Prezentacia Bratislava

3,233 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacia Bratislava

 1. 1. <ul><li>Slovenská akademická informačná agentúra </li></ul><ul><li>Štipendiá, granty 2009/2010, 2010/2011 </li></ul><ul><li>Marcela Gro šeková </li></ul><ul><li>Jana Rehorovská </li></ul><ul><li>Bratislava, 13. október 2009 </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>SAIA, n. o.
 2. 2. POSLANIE SAIA, n. o. <ul><li>Slovenská akademická informačná agentúra - </li></ul><ul><li>mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku </li></ul><ul><li>SAIA, n. o. v súčasnosti pôsobí v 6 slovenských mestách </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 3. 3. SAIA, n. o. a jej regionálne pracoviská <ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 4. 4. Programy SAIA I. CEEPUS Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá NÁRODNÁ KANCELÁRIA www.saia.sk AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ www.saia.sk AKADEMICKÉ MOBILITY štipendiá na základe bilaterálnych dohôd www.saia.sk
 5. 5. Programy SAIA II. FOND NIL NA PODPORU INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA www.saia.sk STREDOEURÓPSKA UNIVERZITA/ CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY www.ceu.hu NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM NA PODPORU MOBILÍT www.stipendia.sk
 6. 6. AKADEMICKÉ MOBILITY <ul><li>SAIA poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium na zahraničných vzdelávacích inštitúciách </li></ul><ul><li>organizuje verejné konkurzy na štipendijné pobyty v zahraničí a na Slovensku </li></ul><ul><li>organizuje semináre a informačné dni </li></ul><ul><li>zúčastňuje sa na vzdelávacích veľtrhoch doma a v zahraničí </li></ul><ul><li> www.saia.sk </li></ul>
 7. 7. AKADEMICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM <ul><li>zhromažďuje, spracováva a zverejňuje informácie o možnostiach štúdia v zahraničí </li></ul><ul><li>zverejňuje informácie o aktuálnych zahraničných štipendiách </li></ul><ul><li>poskytuje prihlášky jazykových a odborných štandardizovaných testov -TOEFL, GMAT, IELTS, GRE, SAT, ACT, USMLE a iné </li></ul><ul><li>poskytuje poradenstvo študentom, učiteľom, odborným a vedeckým pracovníkom pri uchádzaní sa o štipendium </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 8. 8. AKADEMICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM <ul><li>zhromažďuje, spracováva a zverejňuje informácie o možnostiach štúdia v zahraničí </li></ul><ul><li>zverejňuje informácie o aktuálnych zahraničných štipendiách </li></ul><ul><li>poskytuje prihlášky jazykových a odborných štandardizovaných testov -TOEFL, GMAT, IELTS, GRE, SAT, ACT, USMLE a iné </li></ul><ul><li>poskytuje poradenstvo študentom, učiteľom, odborným a vedeckým pracovníkom pri uchádzaní sa o štipendium </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 9. 9. BULLETIN SAIA <ul><li>štipendiá </li></ul><ul><li>na základe bilaterálnych dohôd vlád o spolupráci v oblasti školstva, kultúry </li></ul><ul><li>priame ponuky jednotlivých vlád </li></ul><ul><li>ďalšie ponuky </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul><ul><ul><li> </li></ul></ul>
 10. 11. BULLETIN SAIA - témy
 11. 12. NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE <ul><li>publikácie o štúdiu v zahraničí </li></ul><ul><li>Kanada, Nemecko, Maďarsko, Ukrajina, Ruská federácia, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, Luxembursko, Holandsko, Belgicko </li></ul><ul><li>Ako napísať životopis, sprievodný list v slovenskom jazyku </li></ul><ul><li>Ako napísať životopis, sprievodný list v anglickom jazyku </li></ul><ul><li>Ako napísať životopis, sprievodný list v francúzskom jazyku </li></ul><ul><li>Ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 12. 13. NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE <ul><li>sprievodcovia pre slovenských a zahraničných študentov vysokých škôl, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov </li></ul><ul><li> </li></ul>www.saia.sk
 13. 14. SAIA, n. o. <ul><li>ŠTIPENDIÁ </li></ul><ul><li>NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD VLÁD O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VZDELÁVANIA A PONÚK JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN </li></ul><ul><li>2010/2011 </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 14. 15. <ul><li>ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE </li></ul><ul><li>väčšinu týchto štipendií pre MŠ SR administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>niektoré štipendiá zabezpečujú veľvyslanectvá alebo iné inštitúcie na Slovensku alebo v zahraničí </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 15. 16. <ul><li>Západná Európa: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Island, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko , Švajčiarsko, Švédsko , </li></ul><ul><li>Stredná a východná Európa: Bielorusko, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Moldavsko , Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina </li></ul><ul><li>Blízky Východ: Izrael, Turecko </li></ul><ul><li>Afrika: Egypt </li></ul><ul><li>Ázia: Čína, India , Japonsko, Taiwan </li></ul><ul><li>Amerika: Mexiko, USA </li></ul><ul><li>Austrália, Nový Zéland. </li></ul><ul><li>Krajiny, ktoré sú písané kurzívou, nezabezpečuje SAIA </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 16. 17. <ul><li>Francúzsko – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku www.france.sk / ifb / </li></ul><ul><li>Portugalsko – Inštitút Camoes www.instituto-camoes.pt / </li></ul><ul><li>Španielsko – Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce Španielska www.becasmae.es </li></ul><ul><li>Taiwan – Ministerstvo školstva Čínskej republiky (Taiwan) www.edu.tw </li></ul><ul><li>USA – Fulbrightova komisia na Slovensku www.fulbright.sk </li></ul><ul><li>Austrália - Australian Education International www.endeavour.dest.gov.au </li></ul><ul><li>Nový Zéland - Education New Zealand www.newzealandeducated.com / scholarships / </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 17. 18. <ul><li>TYPY PROGRAMOV </li></ul><ul><li>semestrálne študijné pobyty </li></ul><ul><li> samostatný výber inštitúcie ! </li></ul><ul><li>študijné a výskumné štipendiá 1-10 mesiacov samostatný výber inštitúcie! </li></ul><ul><li>jazykové kurzy vo vybraných krajinách (3 – 4 týždne) </li></ul><ul><li>postgraduálne pobyty </li></ul><ul><li>Uzávierky podávania prihlášok 20 10 /20 11: na stránke www.saia.sk ( október 2009 – august 2010) </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 18. 19. <ul><li>semestrálne (ročné) študijné pobyty 20 10 /20 11 </li></ul><ul><li> samostatný výber inštitúcie ! </li></ul><ul><li>Belgicko ( 19.2.2010) Bielorusko (19.3.2010), </li></ul><ul><li>Bulharsko (5.2.2010), Česká republika (2.3.2010), Čierna Hora (2.3.2010), Čína (2.2.2010), </li></ul><ul><li>Dánsko (3.2..2010), Egypt (3.3.2010), </li></ul><ul><li>Grécko (19.2.2010) Chorvátsko (26.2.2010), </li></ul><ul><li>Izrael (12.11.2010), Litva (2.3.2010), </li></ul><ul><li>Maďarsko (5.3.2010), Poľsko (26. 2.2010), </li></ul><ul><li>Rumunsko (5.2.2010), Ruská federácia (12.2.2010), Srbsko (26.2.2010), Ukrajina (18.3.2010) </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 19. 20. <ul><li>jazykové kurzy vo vybraných krajinách (letné a počas školského roka) </li></ul><ul><li>arabsky, bielorusky, bulharsky, čínsky, česky, dánsky,grécky, hebrejsky, chorvátsky, </li></ul><ul><li>litovsky, maďarsky, moldavsky, nemecky, poľsky, rumunsky, rusky, slovinsky, srbsky, turecky, ukrajinsky </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 20. 21. <ul><li>Štipendium sa zväčša poskytuje na pokrytie: cestovných nákladov, pobytových - životných nákladov, v niektorých prípadoch príplatok k štipendiu (rezort školstva) </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 21. 22. <ul><li>cieľovú skupinu, ktorej je ponuka určená (študenti, absolventi, doktorandi, výskumní a pedagogickí pracovníci a pod.) </li></ul><ul><li>typ štipendijného pobytu (študijný, výskumný, postgraduálny, jazykový) </li></ul><ul><li>dĺžku pobytu </li></ul><ul><ul><li>krátkodobé (jazykové kurzy, vedecké stáže) </li></ul></ul><ul><ul><li>strednodobé (niekoľkomesačné, semestrálne, ročné pobyty) </li></ul></ul><ul><ul><li>dlhodobé pobyty (celé vysokoškolské štúdium, celé bakalárske / magisterské / doktorandské štúdium) </li></ul></ul><ul><li>podmienky (vek, jazykové znalosti, a pod.) </li></ul><ul><li>výšku štipendia </li></ul><ul><li>termín uzávierky prihlášok </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>KAŽDÁ KRAJINA V ŠTIPENDIJNEJ PONUKE STANOVUJE
 22. 23. <ul><li>Zahraničná prihláška – štrukturovaný životopis </li></ul><ul><li> - motivačný list </li></ul><ul><li> - akceptačný ( pozývací list) </li></ul><ul><li> - odborný program </li></ul><ul><li> - odporúčanie od školiteľa </li></ul><ul><li> - doklady o vzdelaní </li></ul><ul><li>- ďalšie prílohy </li></ul><ul><li>Žiadosť o štipendium </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Prihláška
 23. 24. ŠTIPENDIJNÁ PONUKA Dánsko <ul><li>3. február </li></ul><ul><li>2010 </li></ul>Typ pobytu Cieľová skupina Podmienky MŠ SR hradí Prijímajúca strana hradí ● stravu, ubytovanie, školné  a vreckové ● cestovné náklady  do miesta pobytu a späť ● základy dánčiny a anglický jazyk ● ukončené minimálne 2 semestre ● študent VŠ ● doktorand < letný kurz dánskeho  jazyka a kultúry  (3 týždne)   ● štipendium 5 000 DKK/mes. ● zdravotnú starostlivosť pri  pobyte nad 3 mesiace ● cestovné náklady  do miesta pobytu a späť ● akceptačný list ● dánsky jazyk, v prípade pobytu na báze anglického jazyka  sa vyžaduje súhlas prijímajúcej strany ● študent minimálne posledného ročníka bakalárskeho štúdia ● študent VŠ ● doktorand ● mladý vedecký pracovník 3 až 10-mesačný  študijný alebo  výskumný pobyt PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ MŠ SR HRADÍ PODMIENKY v čase podávania žiadosti CIEĽOVÁ SKUPINA TYP ŠTIPENDIA
 24. 25. ŠTIPENDIÁ DAAD DO NEMECKA 2010/2011 15. november 200 9 <ul><li>10-mesačný študijný pobyt pre absolventov VŠ na postgraduálne štúdium </li></ul>15. november 2009 <ul><li>štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty </li></ul><ul><li>(1 - 6 mesiacov) </li></ul>15. november 2009 <ul><li>štipendiá na celé doktorandské štúdium </li></ul>15. november 2009 <ul><li>štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty (7 - 10 mesiacov) </li></ul>15. november 2009 <ul><li>jazykové kurzy nemeckého jazyk </li></ul>Uzávierka prihlášok v SAIA Typ štipendijného programu
 25. 26. <ul><li>Belgicko – Poľsko College of Europe - 10 mesiacov </li></ul><ul><li>India – bakalárske až doktorandské štúdium </li></ul><ul><li>Island – 8-mesačné štúdium jazyka </li></ul><ul><li>Japonsko – 1,5 až 2-ročný pobyt </li></ul><ul><li>Ruská federácia, Kórea, Mexiko, Nemecko, Švajčiarsko, Turecko </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Postgraduálne štúdium
 26. 28. CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
 27. 29. <ul><li>Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied </li></ul><ul><li>Vyučovacím jazykom je angličtina   </li></ul><ul><li>CEU je registrovaná v štáte New York a akreditovaná jednou zo šiestich základných regionálnych akreditačných agentúr v USA (Middle States Association of Colleges and Schools – www.msche.org ).   </li></ul><ul><li>V roku 2005 získala univerzita štátnu akreditáciu a bola uznaná ako súkromná inštitúcia v Maďarskej republike. </li></ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Stredoeur ópska univerzita v Budapešti    
 28. 30. <ul><li>Študijné programy a akademické tituly : ·        </li></ul><ul><li>   Ekonómia (MA, PhD)·    </li></ul><ul><li>Enviromentálne vedy (MS, PhD)·         </li></ul><ul><li>Rodové štúdiá (MA, PhD)· </li></ul><ul><li>História (MA, PhD)·         </li></ul><ul><li>Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá (MA, PhD)·         </li></ul><ul><li>Právne vedy (LLM, MA, SJD)·          </li></ul><ul><li>Aplikovaná matematika (PhD)· </li></ul><ul><li>Stredoveké štúdiá (MA, PhD)·          </li></ul><ul><li>Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD) , </li></ul><ul><li>  Filozofia (PhD) , </li></ul><ul><li>Politické vedy (MA, PhD) , </li></ul><ul><li>Sociológia a sociáln a antropológia (MA, PhD)·           </li></ul><ul><li>Verejná správa (MA) , </li></ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Stredoeur ópska univerzita v Budapešti    
 29. 31. <ul><li>Požiadavky na uchádzačov: · </li></ul><ul><li>         </li></ul><ul><li>ukončené vysokoškolské štúdium v čase nástupu na študijný pobyt,·    </li></ul><ul><li>        </li></ul><ul><li>znalosť anglického jazyka (TOEFL, IELTS, CPE, CAE v stanovenom počte bodov, resp. absolvovanie testu TOEFL, administrovaného CEU v Bratislave      </li></ul><ul><li>      </li></ul><ul><li>splnenie špecifických podmienok pre jednotlivé programy. </li></ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Stredoeur ópska univerzita v Budapešti    
 30. 32. <ul><li>Štipendiá: </li></ul><ul><li>Full CEU Scholarship - pokrýva školné, ubytovanie, stravu, vreckové a poistenie </li></ul><ul><li>Pa r tial CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, príspevok na stravu a poistenie </li></ul><ul><li>Tuition Waiver – odpustenie celého školného alebo jeho časti </li></ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Stredoeur ópska univerzita v Budapešti    
 31. 33. CEU HOUSING Accommodation at the modern, hotel-type complex of the CEU Residence Center is included as part of the Full and Partial Master’s Fellowships packages.
 32. 34. Podávanie online žiadostí 26. január 2010 (inštitucionálne testy) 16. marec 2010 www.ceu.hu
 33. 35. Stredoeurópska univerzita <ul><ul><ul><ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 34. 38. <ul><li>Nadácia Beatrice a Rochus Mummert pre ekonomické a technické disciplíny </li></ul><ul><li>študenti 3. a 4. ročníka </li></ul><ul><li>magisterské štúdium na Univerzite v Kolíne 2010 - 2011 </li></ul><ul><li>www.uni-koeln.de </li></ul><ul><li>Podávanie prihlášok: 1. septembra do 30. novembra 2009 </li></ul><ul><li>www.bosch-stiftung.de </li></ul>
 35. 39. Akcia Rakúsko – Slovensko Spolupráca vo vede a vzdelávaní (štipendiá a granty)
 36. 40. Základné informácie <ul><li>Akciu financuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky. </li></ul><ul><li>Cieľom programu je zintenzívniť spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti, vzdelávania, vedy a výskumu. </li></ul><ul><li>Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium , pri paritnom zastúpení oboch krajín (5 členov menuje minister školstva Slovenskej republiky a 5 spolkový minister pre vedu a výskum Rakúskej republiky). </li></ul>
 37. 41. 1. Podpora doktorandov <ul><li>1.1. Konferencie, semináre a školenia pre doktorandov </li></ul><ul><ul><li>konferencie, semináre a školenia budú organizované pre slovenských a rakúskych doktorandov s rovnakým vedným zameraním (prírodovedné, spoločenské, technické, humanitné disciplíny, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>školenia na témy písanie a predkladanie projektov, príprava prezentácii na konferencie a semináre a pod. </li></ul></ul><ul><ul><li>termíny na podávanie žiadostí budú zverejňované priebežne v dostatočnom predstihu na www.saia.sk </li></ul></ul><ul><li>1.2. Štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty (1 - 4 mesiacov) </li></ul><ul><ul><li>Doktorandi, ktorí majú v čase podávania žiadosti ukončený minimálne jeden semester (všetky študijné odbory). </li></ul></ul><ul><ul><li>Štipendium zahŕňa školné, 940 eur/mes. a cestovné náklady do miesta pobytu a späť (vlak 2. triedy). </li></ul></ul><ul><ul><li>Žiadosti sa podávajú elektronicky na www.scholarships.at </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka: 15. máj a 15. september </li></ul></ul>
 38. 42. 2. Spolupráca v oblasti výučby <ul><li>2.1. Prednášky a blokové semináre vedené hosťujúcimi profesormi </li></ul><ul><li>alebo docentmi </li></ul><ul><ul><li>prednášky a semináre musia byť súčasťou riadneho študijného plánu </li></ul></ul><ul><ul><li>prednášajúci musia byť profesori alebo docenti (habilitácia je podmienka), ktorých prijímajúca vysoká škola pozve ako hosťujúcich profesorov, resp. docentov </li></ul></ul><ul><ul><li>z prostriedkov Akcie Rakúsko - Slovensko je možné hradiť honorár a cestovné náklady (nie pobytové náklady) </li></ul></ul><ul><ul><li>uzávierka žiadostí o finančnú podporu: 15. marec, 15. máj, 30. november </li></ul></ul><ul><li>2.2. Spoločné študijné programy, ktorých výsledkom je uznávaný spoločný dvojitý diplom (len na úrovni magisterského štúdia) </li></ul><ul><ul><li>2.2.1. Semestrálne štipendiá pre študentov </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2.2. Financovanie prednášok a seminárov vedených hosťujúcimi vyučujúcimi </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2.3. Pokrytie finančných nákladov stretnutí koordinátorov </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí o finančnú podporu: 15. marec, 15. máj, 30. november </li></ul></ul><ul><ul><li>Predkladanie projektov elektronicky na: http://akciars.saia.sk/ </li></ul></ul>
 39. 43. 3. Projekty na bilaterálne témy <ul><li>prioritu majú projekty zo spoločenských disciplín </li></ul><ul><li>projekty s cieľom pripraviť spoločné bilaterálne, regionálne a európske projekty v oblasti vzdelávania a vedy – maximálne do výšky 5 000 EUR </li></ul><ul><li>podporujú sa aktivity na nadviazanie nových partnerstiev, ktoré sú v záujme Rakúska a Slovenska </li></ul><ul><li>pozitívne sa hodnotí zapojenie mladých vedeckých pracovníkov do projektov </li></ul><ul><li>maximálna dĺžka projektu: 12 mesiacov (nie je možné požiadať o predĺženie) </li></ul><ul><li>Predkladanie projektov elektronicky na: http://akciars.saia.sk/ </li></ul><ul><li>Termíny predkladania projektov: 15. marec, 15. máj, 30. november </li></ul>
 40. 44. 4. Výskumné štipendiá <ul><li>4.1. Štipendiá pre postdoktorandov (6 mesiacov) </li></ul><ul><ul><li>Postdoktorandi, v čase podávania žiadosti o štipendium maximálne 10 rokov po dizertácii (nehabilitovaní) pôsobiaci na slovenských VŠ alebo SAV sa môžu uchádzať o štipendium na 6-mesačný výskumný pobyt v Rakúsku. </li></ul></ul><ul><ul><li>Súčasťou výberu bude osobný pohovor. Tieto štipendiá sú určené pre vynikajúcich vedcov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Štipendium zahŕňa 1 040 eur/mes. a cestovné náklady do miesta pobytu a späť. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí na www.scholarships.at </li></ul></ul><ul><ul><li>Termíny podávania žiadostí: 15. máj </li></ul></ul><ul><li>4.2. Mesačné štipendiá pre bývalých štipendistov Akcie Rakúsko - Slovensko </li></ul><ul><ul><li>Vysokoškolskí učitelia alebo pracovníci SAV, ktorí boli štipendistami Akcie (absolvovali štipendijný pobyt v rozsahu minimálne troch mesiacov) sa môžu uchádzať každé dva roky o jednomesačné štipendium. Takéto jednomesačné štipendium je možné udeliť maximálne trikrát. Veková hranica je 45 rokov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Štipendium zahŕňa 1040 eur/mes. a cestovné náklady do miesta pobytu a späť. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí na www.scholarships.at </li></ul></ul><ul><ul><li>Termíny podávania žiadostí: 15. máj, 30. november </li></ul></ul>
 41. 45. 5. Letné školy <ul><li>5.1. Organizovanie letných škôl (Sommerkolleg) </li></ul><ul><ul><li>Sommerkollegs sú bilaterálne jazykové kurzy, v rámci ktorých sa rakúski študenti učia po slovensky, a zároveň slovenskí študenti po nemecky. Voľný čas je organizovaný spoločne s cieľom precvičenia jazykových znalostí získaných počas vyučovania. </li></ul></ul><ul><ul><li>Od účastníkov sa očakáva vlastný finančný príspevok (Slováci 1 500,- Sk; Rakúšania 200,- EUR), ktorý by mal byť využitý na pokrytie nákladov na organizáciu letnej školy.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Predkladanie projektov elektronicky na: http://akciars.saia.sk/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí o finančnú podporu: 15. marec, 30. november </li></ul></ul><ul><li>5.2. Štipendiá na letné jazykové kurzy v Rakúsku </li></ul><ul><ul><li>Uchádzať sa môžu študenti vysokých škôl, ktorí ukončili minimálne prvý ročník štúdia, a doktorandi. Každý rok sa vypisujú štipendiá na vybrané študijné odbory. Jazykový kurz trvá 3 – 4 týždne. O mieste a termíne kurzu budú informovaní úspešní uchádzači po výbere. </li></ul></ul><ul><ul><li>Štipendium zahŕňa poplatok za kurz, ubytovanie, vreckové a cestovné náklady do miesta pobytu a späť (vlak 2. triedy). </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí na www.scholarships.at </li></ul></ul><ul><ul><li>Termín predkladanie žiadostí: 15. marec </li></ul></ul>
 42. 46. Akcia Rakúsko - Slovensko Michal Fed ák SAIA, n. o. Námestie slobody 23 812 20 Bratislava [email_address] www.saia.sk
 43. 47. NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov www.stipendia.sk www.scholarships.sk www.saia.sk
 44. 48. O programe <ul><li>Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005 </li></ul><ul><li>Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva SR </li></ul><ul><li>Program administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. </li></ul>
 45. 49. Program podporuje mobilitu <ul><li>slovenských študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do zahraničia </li></ul><ul><li>zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Slovensko </li></ul>
 46. 50. Štipendiá pre občanov SR <ul><li>štipendiá pre študentov slovenských vysokých škôl na študijný pobyt počas magisterského štúdia </li></ul><ul><li>letný semester 2009/2010 </li></ul><ul><li>štipendiá pre doktorandov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV </li></ul><ul><li>1-10 mesiacov na zahraničných vysokých školách, resp. výskumných pracoviskách </li></ul>
 47. 51. Cestovné granty pre občanov SR <ul><li>cestovný grant sa môžu uchádzať študenti slovenských vysokých škôl v súvislosti s ich plánovaným študijným pobytom počas magisterského štúdia v zahraničí v trvaní min. 1 semester </li></ul><ul><li>interní doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným výskumným pobytom v zahraničí v trvaní min. 1 mesiac </li></ul><ul><li>cestovný grant nie je určený na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách </li></ul>
 48. 52. Štipendiá nie sú určené : <ul><li>študentom a doktorandom prijatým na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v zahraničí , </li></ul><ul><li>občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, </li></ul><ul><li>študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus, Višegrádsky fond, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod .), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom, </li></ul><ul><li>študentom a doktorandom, ktorí už absolvovali trojmesačný a dlhší štipendijný pobyt v rámci Národného štipendijného programu SR. </li></ul>
 49. 53. Štipendium a cestovný grant: <ul><li>štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. </li></ul><ul><li>výška štipendia na mesiac je stanovená v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách </li></ul><ul><li>napr. EU 600 – 800 EUR </li></ul><ul><li>cestovný grant je finančný príspevok na cestovné </li></ul><ul><li>jedna cesta do miesta pobytu a jedna cesta z miesta pobytu </li></ul>
 50. 54. Podávanie žiadostí 2009/2010 <ul><ul><li>Registrácia na www.stipendia.sk a vytvorenie on-line žiadosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyplnenie on-line žiadosti a pripojenie všetkých požadovaných príloh (systém neumožní odoslať žiadosť ak nie sú vyplnené všetky povinné polia a pripojené všetky povinné prílohy) </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Odoslanie on-line žiadosti </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Vytlačenie on-line formuláru žiadosti </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Doručenie vytlačeného a podpísaného formuláru s fotkou do SAIA (bez príloh) </li></ul></ul><ul><ul><li>do 31. októbra 2009 do 16.00 hod </li></ul></ul>
 51. 55. Podávanie žiadostí 2009/2010 <ul><ul><li>do 31. októbra 2009 do 16.00 hod. – na pobyty v letnom semestri 2009/2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>www.stipendia.sk </li></ul></ul>
 52. 56. Úhrada štipendia <ul><li>Štipendium sa uhrádza v mesačných platbách, vždy k 5. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, a to na bankový účet štipendistu (výnimkou je platba za mesiac január, ktorá bude uhradená až vo februári). </li></ul><ul><li>Prvá platba štipendia bude vyplatená až po tom, ako štipendista doručí písomné potvrdenie príslušnej vysokej školy/výskumného pracoviska o začatí štipendijného pobytu. </li></ul><ul><li>Štipendista predloží najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia štipendijného pobytu záverečnú správu o pobyte, prílohou záverečnej správy o pobyte bude potvrdenie príslušnej vysokej školy/ príslušného výskumného pracoviska o skončení štipendijného pobytu. </li></ul>
 53. 57. Úhrada cestovných nákladov <ul><li>Cestovné náklady sa refundujú maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených originálov cestovných dokladov (autobus, železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej triedy). Cestovný doklad musí byť v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu. </li></ul><ul><li>Všetky náležitosti týkajúce sa pobytu (zdravotné poistenie, víza, ubytovanie, prijatie na vysokú školu/výskumné pracovisko) si štipendista zabezpečuje sám. </li></ul>
 54. 58. Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia <ul><li>štipendiá pre zahraničných vysokoškolských študentov na časť magisterského štúdia v rozsahu jeden až dva semestre (5 až 10 mesiacov) na slovenských vysokých školách </li></ul><ul><li>štipendiá pre zahraničných doktorandov na časť interného doktorandského štúdia v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na slovenských vysokých školách a pracoviskách </li></ul><ul><li>štipendiá pre zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na absolvovanie prednáškového, resp. výskumného pobytu na slovenskej vysokej škole, výskumnom pracovisku a v mimovládnych organizáciách na základe pozvania </li></ul><ul><li>www.scholarships.sk </li></ul>
 55. 59. O štipendiá sa môžu uchádzať: <ul><li>Členské krajiny Európskej únie </li></ul><ul><li>ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k Bolonskému procesu ( menované len tie krajiny, ktoré nie sú uvedené v bode a) – Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, </li></ul><ul><li>Bielorusko, </li></ul><ul><li>Kanada, Mexiko, USA, krajiny Latinskej Ameriky a Strednej Ameriky, </li></ul><ul><li>Austrália, Čína, Egypt, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, Nový Zéland, Taiwan, Thajsko, Vietnam. </li></ul><ul><li>www.scholarships.sk </li></ul>
 56. 60. Výška mesačného štipendia pre zahraničného štipendistu v SR : <ul><li>vysokoškolský študent 240 EUR </li></ul><ul><li>doktorand 470 EUR </li></ul><ul><li>vysokoškolský učiteľ: </li></ul><ul><ul><li>odborný asistent (bez alebo s titulom PhD.) 670 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>docent 835 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>profesor 1 000 EUR </li></ul></ul><ul><li>výskumný pracovník: </li></ul><ul><ul><li>mladý výskumný pracovník (< 4 roky praxe) 670 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>s titulom PhD. (alebo > 4 roky praxe) 835 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>skúsený výskumný pracovník (> 10 rokov praxe) 1 000 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>www.scholarships.sk </li></ul></ul>
 57. 61. Podávanie žiadostí na šk. rok 2009/2010 <ul><li>Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk do 31. októbra 2009 do 16.00 hod. – na pobyty v roku 2009/2010 </li></ul><ul><li>Do uvedenej uzávierky prihlášok musí uchádzač: </li></ul><ul><ul><li>odoslať on-line žiadosť o štipendium a zároveň </li></ul></ul><ul><ul><li>doručiť originál akceptačného / pozývacieho list a potvrdenia o návšteve školy, resp. doktorandskom štúdiu na adresu: SAIA, n. o., Nám. slobody 23, 821 20 Bratislava 1, Slovensko (neplatí dátum poštovej pečiatky, ale deň doručenia). </li></ul></ul>
 58. 62. Podávanie žiadostí na školský rok 2009/2010 <ul><ul><li>do 31. októbra 2009 do 16.00 hod . – na pobyty v letnom semestri 2009/2010 </li></ul></ul>
 59. 64. www.stipendia.sk www.scholarships.sk
 60. 65. Bližšie informácie: <ul><li>SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>Námestie slobody 23 </li></ul><ul><li>812 20 Bratislava 1 </li></ul><ul><li>Mgr. Michal Fedák </li></ul><ul><li>Koordinátor NŠP pre slovenských uchádzačov </li></ul><ul><li>m [email_address] </li></ul><ul><li>Mgr. Silvia Kotuličová </li></ul><ul><li>koordinátorka NŠP pre uchádzačov zo zahraničia </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>tel. 02-544 11 426, fax 02-544 11 429, www.saia.sk </li></ul>
 61. 66. CEEPUS <ul><li>Stredoeurópsky výmenný </li></ul><ul><li>program pre univerzitné </li></ul><ul><li>štúdiá </li></ul><ul><li>NÁRODNÁ KANCELÁRIA </li></ul><ul><li>2009/2010 </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul><ul><li>http://www.ceepus.info/ </li></ul>
 62. 67. CEEPUS - členské krajiny programu : Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko http://www. ceepus . info / www.saia.sk
 63. 68. Program CEEPUS podporuje : <ul><li>vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl z členských krajín programu, </li></ul><ul><li>štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov, </li></ul><ul><li>študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl. </li></ul>
 64. 69. CEEPUS podporuje: <ul><li>semestrálne pobyty študentov </li></ul><ul><li>(min. 3 mesačné pobyty), </li></ul><ul><li>krátkodobé pobyty študentov a doktorandov denného štúdia (spojené s vypracovaním diplomových a dizertačných prác), (1-2 mesačné pobyty), </li></ul><ul><li>prednáškové pobyty učiteľov VŠ (1 mesačné pobyty). </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul><ul><li>http://www. ceepus . info / </li></ul>
 65. 70. Kto sa môže uchádzať o štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS <ul><li>1. Uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v danom akademickom roku (zoznam zapojených vysokých škôl a kontaktných osôb je </li></ul><ul><li>na www.saia.sk v časti „Štipendiá na mobility“). </li></ul><ul><li>2. Uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v danom akademickom roku (kategória freemover ). </li></ul>
 66. 71. Uzávierka on-line prihlášok na mobility <ul><li>Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS: </li></ul><ul><li>– štipendijné pobyty v zimnom semestri 2009/2010 </li></ul><ul><li>30. novembra 200 9 http://www. ceepus . info / </li></ul><ul><li>www. saia.sk </li></ul>
 67. 72. <ul><li>Mgr. Monika Brečková </li></ul><ul><li>Národná kancelária programu CEEPUS </li></ul><ul><li>SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>Nám. slobody 23 </li></ul><ul><li>812 20 Bratislava 1 </li></ul><ul><li>tel.: 02/5441 1426, 5441 1436 </li></ul><ul><li>fax: 02/5441 1429 </li></ul><ul><li>m onika.breckova @ saia.sk </li></ul><ul><li> www.saia.sk </li></ul>
 68. 76. SAIA, n.o. <ul><li>Nám. slobody 23 </li></ul><ul><li>812 20 Bratislava 1 </li></ul><ul><li>tel.: 02/5441 1426, 5441 1436 </li></ul><ul><li>fax: 02/5441 1429 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li> www.saia.sk </li></ul>

×