Successfully reported this slideshow.

Isim Tamlamaları

47,515 views

Published on

Isim Tamlamaları

 1. 1. İSİM TAMLAMALARI Aralarında anlamca ilgi bulunan iki ya da daha çok ismin belirli kurallar çerçevesinde bir araya gelmesiyle oluşan söz öbeklerine “ isim tamlaması ” denir. Bu Cemil Bu da kitap Şu an Cemil ve kitap arasında bir ilgi yok. Cemil’ in kitab ı Peki ya şimdi iki sözcük arasında bir ilgi var mı?
 2. 2. İsim tamlamaları iki unsurdan oluşur: 1-) Tamlayan 2-) Tamlanan ( ………………………) ( ………………………) Ana Unsur Yardımcı Unsur Ev in baca sı tütüyordu. Tamlayan Yard. Unsur Tamlanan Ana Unsur Böyle bir cümle duysan dikkatini nereye yöneltirsin?
 3. 3. İsim Tamlamaları 4’e Ayrılır <ul><li>Belirtili İsim Tamlaması </li></ul><ul><li>Belirtisiz İsim Tamlaması </li></ul><ul><li>Takısız İsim Tamlaması </li></ul><ul><li>Zincirleme İsim Tamlaması </li></ul>
 4. 4. 1- Belirtili İsim Tamlaması * Tamlayan ilgi eki alır (-ın, -in, -un, ün) * Tamlanan iyelik eki alır (-ı, -i, -u, -ü)  Ayşe’ nin mutluluğ u yüzünden okunuyor.  Yüzükler in Efendi si  Türkiye’ nin başkent i  Güller in koku su  Araba nın tekerleğ i
 5. 5. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden belirtili isim tamlaması yapınız. Koltuk At Tat Armut Renk Işık Yele Mum
 6. 6. 2- Belirtisiz İsim Tamlaması * Tamlayan ek almaz. * Tamlanan iyelik eki alır. (-ı, -i, -u, -ü)  Türkçe köşe si  Çarşamba gün ü  Su bardağ ı  Turizm cennet i Not: Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan sadece ilgi eki alamaz, onun dışında diğer ekleri alabilir.  Kapıcı lar kral ı
 7. 7. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden belirtisiz isim tamlaması yapınız. Tekne Balkon Telefon Fabrika Ekmek Un Cep Kapı
 8. 8. 3- Zincirleme İsim Tamlaması En az üç ismin bir araya gelmesi ile oluşan tamlama çeşididir. 3 1 2 Okul Kapı Kol Okulun kapısının kolu
 9. 9. Sınıf başkan ı nın ad ı Ahmet’in kardeşinin ders notları Arabanın kontak anahtarı
 10. 10. 4- Takısız İsim Tamlaması * Tamlayan ve tamlanan ek almaz Tahta kaşık Cam bardak Yün kazak Neden yapıldığını bildirir.
 11. 11. İpek saç Örümcek adam Altın kalp Neye benzediğini bildirir.

×