Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vikipeedia - vabatahtlikkusel põhineva koostöömudeli eelistest ja puudustest vaba entsüklopeedia näitel

1,622 views

Published on

Ettekanne e-Õppe Arenduskeskuse sügisseminaril Luua Metsanduskoolis, 27. november 2008.

 • Be the first to comment

Vikipeedia - vabatahtlikkusel põhineva koostöömudeli eelistest ja puudustest vaba entsüklopeedia näitel

 1. 1. V IKIPEEDI A vabatahtlike koostöö eelistest ja puudustest vaba entsüklopeedia kontekstis Toomas Schvak Eesti Rahvusraamatukogu projektijuht / et.Wikipedia administraator Ettekanne on avaldatud CreativeCommons Attribution-NonCommercial 3.0 litsentsi alusel. Litsentsi terviktekstiga tutvumiseks külastage veebiaadressi http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
 2. 2. Mis on Vikipeedia? <ul><li>Tasuta veebipõhine entsüklopeedia </li></ul><ul><li>Loodud jaanuaris 2001 </li></ul><ul><li>Koostamisel vabatahtlike poolt </li></ul><ul><li>Kokku üle 8 miljoni artikli </li></ul><ul><li>253 maailma keeles </li></ul><ul><li>neist umbes 2,63 miljonit inglise keeles </li></ul><ul><li>ja umbes 56 500 eesti keeles (33. koht) </li></ul>
 3. 4. Probleem definitsiooniga <ul><li>Definitsioon: entsüklopeedia on teatmeteos, mis annab kokku-võtliku ülevaate kõigist inimkonna teadmistest või mingi kindla ainevaldkonna teadmistest </li></ul><ul><li>Koostajateks vabatahtlikud, keda iseloomustab sageli: </li></ul><ul><ul><li>Anonüümsus </li></ul></ul><ul><ul><li>Ebaprofessionaalsus </li></ul></ul><ul><ul><li>Isiklikud huvid </li></ul></ul><ul><ul><li>Vastutuse puudumine </li></ul></ul><ul><li>Kas siis Vikipeedia ikka klassifitseerub entsüklopeediaks või on tegu teadlaste poolt verifitseerimata andmete ja arvamuste kogumiga? </li></ul>
 4. 5. Koostöö alused <ul><li>Igaüks võib olla autor </li></ul><ul><li>Iga autor võib kirjutada, millest iganes </li></ul><ul><li>Iga teine autor võib kirjutatut vaidlustada </li></ul><ul><li>Tõde peaks sündima diskussioonides </li></ul><ul><li>Hierarhia on minimaalne ja </li></ul><ul><li>see pannakse paika demokraatliku protsessi käigus </li></ul><ul><li>Reeglid on kokkuleppelised, mitte väljapoolt ette antud </li></ul>
 5. 6. neist tulenevad puudused … <ul><li>Kvalifikatsiooni aspektist: </li></ul><ul><ul><li>artiklite hõlme on ebapiisav, nad sisaldavad vigu </li></ul></ul><ul><ul><li>artiklite stiil ja õigekiri ei ole rahuldavad </li></ul></ul><ul><ul><li>artikleid täiendatakse lähtuvalt isiklikust huvist </li></ul></ul><ul><ul><li>palju asjatuid vaidlusi ja redigeerimiskonflikte </li></ul></ul><ul><li>Vastutuse aspektist: </li></ul><ul><ul><li>autorid ei tunne vastutust oma sõnade eest </li></ul></ul><ul><ul><li>mitmed valdkonnad on katmata </li></ul></ul><ul><ul><li>artiklite uuendamine ja täiendamine on puudulik </li></ul></ul><ul><ul><li>puuduvad efektiivsed kontrollmehhanismid </li></ul></ul>
 6. 7. … ja eelised <ul><li>Läbipaistvus </li></ul><ul><ul><li>artikli kujunemislugu, selle sisu üle peetud diskussioonid on kõigile nähtavad </li></ul></ul><ul><li>Operatiivsus </li></ul><ul><ul><li>värskem info kui üheski trükiväljaandes, kiirus vigade parandamisel </li></ul></ul><ul><li>Kollektiivsus </li></ul><ul><ul><li>artiklid sünnivad mitmete inimeste koostöös ega esinda seetõttu vaid ühte vaatenurka, ühte seisukohta </li></ul></ul><ul><li>Integreeritus </li></ul><ul><ul><li>võimalik luua lihtsalt seoseid teiste võrgu- ja trükiallikatega </li></ul></ul>
 7. 8. Eestikeelne Vikipeedia <ul><li>1 bürokraat </li></ul><ul><li>26 (enam-vähem) aktiivset administraatorit </li></ul><ul><li>3 passiivset administraatorit </li></ul><ul><li>üle 12 000 registreeritud kasutajakonto </li></ul><ul><li>reaalset kasutajate arvu hinnata võimatu </li></ul><ul><li>aktiivseid u. 20 admini + 10-20 tavakasutajat </li></ul><ul><li>umbes ¼ täiendusi registreerimata isikutelt </li></ul>
 8. 9. Kes on kes? <ul><li>Kokku 30 administraatorit </li></ul><ul><li>Nime on neist avalikustanud 5 </li></ul><ul><li>Eluala on välja toonud 8 administraatorit </li></ul><ul><li>Domineerivad humanitaar/sotsiaalteadused </li></ul><ul><li>Sünniaasta on avaldanud 6 </li></ul><ul><li>Keskmine vanus 23 aastat </li></ul>
 9. 10. Tegevuse koordineerimisest <ul><li>Esimene avalik vikiseminar (detsember 2007) </li></ul><ul><li>Esimene eestlane Wikimanial </li></ul><ul><li>(juuli 2008) </li></ul><ul><li>Aktiivsete eesti vikipedistide kokkusaamised (alates juulist 2008) </li></ul><ul><li>Koostöö ülikoolide ja teadusasutustega, nt Eesti Keele Instituut </li></ul><ul><li>Wikisource ja Wiktionary keskkondadega </li></ul>
 10. 11. Mis tehtud, mis teoksil? <ul><li>Mingil määral kaetud: </li></ul><ul><ul><li>Ajalugu, filosoofia ajalugu </li></ul></ul><ul><ul><li>Sport </li></ul></ul><ul><ul><li>Muusika, kujutav kunst </li></ul></ul><ul><ul><li>Poliitika ja rahvusvahelised suhted </li></ul></ul><ul><li>Ebapiisavalt kaetud: </li></ul><ul><ul><li>Eestit puudutav ainestu </li></ul></ul><ul><ul><li>Reaalteadused </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagoogika </li></ul></ul><ul><ul><li>Meditsiin </li></ul></ul><ul><ul><li>Riikide artiklid </li></ul></ul>
 11. 12. Teravamad probleemid <ul><li>Kriitilise massi puudumine enamuse valdkondade põhimõistete ja -teooriate osas </li></ul><ul><li>Autoriõiguse ja andmekaitse temaatika </li></ul><ul><li>Isikuartiklite koostamine ja toimetamine </li></ul><ul><ul><li>Anti Liiv, Sirje Kingsepp, Ahti Mänd </li></ul></ul><ul><li>Isiklike eelistuste ja arvamuste põrkumine </li></ul><ul><li>Kõigi jaoks aktsepteeritava vahekohtu mehhanismi puudumine </li></ul><ul><li>Kuidas motiveerida inimest kaastööd tegema?! </li></ul>
 12. 13. Tänan tähelepanu eest! Küsimused, kommentaarid, vastuväited, ettepanekud?!

×