Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Huongdanthinghiem Vi

333 views

Published on

Published in: Sports, Technology
  • Be the first to comment

Huongdanthinghiem Vi

  1. 1. Hướng dẫn tham gia thí nghiệm I. Mục đích của thí nghiệm: Sưu tập ảnh theo topic.  II. Các bước tiến hành: Chú ý: Vì để đảm bảo lý do kỹ thuật, trong quá trình thực hiện thí nghiệm xin chú ý:  Sử dụng trình duyệt firefox.  Không được sử dụng một số chức năng của trình duyệt như: refresh(f5), các nút go back, go forward của trình duyệt. Bước 1: Người tham gia(user) tạo một account. Bước 2: User đăng nhập vào hệ thống với account vừa tạo Bước 3: Sau khi đăng nhập user sẽ nhìn thấy màn hình hiện ra 39 sample topic như sau: chú thích: [1] church with more than two towers [0]  “[1]” là số thứ tự của topic.  “church with more than two towers”là nội dung topic.  “[0]” là số lần user thực hiện với topic này. (Trong thí nghiệm này chỉ yêu cầu thực hiện quá trình sưu tập 1 lần cho một topic).
  2. 2. Tại đây user chọn một sample topic để thực hiện việc sưu tập ảnh theo nội dung topic đó. Bước 4: Sau khi chọn một topic chẳng hạn “church with more than two towers”, user sẽ gặp một giao diện mới như sau: Chú thích:  Đây là kết quả đầu tiên mà hệ thống tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của mình theo nội dung của topic. Vì vậy “current round 1” nghĩa là kết quả lần đầu tiên. Tại giao diện này trước hết user thực hiện thứ tự các công việc sau: Task1: Nhìn qua tất cả các ảnh được list ra nếu thấy ảnh nào phù hợp với nội dung topic thì click vào biểu tượng để download ảnh về. Task2: Sau khi xong Task1 dựa vào các gợi ý của giao diện user có thể chuyển tới một kết quả khác bằng cách click vào một trong các link (Một trong các dòng chữ được gạch chân). Có ba loại link:  Các link nằm ở bên trái trong bảng màu hồng dưới dòng chữ “list of suggest queries”: Đây là một số gợi ý về liên quan đến nội dung topic. Khi click vào loại link này hệ thống sẽ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu ảnh của mình các ảnh có những thông tin text liên quan đến gợi ý đó rồi trả về một kết quả mới (hình 4).  Các link có tựa đề “Find images like this” đặt trên một ảnh nào đó: Khi click vào loại link này hệ thống sẽ khởi động chức năng tìm kiếm theo nội dung của ảnh bên dưới link đó (nội dung ảnh: màu sắc, hình dạng...) rồi trả về một kết quả mới (hình 4).  Các link có tựa đề “Go back”: Khi click vào link loại này user sẽ nhận được kết quả giống như sử dụng nút back của trình duyệt. (Link này chỉ xuất hiện tại những giao diện có current round >1)
  3. 3. hình 4 Chú thích: “Current round 2” có nghĩa là đây là kết quả thứ 2 đối với topic hiện thời. Mỗi một lần click vào các link được gạch chân thì current round sẽ tăng lên 1 đơn vị. Tại kết quả(giao diện) mới User sẽ lặp lại 2 task trên nhiều lần bằng việc sử dụng các link khác nhau mà user thích cho tới khi user cảm thấy hài lòng về số lượng ảnh đã download về (được chứa trong một thư mục có tên trùng với số thứ tự của topic) hoặc user cảm thấy việc click link không cho thêm kết quả mới. Tới lúc đó, mời user click vào biểu tượng để quay trở lại bước 3 để chọn một topic khác. Tới khi nào tất cả 39 topic, mỗi topic được thực hiện một lần thì quá trình thí nghiệm kết thúc. Khi đó user sẽ có 39 thư mục tương đương với 39 bộ sưu tập của 39 topic. Chú ý đặt tên thư mục theo số thứ tự của topic. Đồng thời đặt 39 thư mục đó vào một thư mục cha có tên trùng với username của user. Xin thông báo lại cho chúng tôi quá trình thí nghiệm đã hoàn thành qua email: nguyenmanhhong@gmail. Chúng tôi sẽ liên hệ lại để xin bộ sưu tập của user đã thực hiện được. Xin trân trọng cảm ơn

×