiteit als gegeven </li></ul><ul><li>Relativeert dagelijkse problemen </li></ul><ul><li>‘ Doe het goede’ </li></ul><ul><li>Niet gehecht aan het materiële </li></ul><ul><li>Wil positief bijdragen aan het geheel </li></ul>
 12. 13. Graves’ waardentheorie
 13. 14. Het persoonlijke profiel Expressie Weerstand
 14. 15. Energiebalans
 15. 16. Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). binding en veiligheid creëren tempo maken, beslissen organiseren, structuur brengen gaan voor resultaat en uitdaging anderen betrekken communiceren ideeën ontwikkelen, meedenken argwaan, wantrouwen zelfbescherming, duikgedrag positie verdedigen kritiseren, compliceren protesteren, zwart maken terugvallen op eigen taak relevante dingen doen alles zinloos vinden Positief Negatief
 16. 17. Groepsprofiel conflictbereid besluitvaardig <ul><ul><ul><ul><li>Expressie (totaal) </li></ul></ul></ul></ul>communicerend sociaal meelevend strategisch conceptueel innovatief scherp op positie resultaatgericht structurerend relativerend veiligheid vertrouwen
 17. 18. Onderlinge percepties Paars Rood Blauw Oranje Groen Geel Turkoois Paars vindt…. Normaal Verstorend voor het evenwicht Machinaal, ziet de natuur en de mens niet Uitbuitend: sloopt de natuur voor eigen gewin Langdradig: moet altijd praten waar stilte meer zegt Blasfemisch, ontkent het goddelijke, wil alles analyseren Vreemd, lijkt van een andere wereld Rood vindt…. Kinderlijk, kan niet voor zichzelf zorgen Normaal Naïef, ziet niet dat hij gebruikt wordt Onbetrouwbaar, laat je zo vallen Neerbuigend door ‘begrijpende’ houding Warrig en onpraktisch met al die theorieën Vreemd, komt niet voor zichzelf op Blauw vindt…. Magisch, werkt volgens onbegrijpelijke orde Agressief, neigt ertoe regels te overtreden Normaal Onberekenbaar, egoïstisch, gaat steeds voor eigen doelen Ongeorgani-seerd, naïef over misbruik Chaotisch, ziet voor iedere oplossing een probleem Vreemd, hecht zich aan geen enkel systeem Oranje vindt…. Doelloos: hier bereik je niets mee Niet strategisch, te impulsief Rigide, snapt doelen niet Normaal Onrealistisch en soft: ontkent ongelijkheid; traag door overleg Theoretisch, complicerend, komt niet tot actie Vreemd, vergeet eigen belang Groen vindt…. Kleingeestig, te zeer op kleine groep gericht Egocentrisch, verpest de sfeer Onpersoonlijk, stelt regels boven mensen Arrogant, stelt zich boven anderen, statusgevoelig Normaal Vrijblijvend, wil zich niet conformeren Vreemd, is wel sociaal maar bindt zich niet aan de groep Geel vindt…. Onwetend: wil geloven, niet analyseren Ondoordacht, ziet complexiteit niet Belemmerend, wil orde waar leuk en vrij uitdagend is Geen diepgang, gebruikt kennis alleen instrumenteel Bedillerig, sociale politie, niet open voor kritiek Normaal Weinig geconcentreerd, kan concept niet uitleggen Turkoois vindt…. Oorspronkelijk, maar onwetend Geobsedeerd met respect en pikordenaar Geestig, te zeer gericht op zekerheid Consumentistischijdel Kleinzielig door ideologie en gelijkheid Individualistisch, niet effectief voor mondiale problemen Normaal
 18. 19. Begrippen en drijfveren Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). commitment integriteit professionaliteit openheid R ood Wij staan schouder aan schouder Laat zijn collega´s niet vallen Mens en werk zijn één, de activiteiten worden verricht met een geoliede routine Is helder over ieders plaats Blauw Wij houden ons aan de afspraken Houdt zich aan de regels Past regels, afspraken en maatstaven systematisch toe Is transparant en controleerbaar in zijn handelen Oranje Wij gaan samen voor gestelde doelen Heeft geen dubbele agenda Is sterk gericht op resultaat en klanttevredenheid, is flexibel Is duidelijk over doelen Groen Wij hebben een groepsgevoel Gaat eerlijk met eigen en andermans emoties om Is in staat om zakelijkheid en menselijkheid te verenigen Is niet gesloten. Is eerlijk over gevoelens Geel Wij zien er voldoende intellectuele uitdaging in om ons te concentreren Is consistent in strategie en gedrag, is open voor feiten Heeft zicht op nieuwe ontwikkelingen, is in staat strategisch over positie op langere termijn na te denken Staat open voor nieuwe ideeën en concepten
 19. 20. M edewerker-tevredenheid <ul><li>sterke link tussen drijfveer en klacht </li></ul><ul><li>management moet balanceren tussen uiteenlopende, tegenstrijdige eisen </li></ul><ul><li>omdat medewerkers verschillende drijfveren hebben, is volledige tevredenheid een illusie </li></ul><ul><li>medewerkertevredenheid kan een graadmeter zijn voor cultuurverandering </li></ul>
 20. 21. Blijken van ontevredenheid Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). <ul><li>Van deze leiding neem ik niets aan, wie zijn ze eigenlijk? </li></ul><ul><li>Ze laten je zó vallen als het er op aankomt </li></ul><ul><li>Je kunt hier zómaar op je donder krijgen, of zómaar een beloning </li></ul><ul><li>Je wordt niet als mens gerespecteerd </li></ul><ul><li>Ze komen hier afspraken niet na </li></ul><ul><li>Er is geen waardering voor wie zich echt inzet </li></ul><ul><li>Het is hier een chaos </li></ul><ul><li>Ze hebben hier geen strategie </li></ul><ul><li>Ze hebben hier geen visie, geen zelfreflectie </li></ul><ul><li>We hebben hier niets met elkaar </li></ul><ul><li>Alles gaat hier onpersoonlijk </li></ul><ul><li>Regels gaan boven mensen </li></ul><ul><li>Hier wordt veel te weinig gecommuniceerd </li></ul><ul><li>Ze nemen me niet serieus </li></ul><ul><li>Ik krijg geen kansen </li></ul><ul><li>Niemand mag boven de middelmaat uit steken </li></ul>
 21. 22. Eigen waarden benadrukken door… Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). <ul><li>Mythe creëren </li></ul><ul><li>Legitimiteit opbouwen </li></ul><ul><li>Symbolen en rituelen instellen </li></ul><ul><li>Eer hanteren </li></ul><ul><li>Historiseren </li></ul><ul><li>Straffen en belonen </li></ul><ul><li>Onveiligheid creëren </li></ul><ul><li>Een voorbeeld stellen </li></ul><ul><li>Onzekerheid creëren </li></ul><ul><li>Reguleren, structureren </li></ul><ul><li>‘ Afrekenen’ </li></ul><ul><li>Loyaliteit eisen </li></ul><ul><li>Depersonaliseren </li></ul><ul><li>Succes halen buiten de regels </li></ul><ul><li>Status verwerven </li></ul><ul><li>Resultaten vergroten </li></ul><ul><li>Scoren! </li></ul><ul><li>Level skipping </li></ul><ul><li>Innoveren </li></ul><ul><li>Inspireren </li></ul><ul><li>Ontmythologiseren </li></ul><ul><li>Rationaliseren </li></ul><ul><li>Anderen goed/fout stempelen </li></ul><ul><li>Collectief protest </li></ul><ul><li>Communiceren </li></ul><ul><li>Informaliseren </li></ul><ul><li>Personaliseren </li></ul>
 22. 23. Creëren van tevredenheid Bron: De Waardenmatrix, H. Versnel en H. Koppenol; Pearson (2004). <ul><li>Creëer mythe </li></ul><ul><li>Bouw aan legitimiteit </li></ul><ul><li>Toon vader-/moederrol </li></ul><ul><li>Beheers emoties </li></ul><ul><li>Sanctioneer (straf en beloon) </li></ul><ul><li>Creëer orde en zekerheid </li></ul><ul><li>Geef het voorbeeld </li></ul><ul><li>Wees duidelijk </li></ul><ul><li>Waardeer inzet </li></ul><ul><li>Bied kansen voor verbetering </li></ul><ul><li>Neem serieus </li></ul><ul><li>Geef status </li></ul><ul><li>Bied vrijheid </li></ul><ul><li>Kies een concept </li></ul><ul><li>Sta open voor innovatie </li></ul><ul><li>Hou de menselijke maat </li></ul><ul><li>Creëer gemeenschappelijkheid </li></ul><ul><li>Geef de organisatie een ideaal </li></ul>
 23. 24. Toepassingsgebieden <ul><li>Teamengineering: rolverdeling en samenstelling </li></ul><ul><li>Matching teams/individuen en klanten </li></ul><ul><li>Assessments: Development en Selectie </li></ul><ul><li>Reorganisaties </li></ul><ul><li>Cultuuranalyse en -verandering </li></ul><ul><li>Congruentie: ‘juiste persoon, juiste plaats’ </li></ul><ul><li>Effectief coachen: situationeel leiding geven </li></ul><ul><li>Persoonlijk leiderschap </li></ul><ul><li>Teambuilding (feedback) & conflicthantering </li></ul><ul><li>Training & Coaching </li></ul><ul><li>Replacement en Re ï ntegratie </li></ul>

×