Successfully reported this slideshow.
การศึกษาหามุมของการปล่อยบอลที่ดีที่สุดในการยิงลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล พีรวิชญ์ จาตุกัญญาประทีป ชัยยุต พณนันท์ ภวัฒน์กุล ...
บทนำ
<ul><li>หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเอาชนะคู่แข่งในกีฬาบาสเกตบอลนั้น คือ การยิงประตู เพราะบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ตัดสินกันตรงที่ ท...
<ul><li>การยิงลูกโทษ ( Free-throw)  ถือได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่ง เนื่องจากในการแข่งขันบาสเกตบอล จะมีการยิงลูกโทษ...
<ul><li>เพื่อศึกษาหามุมของการยิงลูกโทษ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และน้อยที่สุด </li></ul><ul><li>เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเท...
<ul><li>การทำโครงงานครั้งนี้ มุ่งศึกษามุมระหว่างข้อมือกับลูกบอล หลังจากที่ลูกบอลเพิ่งหลุดออกจากมือไม่นาน โดยใช้วิธีการวัดด...
<ul><li>ทำให้ทราบมุมของการยิงลูกโทษที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุด </li></ul><ul><li>ทำให้ทราบความแตกต่างของมุมของการยิงลูกโทษที...
<ul><li>มีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน </li></ul><ul><li>เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม พ . ศ . 2550 -  มกราคม พ . ศ . 2551 </li></ul>ร...
<ul><li>สนามบาสเกตบอล อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  </li></ul>สถานที่ทำโครงงาน
วัสดุอุปกรณ์
<ul><li>กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว  Sony DSR-PD 170p </li></ul><ul><li>ขาตั้งกล้อง Manfrotto 755B </li></ul><ul><li>หัวตั้งก...
<ul><li>ลูกปิงปอง Champion ขนาด 15.25 ซม . สีส้ม </li></ul><ul><li>Neo Tape ขนาด 1 นิ้ว </li></ul><ul><li>สติ๊กเกอ...
<ul><li>โปรแกรมตัดภาพเคลื่อนไหว TRIMMERS </li></ul><ul><li>โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว Motion Analysis </li></ul>โปรแก...
วิธีการศึกษา
<ul><li>ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้อง ให้กล้องขนานกับพื้นโลก </li></ul><ul><li>ปรับความสูงของกล้องที่ 1.45 เมตร จากพื้น...
<ul><li>ให้นักกีฬาเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อบาสเกตบอล และอบอุ่นร่างกาย 10 นาที </li></ul><ul><li>นำลูกปิงปองไปติดตามข้อต่อต่า...
<ul><ul><li>บริเวณที่ติด </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อเท้าซ้ายด้านใน </li></ul></ul><ul><ul><li>เข่าขวาด้านนอก </li></ul>...
<ul><ul><li>บริเวณที่ติด </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อศอกขวา </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อมือขวา </li></ul></ul><ul><ul>...
<ul><li>ให้นักกีฬาซ้อมยิงประตูจากจุดโทษ โดยการวางเท้านั้น ให้วางเท้าข้างที่ถนัดไว้ข้างหน้า และให้ทำการยิงประตูจำนวน 5  ค...
<ul><li>เลือกลูกยิงที่ดีที่สุดของการยิงของแต่ละคน </li></ul><ul><li>ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว TRIMMERS ในการตัดต่อเอ...
<ul><li>ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว TRIMMERS ในการแยกภาพจากภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพนิ่งหลายภาพที่ประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหวนั...
ผลการทดลอง
<ul><li>ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) ของมุมที่วัดได้จากการยิงประตูที่จุดโทษที่ประสบผลสำเร็จของนักกีฬา...
<ul><li>ค่าเฉลี่ยมุมของการยิงประตูที่ประสบผลสำเร็จทั้งหมดเท่ากับ 65.24 องศา </li></ul><ul><li>ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมุมของ...
<ul><li>ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) ของมุมที่วัดได้จากการยิงประตูที่จุดโทษที่ไม่ประสบผลสำเร็จของนักก...
<ul><li>ค่าเฉลี่ยมุมของการยิงประตูที่ไม่ประสบผลสำเร็จทั้งหมดเท่ากับ 66.65  องศา </li></ul><ul><li>ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมุ...
วิเคราะห์และสรุปผล
<ul><li>จากการรวบรวมข้อมูลการยิงประตู ณ จุดโทษของนักกีฬาตัวอย่างทั้ง 10 พบว่ามุมที่เหมาะสมที่มีโอกาสได้แต้มสูงสุด คือ 65...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การศึกษาหามุมของการปล่อยบอลที่ดีที่สุดในการยิงลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล

3,965 views

Published on

(beta version)

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การศึกษาหามุมของการปล่อยบอลที่ดีที่สุดในการยิงลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล

 1. 1. การศึกษาหามุมของการปล่อยบอลที่ดีที่สุดในการยิงลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล พีรวิชญ์ จาตุกัญญาประทีป ชัยยุต พณนันท์ ภวัฒน์กุล ภู่ทับทัมธนพัฒน์
 2. 2. บทนำ
 3. 3. <ul><li>หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการเอาชนะคู่แข่งในกีฬาบาสเกตบอลนั้น คือ การยิงประตู เพราะบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ตัดสินกันตรงที่ ทีมใดเป็นฝ่ายที่ยิงประตูทำคะแนนได้มากที่สุด ทีมนั้นก็จะนั้นเป็นฝ่ายชนะ ( สุนทร กายประจักษ์ , 2536) ดังนั้นนอกจากแผนการเล่นแล้ว การฝึกการยิงประตูจึงเป็นส่วนสำคัญของการฝึกซ้อม นักกีฬาที่ยิงได้อย่างแม่นยำ อาจต้องซ้อมยิงประตูถึงวันละ 3-4 ชั่วโมง </li></ul>ที่มาและความสำคัญ
 4. 4. <ul><li>การยิงลูกโทษ ( Free-throw) ถือได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่ง เนื่องจากในการแข่งขันบาสเกตบอล จะมีการยิงลูกโทษค่อนข้างบ่อย ทั้งที่ได้จากการที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทำฟาวล์ขณะที่กำลังจะยิงประตู การฟาวล์เทคนิค และการฟาวล์ทีม แม้ว่าการยิงจุดโทษจะได้เพียง 1 คะแนนต่อ 1 ลูกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การยิงลูกโทษยังมีความสำคัญ เพราะการแข่งขันหลายๆครั้ง ผลแพ้ชนะต่างกันเพียง 1 คะแนน ดังนั้นทีมที่นักกีฬาทุกคนมีทักษะในการยิงลูกโทษได้แม่นยำ จะได้เปรียบอย่างมาก </li></ul>ที่มาและความสำคัญ
 5. 5. <ul><li>เพื่อศึกษาหามุมของการยิงลูกโทษ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และน้อยที่สุด </li></ul><ul><li>เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบมุมของการยิง ระหว่างลูกยิงที่ประสบผลสำเร็จ และไม่ประสบผลสำเร็จ </li></ul><ul><li>เพื่อวิเคราะห์จุดศูนย์ของร่างกายของการยิงที่ประสบผลสำเร็จ </li></ul>วัตถุประสงค์
 6. 6. <ul><li>การทำโครงงานครั้งนี้ มุ่งศึกษามุมระหว่างข้อมือกับลูกบอล หลังจากที่ลูกบอลเพิ่งหลุดออกจากมือไม่นาน โดยใช้วิธีการวัดด้วยเครื่องวัดมุมทั่วไป </li></ul><ul><li>นักกีฬาที่มาทำการยิงลูกโทษในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลชายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่เป็นที่ยอมรับในโรงเรียนว่ามีทักษะจากยิงที่ดี </li></ul>ขอบเขตการศึกษา
 7. 7. <ul><li>ทำให้ทราบมุมของการยิงลูกโทษที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุด </li></ul><ul><li>ทำให้ทราบความแตกต่างของมุมของการยิงลูกโทษที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ </li></ul><ul><li>ทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายของลูกยิงที่ประสบผลสำเร็จดี </li></ul>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 8. 8. <ul><li>มีระยะเวลาประมาณ 6 เดือน </li></ul><ul><li>เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม พ . ศ . 2550 - มกราคม พ . ศ . 2551 </li></ul>ระยะเวลาทำโครงงาน
 9. 9. <ul><li>สนามบาสเกตบอล อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ </li></ul>สถานที่ทำโครงงาน
 10. 10. วัสดุอุปกรณ์
 11. 11. <ul><li>กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว Sony DSR-PD 170p </li></ul><ul><li>ขาตั้งกล้อง Manfrotto 755B </li></ul><ul><li>หัวตั้งกล้อง Manfrotto 128 RC </li></ul>อุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 12. 12. <ul><li>ลูกปิงปอง Champion ขนาด 15.25 ซม . สีส้ม </li></ul><ul><li>Neo Tape ขนาด 1 นิ้ว </li></ul><ul><li>สติ๊กเกอร์สีดำ </li></ul><ul><li>กรวย </li></ul><ul><li>ตลับเมตร </li></ul><ul><li>กรรไกร </li></ul><ul><li>ลูกบาสเกตบอล </li></ul>วัสดุและอุปกรณ์สำหรับการทำจุดอ้างอิง
 13. 13. <ul><li>โปรแกรมตัดภาพเคลื่อนไหว TRIMMERS </li></ul><ul><li>โปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว Motion Analysis </li></ul>โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 14. 14. วิธีการศึกษา
 15. 15. <ul><li>ติดตั้งกล้องเข้ากับขาตั้งกล้อง ให้กล้องขนานกับพื้นโลก </li></ul><ul><li>ปรับความสูงของกล้องที่ 1.45 เมตร จากพื้นถึงกลางเลนส์ </li></ul><ul><li>ตั้งกล้องให้ห่างจากจุดโทษ 12.25 เมตร โดยให้นักกีฬาอยู่ตรงกลางภาพพอดี </li></ul><ul><li>วัดระยะ 1 เมตร บริเวณจุดโทษ วางกรวยเป็นจุดอ้างอิงระยะในภาพ </li></ul>ขั้นตอนการติดตั้งกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 16. 16. <ul><li>ให้นักกีฬาเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อบาสเกตบอล และอบอุ่นร่างกาย 10 นาที </li></ul><ul><li>นำลูกปิงปองไปติดตามข้อต่อต่างๆ โดยใช้ Neo Tape </li></ul><ul><li>นำสติ๊กเกอร์สีดำไปติดบนลูกปิงปองทุกลูก </li></ul><ul><li>บริเวณที่ติด </li></ul><ul><ul><li>ปลายเท้าขวาด้านนอก </li></ul></ul><ul><ul><li>ปลายเท้าซ้ายด้านใน </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อเท้าขวาด้านนอก </li></ul></ul>ขั้นตอนการติดจุดอ้างอิงบนตัวนักกีฬา
 17. 17. <ul><ul><li>บริเวณที่ติด </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อเท้าซ้ายด้านใน </li></ul></ul><ul><ul><li>เข่าขวาด้านนอก </li></ul></ul><ul><ul><li>เข่าซ้ายด้านใน </li></ul></ul><ul><ul><li>เอว ตรงกับสะดือ </li></ul></ul><ul><ul><li>ไหล่ขวาข้อศอกขวา </li></ul></ul>ขั้นตอนการติดจุดอ้างอิงบนตัวนักกีฬา
 18. 18. <ul><ul><li>บริเวณที่ติด </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อศอกขวา </li></ul></ul><ul><ul><li>ข้อมือขวา </li></ul></ul><ul><ul><li>ปลายนิ้วก้อยมือขวา ( ใช้ Tape พัน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>หูขวา </li></ul></ul>ขั้นตอนการติดจุดอ้างอิงบนตัวนักกีฬา
 19. 19. <ul><li>ให้นักกีฬาซ้อมยิงประตูจากจุดโทษ โดยการวางเท้านั้น ให้วางเท้าข้างที่ถนัดไว้ข้างหน้า และให้ทำการยิงประตูจำนวน 5 ครั้ง </li></ul><ul><li>ถ่ายภาพเคลื่อนไหว โดยให้นักกีฬายิงประตูจากจุดโทษทั้งหมด 10 ครั้ง ในท่าที่ถนัดที่สุด </li></ul>ขั้นตอนการถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 20. 20. <ul><li>เลือกลูกยิงที่ดีที่สุดของการยิงของแต่ละคน </li></ul><ul><li>ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว TRIMMERS ในการตัดต่อเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการจะนำมาวิเคราะห์ ( ตั้งแต่เริ่มย่อขาไปจนถึงปล่อยลูกบาสเกตบอลออกจากมือ ) </li></ul><ul><li>ใช้โปรแกรม Motion Analysis เพื่อทำการลงจุดตามข้อต่อต่างๆ ตามที่ได้ทำจุดอ้างอิงไว้ </li></ul>ขั้นตอนวิเคราะห์ Center of Gravity
 21. 21. <ul><li>ใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว TRIMMERS ในการแยกภาพจากภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพนิ่งหลายภาพที่ประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหวนั้น เลือกภาพที่ลูกบอลเพิ่งหลุดออกจากมือ </li></ul><ul><li>ใช้กระดาษลอกลายทาบบนหน้าจอ แล้วทำเครื่องหมายจุดลูกบอล และข้อมือ หลังจากที่ลูกบอลหลุดจากมือไม่นาน </li></ul><ul><li>ลากเส้นเชื่อมจุดที่ทำเครื่องหมายไว้บนกระดาษลอกลาย จากนั้นลากเส้นตรงออกจาจุดเริ่มต้นสัมผัสส่วนโค้งของเส้นเชื่อมนั้น </li></ul><ul><li>ใช้เครื่องมือวัดมุมวัดมุมของเส้นที่ลากทำมุมกับแนวระดับ </li></ul>ขั้นตอนการวัดมุม
 22. 22. ผลการทดลอง
 23. 23. <ul><li>ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) ของมุมที่วัดได้จากการยิงประตูที่จุดโทษที่ประสบผลสำเร็จของนักกีฬาบาสเกตบอลทั้ง 10 คน </li></ul>มุมที่วัดได้จากการยิงที่ประสบผลสำเร็จ 5.123475 68.25 10 5.85235 63.25 9 7.047458 68.5 8 3.32666 72.33333 7 5.593363 62.42857 6 2.401388 67.16667 5 6.164414 58 4 8.424172 65.16667 3 3.585686 63.5 2 5.770615 63.6 1 SD X คนที่
 24. 24. <ul><li>ค่าเฉลี่ยมุมของการยิงประตูที่ประสบผลสำเร็จทั้งหมดเท่ากับ 65.24 องศา </li></ul><ul><li>ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมุมของการยิงประตูที่ประสบผลสำเร็จทั้งหมดเท่ากับ 6.18 </li></ul><ul><li>จากตาราง จะเห็นได้ว่าจากการทดลอง มุมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการยิงประตูที่จุดโทษในกีฬาบาสเกตบอลนั้น มีค่าเท่ากับ 65.24 องศา </li></ul>มุมที่วัดได้จากการยิงที่ประสบผลสำเร็จ
 25. 25. <ul><li>ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) ของมุมที่วัดได้จากการยิงประตูที่จุดโทษที่ไม่ประสบผลสำเร็จของนักกีฬาบาสเกตบอลทั้ง 10 คน </li></ul>มุมที่วัดได้จากการยิงที่ไม่ประสบผลสำเร็จ 4.604346 72 10 12.51666 67 9 4.844241 77.33333 8 6.238322 70.25 7 3.05505 65.33333 6 3.696846 64.5 5 5.890671 58.8 4 2.986079 65.75 3 0 62 2 5.01996 57.2 1 SD X คนที่
 26. 26. <ul><li>ค่าเฉลี่ยมุมของการยิงประตูที่ไม่ประสบผลสำเร็จทั้งหมดเท่ากับ 66.65 องศา </li></ul><ul><li>ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมุมของการยิงประตูที่ไม่ประสบผลสำเร็จทั้งหมดเท่ากับ 8.27 </li></ul><ul><li>จากตาราง จะเห็นได้ว่ามุมที่นักกีฬาปล่อยบอลออกไปแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ในการยิงประตูที่จุดโทษในกีฬาบาสเกตบอลนั้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.65 องศา </li></ul>มุมที่วัดได้จากการยิงที่ไม่ประสบผลสำเร็จ
 27. 27. วิเคราะห์และสรุปผล
 28. 28. <ul><li>จากการรวบรวมข้อมูลการยิงประตู ณ จุดโทษของนักกีฬาตัวอย่างทั้ง 10 พบว่ามุมที่เหมาะสมที่มีโอกาสได้แต้มสูงสุด คือ 65.24 องศา และมุมที่มีโอกาสผิดพลาดสูง คือ 66.65 องศา </li></ul><ul><li>จะพบว่ามุมที่มีประสิทธิภาพ กับมุมที่ไม่มีประสิทธิภาพจากการทดลองนั้น มีค่าต่างกันเพียง 1.41 องศา ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก อาจเป็นเพราะมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น แรงในการยิง และทิศทางของลูก เป็นต้น </li></ul>สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา

×